ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1451 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till "Sveriges historia 68s.

[ ATA: 3420 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Civibus et Rei Publicae. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960. 551s. Förlagsklotband.

[ ATA: 3423 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. 376s. Häftad.

[ ATA: 3430 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad.

¶ Nr 137 av niohundranitto exemplar.

[ ATA: 6474 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 6629 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. 145s. Häftad.

[ ATA: 6728 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 8869 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. 147s. Häftad.

[ ATA: 9939 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11347 ] Pris: 60 Kr SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

[ ATA: 12624 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. 160 s. Illustrerad. Häftad.

¶ Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

[ ATA: 12797 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. 90 s. Häftad.

[ ATA: 13485 ] Pris: 60 Kr SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 14210 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. 308s. + utvikbar plansch. Häftad.

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16728 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 Kr SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 17751 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

[ ATA: 18262 ] Pris: 50Kr SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 18435 ] Pris: 90 Kr. SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. 32 s. Häftad.

¶ Med bifogat program över 35-årsfesten.

[ ATA: 20330 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150Kr. SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

[ ATA: 22671 ] Pris: 300Kr. SEK

(ingen författare) Södermanland. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22678 ] Pris: 75Kr. SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25103 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

[ ATA: 25265 ] Pris: 80 kr SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

[ ATA: 28318 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar. 55s. + 50 Planscher. Häfte + klotryggsmapp med tryckta pappärmar och knytband. Något fläckade pärmar. Några porträtt mörknade i högre marginalen, långt från bilden.

[ ATA: 28735 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 30639 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

[ ATA: 31189 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

[ ATA: 32384 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

[ ATA: 34645 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. 16 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 34773 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar.

¶ Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

[ ATA: 36567 ] Pris: 600 kr SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

[ ATA: 36752 ] Pris: 200kr SEK

(ingen författare) Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. 144 s. Illustrerad. Tvär kvarto.Förlagets pappband.

¶ Texter av Ulf Söderberg, Mårten Snickare, Björn Gäfvert, Lars Ericsson och Åsa Karlsson.

[ ATA: 36985 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37258 ] Pris: 60 kr SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37259 ] Pris: 60 kr SEK

» ny sökning

©2006-2022 Antikvariat Thomas Andersson