ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 160 träffar.(ingen författare) Instructions-punkter för Constaplar wid kongl. Swea Artilleri-Regemente. (2),38,(2)s. Tvär oktav. Oskuren och ouppskuren, utan omslag. Något solkig.

[ ATA: 11901 ] Pris: 500Kr SEK

(ingen författare) OFFICER 1938 - EN KARLBERGSKURS UNDER FEM ÅRTIONDEN. 436 s. Ill. Förlagets klotband.

[ ATA: 12095 ] Pris: 125 Kr SEK

(ingen författare) MILITÄRSÄLLSKAPET I STOCKHOLM 1852-1952. 215 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 12100 ] Pris: 125 Kr SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

[ ATA: 20668 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts krigs-articlar för des krigsmakt til lands och sjös. + Kongl. Maj:ts nådiga circulaire... 160 + 32s. Halvfranskt band. Hårt nött, söndrigt band. Namn & stämpel på främre pärmens insida.

[ ATA: 24548 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts förnyade krigs-articlar, til efterrättelse för arméen och flottorne i Swerige, Finland och Pomern. + Register... 157,(1) + 54 s. Pappersomslag. Stämpel på främre omslagets insida .

[ ATA: 24550 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) 1936 års försvarsordning. 200 s. Förlagets klotryggsband. Fuktad i övre marginal (vid tryckprocessen).

[ ATA: 29113 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1965-1966. 192 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33129 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1967. 216 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33130 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1970. 240 s. Ill. Häftad. Veck å bakre omslag och sista sjuttio sidor.

[ ATA: 33135 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1971. 96 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33136 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1980. 244 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33137 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Dalasoldater 1982-83. 56 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33138 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Dalasoldater 1964-1965. 78 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33143 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1958. 244 (50) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33145 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Från fälttåget i Serbien augusti 1914. 319,(1)s. + rättelselapp + bilagor. Häftad.

[ ATA: 35727 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. 144 s. Illustrerad. Tvär kvarto.Förlagets pappband.

¶ Texter av Ulf Söderberg, Mårten Snickare, Björn Gäfvert, Lars Ericsson och Åsa Karlsson.

[ ATA: 36985 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Rysk-Japanska kriget 1904-1905. Behandlat i föreläsningar vid ryska Nikolajevska generalstabsakademien. Öfversättning från ryskan af Axel Claëson I-III. 3 vol. VIII, 137 + 315 (3) + 180 s. + kartor i ficka. Häftade. Omslagen nötta. Andra volymen med pappersförlust å främre omslag. Understrykningar med blyerts.

[ ATA: 38120 ] Pris: 300 kr SEK

(ingen författare) Karolinska Förbundets Årsbok 2004. Stormakten som sjömakt. Marina bilder från karolinsk tid. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav.

[ ATA: 40561 ] Pris: 125kr SEK

(ingen författare) Andra världskrigets lexikon. 64 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

[ ATA: 43215 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Dalasoldater 1990-1991. 56 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 45570 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Marinen i framtidens försvar. 269s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 45660 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svensk soldat 1994 års utgåva. 201s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 45662 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. 47,(1)s. Tvär 12:o. Häfte. Oskuren och ouppskuren. Solkigt titelblad och sista sida.

[ ATA: 58868 ] Pris: 400Kr SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. 47,(1)s. Oskuren och ouppskuren. 10,5x15 cm. Litet solkigt titelblad och svagt fuktfäckad i övre och nedre marginalen. Gott skick.

[ ATA: 59680 ] Pris: 375Kr SEK

ÖHMANN, Adolph, Om de frivilliga skarpskytte-föreningarne och deras samverkan vid national-försvaret, med särskild tillämpning på Försvaret af Mälaredalen. XII,112s. Samtida något nött stänkmarmorerat pappband. Blank rygg. Lagerfläckad. Stämpel på främre pärmens indida . Namn på försättsbladet. Rest av borttagen etikett på bakre pärmens insida. Eftersättsblad saknas.

[ ATA: 24552 ] Pris: 1200Kr SEK

ÖSTBERG, M. / T. Sahlin, Örlogsflottan i bild och ord. 80 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 45640 ] Pris: 125kr SEK

ÅSTRAND, John, Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens utveckling. 274s. + rättelselapp. Illustrerad. Häftad. Delvis blekt omslag.

[ ATA: 16263 ] Pris: 125Kr SEK

AMIRAL LEPOTIER. L'aventure aéro-polaire. 302pp. Ill. Original wrappers.

[ ATA: 35570 ] Pris: 100 kr SEK

BAUERSFELD, Helmut, Streitwagen bei Kelten und Germanen. Mit 8 Abbildungen. 28 pp. Ill. Original printed wrappers. In good condition.

[ ATA: 47008 ] Pris: 100kr SEK

BECKMAN, Margareta, Under fransk fana! Royal Suédois - svenst regemente i fransk tjänst 1690-1791. 141 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ Numrerad bibliofilutgåva med laminerad pärm, kapitäl samt övre guldsnitt. Signerad av författaren.

[ ATA: 32730 ] Pris: 175 Kr SEK

BERG, John, Sovjets ubåtar. 80 s. Ill. Häftad. Tväroktav. Mycket gott skick.

[ ATA: 33239 ] Pris: 200 kr SEK

BERGENSTRÅHLE, Gillis, Historiska anteckningar om Kungl. Göta lifgarde. Första delen. Regementets historia. (Allt som utkom). 423s. + plansch + 11 kartor (9 utvikbara). Rödbrunt halvfranskat band med fem upphöjda bind. Omslagen med bundna.

[ ATA: 60337 ] Pris: 300Kr skåp. SEK

BIEBERSTEIN, Marschall von, Lüttich-Namur. Unter Benutzung amtlicher Quellen. 96 pp. + maps in pocket. Original wrappers. Some stains to covers.

[ ATA: 31391 ] Pris: 100 kr SEK

BJELFVENSTAM, Erik, Karaktärsfostran-soldatfostran. 62,(2)s. Häftad. Blekt, blank rygg.

[ ATA: 15624 ] Pris: 100Kr SEK

BJUGGREN, B., Bombflyget. 208s. Illustrerad. Häftad. Blyertsstreckad i början av texten. Övre högra hörnet lätt stött.

[ ATA: 15640 ] Pris: 250Kr SEK

BLENNER, Hans / Bengt Ohrelius, VÅR MARIN 1959. 64 s. ill. Halvklotband.

[ ATA: 18788 ] Pris: 75 kr SEK

BRATT, K. A. Det europeiska krigets nya skepnad. pp.103-116,(2). Klammerhäftad. Tryckt omslag. Särtryck ur Svensk Tidskrift febr. 1928.

[ ATA: 55628 ] Pris: 75Kr SEK

BRATT, K.A., Kampen om folken. 304s. Häftad.

[ ATA: 15899 ] Pris: 125Kr SEK

BYSTRÖM, Oscar, Från gamla mötesplatser. (4),175,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 15898 ] Pris: 125Kr SEK

CARLESON, E., Flygvapnets uppgifter. 63s. Ill. Häftad.

[ ATA: 23127 ] Pris: 90Kr. SEK

CAVALLI, Överste E., Det svenska pansarvapnet. 116s + annonser och rättelselapp. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 12492 ] Pris: 200Kr SEK

COLOMB, P. H., Sjökriget. Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat. XXVIII, 543 (3) s. Ill. Förlagets blåa klotband.

[ ATA: 45897 ] Pris: 450kr SEK

DELBRÜCK, Hans, Geschichte der Kriegskunst. xxi,(1),(10),552,(4) + 11,(1)pp. Publishers cloth + original wrappers in pocket inside front cover. Pencilunderlinings and annotations.

[ ATA: 16269 ] Pris: 300Kr SEK

» ny sökning

©2006-2022 Antikvariat Thomas Andersson