ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 13516 träffar.

1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250 1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500 1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250 2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500 2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750 2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000 3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250 3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500 3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750 3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000 4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250 4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500 4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750 4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000 5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250 5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500 5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750 5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000 6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250 6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500 6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750 6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000 7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250 7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500 7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750 7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000 8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250 8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500 8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750 8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000 9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250 9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500 9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750 9751-9800 9801-9850 9851-9900 9901-9950 9951-10000 10001-10050 10051-10100 10101-10150 10151-10200 10201-10250 10251-10300 10301-10350 10351-10400 10401-10450 10451-10500 10501-10550 10551-10600 10601-10650 10651-10700 10701-10750 10751-10800 10801-10850 10851-10900 10901-10950 10951-11000 11001-11050 11051-11100 11101-11150 11151-11200 11201-11250 11251-11300 11301-11350 11351-11400 11401-11450 11451-11500 11501-11550 11551-11600 11601-11650 11651-11700 11701-11750 11751-11800 11801-11850 11851-11900 11901-11950 11951-12000 12001-12050 12051-12100 12101-12150 12151-12200 12201-12250 12251-12300 12301-12350 12351-12400 12401-12450 12451-12500 12501-12550 12551-12600 12601-12650 12651-12700 12701-12750 12751-12800 12801-12850 12851-12900 12901-12950 12951-13000 13001-13050 13051-13100 13101-13150 13151-13200 13201-13250 13251-13300 13301-13350 13351-13400 13401-13450 13451-13500 13501-13516

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ...GUSTAFSSON, Madeleine, Vattenväxter. Stockholm 1983. 56 s. Häftad.

[ ATA: 20698 ] Pris: 60 SEK

GUSTAFSSON, Madeleine, Med andras ögon. Om böcker mest. Stockholm 1978. 145 s. Häftad.

[ ATA: 36543 ] Pris: 40 SEK

GUSTAFSSON, Madeleine, Utopien och dess skugga. Studier i samtida fransk idédebatt Stockholm 1978. 162 s. Häftad. Något nött med fläck å bakre omslaget. Litet matematiska uträkningar å insidan av främre omslag.

¶ Bl.a. om Michel Foucault och Philippe Ariès.

[ ATA: 48648 ] Pris: 60 SEK

GUSTAFSSON, Marcus, En överlevnadsdagbok. Stockholm 2005. 122 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 26444 ] Pris: 75 SEK

GUSTAFSSON, Martin, Entangled Sense: An Inquiry into the Philosophical Significance of Meaning and Rules. Doctoral Dissertation. Uppsala 2000. 181pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 476 ] Pris: 200 SEK

GUSTAFSSON, Nils (utg.), Motorhandbok. En populär framställning av förbränningsmotorernas konstruktion och arbetssätt. Under medverkan av Civilingeniörerna Paul Åberg, Torsten Widell och Edvin Björnsjö. Med 680 illustrationer efter fotografier och ritningar. Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co, Stockholm, 1931. (8), XVI, 641s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Något nött. Några fläckar i marginalen.

[ ATA: 59499 ] Pris: 200 SEK

GUSTAFSSON, Nils, Förbränningsmotorer speciellt för bilar. Bonniers 1939. 246s. Illustrerad. Förlagets blå dekorerade klotband. Tekniskt folkbibliotek.

[ ATA: 54885 ] Pris: 100 SEK

GUSTAFSSON, Nils, Himlaspelet 40 år. Människor, episoder och minnen. Dalaförlaget, Malung 1981. 191s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 56968 ] Pris: 75 SEK

GUSTAFSSON, Per Erik, Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolpoertörverksamheten. Akademisk avhandling. Stockholm 1963. 564s. s 200-201 brunfläckade efter ilagt tidningsurklipp. Namnteckning. Acta Univesitatis Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 5.

[ ATA: 2921 ] Pris: 150 SEK

GUSTAFSSON, Peter/ VIKLUND, Stig-Henrik (red.), Ernst Westerlunds bibliografi 1918 - 1975. Västebottens Norra Fornminnesförening - Skellefteå Museum, 1975. 55s. Klammerhäftad. Meddelande XXXVII.

[ ATA: 59891 ] Pris: 50 SEK

GUSTAFSSON, Stig Göran, Blog över hele mej. Gondolin 2001. 112s. Häftad. Nedre högra hörnet något stött.

[ ATA: 5400 ] Pris: 50 SEK

GUSTAFSSON, Torbjörn, Själens biologi. Medicinen, kulturen och naturens ordning 1850-1920. Akademisk avhandling. Symposion 1996. 303 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Förlagsny

[ ATA: 13762 ] Pris: 75 SEK

GUSTAFSSON, Torbjörn, Själens biologi. Medicinen, kulturen och naturens ordning 1850-1920. Symposion 1996. 303s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Hälsning från förf.

[ ATA: 58211 ] Pris: 75 SEK

GUSTAFSSON,Jan & KUSÁN, Frank, Bilder av Västerås. Västerås 1989. 160s. Illustrerad. Kvarto. Inbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5746 ] Pris: 75 SEK

GUSTAVSON, Herbert, Gotländsk ordbok på grundval av C. och P.A. Säves samlingar. Efterskrift. Uppsala. 1945. 53 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25540 ] Pris: 150 SEK

GUSTAVSSON, Anders (red.), Kulturforsking i Tyskland och Norden. Uppsala 1992. 265 s. Häftad. Utgallrad från Historiska institutionens bibliotek. Med stämplar.

[ ATA: 26785 ] Pris: 90 SEK

GUSTAVSSON, Anders (red.), Nordisk etnologi och folkloristik und 1980-talet. Uppsala 1994. 386 s. Häftad. (Etnolore 9).

[ ATA: 32663 ] Pris: 75 SEK

GUSTAVSSON, Anders (red.), Kunskapsmål, teori, empiri. Föredrag vid en humanistisk forskarkurs i Uppsala. Uppsala, 1996. 207s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Etnolore 17.

[ ATA: 59143 ] Pris: 90 SEK

GUSTAVSSON, Anders (red), Kulturmöten. Nutida tysk etnologi i urval av Anders Gustavsson. Liber 1985. 225s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet: Phebe Fjellström.

[ ATA: 46553 ] Pris: 70 SEK

GUSTAVSSON, Anders, Religiösa bilder inom väckelserörelser. Lund 1984. 16 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 39849 ] Pris: 90 SEK

GUSTAVSSON, Bo, The Soul under Stress: A Study of the Poetics of John Berryman's Dream Songs. Dissertation. Uppsala 1984. 135 pp. Soft covers. Studia Angelistica Upsaliensia 52.

[ ATA: 14007 ] Pris: 90 SEK

GUSTAVSSON, Kent, Emergent Consciousness. Themes in C. D. Broad´s Philosophy of Mind. Göteborg University, 2001. 10, 220pp. Soft covers. A few notes in the Bibliography department.

[ ATA: 59914 ] Pris: 125 SEK

GUSTAVSSON, Klas, Socialismens liv efter döden. Stockholm 2004. 248 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 43082 ] Pris: 100 SEK

GUSTAVSSON, Krister, Nattvard. Kopparormens hymner. Lejd 1999. 80s. Märke efter prislapp på främre omslaget.

[ ATA: 3656 ] Pris: 50 SEK

GUSTAVSSON, Per / Boel Werner, En liten bok om gårdstomten. Stockholm 2000. 63 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 25360 ] Pris: 75 SEK

GUSTAVSSON, Sven & Ingvar SVANBERG (red.), Bosnier. En flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund. Uppsala multiethnic papers 1995. 179s. Häftad.

[ ATA: 53826 ] Pris: 90 SEK

GUSTAVSSON, Sverker, Debatten om forskningen och samhället. En studie i några teoretiska inlägg under 1900-talet. Akademisk avhandling. Uppsala 1971. 359 s. Häftad med skyddsomslag. Blyertsundersökningar.

[ ATA: 13989 ] Pris: 100 SEK

GUSTAVSSON, Sverker, Akademisk, politisk och ekonomisk liberalism. Uppsala 2014. 371s. Häftad.

[ ATA: 57568 ] Pris: 125 SEK

GUSTAWSSON, K.A., Fornminnesvård. Stockholm 1965. 67s. Illustrerad. Häftad. Ex libris.

[ ATA: 4078 ] Pris: 60 SEK

GUTCHEON, Beth, Inga spår efter Alex. Stockholm 1983. 360 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 46864 ] Pris: 100 SEK

GUTERSOHN, Heinrich, Landschaften der Schweiz. Büchergilde Gutenberg, Z¨rich 1950. 220pp. Illustrated. Publishers cloth with dust jacket.

[ ATA: 28321 ] Pris: 100 SEK

GUTERSON, David, Snö faller på cederträden. Andra tryckningen. Stockholm 1997. 344 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 25424 ] Pris: 75 SEK

GUTH, Paul, Mazarin. Frankreichs Aufsteig zur Weltmacht. Frankfurt 1976. 748 pp. Paperback.

[ ATA: 25861 ] Pris: 75 SEK

GUTIÉRREZ ARAUS, María Luz, Formas temporales del pasado en indicativo. Arco/ Libros 1995. 77pp. Soft cover.

[ ATA: 50364 ] Pris: 40 SEK

GUTMAN, Amy, Dunkla behov. W&W 2001. 320s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 36993 ] Pris: 75 SEK

GUTTCEIT, H.L. Von, Dreissig Jahre praxis I-II. Wien, Braumüller 1873-1875. VIII,692 + VI,398pp. Halfleather. Last 4 pages with small stain.

[ ATA: 15783 ] Pris: 1400 SEK

GUTTENPLAN, Samuel (ed), Mind & Language. Wolfson College Lectures 1974. Reprinted. Clarendon Press, Oxford, 1977. (14),158pp. Softcover. Date on first page. Pencil underlinings.

¶ Contributions by G. E. M. Anscombe, D. Davidson, M. A. E. Dummett, D. Föllesdal, P. T. Geach, W. V. Quine,

[ ATA: 58522 ] Pris: 75 SEK

GUY, Maurice, Neonskylten. Stockholm 1957. 104 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 46581 ] Pris: 75 SEK

GYLDÉN, H., Recherches sur la rotation de la Terre. Upsala 1871. (2),22pp. Quarto. Printed original serial wrappers.

[ ATA: 40368 ] Pris: 300 SEK

GYLDÉN, Hugo, Relationer emellan cosiner och siner för irrationella vinklar. Helsingfors 1867. 38,(2)pp. Large octavo. Printed original wrappers. 'Herr Prof. Ångström af förf''.

[ ATA: 33543 ] Pris: 200 SEK

GYLLENSTEN, Lars & KLEIN, Georg, Hack i häl på Minerva. Stockholm 1993. 316s. förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2444 ] Pris: 75 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Baklängesminnen. Stockholm 1978. 179 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 14980 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Senatorn. En melodram, en bildningsroman, en bildningsmelodram. Stockholm 1958. 240 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 14982 ] Pris: 75 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Lotus i Hades. Stockholm 1966. 135 s. Häftad. Tillskrift på främre omslagets insida.

[ ATA: 14983 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Juvenilia. Inkarnationer och exorcismer. Stockholm 1965. 229 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 14984 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Palatset i parken. Retoriskt porträtt i Giuseppe Arcimboldos manér. Stockholm 1970. 214 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 14986 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Lotus i hades. Stockholm 1966. 134 s. Häftad. Ouppskuren. Blyertsstreck på främre omslaget.

[ ATA: 19559 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Senilia. Mimisk essay. Tusende. Stockholm 1956. 272 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 19560 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Senilia. Mimisk essay. Stockholm 1978. 273 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet.

[ ATA: 19561 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Palatset i parken. Retoriskt porträtt i Giuseppe Arcimboldos manér. Stockholm 1970. 214 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 30059 ] Pris: 75 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Desperados. Stockholm 1962. 197 (3) s. Häftad

[ ATA: 38376 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Huvudskallebok. Roman i tre turer. Stockholm 1981. 294 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38378 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Ljuset ur skuggornas värld. Stockholm 1995. 141 (3) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40012 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Ragnar Josephson. Norstedts 1966. 26s. Häftad.

[ ATA: 49287 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Anteckningar från en vindskupa. Bonniers 1993. 189s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 51292 ] Pris: 75 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Grottan i öknen. Bonniers 1973. 322s. Häftad.

[ ATA: 51789 ] Pris: 70 SEK

GYLLENSTEN, Lars, I skuggan av Don Juan. Bonniers 1975. 223s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 55079 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, I skuggan av Don Juan. Bonniers 1975. 223s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55080 ] Pris: 50 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Carnivora. Bonniers 1953. 144s. Häftad.

[ ATA: 55084 ] Pris: 60 SEK

GYLLENSTEN, Lars, Kistbrev. Roman. Bonniers, Stockholm, 1998. 230s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57909 ] Pris: 75 SEK

GYLLIN, Roger / Ingvar Svanberg / Ingvar Söhrman (red.), Bröd och salt. Svenska kulturkontakter med öst. En vänbok till Sven Gustavsson. Swedish Science Press 1998. 277 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 29716 ] Pris: 90 SEK

H:SON HOLMDAHL, Martin, Research, Education and Medical Care and Acupuncture, faith and Science. Two Lectures. Uppsala 1989. 26 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 32517 ] Pris: 75 SEK

HÖFFE, Otfried, Immanuel Kant. Översättning Fredrik Linde. Thales, 2004. 312s. Häftad. Svagt fläckat främre snitt.

[ ATA: 58501 ] Pris: 100 SEK

HÖGBERG, Åke, Der Vokalismus der Stammsilben in Johannes Marienwerders ""Leben der heiligen Dorothea von Montau"". Diss. Gleerup, Lund 1981. 139 p. Soft covers. Dedication. Lunder germanistische Forschung 51.

[ ATA: 20495 ] Pris: 75 SEK

HÖGBERG, Olle, Den stora vreden. Stockholm 2006. xvii, 362 + 371 + 428 (4) s. Sammanbundna i förlagets pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 39133 ] Pris: 200 SEK

HÖGBERG, Staffan, Generalkonsuln. Axel Ax:son Johnson som företagare 1910-1939. Norstedts, 1990. 277s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 59711 ] Pris: 100 SEK

HÖGBERG, Tomas, Ett stycke på väg. Naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750-1850. Uppsala, 2015. 291s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 251. Mycket gott skick.

[ ATA: 58788 ] Pris: 125 SEK

HÖGBOM, A. G., Norrland. Naturbeskrifning. Uppsala & Stockholm 1906. XVI,412,(2)s. + planscher (många utvikbara). Förlagets blå dekorerade halvfranska band. Nött.

[ ATA: 51720 ] Pris: 150 SEK

HÖGENHAVEN, Jesper, Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur Biblischen Theologie. Doctoral Dissertation. E.J. Brill 1988. 271pp. Publishers cloth. Acta Theologica Danica XXIV.

[ ATA: 3225 ] Pris: 200 SEK

HÖGENHEIM, Robert, Undervisning i Komvux. Ideal och verklighet i grundskolekurser. Akademisk avhandling. Stockholm 1985. 341 s. Häftad.

[ ATA: 23559 ] Pris: 90 SEK

HÖGLUND, Zath, Hjalmar Branting och hans livsgärning. I - II. Stockholm 1928-1929. 2 vol. 559 + 528 s. Ill. Förlagets vinröda halvfranska band. Ryggarna litet fläckiga.

[ ATA: 5101 ] Pris: 100 SEK

HÖGMAN, Bertil (utg.), Heliga Birgittas originaltexter. Nytryck (med en rättelse). Uppsala 2009. 92s. + 3 utvikbara planscher. Illustrerad. Häftad. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 90.

[ ATA: 58188 ] Pris: 100 SEK

HÖGMAN, Ingvar, Mälaren. W&W 1951. 137s. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 16302 ] Pris: 75 SEK

HÖGSTRAND, Olle, Mördaren. Stockholm 1974. 214 s. Häftad. Snedläst och något nött.

[ ATA: 33749 ] Pris: 60 SEK

HÖGSTRAND, Olle, Från säker källa. Stockholm 1975. 223 s. Häftad. Snedläst och något nött. Namnteckning.

[ ATA: 33750 ] Pris: 60 SEK

HÖGSTRAND, Olle, Maskerat brott. Stockholm 1971. 229 (3) s. Häftad. Snedläst och något nött.

[ ATA: 33751 ] Pris: 70 SEK

HÖGSTRAND, Olle, Skulden. Stockholm 1973. 198 s. Häftad. Snedläst och något nött.

[ ATA: 33752 ] Pris: 60 SEK

HÖHNE, Heinz, Hitlers SS och Gestapo. Berghs, Stockholm 1967. 404 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet nött.

[ ATA: 30851 ] Pris: 100 SEK

HÖJER, Dan, m.fl., Övernaturligt: UFOn, Nära döden, Spöken, Parapsykologi. Semic 1997. 130 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12861 ] Pris: 90 SEK

HÖJER, Signe, Vägen till Hagalund. Stockholm 1981 203 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 5110 ] Pris: 75 SEK

HÖJER, Signe, Arvet från läsarna. LTs 1976. 288s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5741 ] Pris: 90 SEK

HÖJER, Signe, Mellan två världskrig. Stockholm 1981. 204 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 45175 ] Pris: 90 SEK

HÖJER, Signe, Mitt i livet. Stockholm 1983. 222 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 45176 ] Pris: 60 SEK

HÖJER, Torvald T:Son, Bismarck, Decazes och den europeiska krisen 1875. Avec un résumé en francais. Uppsala 1940. 178 s. Häftad. Uppsala universitets årsskrift 1940:1.

[ ATA: 11327 ] Pris: 75 SEK

HÖJER, Torvald T:son, Från Potsdammötet till Berlinkrisen. Världspolitiken 1945-61 i årskrönikor. Norstedts 1962. 255s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 46204 ] Pris: 125 SEK

HÖLAAS, Odd, Nederst vid bordet. Boniers 1937. 216s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 28689 ] Pris: 125 SEK

HÖLDERLIN, Friedrich, Gesammelte Werke I-III. Herausgegeben von Wilhelm Böhm und Paul Ernst. Eugen Diedrich Jena 1905. 3 volumes. 292 (2) + 319 + 297 (1) pp. Publisher's vellum. Pergament bände. Gilt upper edge. Third volume a little browned.

¶ Band I: Hyperion. Mit zwei Porträts. Mit Einlitung und Auswahl seiner Briefe; Band II: Gedichte. Mit einer Gravüre; Band III: Dramen und Übersetzungen. Mit Porträt Hölderlins.

[ ATA: 35937 ] Pris: 1500 SEK

HÖRMANN, Hans, Psychologie der Sprache. Verbesserter Neudruck. Berlin, Springer-Verlag, 1970. 395 S. Abb. Gebunden.

[ ATA: 1101 ] Pris: 150 SEK

HÖRSELL, Ann, Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850. Akademisk avhandling. Uppsala 1983. 206 s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 131.

[ ATA: 50612 ] Pris: 100 SEK

HÖVENMARK, Nils, Ensamstående äldre herre. Stockholm 1982. 231 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33595 ] Pris: 50 SEK

HÅKANSON, Björn, När stenen brinner. Dikter. Bonniers, Stockholm, 1998. 83s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57805 ] Pris: 60 SEK

HÅKANSON, Gunvald, Olympia. London 1948. Bokfilm. Stockholm 1948. 64s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55662 ] Pris: 75 SEK

HÅKANSON, Kaj, Ovetande och vetande. Korpen 1982. 269s. Häftad.

[ ATA: 53412 ] Pris: 100 SEK

HÅKANSON, Lennart, Statius' Thebaid: Critical and Exegetical Remarks. Lund 1973. 91 pp. Original wrappers. Prof. Sven Lundström's copy with annotations.

[ ATA: 34917 ] Pris: 200 SEK

HÅKANSSON, Björn, Utom tävlan. Stockholm 2002. 108 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 43951 ] Pris: 60 SEK

HÅKANSSON, Gabriella, Operation B. Roman i tre delar. Tusende. Stockholm 1997. 184 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Förlagsny. Mycket gott skick.

[ ATA: 14626 ] Pris: 75 SEK

HÅKANSSON, jan, Titta, jag flyger! Stockholm 1991. 142 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 25177 ] Pris: 75 SEK

HÅKANSSON, Jan, Ett matvraks bekännelser. Stockholm 1985. 223 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 31026 ] Pris: 50 SEK

HÅKANSSON, Kaj (red.), De laglösa. Kriminalsociologiska studier. Stockholm 1969. 218 (6) s. Originalpocket. Gott skick. Namnteckning.

[ ATA: 38752 ] Pris: 125 SEK

HÅKANSSON, Nils, Nya Aros. Stockholm 2006. 181 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 32368 ] Pris: 100 SEK

HÄGER, Lars, När något lyckligt faller. Uppsala 1999. 64s.

[ ATA: 3649 ] Pris: 50 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Socialfilosofiska uppsatser. Med inledning av Martin Fries. Stockholm 1966. 210 s. Häftad. Namn på smutstitel. Sidorna 34 - 57 blyertsstreckade och med annoteringar. Några röda tuschsiffror. (Orionserien).

[ ATA: 1829 ] Pris: 75 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, De socialistiska idéernas historia. Stockholm 1946. 272 s. Förlagets halvklotband. Gösta Åqvists exemplar. Blyertsnoteringar.

[ ATA: 6717 ] Pris: 250 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Doc. Nymans ""erinringar"". Uppsala 1929. 40s. Häfte.

[ ATA: 11148 ] Pris: 200 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Moralpsykologi. Stockholm 1952. 208s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 34226 ] Pris: 150 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Socialfilosofiska uppsatser. Inledning av Martin Fries. Orionserien/ Bonniers, 1966. 210s. Häftad. Datum på smutstitelbladet. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 58320 ] Pris: 90 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Moralfilosofins grundläggning. Utgiven av Thomas Mautner. With a Summary in English. Uppsala, 1987. XII, 247pp. Softcover. Unopened. Very Good.

[ ATA: 59212 ] Pris: 150 SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Socialfilosofiska uppsatser. Bonniers,1939. 256s. Privat klotband ( Wilh. Johanssons eftr. bokbinderi Uppsala). Främre omslaget medbundet. Gösta Åqvists ex. Bläckstreckad, några i rött. Fläckat titelblad.

[ ATA: 59279 ] Pris: 150 SEK

HÄGERSTRAND, Olle, Röster från källarvåningen. Essäer. Stockholm, Carlssons, 1990. 437 s. Ill. Förlagsband.

[ ATA: 4912 ] Pris: 60 SEK

HÄGG, Göran, Det automatiska paradiset. W & W, 1979. 224s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag. Namn å försättsbladet.

[ ATA: 58559 ] Pris: 75 SEK

HÄGG, Robin, Die Gräber der Argolis 1. In submykenischer, protogeometrischer und geometrischer Zeit. Lage und Form der Gräber. Uppsala 1975. 172 pp. Ill. Softcover. Good condition. Boreas 7:1.

[ ATA: 29950 ] Pris: 175 SEK

HÄGGLUND, John, Kinda kanals historia. 153,(3)s. Klotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 15664 ] Pris: 150 SEK

HÄGGMAN, Jean, Studier i frihetstidens försvarspolitik. Ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-1727. Akademisk avhandling. Stockholm 1922. 318 s. Ill. Häftad. Snedläst. Med dedikation.

[ ATA: 34039 ] Pris: 75 SEK

HÄGGQVIST, Arne, Hjalmar Bergman-studier. Uppsala 1943. 100s. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning. XII.

[ ATA: 3633 ] Pris: 100 SEK

HÄGGQVIST, Arne, Fyrtiotalisterna. Svenska Bokförlaget, Bonniers, 1954. 190 s. ill. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 5099 ] Pris: 50 SEK

HÄGGQVIST, Arne, Kravatten som lust och last. Askild & Kärnekull 1978. 136s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 52445 ] Pris: 75 SEK

HÄGGROTH, Stig (red.), Bo i framtiden. Duger den svenska modellen? Stockholm 1985. 188 s. Ill. Häftad. Delvis ouppskuren.

[ ATA: 23544 ] Pris: 90 SEK

HÄKLI, Esko (red.), Boken i Finland. Helsingfors 1988. 271 (1) s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 36968 ] Pris: 250 SEK

HÄLL, Jan, I Swedenborgs labyrint. Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande. Akademisk avhandling. Stockholm 1995. 512 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 301 ] Pris: 75 SEK

HÄLL, Jan, Vägen till landet som icke är. En essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner. Stockholm 2006. 300 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 48051 ] Pris: 150 SEK

HÄLLSTRÖM, Gunnar, Über Meromorphe Funktionen mit merfach zusammenhängenden Existenzgebieten. Åbo 1939. 100 pp. Soft covers. Top of spine damaged.

[ ATA: 9563 ] Pris: 90 SEK

HÄNSGEN, Dirk/ LENTZ, Sebastian/ SCHASCHEL, Sabine (HRSG.), Deutschlandatlas unser Land in 200 thematischen Karten. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2010. 240pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s pictorial hard cover.

[ ATA: 54002 ] Pris: 125 SEK

HÄRD, Ingemar / Christian Diesen, Brustet hjärta. Stockholm 2003. 416 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 35438 ] Pris: 100 SEK

HÄRD, Ingemar / Christian Diesen, Rena händer. Stockholm 1999. 379 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 35439 ] Pris: 100 SEK

HÄRDELIN, Alf (red.), Från hymn till skröna. Medeltida litteratur i ny belysning. Stockholm 1989. 202 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 20901 ] Pris: 70 SEK

HÄRDELIN, Alf (red.), Svensk spiritualitet. Tio studier av förhållandet tro-kyrka-praxis. Svenska kyrkans forskningsråd 1994. 318s. Häftad. Tro & Tanke 1994:1-2.

[ ATA: 53250 ] Pris: 75 SEK

HÄRDELIN, Alf (red.), Från hymn till skröna. Medeltida litteratur i ny belysning. Natur och Kultur, 1989. 202s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Några bläckunderstrykningar. Dedikation från utgivaren.

[ ATA: 59926 ] Pris: 60 SEK

HÄRDELIN, Alf, Tyda speglarnas bild. Dikter. Vejebystrand 1997. 83 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 34662 ] Pris: 75 SEK

HAAALA, Arto/ NAUKKARINEN, Ossi (eds.), Interpretation and its Boundaries. Helsinki University Press, 1999. xiv,199pp. Softcover. Pencil underlinings.

¶ Contributors: Jerrold Levinson, Anthony Savile, Erna Oesch and Veikko Rantala, Bo Pettersson, Finn Collin, Claes Entzenberg, Anders Engström, Stein Haugom Olsen, Göran Sörbom, Arto Haapala, Marika Tuohmaa.

[ ATA: 58602 ] Pris: 250 SEK

HAAGE, Bernhard Dietrich, Studien zur Heilkunde im Parzival Wolframs von Eschenbach. Göppingen Kümmerle Verlag 1992. 408 (6) pp. Softcover. Review stamp. Exellent condition. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 565).

[ ATA: 11864 ] Pris: 750 SEK

HAAK, Nils, Allmän neuroslära på psykoanalytisk grund. Stockholm 1988. 202 (2) s. Förlagets pappband. Ringformat märke å främre omslag. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 34682 ] Pris: 100 SEK

HAANPÄÄ, Pentti, Hemfolk och strykare. Stockholm 1927. 173 (3) s. Häftad.

[ ATA: 36598 ] Pris: 200 SEK

HAAS, Alois M., Todesbilder im Mittelalter. Fakten und Hinweise in der deutschen Literatur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1989. 299 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18945 ] Pris: 150 SEK

HAAS, Hans, Studien zur Adverbfunktion von Adjektivformen in frühneuenglischer Zeit. Inaugural-Dissertation. Universität Köln, 1957. 303 S.

[ ATA: 3514 ] Pris: 90 SEK

HAAS, Mary R., The Thai system of writing. Washington 1956. xiv,115pp. Soft covers. Ownership bookplate and small signature.

[ ATA: 48591 ] Pris: 100 SEK

HAAS, Robert, Äta för att vinna. Forum 1993. 252s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58842 ] Pris: 75 SEK

HAAS, Walter, PFISTERMEISTER, Ursula, Romantik in Bayern. Konrad Theiss Verlag 1985. 352pp. Illustrated. Quarto. Publisher´s cloth. Front wrapper tipped in. No dust jacket.

[ ATA: 46177 ] Pris: 200 SEK

HAASE, Gisela (ed.), Sächsisches Glas vom 17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Dresden 1976. 131 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 24439 ] Pris: 75 SEK

HAAVARDSHOLM, Espen, Tidevann. Noveller. Oslo, Gyldendal, 1966. 116 s. Häftad.

[ ATA: 1225 ] Pris: 150 SEK

HAAVARDSHOLM, Espen, Mannen från Jante. Ett porträtt av Aksel Sandemose. Stockholm 1990. 292 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 2365 ] Pris: 50 SEK

HABERMAS, Jürgen, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien. Frankfurt am Main 1971. 466 pp. Paperback.

[ ATA: 27968 ] Pris: 100 SEK

HACKETT, Francis, Henrik VIII. Gebers 1929. (8), 520 (2) s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband med främre omslaget medbundet. Gåvoetikett inklistrad efter försättsbladet. Något blekt rygg. Obetydligt nötta pärmar.

[ ATA: 18703 ] Pris: 75 SEK

HADAMARD, Jacques, Lectures on Cauchy´s problem in linear partial differential equations. Dover reprint of 1923 edition. 316pp. Soft covers.

[ ATA: 50670 ] Pris: 200 SEK

HADENIUS, Axel, Facklig organisationsutveckling. En studie av Landsorganisationen i Sverige. Stockholm 1976. 214 s. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Snedläst. Fackföreningsundersökningen 3.

[ ATA: 13968 ] Pris: 100 SEK

HADENIUS, Stig, Kampen om monopolet. Sveriges radio och TV under 1900-talet. Stockholm 1998. 343 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33204 ] Pris: 100 SEK

HADJINICOLAOU, Nicos, Histoire de l'arte et lutte des classes. Paris 1974. 218 (6) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 31894 ] Pris: 100 SEK

HADOT, Pierre, Plotin ou la simplicité du regard. Gallimard 2005. 229pp. Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 56215 ] Pris: 75 SEK

HAEGERSTAM, Glenn, Smärta. Teori, klinik, behandling. Stockholm 1984. 248 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 14612 ] Pris: 200 SEK

HAENLEIN, Carl-Albrecht (dir), Bizarr. Grotesk. Monströs. Karikaturen der Zeitgenossen. Kestner-Gesellschaft, Hannover 1978. 224,(12)pp. Illustrated. Soft covers.

¶ Ausstellungskatalog.

[ ATA: 28798 ] Pris: 90 SEK

HAERI, Shaykh Fadhalla, Witnessing Perfection. O Books, 2008. xviii,248pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58699 ] Pris: 125 SEK

HAERI, Shaykh Fadhlalla, Son of Karbala. Foreword by Seyyed Hossein Nasr. O Books, 2006. XIV, 234pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59174 ] Pris: 125 SEK

HAETTNER OLAFSSON, Eva, Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg. Lund 1985. 559s. + plansch. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet naggat i övre marginalen.

[ ATA: 55356 ] Pris: 100 SEK

HAFNER, German, Als Kunst Geschichte machen. Griechisches Erbe und Roms Untergang. Düsseldorf 1983. 384 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Lower right corner bumped.

[ ATA: 20409 ] Pris: 100 SEK

HAFNER, German, Als Kunst Geschichte machte. Griechische Erbe und Roms Untergang Econ, 1983. 384pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Name on half title. Some pencil markings. Stamp on lower edge (mängelexemplar).

[ ATA: 58427 ] Pris: 75 SEK

HAFNER,German, Als Kunst Geschichte machte. Griechisches Erbe und Roms Untergang. Econ verlag 1983. 384 pp. Publisher's hardcover with dust-jacket. Stamped on lower edge.

[ ATA: 6569 ] Pris: 150 SEK

HAFSTRÖM, Gerhard, Ledung och marklandsindelning. Uppsala 1949. 271 s. Häftad. Några understrykningar.

[ ATA: 9033 ] Pris: 150 SEK

HAFSTRÖM, Gerhard, Land och lag. Stockholm 1959. 98 s. Häftad.

[ ATA: 37310 ] Pris: 75 SEK

HAFTMANN, Werner, Painting in the Twentieth Century. New York 1976. 418 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 43438 ] Pris: 90 SEK

HAFTMANN, Werner, Malerei im 20. Jahrhundert. 4. veränderte und erweiterte Auflage. Prestel-Verlag, München, 1965. 600pp. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 59614 ] Pris: 100 SEK

HAGBLOM, Kurt / Arne Håkansson, Lundabor. Lund 1986. 117 s. Il. Häftad. Främre omslag litet nött.

[ ATA: 37637 ] Pris: 75 SEK

HAGBORG, Lars, Silence: Disputes on the Ground and in the Mind Among the Iraqw in Karatu District, Tanzania. Dissertation. Uppsala 2001. 231 pp. Original wrappers. Excellent condition.

[ ATA: 5139 ] Pris: 100 SEK

HAGEDORN-OLSEN, Claus (ed.), Kirsten Ortwed: The Sculptor's Palette. Horsens Kunstmuseum 2000. 62 pp. Color ill. Publisher's hardcover. Quarto. Very good condition.

¶ Texts and interviews in Danish and English about R.W. (the controversial Raoul Wallenberg Monument in Stockholm) and Tons of Circumstances (Vinedig Biennale). Ltd edition of 800. - Presentation copy from the artist. Signed.

[ ATA: 45117 ] Pris: 500 SEK

HAGELIN, Gösta, Nytt ljus över roms katakomber. Stockholm 1977. 155 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 13058 ] Pris: 90 SEK

HAGELIN, Gösta, Människoöden i psalmboken 1 - 4. 5 resp. 4 och 2 och 1 upplagan. Lindblads, Uppsala 1953, 1953, 1953, 1951. 320 + 318 + 288 + 192s. Illustrerade. Förlagets halvklotband. 4 volymer.

[ ATA: 24114 ] Pris: 200 SEK

HAGEMANN, Gisela, Den goda cirkeln. Malmö 1993. 222 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gott skick. (Utvecklingsbiblioteket)

[ ATA: 44154 ] Pris: 150 SEK

HAGEN, Anders, Norges Oldtid. Cappelen 1967. Förlagets halvklotband. En del gula överstrykningar.

[ ATA: 5373 ] Pris: 100 SEK

HAGEN, Anders, Norges Oldtid. Oslo 1983. 414 (2) s. Häftad. Understrykningar i rött och blått.

[ ATA: 44215 ] Pris: 65 SEK

HAGEN, Erik Bjerck, Litteratur og handling. Pragmatiske tanker om Ibsen, Hamsun, Solstad, Emerson og andre. Oslo 2000. 288 s. Häftad. Ryggen litet fläckad. Några sidor med blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 39167 ] Pris: 150 SEK

HAGEN, Steve, How the World can be the Way it is: An Inquiry for the New Millennium into Science, Philosophy, and Perception. Quest Books 1995. (10),344pp. Softcover. Stained edges. Pencil markings.

[ ATA: 52964 ] Pris: 100 SEK

HAGEN, Victor Wolfgang von Hagen, The Ancient Sun Kingdoms of the Americas. Reprint. Paladin 1977. 351pp. Illustrated. Paperback.

[ ATA: 5636 ] Pris: 70 SEK

HAGENBECK, John, Tjugofem år på Ceylon. Minnen och äventyr. Stockholm 1924. 225 s. Ill. Häftad. Omslagen nötta.

[ ATA: 21964 ] Pris: 60 SEK

HAGERFORS, Lennart, På väg in i femtiotalet. Akademisk avhandling. Stockholm 1979. 150,(2)s. Häftad.

[ ATA: 16475 ] Pris: 60 SEK

HAGERFORS, Lennart, Triumfen. Stockholm 1993. 326 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33937 ] Pris: 60 SEK

HAGERFORS, Lennart, Vägen till Khumbu. Weyler 2012. 223s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på titelbladet.

[ ATA: 55203 ] Pris: 75 SEK

HAGERUP, Klaus, Markus, fotbollen och kärleken. Stockholm 2000. 196 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 23358 ] Pris: 50 SEK

HAGERVALL, Claes Börje, Studier över yngre nybyggesnamn i Västerbottens län, särskilt i Vännäs socken. Ett bidrag till en norrländsk bebyggelsenamnsatlas. Umeå universitet, 1986. 78s. Häftad. Gott skick. Nordsvenska. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet. 2.

[ ATA: 59938 ] Pris: 60 SEK

HAGLIDEN, Sten, Utskuret. Stockholm 1960. 79 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 27083 ] Pris: 50 SEK

HAGLUND, Björn, Personer, intentioner och Qualia. En studie i Wilfrid Sellars medvetandefilosofi. Akademisk avhandling. Göteborg 1984. 184 s. Häftad. Fd biblioteksexemplar, stämplar och ytskada på omslagets nedre del (feter etikett).

[ ATA: 13769 ] Pris: 100 SEK

HAGMAN, Bertil (red.), Jussi Björling. En minnesbok. Bonniers 1960. Fjärde-femte tusendet. 214s. + planscher. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag. Litet nött/solkigt band. Tillskrift på smutstitelbladet.

[ ATA: 53597 ] Pris: 100 SEK

HAGMAN, Jan, Bibliographical Notes on Ku Yen-Wu. Stockholm 1973. (2),55pp. Quarto. Mimeographed. Publisher´s soft cover. Skrifter utgivna av Föreningen för Orientliska Studier 8.

[ ATA: 54337 ] Pris: 300 SEK

HAGNELL, Karin, Sturekrönikan 1452 - 1496. Lund, 1941. 361s. Häftad. Nött. Namn på titelbladet. Några blyertsmarkeringar

[ ATA: 59239 ] Pris: 100 SEK

HAGSTRÖM, Torkel / Anders J. Carlberg, Strandfynd (smådjur från hav och strand). Akvareller av Jan Falkman. Göteborg Tre Böcker. 36 s. Färg. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 44635 ] Pris: 125 SEK

HAHN, Emily, China only yesterday 1850-1950: A century of change. Doubleday & Co 1963. 423pp.Publisher´s cloth. Signature on first blank page. Dampstained covers.

[ ATA: 48619 ] Pris: 100 SEK

HAIBLUM, Isodore, Interworld. Dell 1977. 256 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47728 ] Pris: 50 SEK

HAIKOLA, Lauri, Studien zu Luther und zum Luthertum. Uppsala 1958. 158 pp. Softcover. Unopened. Very Good. Dedication to Thorild Dahlquist. Uppsala universitets årsskrift 1958: 2.

[ ATA: 13108 ] Pris: 125 SEK

HAITANI, Kanji, The Japanese Economic System. Lexington Books 1976. xvi,190,(2)pp. Publishers hardcover. No Dj. Ex library copy with stamps.

[ ATA: 23494 ] Pris: 100 SEK

HAKULINEN, Lauri, Handbuch der finnischen Sprache. 1 band. Erweiterte Übersetzung aus dem Finnischen. Weisbaden Harrassowitz 1957. XII, 230 pp. Original wrappers. Some underlining in red pencil.

[ ATA: 37140 ] Pris: 300 SEK

HALBERSTAM, David, The Powers That Be. New York 1979. 771 pp. Publisher's hardcover with dj. Worn in worn dj.

[ ATA: 11194 ] Pris: 100 SEK

HALBERTSMA, Marlite, ZIJLMANS, Kitty (Hg), Gesichtspunkte. Berlin, Dietrich Reimer Verlag 1995. 308,(4)pp. Illustrated. Soft Covers.

¶ Beiträge von Kitty Zijlmans, Marlite Halbertsma, Gerrit Willems, Reindert Falkenburg, Frans Jozef Witteveen, Ton Bevers, Arie Jan Gelderblom.

[ ATA: 20728 ] Pris: 150 SEK

HALDEMAN, Joe, All My Sins Remembered. Orbit 1978. 184 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47720 ] Pris: 50 SEK

HALDEMAN, John, The Coming. Ace 2001. 282 pp. Paperback.

[ ATA: 47667 ] Pris: 50 SEK

HALECKI, Oskar, Europa. Grenzen und Gliederung seiner Geschichte. Darmstadt 1957. XVI, 210 pp. Softbound. Good condition.

[ ATA: 42790 ] Pris: 75 SEK

HALFDANARSON, Gudmundur (ed.), Racial Discrimination and Ethnicity in European History. Pisa University Press 2003. 268 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50638 ] Pris: 100 SEK

HALFDANARSON, Gudmundur / Ann Katherine Isaacs (ed.), Nations and Nationalities in Historical Perspective. Pisa University Press 2001. 272 pp. Ill. Softcover. Small signature to front fly leaf; else in very good condiotion.

[ ATA: 42068 ] Pris: 100 SEK

HALKIN, Francois, bollandiste, Le corpus athénien de saint Pachome. Avec une traduction francaise par André-Jean Festugière, O.P. Patrick Cramér, Genève 1982. 165,(3)pp. + errata slip. Quarto. Publisher´s decorated cloth. No dustjacket. Cahiers d´orientalisme II.

[ ATA: 51984 ] Pris: 450 SEK

HALL, Adam, Quillers flykt. Höganäs 1990. 332 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40902 ] Pris: 50 SEK

HALL, Ulf / Johan Olsson, Ledstjärnor. 57 kvinnor om ledarskap. Stockholm 2004. 181 s. Ill. Förlagets illustrerade klotband.

[ ATA: 17526 ] Pris: 100 SEK

HALLAN, Nils, Jemter på Levangsmarknaden i 1680-årene. Östersund, 1966. 62s. Häftad. Skrifter utgivna av Jämtlands läns biblioteks vänner, I.

[ ATA: 58258 ] Pris: 60 SEK

HALLDÉN, Ruth, Landskap i gult och guld. Stockholm 1963. 46 s. Häftad.

¶ Med dedikation till Astrid och Ingemar Hedenius ""som var snälla redan från början

[ ATA: 21358 ] Pris: 90 SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part I. Lund Gleerup 1965. pp. 1-64. Original printed wrappers. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: Robert Ammerman: Our knowledge of substance according to Locke / Fred R. Berger: Excuses and the law / Sven Danielsson: Definitions of Performative / J. Howard Sobel: Generalization Arguments. Discussion: John O. Nelson: An Examination of Sommer's Truth-Functional Counterfactuals.

[ ATA: 46013 ] Pris: 150 SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part II. Lund Gleerup 1965. pp. 65-144. Original printed wrappers. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: Robert J. Richman: Concept without criteria / Sixten Ringbom: Plato on images / William Todd: Causal laws and accidents. Discussions: George C. Kerner: Hare's new thoughts on reason in ethics / Joseph Margolis: Brain processes and sensations / Douglas Odegard: Excluding the middle from loose concepts.

[ ATA: 46014 ] Pris: 200 SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part III. Lund Gleerup 1965. pp. 66-288. Solied front wrapper. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: Charles S. Chihara: What dreams are made on / Robert Grimm: Cogito, ergo sum / Donald F. Henze: Berkeley on sensations and qualities / Harvey Mullane: Unconscious emotion / Lawrence W. Rosenfield: The Doctrine of the Mean in Aristotele's Rethoric / Krister Segerberg: A contribution to nonsense-logics / Vito F. Sinisi: Kotarbinski's theory of pseudo-names / Irving Thalberg: The Socratic Paradox an reasons for action / Georg Henrik von Wright: The Paradoxes of Confirmation. Discussions: Don F. Gustafson: A note on knowing and believing / Robert L. Phillips: Logical subjects and descriptive metaphysics / John Turk Saunders: Professor Malcolm's definition of Factual Memory.

[ ATA: 46015 ] Pris: 200 SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXIV 1968 Part I. Lund Gleerup 1958. pp. 1-88. Original printed wrappers. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: Stig Kanger: Equivalent theories / Krister Segerberg: Decidability of S4.I / Krister Segerberg: Decidability of four modal logics / Krister Segerberg: Propositional logics related to Heyting's and Johansson's / Julian Wolfe: The criteria of sleep / Ardon Lyon: Family resemblance, vaguenes, and change of meaning / Dag Prawitz: A discussion note on utilitarianism / Robert Binkley and Romane Clarke: A cancellation algorithm corrected.

[ ATA: 46016 ] Pris: 250 SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXIV 1968 Part III. Lund Gleerup 1968. pp.171-258. Original printed wrappers. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: R.A. Bull: On posible worlds in propositional calculi / A.N. Prior: Modal logic and the Logic of Applicability / R.C. Stalnakr and R.H. Thomason: Abstraction in first-order modal logic / G. H. von Wright: Always / Moltke S. Gram: Spinoza, substance and predication / Jan Srzednicki: On judging works of art / C.G. Prado: Armstrong and perception.

[ ATA: 46018 ] Pris: 200 SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXV 1969 Part II. Lund Gleerup 1969. pp. 81-184. Original printed wrappers. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: Nino B. Cocchiarella: A completeness theorem in second order modal logic / Rolf Eberle: Denotationless terms and predicates expressiove of positive qualities / Douglas Lewis: The existence of substances and Locke's way of ideas / Roger Woolhouse: Substance and substances in Locke's Essay / Jon Moline: An approach to the analysis of rules.

[ ATA: 46020 ] Pris: 150 SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXV 1969 Part III. Lund Gleerup 1969. pp. 185-280. Original printed wrappers. pp. 213-216 badly opened; else in very good condition. (A Swedish Journal of Philosophy).

¶ Contents: W.D. Glasgow: The act of praising / Leslie Griffiths: The logic of Austin's locutionary subdivision / R. Routley and V. Routley: Categories - expressions or things? / Michael D. Resnik: A set theoretic approach to the simple theory of types / Melvin Fitting: Logics with several modal operators / Alex C. Michalos: Positivism versus the hermeneutic-dialectic school.

[ ATA: 46021 ] Pris: 125 SEK

HALLDÉN, Sören, Nyfikenhetens redskap. En bok om kritiskt tänkande inom vetenskapen och utanför. 14 tryckningen. Studentlitteratur, 1996. 149 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 10709 ] Pris: 75 SEK

HALLDÉN, Sören, Universum, döden och den logiska analysen. Stockholm 1961. 144s. Häftad. Namn på titelbladet. Litet blyertsstreckad.

[ ATA: 54635 ] Pris: 100 SEK

HALLDÉN, Sören, The bewildered animal. Evolution and the search for insight. Novapress, Lund, 1999. 136pp. Soft covers. Very Good. Name on small title. Thorild Dahlqvist.

[ ATA: 59912 ] Pris: 100 SEK

HALLENBERG, Jonas, Berättelse om ett forntids Romerskt Metallkärl funnet i Westmanland år 1818. Stockholm 1818. 83 (1) + 2 planscher. Förlagets gråpappomslag. Äldre namnteckning å insida av främre omslag. Något nött.

[ ATA: 34642 ] Pris: 600 SEK

HALLETT, Robin, Africa Since 1875: A Modern History. University of Michigan Press 1974. xii, 808, lix pp. Publisher's decorated cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 44501 ] Pris: 150 SEK

HALLGREN, Bengt, Synliga länkar. Carlssons 2002. 151s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 14241 ] Pris: 90 SEK

HALLGREN, Bengt, Glo inte så romantiskt. NWT 1971. 100 s. Häftad.

[ ATA: 47838 ] Pris: 50 SEK

HALLGREN, Karin, Borgerlighetens teater. Om verksamhet, musiker och repertoar vid Mindre Teatern i Stockholm 1842-63. Akademisk avhandling Uppsala 2000. 321s. Studia Musicologica Upsaliensia 17.

[ ATA: 467 ] Pris: 120 SEK

HALLGREN, Karin/ KÅRELAND, Lena, De vilda svanarna. En pjäs i tiden, Uppsala 2003. 140s. Illustrerad. Häftad. 2 centimeter reva i främre omslagets nedre marginal.

[ ATA: 55346 ] Pris: 60 SEK

HALLIBURTON, Richard, Den flygande mattan. Schildts 1934. 303s. Illustrerad. Förlagsklotband.

[ ATA: 5011 ] Pris: 75 SEK

HALLIDAY, Jon, A Political History of Japanese Capitalism. Pantheon Books 1975. xxxiv,466,(4)pp. Publisher´s cloth with dustjacket.

[ ATA: 51617 ] Pris: 200 SEK

HALLIN, Daniel C., The Uncensored War: The Media and Vietnam. Oxford University Press 1986. viii, 285 pp. Publisher's hardcover with dj. Signature on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 43336 ] Pris: 150 SEK

HALLIN, Louise / Linda Nyberg, Överlevnadstips för småbarnsmamman. Stockholm 2007. 139 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 35099 ] Pris: 125 SEK

HALLING, Thomas / Jan Gustavsson, Hjalmar och julklapparna. Stockholm 2001. 31 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 27292 ] Pris: 60 SEK

HALLMAN, Adolf, På barer och bakgator. Reportage i urval med inledning av Stig Hansén och Clas Thor. Stockholm 1989. 268 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 32863 ] Pris: 125 SEK

HALLSTRÖM, Anders, Olja och indianer. Upplevt i Venezuela. Bonniers 1960. 160s. + planscher. Häftad. Något snedläst. Tillskrift.

[ ATA: 51171 ] Pris: 90 SEK

HALLSTRÖM, Gunnar, Mälaröarnas historia - en bok om forntid och medeltid. Andra upplagan. Stockholm 1970. 150 s. + 16 kartor. Förlagets klotband.

[ ATA: 17007 ] Pris: 125 SEK

HALLSTRÖM, Per, En gammal historia. Teckningar av Gunnar Brusewitz. Malmö 1956. 133 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19553 ] Pris: 40 SEK

HALLSTRÖM, Per, Våren till mötes. Bonniers 1925. 117,(3)s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband. Mycket gott skick.

[ ATA: 28722 ] Pris: 60 SEK

HALLSTRÖM, Per, Gustaf den tredje. Skådespel. Bonniers 1918. 180s. Linneband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 54752 ] Pris: 75 SEK

HALLSTRÖM, Per, Nessusdräkten. Lustspel. Bonniers 1919. 128s. Linneband med främre omslaget medbundet. Namnteckning på smutstitelbladet.

[ ATA: 54753 ] Pris: 75 SEK

HALLSTRÖM, Per, Två legenddramer. Bonniers 1908. 150s. Linneband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 54754 ] Pris: 75 SEK

HALMESVIRTA, Anssi, The British Conception of the Finnish ""Race"", Nation and Culture, 1760-1918. Helsinki 1990. 324pp. Soft covers. Exlibris.

[ ATA: 11841 ] Pris: 125 SEK

HALVORSEN, Carsten, Revolutionens ambassadör. Alexandra Kollontays liv och gärning (åren 1872-1917). Stockholm 1945. 266 s. Ill. Förlagets röda halvfranska band med främre skyddomslag.

[ ATA: 39910 ] Pris: 60 SEK

HAMANN-MAC CLEAN, Richard, Die Reimser Denkmale des französischen Königtums im 12. Jahrhundert. Sonderdruck aus: Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmittelalter, herausgegeben von Helmut Beumann. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1983. 259pp. + 239 pictures. Ill. Soft covers.

[ ATA: 21649 ] Pris: 150 SEK

HAMBLYN, Richard, Molnens idéhistoria. Fahrenheit 2004. 266s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16419 ] Pris: 125 SEK

HAMBLYN, Richard, Molnens idéhistoria. Hur skyarna fick sina namn. Stockholm 2004. 266 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Rec. stämpel å övre snitt; annars i mycket gott skick.

[ ATA: 33081 ] Pris: 100 SEK

HAMBRAEUS, Axel, Nära elden. Predikningar. Uppsala 1943. 359s. Häftad.

[ ATA: 6177 ] Pris: 75 SEK

HAMBRAEUS, Axel, Med färglåda och slungsten SKDB, Stockholm 1950. 248s. Förlagets tryckta omslag på klotryggsband.

[ ATA: 8941 ] Pris: 75 SEK

HAMER, Malcom, Farligt närspel med en nervklittlande final i British Open. Bromma 1999. 255 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ En golfdeckare.

[ ATA: 29380 ] Pris: 90 SEK

HAMILTON-PATERSON, James/ ANDREWS, Carol, Mummies. Death and Life in Ancient Egypt. Collins/ British Museum Publications 1978. 224pp. Illustrated. Publisher´s hardcover. No dustjacket. Pencil- & some red and blue ink annotations/underlinings

[ ATA: 57193 ] Pris: 90 SEK

HAMILTON, Ann, LIGNUM. Stockholm 2005. 156 pp. Ill. Flörlagets helklotband / Publisher's full cloth. Tväroktav. + CD with Sound From Installation.

¶ Texter / texts by Lynn Cooke, Mirjam Schaub, Mark C. Taylor, Björner Torsson, Marika Wachtmeister.

[ ATA: 25312 ] Pris: 250 SEK

HAMILTON, Carl, Absolut. Norstedts 1994. 315s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 16212 ] Pris: 75 SEK

HAMILTON, Charles, The Book of Autographs. An Introduction to the Joys and Techniques of Autograph Collecting by the World´s Foremost Authority. Simon and Schuster, New York 1978. 208pp. Publisher´s cloth backed boards. No dust jacket.

[ ATA: 53233 ] Pris: 100 SEK

HAMILTON, Edmond, Kosmisk fara. Falun 1975. 152 s. Pocket. REGAL 18.

[ ATA: 13958 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Edmond, Vapnet från det okända. Stockholm 1970. 159 s. Pocket. Lindqvist Science Fiction.

[ ATA: 19126 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Edmond, Doomstar. Belmont 1966. 158 (2) pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 47109 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Edmond, The Valley of Creation. Lancer 1964. 160 pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 47110 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Edmond, City at Wolrd's End. Crest 1957. 160 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47173 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Ian, På spaning efter J.D. Salinger. Stockholm 1989. 238 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något nött.

[ ATA: 18505 ] Pris: 75 SEK

HAMILTON, Peter F., The Neutronium Alchemist. Pan 1998. 1271pp. Paperback Slightly worn.

[ ATA: 48199 ] Pris: 75 SEK

HAMILTON, Peter F., The Nano Flower. Pan 1995. 566pp. Paperback. Slightly worn.

[ ATA: 48200 ] Pris: 50 SEK

HAMILTON, Peter, Knowledge and Social Structure: An Introduction to the Classical Argument in the Sociology of Knowledge. London 1974. x, 164 (16) pp. Softcover. A few pages with pencil underling; else in very good condition.

[ ATA: 42204 ] Pris: 100 SEK

HAMILTON, Roberta, Kvinnors frigörelse. Om feminism och marxism i kvinnokampen. Stockholm 1982. 136 s. Häftad.

[ ATA: 38526 ] Pris: 100 SEK

HAMLYN, D. W., The Psychology of Perception. A Philosophical Examination of Gestalt Theory and Derivative Theories of Perception. Routledge & Kegan Paul 1979. viii,120pp. Publisher´s softcover. Name on small title.

[ ATA: 54639 ] Pris: 75 SEK

HAMLYN, D. W., Schopenhauer. Routledge & Kegan Paul, 1980. viii,181pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Name on fly leaf. Pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 58070 ] Pris: 150 SEK

HAMLYN, D. W., Sensation and Perception. A History of the Philosophy of Perception. Routledge & Kegan Paul,, London, 1966. Third impression. xii,210pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Date on fly leaf. Some pages with pencil underlinings.

[ ATA: 58085 ] Pris: 125 SEK

HAMMARBERG / ZETTERSTRÖM/ KARLSSON, Kortfattad engelsk skolgrammatik. Sextonde upplagan utgiven av Tord Karlsson. Stockholm 1964. 198 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 27304 ] Pris: 60 SEK

HAMMARBERG-ÅKESSON, Jarl, Äntra vardagen. Författarförlaget 1973. 178s. Originalpocket.

[ ATA: 11398 ] Pris: 60 SEK

HAMMARBERG, Björn / Bengt Svensson, Svenska som främmande språk. En lärarbok. Stockholm 1977. 144 s. Förlagets pappband. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 27313 ] Pris: 125 SEK

HAMMARLUND, Andreas, Ett äventyr i Staten. Carl Gustav Heraeus 1671-1725. Från Stockholm till kejsarhovet i Wien. Stockholm 2003. 423 (1) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40933 ] Pris: 150 SEK

HAMMARLUND, Olle, Stjärnornas barn. Meditationer och okynne. Rabén & Sjögren 1969. 200s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Nött och fläckat skyddsomslag. Tillskrift.

[ ATA: 6109 ] Pris: 75 SEK

HAMMARSTEN, Olof, Kortfattad lärobok i farmaceutisk kemi med särskild hänsyn till svenska farmakopéns preparat jemte handledning i titreringsanalysen. Uppsala, W. Schultz 1886. (8),462,(2),63s. Klotband Rikligt streckad i rött, blått och blyerts.

[ ATA: 54260 ] Pris: 150 SEK

HAMMARSTRÖM, Camilla, Rörelser. Stockholm 2000. 80 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 34830 ] Pris: 60 SEK

HAMMARSTRÖM, G., Linguistic Units and Items. Springer-verlag 1976. 131pp. Publishers cloth.

[ ATA: 3546 ] Pris: 125 SEK

HAMMARSTRÖM, Göran, The Problem of Nonsense Linguistics. Uppsala 1971. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis Nova Series 2:4. pp. 99-109. Original wrappers.

[ ATA: 35002 ] Pris: 90 SEK

HAMMER, Armand med Neil LYNDON, Hammer - vittne till historien. Forum 1988. 555,(1)s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 16876 ] Pris: 70 SEK

HAMMERS, Kyrkans förkunnelse. Stockholm 1948. 355s.

[ ATA: 2930 ] Pris: 60 SEK

HÁMORI, Lászlo, Samurajer och neonljus. W&W 1962. 182s. + planscher. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 55638 ] Pris: 50 SEK

HAMPSON, Norman, The Enlightenment. Harmondsworth 1982. 304 pp. Paperback. One chapter with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 43961 ] Pris: 75 SEK

HAMRIN, Agne, Hem till Grekland. Stockholm 1975. 249s. + planscher + karta. Ill. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Namnteckning.

[ ATA: 46784 ] Pris: 40 SEK

HAMRIN, Arne, Rom 100 år som Italiens huvudstad. Stockholm 1970. 226 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Ryggens huvud litet skadad; övrigt i gott skick.

[ ATA: 39417 ] Pris: 50 SEK

HAMSUN, Knut, Brev till Marie. Bonniers, 1970. 263s. Häftad. Namnteckning och telnr på första sidan.

[ ATA: 10247 ] Pris: 100 SEK

HAMSUN, Knut, Svärmare. Stockholm 1919. 160 s. Häftad. Nötta omslag och rygg.

[ ATA: 24273 ] Pris: 75 SEK

HAN WOO-KEUN, The History of Korea. The Eul-Yoo Publishing Company, Seoul 1970. xii,548pp. + plates. Publisher´s cloth wih dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 54451 ] Pris: 100 SEK

HAND, Elizabeth, Fransmannens dom. Stockholm 1997. 206 s. Häftad.

¶ Serien Millenium skapad av Chris Carter.

[ ATA: 31656 ] Pris: 50 SEK

HAND, Victor / Harold Edmonson, Tåg. Det bästa som finns. Stockholm 1977. 96 s. Rikt ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49164 ] Pris: 100 SEK

HANISH, O. Z. A., Mazdaznan. Ernährungslehre. Freiburg o. J. 156 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 12908 ] Pris: 75 SEK

HANNA, Patricia/ HARRISON, Bernard, Word & World. Practice and the Foundations of Language. Cambridge University Press, 2004. xii,420pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58355 ] Pris: 100 SEK

HANNA, Thomas, The Body of life. Creating New Pathways for Sensory Awareness and Fluid Movement. Healing Arts Press 1993. xiv,210pp. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 53063 ] Pris: 75 SEK

HANNAH, Herbert Bruce, A Grammar of the Tibetan Language. Literary and Colloquial. Calcutta 1912. xx (2) 396 pp. Publisher's green cloth. Worn with worm holes (as usual).

[ ATA: 43534 ] Pris: 400 SEK

HANNEDOUCHE, S., Manichéisme et Catharisme. Éditions des Cahiers d´Études Cathares, 1967. 94pp. Softcover, A few pencil linings.

[ ATA: 57904 ] Pris: 100 SEK

HANNERZ, Ulf / Rita Liljeström / Orvar Löfgren, Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig analys. Andra tryckningen. Akademilitteratur 1983. 213 (3) s. Häftad.

[ ATA: 39365 ] Pris: 100 SEK

HANSÉN, Stig / Clas Thor, Peking mellan himmel och jord. Stockholm 1984. 269 (1) s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 39963 ] Pris: 90 SEK

HANSÉN, Stig, 8 x otrohet. Lindelöw 2002. 189s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5975 ] Pris: 90 SEK

HANSÉN, Stig, THOR, Clas, Förklädd. Ordfront 1995. 293s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11705 ] Pris: 90 SEK

HANSELL, Sven, Livet, även om jag dog av det. Erik Beckmans väg till en ny romanform. Stockholm/Stehag, Symposion, 1991. 330 s. Ill. Några understrykningar i blyerts. Omslaget något slitet.

[ ATA: 4512 ] Pris: 75 SEK

HANSEN, Bente, Den marxistiska litteraturkritiken. W & W 1968. 99s. Pocket.

[ ATA: 53335 ] Pris: 50 SEK

HANSEN, Egon, Emotional Processes. iv,175,(5)pp. Original wrappers. Stockholm Studies in Psychology IV.

[ ATA: 16453 ] Pris: 125 SEK

HANSEN, Erik Bent, Studier i Asymptotisk Diffraktionsteori. Akademisk forlag, 1964. (6), 184s. Illustrerad. Häftad. Namn på titelbladet. Gott skick.

[ ATA: 59421 ] Pris: 200 SEK

HANSEN, H. M./ HANSEN, K. G., (red.), Festskrift til Niels Bohr på halvfjerdsårsdagen den 7. oktober 1955. Köbenhavn 1955. (4),302pp. + planscher. Häftad.

¶ Saertryk af Fysisk Tidsskrift.

[ ATA: 58333 ] Pris: 125 SEK

HANSEN, Jörgen, Snedtändning. Höganäs 1991. 221 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. (Mysterious Press).

[ ATA: 38414 ] Pris: 50 SEK

HANSEN, Johanna Maria Skylv, Gamlar götur I - IV. Tórshavn, Helge Justinussen bókhandil, 1968, 1967, 1970, 1973. 179 + (14),plate(portrait),206 + (8),144 + 74s. Half cloth. 4 volumes. Vol. I in Onnur útgáva.

[ ATA: 58251 ] Pris: 900 SEK

HANSEN, Kaj B., Kompendium i Logik. Uppsala, 1989. (8),161s. Häftad.

[ ATA: 1792 ] Pris: 100 SEK

HANSEN, Kaj B., Grundläggande logik. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, 2003. 599s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 59488 ] Pris: 250 SEK

HANSEN, Kaj Börge, Logical Physics. Quantum Reality Theory. Dissertation. Stockholm 1996. 255 pp. Softcover. Very good condition. (Library of Theoria. 21).

[ ATA: 130 ] Pris: 100 SEK

HANSEN, Kaj Börge, Ideas on Bell´s theorem. Uppsala 1989. 89pp. Softcover. Small stain on lower cover. Otherwise Very Good.

[ ATA: 59209 ] Pris: 400 SEK

HANSEN, Klaus, Abriss der modernen Wortbildung. Berlin 1964. IX, 134 pp. Original wrappers. Presentation copy from author. Wrappers a little soiled. hadwritten title on spine.

[ ATA: 36327 ] Pris: 75 SEK

HANSEN, Martin A., Paradisaeblerne og andre historier. Köbenhavn 1966. 93 s. Förlagsinbunden med skydsomslag.

[ ATA: 31030 ] Pris: 50 SEK

HANSEN, P. G. (ed.), CERN 4th International Conference On Nuclei Far From Stability. Geneva 1981. 809 pp. Quarto Cloth.

[ ATA: 23535 ] Pris: 400 SEK

HANSEN, Ron, Mariette i hänryckning. Stockholm 1993. 248 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19591 ] Pris: 75 SEK

HANSEN, Stig, 5 kineser. Möten med författare. Förord av Folke Isaksson. Askelin & Hägglund 1986. 148s. Häftad.

[ ATA: 55002 ] Pris: 75 SEK

HANSEN, Thorkild, Jens Munk. Gyldendal 1965. 390 s. Ill. Häftad med litet skadat skyddsomslag. Ouppskuren.

[ ATA: 11192 ] Pris: 200 SEK

HANSKA, Jussi, Strategies of Sanity and Survival. Finnish Literature Society, Helsinki, 2002. 220pp. Original wrappers. Studi Fennica Historica 2.

[ ATA: 11536 ] Pris: 200 SEK

HANSON, Hertha, J.H. Ekendal och den nya folkskolan. Akademisk avhandling. Gleerups, Lund 1984. 199s. Häftad.

[ ATA: 11883 ] Pris: 125 SEK

HANSON, John, Tyska I-II. Stockholm 1950-1952. 2 vol. ca 400 s. Förlagets klotband. Gott skick.

[ ATA: 33803 ] Pris: 100 SEK

HANSON, Lawrence och Elisabeth, Toulouse-Lautrec. Ett levnadsöde. Norstedts 1958. 271s+planscher. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 6308 ] Pris: 90 SEK

HANSON, Stig, Markus evangeliet förklarat för hem och skola. Göteborg 1963. 146 s. Förlagets skinnryggsband med dekorerad pärm. Gott skick.

[ ATA: 30260 ] Pris: 100 SEK

HANSSON, Åke, Lauterzeugung und Lautauffassungsvermögen der Bienen. Doctoral dissertation. Lund 1945. (4), 124pp. Original wrappers. Ex library-copy- Stamped and inscribed in ink on front cover. Opuscula Entomologica Supplementum VI.

[ ATA: 9702 ] Pris: 150 SEK

HANSSON, Gunnar D., AB Neandertal. Alba 1996. 174 s.

[ ATA: 7304 ] Pris: 100 SEK

HANSSON, Gunnar, Litteraturen och mottagarna. Lund 1972. 104 s. Häftad.

[ ATA: 22726 ] Pris: 50 SEK

HANSSON, Gunnar, Dikten och läsaren. Studier över diktupplevelsen. Stockholm 1959. 397 s. Häftad.

[ ATA: 24758 ] Pris: 50 SEK

HANSSON, Gunnar, Dikt i profil. Göteborg 1964. 64 s. Häftad.

[ ATA: 36977 ] Pris: 40 SEK

HANSSON, Gunnar, Vem gör litteraturens historia? Universitetet i Linköping, Tema kommunikation, 1990. 98s. Häftad med skyddsomslag. Forskning och svenskundervisning 8. SIC 32.

[ ATA: 58824 ] Pris: 75 SEK

HANSSON, Gurli, Mwanda Ndi Mai: Toward an Understanding of Preparation for Motherhood and Child Care in the Transitional Mberengwa District, Zimbabwe. Doctoral dissertation. Uppsala 1996. 358 pp. Original wrappers. (Studia Missionalia Upsaliensia LXV).

[ ATA: 5581 ] Pris: 100 SEK

HANSSON, Gurli, Mwana Ndi Mai. Doctoral Dissertation. Uppsala 1996. 358,(4)pp. Original wrappers. Studia Missionalia Upsaliensia LXV.

[ ATA: 16514 ] Pris: 150 SEK

HANSSON, Hans, Stockhoms stadsmurar. Stockholm 1956. 402 s. illustrerad. tillskrift. Monografier utg. av Stockholms kommunalförvaltning 18.

¶ främre omslagets insida och försättsbladet mörknat av tidningsurklipp.

[ ATA: 15 ] Pris: 150 SEK

HANSSON, Hans, Ett liv i blåsväder. Askild & Kärnekull 1977. 345 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7403 ] Pris: 100 SEK

HANSSON, Karin, The Autonomous and the Passive Progressive in 20th-Century Irish. Doctoral Dissertation. Uppsala 2004. 175,(1)s. Original wrappers. Studia Celtica Upsaliensia 5.

[ ATA: 16678 ] Pris: 100 SEK

HANSSON, Mikael, Kalla vapen och läppglans. Om könsroller i populärkulturen. Verbum 1993. 79s. Häftad. recensionsstämpel på bakre omslagets insida.

[ ATA: 5893 ] Pris: 75 SEK

HANSSON, Ola, Literära silhouetter I (allt utk.). Stockholm 1885. 133 (1) s. Häftad. Nött. Ryggen med pappersförluster.

[ ATA: 48117 ] Pris: 150 SEK

HANSSON, P. Albin, Oppositionen och koalitionen. Stockholm 1938. 24 s. Häftad.

[ ATA: 45297 ] Pris: 40 SEK

HANSSON, Pär, Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke. Uppsala 1989. 174 s. Illustrerad. Häftad. Kvarto. (AUN 13).

[ ATA: 44278 ] Pris: 125 SEK

HANSSON, Sara, I den goda vårdens namn. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige. Akademisk avhandling. Uppsala 2007. 206 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 32579 ] Pris: 125 SEK

HANSSON, Staffan, Porjus. En vision för industriell utveckling i övre Norrland. Luleå 1994. 372 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 36392 ] Pris: 175 SEK

HANSSON, Svante, Myten som vapen. Antisemitism, antisionism - två folks dröm om ett land. Förord av Torgny T. Segerstedt Stockholm, Askelin & Hägglund, 1986. 87 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 1796 ] Pris: 75 SEK

HANSSON, Svante, Den förste Bonnier. Stockholm 2004. 238 s. Ill. Förlagets klotband.

[ ATA: 24054 ] Pris: 125 SEK

HANSSON, Sven G., Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning. Stockhol 1991. 222 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26093 ] Pris: 125 SEK

HANSSON, Sven Ove, Belief Base Dynamics. Uppsala 1991. 61 + pp.114-132 + 9 + 36 + 50 + 32 + 21pp. Soft cover. Sammanläggningsavhandling.

[ ATA: 51309 ] Pris: 200 SEK

HANSSON, Torin, Fiskarfolket på Vindön. Skildring från Bohuslän. Tanumshede 1967. 120 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kaffefläck å främre snittet. Omslaget med fläckar.

[ ATA: 46973 ] Pris: 75 SEK

HANSTEIN, R Von, Die Insekten sowie die übrigen Gliederfüsser mit Ausnahme der Käfer und Schmetterlinge. Mit 20 farbigen Tafeln und 90 Textabbildungen. Zweite Auflage. Wiesbaden 1923. VII, 188 pp. Publisher's decorated hardcover with Dj. Dj worn to edges with paper loss. (Das Naturreich. Eine Sammlung naturwissenschaftlicher Bücher für Schule und Haus Herausgegeben von Professor Dr. Bastian Schmid)

[ ATA: 46347 ] Pris: 350 SEK

HAO RAN, Noveller från dagens Kina. Gidlunds 1977. 217s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 54135 ] Pris: 75 SEK

HÜLPHERS, Abrah. Abr:son, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Femte Samlingen. 3 bandet om Lappmarken. Faksimil. Norstedts 1922. (2),227,(1),24,34s. Privat rött klotband med några små fläckar.

[ ATA: 41873 ] Pris: 500 SEK

HÜLPHERS, Abraham, Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medelpad, 1771, samt Fierde Samlingen om Ångermanland, 1780. Facsimilutgåva. Umeå, Två Förläggare Bokförlag 1985. (18) 392, 72, VIII (7) s. Utvikbara kartor. Häftad.

[ ATA: 48061 ] Pris: 150 SEK

HÜLPHERS, E. Walter, Efter herrens hästar och andra berättelser från Norrland. Ljus, Stockholm, 1907. (2),147s. Privat halvklotband.

[ ATA: 57832 ] Pris: 75 SEK

HÜLSEN, Hans von, Römische Funde. Musterschmidt-Verlag 1960. 269,(3)pp. + plates. Publishers cloth with dust-jacket. Sternstunden der Archäologie.

[ ATA: 22481 ] Pris: 90 SEK

HÜLSEWIG-JOHNEN, Jutta (ed), Die Landschaft. Bielefeld 1986. 186,(2)pp. Illustrated. Oblong quarto. Publishers hard cover.

¶ Ausstellungskatalog.

[ ATA: 34316 ] Pris: 100 SEK

HÜTTEROTH, Wolf-Dieter, Türkei. Wissenschaftliche Länderkunden Band 21. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. 548 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 21070 ] Pris: 150 SEK

HARARI, Haim, A View From the Eye of the Storm: Terror and Reason in the Middle East. New York 2005. 222 pp. Publisher's hardcover with dj. Fine condition.

[ ATA: 29547 ] Pris: 200 SEK

HARDEN, Maximilian, Köpfe. Erich Reiss Verlag, Berlin 1910. (4),465pp. + frontispiece. Cloth.

[ ATA: 54329 ] Pris: 100 SEK

HARDIN, Russell, Morality within the Limits of Reason. University of Chicago Press 1988. xx,234pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Pencil underlinings.

[ ATA: 56979 ] Pris: 175 SEK

HARDING, James, Cochran. London 1988. 226 s. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11927 ] Pris: 90 SEK

HARDING, James, Emlyn Williams: A Life. London 1993. 255 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11966 ] Pris: 100 SEK

HARDING, James, Folies de Paris: The Rise and Fall of French Operetta. London 1979. 180 (4) pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Three pages with a few lines underlined in red; else in good condition.

[ ATA: 46270 ] Pris: 100 SEK

HARDING, Mike, Footloose in the Himalaya. Michael Joseph, London, 1990. xiv,242pp. Queer quarto. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 58065 ] Pris: 150 SEK

HARDY, Jules, Kameleonten. Stockholm 2004. 398 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38458 ] Pris: 90 SEK

HARDY, Thomas, The Bedside Thomas Hardy. Selected with Introduction by Edward Leeson. London 1979. 472 pp. Publisher's cloth with dj. God condition.

[ ATA: 27484 ] Pris: 75 SEK

HARE, Augustus J. C., Cities of Northern Italy I-II. George Allen, London, No date. Preface dated 1883. x,372,(4) + vi,320,(4)pp. Illustrated. Publisher´s decorated cloth. 2 volumes. Covers worn and stained.

[ ATA: 57264 ] Pris: 400 SEK

HAREVEN, Tamara K./ Maris A. VINOVSKIS (eds), Family and Population in Nineteenth-Century America. Princeton University Press 1978. xiv,50,(2)pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Dust jacket damaged. Stamp and ticket.

¶ Contributions by George Alter; GHoward P. Chudacoff, Gretchen A. Condran; Richard A. Easterlin; Stanley L. Engerman; Laurence Glasco; Tamara K. Hareven; John Modell; Maris A. Vinovskis.

[ ATA: 50921 ] Pris: 100 SEK

HARLIN, Tord, Trons öga. Verbum 1991. 93s. Häftad.

[ ATA: 8991 ] Pris: 50 SEK

HARLIN, Tord/ NORDSTRÖM, Bengt Z., Härkebergas rika skrud. Möte med Albertus Pictor/ The pride of Härkeberga. Meet the artist Albertus Pictor/ Härkebergas Bildpracht. Begegnung mit dem Maler Albertus Pictor. Enköpings kyrkliga samfällighet, 2003. 135s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover.

¶ Three-lingual edition.

[ ATA: 59571 ] Pris: 150 SEK

HARMAN, Gilbert (ed.), On Noam Chomsky: Critical Essays. New York 1974. xii, 348 pp. Paperback.

[ ATA: 1064 ] Pris: 125 SEK

HARMON COX, George, Bevakad ombord. Västerås 1952. 236 s. Häftad. Något snedläst.

[ ATA: 33653 ] Pris: 60 SEK

HARMS, Wolfgang, Feindbilder im Flugblatt der frühen Neuzeit. Köln Böhlau Verlag 1992. pp. 141-178. Plates. Original wrappers. Presentation copy from author.

¶ Sonderdruck aus Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit. Herausgegeben von Franz Bosbach.

[ ATA: 44704 ] Pris: 200 SEK

HARRÉ, Rom, An Introduction to the Logic of the Sciences. London 1960. 180 pp. Publisher's hardcover. Name on inside of board. Some underlining.

[ ATA: 21259 ] Pris: 125 SEK

HARRE, Rom, An Introduction to the Logic of the Sciences. London 1967. viii, 182 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50515 ] Pris: 100 SEK

HARRIE, Ivar, Athenare. Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1927. 211s. Ill. Häftad. Något nött. Namn åp smutstitelsidan.

[ ATA: 22119 ] Pris: 75 SEK

HARRIE, Ivar, Legenden om Bengtsson. Stockholm 1971. 346 (2) s. Förlagets klotband utan skyddomslag. Exlibis å insida av främre pärmen. Tidigare ägarestämpel å sista sidan.

[ ATA: 43793 ] Pris: 75 SEK

HARRINGTON, Joseph, Den blinda fläcken. Stockholm 1973. 197 s. Häftad.

[ ATA: 33601 ] Pris: 75 SEK

HARRINGTON, Joseph, Senast kända adres. Stockholm 1972. 167 s. Häftad.

[ ATA: 33602 ] Pris: 100 SEK

HARRIS, Alexandra, Romantic Moderns. English Writers, Artists and the Imagination from Virginia Woolf to John Piper. With 79 illustrations, 48 in colour. Thames Hudson 2010. 320pp. Illustrated. Publisher´s hard cover with dust jacket.

[ ATA: 53816 ] Pris: 100 SEK

HARRIS, Joanne, Gentlemän och spelare. Prisma 2006. 397,(3)s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 37015 ] Pris: 75 SEK

HARRIS, John, Havet skall inte få dem. Andra upplagan. Gebers 1954. 294 s. Klotband. Främre omslaget medbundet.

[ ATA: 21892 ] Pris: 75 SEK

HARRIS, Leonard, The Masada Plan. Sphere 1978. 368 pp. Paperback. Some confused writing on isnide of front wrapper and first leaf; else in very good condition.

[ ATA: 47580 ] Pris: 50 SEK

HARRIS, R. W., Absolutism and Enlightenment 1660-1789. New York 1966. viii, 382 (2) pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 49065 ] Pris: 100 SEK

HARRIS, Sam, The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason. Nw York 2005. 348 pp. Softcover. Pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 42279 ] Pris: 90 SEK

HARRIS, Susan (ed.), Enzyklopädie der Flugzeuge. Technik Modelle Daten. Wien 1996. 432 pp. Ill. Publisher's hardcover. Quarto. One crease to front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 45314 ] Pris: 150 SEK

HARRIS, Valentina, Det italienska lantköket. Stockholm 1992. 160 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37087 ] Pris: 90 SEK

HARRIS, Walter, Morocco that was. With a New Preface by Patrick Thursfield. Eland Books, London & Hippocrene Books, inc, New York 1984. Reprint of 1983 Edition. xiv,338pp. Softcover. Slightly worn. 2 dogears.

[ ATA: 57239 ] Pris: 100 SEK

HARRISON, Bernard, An Introduction to the Philosophy of Language. London 1979. xii, 303 (1) pp. Softcover.

[ ATA: 41691 ] Pris: 125 SEK

HARRISON, Bernard, An Introduction to the Philosophy of Language. Macmillan Education, 1988. Reprint of 1979 edition. xii,303pp. Softcover. Pencil markings/ underlinings.

[ ATA: 58364 ] Pris: 90 SEK

HARRISON, Dick, Krigarnas och helgonens tid. Västeuropas historia 400-800 e. Kr. Stockholm 1999. 592 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 3877 ] Pris: 75 SEK

HARRISON, Dick, Förrädaren, skökan och självmördaren. Historien om Judas Iskariot, Maria Magdalena, Pontius Pilatus och Josef av Arimatia. Prisma 2005. 320s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57438 ] Pris: 90 SEK

HARRISON, G. B., Introducing Shakespeare. Stockholm 1944. 160 pp. Ill. Publisher's cloth.

[ ATA: 44737 ] Pris: 90 SEK

HARRISON, Harry / Gordon R. Dickson, The Lifeship. Baen Books 1988. 251 (5) pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47341 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Mot stjärnorna: Stjärnvärlden. Falun 1985. 157 s. Originalpocket. NOVA POCKET 28.

[ ATA: 13857 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Hotet från Jupiter. Falun 1974. 160 s. Pocket. KOSMOS 3.

[ ATA: 13900 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, En skräckens värld. Falun 1975. 160 s. Pocket. Litet bucklig. KOSMOS 14.

[ ATA: 13911 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Mot stjärnorna: Hemvärlden. Falun 1985. 160 s. Pocket. Något snedläst. NOVA POCKET 18.

[ ATA: 43484 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Wheelworld. Granada 1981. 188 (4) pp. Paperback.

[ ATA: 47337 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Starworld. Bantam 1981. 198 (4) pp. Paperback.

[ ATA: 47339 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Homeworld. Bantam 1980. 199 (3) pp. Paperback.

[ ATA: 47340 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, The Stainless Steel Rat. Sphere 1978. 160 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47715 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, Harry, Captive Universe. Berkley 1976. 160 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47768 ] Pris: 50 SEK

HARRISON, James Pinckney, The Endless War: Fifty Years of Struggle in Vietnam. New York Free Press 1982. xii, 372 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 45595 ] Pris: 150 SEK

HARRISON, M. John, Virconium. Millenium 2000. 564 pp. Large softcover.

[ ATA: 47689 ] Pris: 90 SEK

HARRISON, Steven, What´s next after now? Post-Spirituality and the Creative Life. Sentient 2005. (6), 147pp. Softcover. Heavily underlined with pencil.

[ ATA: 52603 ] Pris: 75 SEK

HARRISON, Steven, The Question to Life´s Answers. Spirituality Beyond Belief. Sentient 2002. (8), 160pp. Softcover. A lot of pencil underlinings.

[ ATA: 52604 ] Pris: 75 SEK

HARRISON, Steven, Att göra mindre, inte mer. Den naturliga meditationen. Svenska Förlaget 2001. 209s. Häftad.

[ ATA: 53059 ] Pris: 150 SEK

HARRISON, Steven, The Love of Uncertainty Sentient 2008. xii,209pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 53184 ] Pris: 75 SEK

HARRISON, Steven, Getting to where you are. The Life of Meditation. Sentient 2003. (12),209pp. Softcover.

[ ATA: 53215 ] Pris: 75 SEK

HARRISON, Stuart, Snöfalken. Stockholm 1999. 352 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14827 ] Pris: 70 SEK

HARRISON, Stuart, I de lugnaste vatten. Stockholm 2001. 366 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 31636 ] Pris: 90 SEK

HARRISON, Sue, Min syster månen. Stockholm 1996. 385 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 19146 ] Pris: 70 SEK

HARSTEN, Wilh., Prosten Alfred Elmbladh i Urshult. Gleerups, Lund 1939. 96s + frontispis. Häftad. ryggens huvud stött.

[ ATA: 9893 ] Pris: 75 SEK

HART, John, A Description of the Skeleton of the Fossil Deer of Ireland, Cervus Megaceros; Drawn Up at the Instance of the Committe of Natural Philosophy of the Royal Dublin Society by John Hart, Member of the Royal College of Surgeons in Ireland. Dublin: R Graisberry 1825. 31 (1) pp. + 2 marvellous fold out plates. Original blank wrappers. Foxing and weak stains troughout. Spine and wrappers worn.

[ ATA: 43434 ] Pris: 3000 SEK

HARTMAN, C. G., Buddha, Kami, and Human Being in Shinko Shukyo Religions of Japan. Helsinki 1971. 140pp. Soft covers. a few stains on front cover.

[ ATA: 51140 ] Pris: 600 SEK

HARTMAN, Lars, Testimonium Linguae. Participal Constructions in the Synoptic Gospels: A Linguistic Examination of Luke 21,13. Lund 1963. 74 pp. Soft covers. Uncut. Coniectanea Neotestametica XIX.

[ ATA: 13106 ] Pris: 75 SEK

HARTMAN, Olov, Medan synagogföreståndaren väntar. Stockholm 1966. 197s. Häftad.

[ ATA: 9216 ] Pris: 75 SEK

HARTMAN, Olov, Klartecken. Stockholm 1977. 276 (4) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 34656 ] Pris: 50 SEK

HARTMAN, Olov, Stormvarning. SKDB 1947. 208s. Häftad.

[ ATA: 46818 ] Pris: 90 SEK

HARTMAN, Olov, Jordbävningen i Lissabon. Rabén & Sjögren, 1968. 167s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 57931 ] Pris: 75 SEK

HARTMAN, Olov, Den brinnande ugnen. Ett spel. Rabén & Sjögren 1958. 72s. Häftad. Liten signatur på första, blanka, sidan.

[ ATA: 57932 ] Pris: 50 SEK

HARTMAN, Philip, Ordinary Differential Equations. Second Edition. Birkhäuser, 1982. xvi, 612pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Small marking on Title page, otherwise Very Good.

[ ATA: 59343 ] Pris: 350 SEK

HARTMANN, G. B. von / Ernst M. Keller (ed.), Zwischen Kunst und Industrie der Deutsche Werkbund. München 1975. 622 pp. Ill. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 33154 ] Pris: 150 SEK

HARTNACK, Justus, Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer. Gyldendal, Köpenhamn 1956. 232s. Häftad. Dedikation till Ingemar Hedenius.

[ ATA: 51820 ] Pris: 125 SEK

HARTNACK, Justus, Filosofiske essays. 2. Oplag. Gyldendal 1960. 151s. Häftad.

[ ATA: 52670 ] Pris: 60 SEK

HARTNACK, Justus, Wittgenstein og den moderne filosofi. Trdje oplag. Gyldendal, 1965. 154s. Förlagets dekorerade pappband. Litet datum på försättsbladet.

[ ATA: 58721 ] Pris: 90 SEK

HARVEY, John, Till stoft och aska. Stockholm 2007. 363 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37740 ] Pris: 125 SEK

HARVEY, John, Av kött och blod. Stockholm 2004. 384 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38453 ] Pris: 75 SEK

HASEGAWA, Seikan, The Cave of Poison Grass: Essays on the Hannya Sutra. Arlington 1875. 182 pp. Softcover.

[ ATA: 42609 ] Pris: 100 SEK

HASHABEIKY, Forogh, Persian Orthography: Modification or Changeover? (1850-2000). Dissertation. Uppsala 2005. 250 pp. Softcover.

[ ATA: 24632 ] Pris: 125 SEK

HASHEMZADEH, Golnaz, Hon är inte jag. W & W 2012. 373s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Snedläst. Recensionsstämpel på undre snittet.

[ ATA: 54911 ] Pris: 75 SEK

HASLUM, Bengt, Operett och Musical. Stockholm 1971. 264 s. Ill. Förlagsinbunden med slitet skyddsomslag.

[ ATA: 11938 ] Pris: 60 SEK

HASS, Amira, Rapport från Ramallah. Atlas 2005. 263s. Häftad.

[ ATA: 52836 ] Pris: 90 SEK

HASSAN, Ihab, The Right Promethean Fire. Imagination, Science, and Cultural Change. Chicago, University of Illinois Press, 1980. 218 s. Cloth. With dust-jacket. First edition.

[ ATA: 289 ] Pris: 150 SEK

HASSELBERG, Staffan, Vasaloppet. Vinnare och Veteraner 1922-1994. Gudlav Bilderförlaget 1994. 367s. Illustrerad. Förlagsinbunden. Gott skick.

[ ATA: 6242 ] Pris: 150 SEK

HASSELGREN, A. Utställningen i Stockholm 1897. Beskrifning i ord och bild öfver allmänna konst- & industriutställningen. Stockholm, Fröleen, 1897. Frontispis + 1051,XXVI,(2)s. + planscher (1 utvikbar) + utvikbar karta/ plan. Förlagets rikt dekorerade klotband. Bandet något nött och med ett par små ljusa fläckar. Kartan/ planen med en 3 centimeters reva vid infästningen. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 57866 ] Pris: 450 SEK

HASSELGREN, Ingmar, Konstsamlaren Gustav Adolf Sparre1746 - 1794. Hans studieresa, våning och konstsamling i Göteborg. Akademisk avhandling. Göteborg 1974. 220 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 19022 ] Pris: 100 SEK

HASSELMARK, Nils-Åke, Potatisätarna. Stockholm 1963. 56 (4) s. Häftad.

[ ATA: 40856 ] Pris: 50 SEK

HASSELMARK, Nils-Åke, Långsamma dikter. Stockhlm 195. 73 (3) s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 40858 ] Pris: 40 SEK

HASSELMARK, Nils-Åke, Mitt i natten, glädjens hundar. Stockholm 1962. 66 (2) s. Häftad.

[ ATA: 42514 ] Pris: 100 SEK

HASSINGER, Erich, Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300-1600. Nachdruck der 2. Auflage von 1964 mit einem Nachwort zur Einleitung. Westermann, Braunschweig 1976. XX,493,(1)pp. Publishers hardcover. Corners and bottom of spine slightly bumped. Bottom of spine with surface loss of paper, leaving a small white spot.

[ ATA: 20723 ] Pris: 100 SEK

HASSLER, Arne, Stockholmspräster II. Verbum 1969. 139,(1)s. + 4 planscher. Häftad.

[ ATA: 16731 ] Pris: 75 SEK

HASSOUN, Amer Bader, The Book of Syria: Photos From the Syrian Life. / Le Livre de la Syrie: Images de la vie Syrienne. Damaskus 2004. 247 (5) pp. Quarto. Illustrated. Publisher's hardcover in original cassette. signature.

[ ATA: 38240 ] Pris: 450 SEK

HASSUM, Sibylla, Svensk marinarkeologi. Gamleby 1989. 100 s. Ill. Häftad. (arkeographica 3).

[ ATA: 29478 ] Pris: 100 SEK

HATCH, John, Nigeria: A History. London 1971. 288 pp. Publisher's hardcover. A small hole (after a little nail) through front board and the first 112 pages.

[ ATA: 11191 ] Pris: 75 SEK

HATTIANGADI, J. N., How Is Language Possible? Philosophical Reflections on the Evolution of Language and Knowledge. La Salle 1987. xxi, 224 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 41703 ] Pris: 150 SEK

HATTON, Ragnhild Marie, Karl XII av Sverige. Lindfors, Köping, 1985. 704 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 38171 ] Pris: 150 SEK

HAUGE, Alfred, Mysterium. Verbum 1968. 196 s. Häftad.

¶ Svensk utgåva.

[ ATA: 6612 ] Pris: 75 SEK

HAUGE, B., An Introduction to Vector Analysis for Physicists and Engineers. Third revised edition. London 1946. 122 pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 44864 ] Pris: 50 SEK

HAUSENSTEIN, Wilhelm, Vom Geist des Barock. 6.-7. Tausend. München 1924. 135 pp. + 91 plates. Publisher's hardcover.

[ ATA: 20338 ] Pris: 75 SEK

HAUSSIG, Hans-Wilhelm, Byzantinische Geschichte. Stuttgart Kohlhammer 1969. 160 pp. Paperback.

[ ATA: 8026 ] Pris: 75 SEK

HAVINS, Peter J. Neville, The Spas of England. Robert Hayle, London 1976. 192pp. + plates. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 30024 ] Pris: 90 SEK

HAWKES, John, Människoätaren. Tidens förlag, Stockholm, 1962. 206s. Häftad. Inledning av Artur Lundkvist. Tellus - nutidsromaner.

[ ATA: 58931 ] Pris: 75 SEK

HAWKEY, Raymond / Roger Bingham, Ingreppet. Stockholm 1975. 307 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 15244 ] Pris: 60 SEK

HAWKINS, D.J.B., A Sketch of Medieval Philosophy. London, Sheed & Ward 1946. 148pp. publishers cloth with damaged (large paper losses) dust-jacket.

[ ATA: 11130 ] Pris: 150 SEK

HAWKS, Ellison, Ungdomens ingenjörsbok. Stockholm 1925. 319 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Något nött. Äldre namnteckning. Stämplar.

[ ATA: 35322 ] Pris: 100 SEK

HAWS, Duncan, Skeppet i bild. En nautisk historia. Stockhom 1975. 240 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 35807 ] Pris: 200 SEK

HAWTHORN, Jeremy (ed.), Criticism and Critical Theory. London 1984. xiv, 146 pp. Softcover. Some pencil underlining.

¶ Essays on Deconstruction by: Robert Crosman, R. A. Sharpe, John Corner, Colin Mercer, P. D. Juhl, Barbara Hill Rigney, Iain Wright, Maud Ellmann, Terry Lovell, Christopher Butler.

[ ATA: 42535 ] Pris: 75 SEK

HAWTHORN, Jeremy, Unlocking the Text: Fundamental Issues in Literary Theory. London 1987. 138 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining.

[ ATA: 42253 ] Pris: 75 SEK

HAWTHORNE, Nathaniel, Historier och dagboksblad. Stockholm 1959. 154 s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 29072 ] Pris: 70 SEK

HAY, Roy / Patrick Synge, Forums stora blombok. Stockholm 1976. 255 s. + ca 300 s. planscher. Häftad.

[ ATA: 32577 ] Pris: 125 SEK

HAYAMI, Yujiro, A Century of Agricultural Growth in Japan: Its Relevance to Asian Development. Tokyo 1975. xvii, 248 pp. Publisher's cloth with dj. Ex. library copy with two stamps; else in good condition.

[ ATA: 33281 ] Pris: 150 SEK

HAYDEN, Torey, Skymningsbarn. Stockholm 2005. 337 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23312 ] Pris: 75 SEK

HAYDEN, Torey, Vackra barn. Stockholm 2002. 352 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 30447 ] Pris: 90 SEK

HAYES, Helen with Katherine Hatch, My Life in Three Acts: The Story of the First Lady of the American Stage. London 1991. 266 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11964 ] Pris: 75 SEK

HAYNES, John, Taking the Stage: Twenty-One Years of the London Theatre. London 1986. 128 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 11948 ] Pris: 75 SEK

HAYTER, Sparkle, Snälla flickor. Stockholm 2000. 323 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 13744 ] Pris: 75 SEK

HAZAZ, Chaim, Hoplänkade. Stockholm, Natur och Kultur, 1967. 232 s. Inbunden.

[ ATA: 2184 ] Pris: 60 SEK

HAZLITT, William, Essays. Edited with an introduction by Rosalind Vallance & John Hampden. Wood-engravings by Frank Martin. The Folio Society, London 1964. 164pp. Illustrated. Publisher´s decorated cloth with slip case.

[ ATA: 56822 ] Pris: 100 SEK

HEARTING, Ernie, Rote Wolke. Ein Lebensbild des grossen Häuptlings der Sioux-Indianer. Der Reiferen Jugenf nach historischen Quellen aufgeschriben. 3. Auflage, 6.-8. Tausend. Waldstatt Verlag, Einsiedeln, 1954. 229pp. + plates. Publisher´s cloth with dustjacket.

[ ATA: 57655 ] Pris: 150 SEK

HEATH, Royal Vale, Mathemagic: Magic, Puzzles, Games with Numbers. Dover 1953 (later printing). 126 pp. Softcover.

[ ATA: 31230 ] Pris: 75 SEK

HEATON, John/ GROVES, Judy, Introducing Wittgenstein. Edited by Richard Appignanesi. Icon Books/ Totem Books, 1997. Reprint of 1994 edition. 176pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 58301 ] Pris: 100 SEK

HEBBLETHWAITE, B. L., The Problems of Theology. Cambridge University Press 1980. viii, 164pp. Softcover.

[ ATA: 52572 ] Pris: 75 SEK

HED, Kerstin, Blommande mark. Stockholm 1951. 64 s. Häftad.

[ ATA: 24469 ] Pris: 40 SEK

HEDÉN, Eva, Grekiska sagor. Med förord av Örjan Lindberger. Illustrerad av Yngve Svalander. Fabel, 1991. 262 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 15427 ] Pris: 75 SEK

HEDBERG, Anders, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891-1895. Gidlunds 2012. 293s. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på övre snittet.

[ ATA: 57505 ] Pris: 100 SEK

HEDBERG, Björn, Kometer och kometskräck. Rubicon 1985. 192 s. Illusrerad. Häftad.

[ ATA: 30988 ] Pris: 75 SEK

HEDBERG, John, Indiansommar. Berättelser från Mexiko. Exit 1997. 192 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44904 ] Pris: 90 SEK

HEDBERG, Olle, Varför vill ingen leka med mej? Stockholm 1970. 241 s. Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 26080 ] Pris: 70 SEK

HEDBERG, Olle, Sardinens begravning. Stockholm 1956. 517 (3) s. Privat linneband med båda omslagen.

[ ATA: 38220 ] Pris: 100 SEK

HEDBERG, Olle, Kring Dalinminnet. Norstedts 1963 24s. Häftad. Namnt. på smutstitelbladet. Direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1963.

[ ATA: 49293 ] Pris: 60 SEK

HEDBERG, Sten, Contamination and Interpolation: A Study of the 15th Century Columella Manuscripts. Dissertation. Uppsala 1968. 195 pp. Original wrappers. Studia Latina Upsaliensia 4.

[ ATA: 14653 ] Pris: 100 SEK

HEDBERG, Sten, Contamination and Interpolation: A Study of the 15th century Columella manuscripts. Dissertation. Uppsala 1968. 195 pp. Softcover. Ex library, with stamp.

[ ATA: 26498 ] Pris: 90 SEK

HEDBLOM, Folke, En hälsingedialekt i Amerika. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois. Text och kommentar av Folke Hedblom. Uppsala 1978. 92s. Häftad.

[ ATA: 6370 ] Pris: 50 SEK

HEDBLOM, Folke, De svenska ortnamnen på säter. Akademisk avhandling. Uppsala 1945. XX, 270s + kartor. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 10658 ] Pris: 90 SEK

HEDBLOM, Margaretha, Hälsa dem därhemma. 2:a upplagan. Dalaförlaget, Malung, 2000. 203s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58252 ] Pris: 150 SEK

HEDBORG, Tage, I sågverksrörelsens tjänst. Ur Tage Hedborgs memoarer, Vandring i Minnenas Värld, i en utgåva redigerad av Sven Vallmark. Stockholm 1974. 252 s. Ill. Originalpocket. Ett veck å främre omslaget.

[ ATA: 48062 ] Pris: 90 SEK

HEDE, Maria, Och bli ett vackert lik. Stockholm 2000. 379 s. Häftad.

[ ATA: 14918 ] Pris: 75 SEK

HEDEMARK, Åse, Det fullbordade folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Akademisk avhandling. Uppsala 2009. 207 (3) s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 47005 ] Pris: 150 SEK

HEDENIUS, Ingemar / Knut Jaensson, En vän att tala med. Brevväxling mellan Ingmar hedenius och Knut Jaensson. Stockholm 1986. 265 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1485 ] Pris: 50 SEK

HEDENIUS, Ingemar, Liv och Nytta. Stockholm 1961. 213 s. Häftad.

[ ATA: 1475 ] Pris: 60 SEK

HEDENIUS, Ingemar, Om stora män och små. Rabén & Sjögren, Stockholm, 1980. 460 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag.

[ ATA: 1478 ] Pris: 70 SEK

HEDENIUS, Ingemar, I stället för samtal. Stockholm 1958. 123 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 1488 ] Pris: 50 SEK

HEDENIUS, Ingemar, Om människans moraliska villkor. Stockholm 1972. 330 s. Originalpocket.

[ ATA: 1491 ] Pris: 60 SEK

HEDENIUS, Ingemar, Filosofien i ett föränderligt samhälle. Stockholm 1977. 232 s. Häftad. Något nötta omslag.

[ ATA: 4361 ] Pris: 90 SEK

HEDENIUS, Ingemar, Fem studier i praktisk filosofi. Uppsala 1964. 124 s. Häftad. Kvarto. En del understrykningar i blyerts. Philosophical Studies 2.

[ ATA: 29641 ] Pris: 75 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Gismus jägares saga. Bonniers 1959. 3-248s. Häftad. Smutstitelbladet saknas. Fläckad rygg. Recensionsstämpel på bakre omslaget.

[ ATA: 11645 ] Pris: 50 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Gästabudet. Stockholm 1951. 268 s. Häftad. Nött med nött omslag.

[ ATA: 19578 ] Pris: 75 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, De förskingrades arv. Stockholm 1926. 265 s. Häftad.

[ ATA: 26718 ] Pris: 60 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Med rallarkärra mot dikten. Drömmar och dagsverken. Stockholm 1971. 153 s. Pocket. Gott skick.

[ ATA: 26720 ] Pris: 50 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Silverskogen sydväst om månen. Stockholm 1950. 274 s. Häftad. Omslaget med några fläckar.

[ ATA: 26985 ] Pris: 50 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Vid Elivågor. Stockholm 1981. 190 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 27047 ] Pris: 60 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Boccaccios kock. Stockholm 1954. 204 (4) s. Häftad.

[ ATA: 42501 ] Pris: 75 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Med dikten mot befrielse. Stockholm 1955. 235 (1) s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

[ ATA: 42506 ] Pris: 90 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Boccaccis (sic!) kock. (Guidens berättelse). Ur Satiriska legender. Ur Bokvännens Julbok 1948. Särtryck. Sällskapet Bokvännerna Stockholm (2),17-33,(1)s. Klammerhäftad med tryckt omslag.

[ ATA: 51834 ] Pris: 75 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Gismus jägares saga. (Jämtländska sagor IV). Bonniers 1959. 248s. Häftad. 3 obetydliga hål på bakre omslaget. Ouppskuren.

[ ATA: 56348 ] Pris: 75 SEK

HEDERBERG, Hans, Svensk roulett. Legenda 1989. 122,(6)s. Häftad.

[ ATA: 16667 ] Pris: 90 SEK

HEDGES, Sir G., Youth Club Quizzes. London 1948. x, 212 (2) pp. Publisher's cloth. No dj. In good condition.

[ ATA: 36376 ] Pris: 60 SEK

HEDIN, Adolf, Tal och skrifter. Utgifna af Valfrid Spångberg, Stockholm 1904. 639 s. Privat halfranskt band med 4 upphöjda bind. Namnteckning å insida av främre pärm. Något nött.

[ ATA: 35568 ] Pris: 500 SEK

HEDIN, Anders, Oppitok. Dikter och pachaser på nordångermanländska. Bräcke tryckeri 1985. 40s. illustrerad. Klammerhäftad.

[ ATA: 57767 ] Pris: 60 SEK

HEDIN, Christer, Mellanöstern under antiken. Kultureranas mötesplats. Dialogos, 2008. 286s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 59685 ] Pris: 100 SEK

HEDIN, Göran (red.), Ett svenskt jernverk. Sandviken 1862-1937. Andra upplagan. Uppsala 1938. 442 s. Förlagets klotband med främre omslag.

[ ATA: 5642 ] Pris: 75 SEK

HEDIN, Göran (red.), Ett svenskt jernverk. Sandviken 1862-1937. Uppsala 1957. 442 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 49428 ] Pris: 75 SEK

HEDIN, L. Alfr., Svante Hedin. Minnen från hans enskilda och offentliga lif. Bonniers 1898. (8),213s+3 porträtt i ljustryck och zinketsning. Privathalvklotband. Något nött.

[ ATA: 6326 ] Pris: 100 SEK

HEDIN, Måns, Röntgenbilden av tändernas rotkanaler. En experimentell undersökning. Umeå 1972. 104 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25426 ] Pris: 100 SEK

HEDIN, Marika / Ulf Larsson (red.), Teknikens landskap. En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist. Stockholm 1998. 398 s. + löst bifogad Tabula gratulatoria. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 4161 ] Pris: 100 SEK

HEDIN, Pekka, Ett leende landskap. Teckningar och anteckningar från ett år i naturen. Stockholm 1985. 136 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17813 ] Pris: 200 SEK

HEDIN, Sven, Asiatiska äventyr. I urval av Eric Wennerholm. Stockholm 1980. 240 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tillskrift å insida av försättsblad. Gott skick.

[ ATA: 17878 ] Pris: 75 SEK

HEDIN, Sven, Mina hundar i Asien. Bonniers 1952. 239,(1)s. + planscher. Häftad. Något nött.

[ ATA: 28232 ] Pris: 90 SEK

HEDIN, Sven, Svar på tal. Femte tusendet. Stockholm 1910. 61 (2) s. + utvikbar karta. Häftad. Ryggens huvud nött.

[ ATA: 30379 ] Pris: 300 SEK

HEDIN, Sven, Erövringståg i Tibet. Stockholm 1934. 437 s. Ill. + utvikbar karta. Förlagets röda dekorerade klotband med främre omslag samt färgat övre snitt. Mycket gott skick.

[ ATA: 32170 ] Pris: 350 SEK

HEDIN, Sven, Stora Hästens flykt. Andra upplagan. Bonniers 1935. 335s.+ planscher + utvikbar karta. Privat blått halvklotband. Tillskrift på smutstitelbladet.

[ ATA: 51223 ] Pris: 100 SEK

HEDIN, Sven, Erövringståg i Tibet. Bonniers 1934. 437,(1)s. + utvikbar karta. Häftad.

[ ATA: 51912 ] Pris: 150 SEK

HEDIN, Sven, Grand Canyon. Bonniers 1925. 297s. + planscher + utvikbar karta. Förlagets dekorerade blå klotband. Exlibris.

[ ATA: 56460 ] Pris: 200 SEK

HEDIN, Sven, Asien. Tusen mil på okända vägar I-II. Med öfver 400 illustrationer (hvaraf 165 helsidesbilder) samt 4 kartor. Del I i fjärde tusendet, del II i sjätte tusendet. Bonniers, 1903. (12),696,(8) + (4),671,(9)s. + planscher + kartor. Illustrerad. Förlagets grå dekorerade klotband. 2 volymer. Ombundna och därmed stadiga.Svag fuktrand i övre marginalen på del II.

[ ATA: 58908 ] Pris: 400 SEK

HEDIN, Sven, En färd genom Asien I-II. Bonniers, Stockholm, 1898. XIV,565,(7) + (8),537,(5)s. + planscher + 2 utvikbara kartor. Förlagets röda dekorerade klotband. 2 volymer. Välbevarat exemplar. Stämpel på insidan av försättsbladet.

[ ATA: 58962 ] Pris: 500 SEK

HEDLUND, Oscar / Rebecka Millhagen, I musiken kvarter. Fotografier av Per B. Adolphson. Stockholm 1998. 124 (4) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Med dediaktion från Per till Olle (Adolphson).

[ ATA: 38334 ] Pris: 125 SEK

HEDLUND, Ruth, Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 234 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 41012 ] Pris: 100 SEK

HEDSTRÖM, Gunnar, Sydsmåländska folkmål I. Inledning, studier över vokaler i starktonig ställning.. Gleerups, 1932. LVI,384s. + utvikbar karta. Halvklotband med omslagen medbundna (Levins bokbinderi Uppsala bokband). Dedikation.

[ ATA: 55952 ] Pris: 200 SEK

HEDSTRÖM, Ingrid / Karin Persson, Kvinnors kriser. Stockholm 1984. 171 s. Häftad. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 20874 ] Pris: 100 SEK

HEDSTRAND, Björn, Silvervaror i Sverige 1830-1915. Stockholm 1975. 196s. + 48 planscher. Kvarto. Häftad. Några få kulspetsnoteringar.

[ ATA: 35898 ] Pris: 150 SEK

HEDSTRAND, Björn, Silvervaror i Sverige 1830-1915. Stockholm 1975. 196 s. + planscher. Häftad. kavrto.

[ ATA: 36416 ] Pris: 200 SEK

HEDVALL, Yngve, Khedivens sång. Stockholm 1942. 246 s. Häftad. Något snedläst.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 28103 ] Pris: 200 SEK

HEED, Börje, Gentlemannarånaren? Williams Förlag, Bromma 1973. 162s. Ill. Häftad.

[ ATA: 22657 ] Pris: 100 SEK

HEER, Friedrich, Medeltiden 1100-1350. Bonnniers 1966. 296 s. Ill. Förlagsinbunden med slitet skyddsomslag. Streckad med bläckpenna.

[ ATA: 10553 ] Pris: 100 SEK

HEER, Friedrich, Europäische Geistesgeschichte von Erasmus bis Goethe. Stuttgart 1970. 142 pp. Paperback.

[ ATA: 30831 ] Pris: 50 SEK

HEEREN, A. H. L., Handbok uti Gamla Staternas Historia, med afseende på deras Författningar, Handel och Colonier. Öfwersatt af Johan Ekelund. Strengnäs 1817. XII, 504 (2) s. + 3 utvikbara tavlor. samtida halvfranskt band.

[ ATA: 41499 ] Pris: 200 SEK

HEGARDT, Johan, Relativ betydelse. Individualitet och totalitet i arkeologisk kulturteori. Akademisk avhandling. Uppsala 1997. 277 s. Häftad. (OPIA 12).

[ ATA: 448 ] Pris: 100 SEK

HEGARDT, Johan, Fyrtio minuter. En essä om arkeologins berättelser. Uppsala 2007. 213 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick. (OPIA 40).

[ ATA: 39029 ] Pris: 125 SEK

HEIBERG, Ellen, Kaerlighed er en fugel. Köbenhavn (u.å.). 48 s. Ill. Häftad. Med hälsning från förf. (till Olle Adolphson).

[ ATA: 38059 ] Pris: 100 SEK

HEIBERG, Hans, Henrik Ibsen. ett porträtt. LTs förlag, Stockholm 1968. 296 s. Häftad.

[ ATA: 10189 ] Pris: 90 SEK

HEIDEGGER, Martin, Kant et le problème de la métaphysique. Gallimard 1979. 308pp. Softcover. Laminated foil on covers beginning to loosen.

[ ATA: 56274 ] Pris: 125 SEK

HEIDEKEN, Carl (red.), Trafik. En antologi. Stockholms stadsmuseum 1989. 123s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 53635 ] Pris: 90 SEK

HEIDRICH, Ernst, Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte. Georg Olms 1968. 109 pp. Softcover.

[ ATA: 20947 ] Pris: 75 SEK

HEIJNE, Gunnar von & Joachim Israel, Skapelsens herre eller genernas slav? En kritisk granskning av sociobiologin. Ordfronts förlag, 1985. 142 s. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 5047 ] Pris: 65 SEK

HEIJNE, Ingemar von, Lars Johan Werle. Atlantis, 2007. 263s. + CD. Illustrerad. Danskt band. Små fläckar på främre snittet. Svenska tonsättare.

[ ATA: 58870 ] Pris: 75 SEK

HEIKKANEN, Markus, Här har släkte efter släkte... Ur Esbo kyrkas framgrävda förflutna. Esbo 1989. 102 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Tväroktav.

[ ATA: 46882 ] Pris: 250 SEK

HEILBRON, J. L., The Dilemmas of an Upright Man: max Planck and the Fortunes of German Science. Harvard University Presss 2000. xiii, 254 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 38357 ] Pris: 100 SEK

HEILBRON, J. L., The Dilemmas of an Upright Man. Max Planck and the Fortunes of German Science. With a New Afterword. xiv,254pp. + plates. Softcover. Fröman´s copy. Pencil underlinings/ annotations.

[ ATA: 58210 ] Pris: 100 SEK

HEILER, Friedrich, Die buddistische Versenkung. München, Ernst Reinhardt 1918. VIII,93,(3)pp. Original wrappers. Presentation copy. Worn wrappers.

[ ATA: 15002 ] Pris: 90 SEK

HEILER, Friedrich, Sâdhu Sundar Singh. Ein Apostel des Ostens und Westens. München 1924. 233 (3) pp. Publisher's yellow cloth. In good condition.

[ ATA: 36754 ] Pris: 100 SEK

HEIMBÜRGER, Hans, Det statliga telefonväsendet 1881-1902. Första bandet. Göteborg 1931. X,(2),326,(2)s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 51572 ] Pris: 100 SEK

HEIMERSON, Staffan, Jag har mina rötter där jag har mina fötter. Stockholm 1998. 154 s. Ill. Kartonnage.

[ ATA: 14848 ] Pris: 60 SEK

HEIMPEL, Hermann, Zwei Historiker. Friedrich Christoph Dahlmann. Jacob Burckhardt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962. 84,(4)pp. Soft covers.

[ ATA: 30011 ] Pris: 75 SEK

HEIMSOETH, Heinz, Die sechs Grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters. 3 durchgesehene Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1955. 255 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 25611 ] Pris: 150 SEK

HEINÄMIES, Vilho, Sju minuter på havet. Pansarbåten Ilmarinens undergång. Stockholm 2005. 168 s. Ill. Förlagsets pappband. Gott skick.

[ ATA: 39894 ] Pris: 100 SEK

HEINE, Heinrich, Memoiren und Geständnisse. Mit einem Nachwort von Walter Zimorski und Anmerkungen von Bernd Kortländer. Artemis 1997. 214 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 37242 ] Pris: 90 SEK

HEINESEN, William, Tornet vid världens ände. En poetisk mosaik-roman om den yngstes ungdom. Stockholm 1976. 190 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38790 ] Pris: 75 SEK

HEINESEN, William, Gäster från månen och andra berättelser. Stockholm 2003. 256 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick. (Atlantis väljer ur världslitteraturen).

[ ATA: 41947 ] Pris: 125 SEK

HEINLEIN, Robert A., Varning för okänd planet. Stockholm 1954. 192s. Klotryggsband med skyddsomslag. Atom Böckerna. För- och eftersättsbladet med fläckar efter tapeförstärkt plastomslag som jag fjärmat. Därefter i övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 8959 ] Pris: 90 SEK

HEINLEIN, Robert A., Sjätte kolonnen. Eklunds, Stockholm 1953. 219 (1) s. Häftad.

[ ATA: 12551 ] Pris: 150 SEK

HEINLEIN, Robert A., Stjärnorna väntar. Delta 1982. 197s. Förlagets dekorerade pappband. Delta 150.

[ ATA: 13265 ] Pris: 150 SEK

HEINLEIN, Robert A., Bortom Jorden. Falun 1983. 160 s. Originalpocket. NOVA POCKET 7.

[ ATA: 13845 ] Pris: 60 SEK

HEINLEIN, Robert A., Vintergatans son. Kindbergs 1979. 275 s. Häftad. Snedläst. Nött.

[ ATA: 47149 ] Pris: 60 SEK

HEINLEIN, Robert A., Speglad skräck. Falun 1973. 158 (2) s. Pocket. Namn i versaler skrivet med tusch å främre snittet; övrigt i gott skick. (Kalla kårar 19).

¶ The Unpleasant Profession of Jonathan Hoag.

[ ATA: 48462 ] Pris: 125 SEK

HEINLEIN, Robert A., Styrd av det onda. Falun 1973. 158 (2) s. Pocket. Namn i versaler skrivet med tusch å främre snittet; övrigt i gott skick. (Kalla kårar 21).

¶ The Puppet Masters.

[ ATA: 48463 ] Pris: 125 SEK

HEINLEIN, Robert A., Assignment in Eternity. Four Long Science Fiction Stories. Stated First Edition. Fantasy Press, Reading, Pennsylvania, 1953. 256pp. Publisher´s red cloth with dustjacket. Very Good to Near Fine.

¶ First Edition, First State (Currey).

[ ATA: 58480 ] Pris: 2000 SEK

HEINLEIN, Robert A., The Door into Summer. Stated First Edition. Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York, 1957. 188pp. Publisher´s red cloth with dustjacket. Very Good. Slight shelf wear. Small crease on upper right corner of dustjacket.

[ ATA: 58481 ] Pris: 4500 SEK

HEINONEN, Jorma, Finlands väg. Finlands museiförbund 1967. 74s. + bildbilaga. Häftad.

[ ATA: 28346 ] Pris: 40 SEK

HEISE, Carl Georg / Roethel, Hans Konrad (Ed.) Ordenberg Bock von Wülfingen. Die gesammelten Schriften. Ein Gedenkbuch München 1973. 210 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Fine condition.

[ ATA: 24199 ] Pris: 100 SEK

HEISKANEN, W./ SALA, I., The Topographic-Isostatic Reduction of Gravity Anomalies by the Aid of Small Scale Maps. Helsinki 1949. 23,(1)pp. Stabbed as issued. Printed original wrappers. Offprint. Publications of the Isostatic Institute of the International Association of Geodesy, N:o 21. Reprinted from the Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. A, III. Geologica-Geographica, 18.

[ ATA: 55634 ] Pris: 75 SEK

HELAND, Erik von, Landshövdingen och pensionären. 1952-1971. LTs Förlag, 1971.117 s. Ill.

[ ATA: 5062 ] Pris: 50 SEK

HELAND, Madeleine von, Från Aquilonia. Ett panoramabygge. Stockholm 1994. 331 (3) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16769 ] Pris: 60 SEK

HELANDER, Hans, On the Function of Abstract Nouns in Latin. Uppsala 1977. 153 pp. Softcover Very Good. Studia Latina Upsaliensia 11 .

[ ATA: 14656 ] Pris: 100 SEK

HELANDER, Olle, I Jazzens kvarter. Sveriges Radio 1962. 204s. + planscher. Förlagets pappband. Sista tryckta sidan och följande tomma sidan delvis mörknade av tidningsklipp (?).

[ ATA: 21921 ] Pris: 70 SEK

HELANDER, Vilhelm/ SUNDMAN, Mikael, Sanering i Finlands städer. Otnäs 1973. 167s. Kvarto. Illustrerad. Häftad. Den nordiska trästaden 18.

[ ATA: 56938 ] Pris: 150 SEK

HELDMAN, Julius D., Techniques of Glass Manipulation in Scientific Research. New York 1946. xii, 132 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 44862 ] Pris: 75 SEK

HELDTANDER; Tore, Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden. Tiden före kyrkolagen 1686. Akademisk avhandling. Uppsala 1955. 435 s. Häftad. Fläck å omslag.

[ ATA: 14036 ] Pris: 100 SEK

HELGE, Per (red.), Röster i Västmanland. Stockholm 1996. 251 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 37964 ] Pris: 75 SEK

HELGE, Per, Sång för arbetshästar. Västerfärnebo 1999. 97 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 28454 ] Pris: 75 SEK

HELGESSON, Gert, Values, Norms and Ideology in Mainstream Economics. Doctoral dissertation. Uppsala 2002 12, 230 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 7531 ] Pris: 125 SEK

HELGESSON, Gert, Values, Norms and Ideology in Mainstream Economics. Doctoral Dissertation. Uppsala 2002. (12), 230 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 11297 ] Pris: 125 SEK

HELGESSON, Stefan, Writing in Crisis. Ethics and History in Gordimer, Ndebele and Coetzee. University of KwaZulu-Natal Press 2004. xii,274pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55121 ] Pris: 150 SEK

HELGOSON, Ingemar, JOHANSSON, Göte (red), Arosidrotten 1000 år. En kulturhistorisk Västeråskrönika. Västerås 1989. 590s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 45020 ] Pris: 400 SEK

HELL, Jürgen, Kurze Geschichte kubanischen Volkes. Berlin 1966. 503 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 26483 ] Pris: 150 SEK

HELLBERG, Björn, Den grå. Göteborg 2001. 248 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 42812 ] Pris: 80 SEK

HELLBERG, Lars, Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn 1. (a.u). Akademisk avhandling. Uppsala 1950. 176 s. Häftad. Dedikation. (Studier till en svensk ortnamnsatlas 6).

¶ Allt utkommet.

[ ATA: 112 ] Pris: 75 SEK

HELLBOM, Algot, Äldre källor till Medelpads bygdemål. Umeå 1981. 144s. Häftad.

[ ATA: 6366 ] Pris: 100 SEK

HELLBOM, Algot, medelpad berättar 1. Sant och diktat på dialekt. 2. Hänt och upplevt m m på dialekt. Sundsvalls museum 1980-81. 176+176s. Häftade.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 6426 ] Pris: 200 SEK

HELLBOM, Algot, Medelpads sydgräns. Med huvudvikt på medeltiden och 1500-talet. Umeå 1984. 80s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 41880 ] Pris: 90 SEK

HELLDÉN, Arne, Arbete. Ur arbetets idéhistoria. Stockholm 1979. 192 s. Häftad. Enstaka blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 29007 ] Pris: 75 SEK

HELLER, Erich, Nirgends wird Welt sein als innen. Versuche über Rilke. Frankfurt am Main 1975. 150 pp. Paperback. ST 288.

[ ATA: 27984 ] Pris: 75 SEK

HELLER, Joseph, Something Happened. London 1974. 569 pp. Publisher's hardcover with dj. Dj is a little worn.

[ ATA: 18654 ] Pris: 150 SEK

HELLER, Joseph, Gud vet. Stockholm 1984. 401 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19602 ] Pris: 50 SEK

HELLERSTEDT, Andreas, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början. Nordic Academic Press 2009. 264s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på övre snittet.

[ ATA: 51003 ] Pris: 125 SEK

HELLERSTRÖM, A.O.T., Kyrkans traditionella sång. SKDB, Stockholm 1945. 124s. Häftad.

[ ATA: 9447 ] Pris: 75 SEK

HELLGREN, Ludmilla, Dialogues in Turgenev's Novels. Speech-Introductory Devices. Dissertation. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1980. 148 pp. Stockholm Studies in Russian Literature 12.

[ ATA: 1034 ] Pris: 60 SEK

HELLICHIUS, Stina, Yrkesbeteckningar inom hud-, skinn- och läderhantverken i Sverige. En ordhistorisk undersökning. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 162 s. Häftad. Skrifter utg av inst för nordiska språk vid Uppsala Universitet.

[ ATA: 113 ] Pris: 70 SEK

HELLMAN, Gunnar, Veslen. FiB:s konstklubb 1962. 48s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 10443 ] Pris: 50 SEK

HELLMAN, Sven (Ed.), Disarmament - But How? Swedish Professionals against Nuclear Arms. Stockholm 1988. 150 pp. Ill. Softcover. Lower corner bumped.

[ ATA: 14265 ] Pris: 90 SEK

HELLMAN, Th., Hembygdsrörelsen i Ångermanland och Medelpad. Särtryck ur Svensk Bygd och Folkkultur, 1946. sid. 273-286. Häftad. Omslagen solkiga.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 24010 ] Pris: 60 SEK

HELLMANN, Manfred, Grundzüge der Geschichte Venedigs. Wissenschaftliche Buchgesellschat Darmstadt 1976. 216 pp. Softcover.

[ ATA: 24845 ] Pris: 75 SEK

HELLMANN, Manfred, Grundzüge der Geschichte Litauens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 179 pp. + fold out map. Softcover.

[ ATA: 27552 ] Pris: 90 SEK

HELLNER, Jan, Selected Essays on Insurance Law. 1977. 319pp. Softcover. Försäkringsjuridiska Föreningens publikation nr 22.

[ ATA: 58536 ] Pris: 400 SEK

HELLSPONG, Mats, Boxningssporten i Sverige. En studie i idrottens kulturmiljö. Nordiska museet 1982. 247s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. Nordiska museets handlingar 99.

[ ATA: 7549 ] Pris: 70 SEK

HELLSTADIUS, Arvid, Istidens människor. Stockholm, 1966. 138 s. Ill.

[ ATA: 5048 ] Pris: 90 SEK

HELLSTEDT, Jane, De västerländska konststilarnas historia 1: Från forntid till rokoko. Stockholm 1988. 160 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 32087 ] Pris: 70 SEK

HELLSTEN-WALLIN, Elisabet och Isak WALLIN, Denunge Atterbom och Romantiken. Uppsala 1954. 127s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 10598 ] Pris: 75 SEK

HELLSTEN, Stig, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists ""Det går an"". Akademisk avhandling. Uppsala 1951. 311s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6289 ] Pris: 150 SEK

HELLSTEN, Stig, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists ""Det går an"". Akademisk avhandling. Uppsala 1951. 311s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

[ ATA: 8951 ] Pris: 100 SEK

HELLSTRÖM, Bo, GRANHOLM, Hjalmar, ERIKSSON, Axel, Betong. Stockholm, Natur och kultur 1945. 716s. Illustrerad. Förlagets halvfranska band. Något skeva pärmar.

[ ATA: 17392 ] Pris: 200 SEK

HELLSTRÖM, Carl, Om förhållandet emellan utvecklingsläran och etiken i Herbert Spencers syntetiska filosofi. En studie över den naturalistiska utvecklingsteoriens etiska konsekvenser. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1930. 312 s. Namnteckning på försättsblad, något streckad. Inlagan är helt ok, men det sköra omslaget är naggat och slitet. Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 26:3.

[ ATA: 1813 ] Pris: 150 SEK

HELLSTRÖM, Carl, Om viljefrihetsläran i Boströms definitiva filosofi I. Akademisk avhandling. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1919. 150 s. Namnteckning på försättsblad.

[ ATA: 1814 ] Pris: 150 SEK

HELLSTRÖM, Gunnar, Gamla hus och gamla släkter. Borås, 1951. 116s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 12726 ] Pris: 90 SEK

HELLSTRÖM, Hans, Kultur arbete tid. Carlssons 1994. 120s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 55888 ] Pris: 50 SEK

HELLSTRÖM, Jan Arvid, Samfund och radio. Återspegling kontra medieanpassning ifråga om den kristna Akademisk avhandling. Harriers 1979. 418 s. Häftad.

[ ATA: 13137 ] Pris: 100 SEK

HELLSTRÖM, Jan Arvid, En resa till medeltiden. Verbum 1973. 112s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 23504 ] Pris: 60 SEK

HELLSTRÖM, Martin, Förpackningens förvandlingar. Konsumtion och karneval i barnboken. Carlssons, 2011. 229s. Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 59749 ] Pris: 100 SEK

HELLSTRÖM, Pär Livskänsla och självutplåning. Studier kring framväxten av Gunnar Ekelöfs Strountesdiktning. Akademisk avhandling. Uppsala 1976. 336 s. Häftad. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 32094 ] Pris: 125 SEK

HELLSTRÖM, Pär / Tore Wretö (red.), Läskonst, skrivkonst, diktkonst. Uppsala 1987. 413 s. Häftad.

[ ATA: 20715 ] Pris: 60 SEK

HELLSTRÖM, Per (valgt og presentert), Sverige forteller. Svenske noveller. Den norske Bokklubben 1978. 559s. Förlagsinbunden. Dedikation.

[ ATA: 55291 ] Pris: 90 SEK

HELLSTRÖM, Pontus, Labraunda. Zeus Labraundos helgedom i Karien. En beskrivning av de svenska utgrävningarna. Yayinlari 2007. 164 s. Färgill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 49724 ] Pris: 200 SEK

HELLSTRÖM, Yngve, Stockholms City i omvandlingens tid 1952-1976. Stockholm 2006. 192 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 44805 ] Pris: 150 SEK

HELLWALD, Friedrich von, I höga Norden eller Nordpolforskningarna från äldsta till närvarande tider. Fri öfversättning af Fil. D:r C. R. Sundström. Med 26 planscher, 108 träsnitt i texten och 1 karta. Stockholm, P. Palmquists aktiebolag, 1881. IV,770,(2)s. Illustrerad. Förlagets gröna rikt dekorerade klotband. Välbevarad. Papperet på inre falsarna litet spräckt, väven under helt intakt.

[ ATA: 58470 ] Pris: 500 SEK

HELM, Karl, Abriss der mittelhochdeutschen Grammatik. Tübingen 1951. 69 pp. + fold out table. Original wrappers.

[ ATA: 33786 ] Pris: 50 SEK

HELMFRID, Björn, Holmenöden under fyra sekler. Studier i Holmens bruks historia. Acta Holmensia 1954. 464 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 5058 ] Pris: 100 SEK

HELSON, Harry (ed.), Theoretical Foundations of Psychology. New York 1953. 787 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 28086 ] Pris: 100 SEK

HEMBERG, Eugen, Jakt- och turistskildringar från tsarernas land. Stockholm 1896. 251 s. Rött halvfranskt band. Bandet något slitet och ryggen med ett par fläckar.

[ ATA: 17875 ] Pris: 500 SEK

HEMMING, Sture, Musiken i Västerås 1570-1995. Västerås kulturnämnd 1996. 413,(3)s. Förlagets dekorerade klotband. Västerås kulturnämnds skriftserie nr 32.

[ ATA: 18241 ] Pris: 150 SEK

HEMMING, Sture, Graduale Arosiense och den medeltida musiken i Västerås. Uppsala 1995. 272s. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 28745 ] Pris: 150 SEK

HEMMUNGS WIRTÉN, Eva, Bokhandelns bok. Om BMF och arbetet i bokhandeln under 100 år. Norstedts 1988. 152s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55259 ] Pris: 50 SEK

HEMPEL, Johannes, Althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben. Wildpark-Potsdam 1930. 203 pp. Ill. Publishers illustrated cloth.

[ ATA: 8032 ] Pris: 200 SEK

HENDERSON, Zenna, The People: No Different Flesh. Penguin 1973. 250 (4) pp. Paperback. Somewhat worn. Prev. owner's stamp.

[ ATA: 47344 ] Pris: 50 SEK

HENDERSON, Zenna, Holding Wonder. Avon 1972. 304 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47399 ] Pris: 50 SEK

HENDERSON, Zenna, The People: No Different Flesh. Avon 1986. 224 pp. Paperback.

[ ATA: 47400 ] Pris: 50 SEK

HENDERSON, Zenna, Pilgrimage. Avon 1986. 256 pp. paperback.

[ ATA: 47401 ] Pris: 50 SEK

HENLY, H. R./ KJELLBERG, Göran, Logisk algebra. Norstedts 1968. 58s. Häftad. Första och sista sidan delvis mörknade.

[ ATA: 54772 ] Pris: 90 SEK

HENMARK, Kai, Språkstakar. Rabén & Sjögren 1968. 208s. Häftad.

[ ATA: 8969 ] Pris: 75 SEK

HENMARK, Kai, Resandes ensak. Stockholm 1960. 127 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29415 ] Pris: 60 SEK

HENMARK, Kai, Uppbrott. Berättelsen om en resenär. Stockholm 1960. 216 s. Häftad.

[ ATA: 29416 ] Pris: 60 SEK

HENNING, Sven, Gesällen han vandrar... Berättelser från gesälllivet. Framtidens bokförlag, Malmö 1924. 135s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 46210 ] Pris: 250 SEK

HENNINGS, Beth, Grevinnan D´Egmont och Gustav III. Med 20 illustrationer. Hökerbergs 1920. 285,(1)s, Rikt guldornerat, något nött, halvfranskt band ( Nils Ericsson, Stokholm).

[ ATA: 31185 ] Pris: 125 SEK

HENNINGSSON, Börje, Det röda dalarna. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och komunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937. Akademisk avhandling. Uppsala 2004. 307 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 13489 ] Pris: 175 SEK

HENRIKSON, Alf (red.), Allehanda urkunder om krig och fred. I urval av Sven Ulric Palme. Stockholm 1975. 322 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24742 ] Pris: 75 SEK

HENRIKSON, Alf, Svensk historia 1-2. 37-46 tusendet. Bonniers 1978. 1064s. Förlagsinbundna med skyddsomslag.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 4310 ] Pris: 100 SEK

HENRIKSON, Alf, Svensk historia I-II. Stockholm 1984. 2 vol. 1015 s. Ill. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 5054 ] Pris: 100 SEK

HENRIKSON, Alf, Hävdateckningar. Med bilder av Björn Berg. Bonniers, 1983. 219 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5055 ] Pris: 70 SEK

HENRIKSON, Alf, Biblisk historia I-II. I: Gamla Testamentet. II: Nya Testamentet. Teckningar Hasse Erikson. Bonniers, Stockholm, 1990. 321 + 322-515s. Förlagets pappband med skyddsomslag. 2 volymer. Gott skick.

[ ATA: 15837 ] Pris: 150 SEK

HENRIKSON, Alf, Familjebåten. Bonniers 1953. 159s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 16202 ] Pris: 75 SEK

HENRIKSON, Alf, Isländsk historia. Med teckningar av Björn Berg. Stockholm 1981. 222 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17223 ] Pris: 100 SEK

HENRIKSON, Alf, Det västliga Hellas. Med teckningar av Björn Berg. Bonniers, Stockholm, 1980. Elfte-tjuguandra tusendet. 276s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 18081 ] Pris: 75 SEK

HENRIKSON, Alf, Lax, lax lerbak. Ett stockholm spel. Stockholm 1948. 119 s. Ill. Häftad. Bakre omslag och sista sidor med fuktfläck.

[ ATA: 23872 ] Pris: 60 SEK

HENRIKSON, Alf, Hos etruskerna. Stockholm 1977. 190 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 27681 ] Pris: 60 SEK

HENRIKSON, Alf, Tittut. Bilder av Björn Berg. Tusende. Stockholm 1992. 196 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 29269 ] Pris: 60 SEK

HENRIKSON, Alf, Alla tider. Kronologisk översikt av världshistorien. Med teckningar av Björn Berg. Höganäs 1978. ca 300 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 32964 ] Pris: 90 SEK

HENRIKSON, Alf, Kinesisk historia. Stockholm 1978. 470 (2) s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 40237 ] Pris: 80 SEK

HENRIKSON, Carl-Henrik / Mattias Henrikson, Alla dessa promenader i Stockholmstrakten. Fjärde reviderade upplagan. Bromma 2001. 256 s. Ill. Förlagets laminerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 39433 ] Pris: 125 SEK

HENRIKSON, Paula, Dramatikern Stagnelius. Akademisk avhandling. Symposion 2004. 569 s. Illustrerad.. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 14248 ] Pris: 75 SEK

HENRIKSON, Thomas, Romantik och marxism. Estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius till och med 1921. Akademisk avhandling. Cavefors 1971. 418 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14037 ] Pris: 90 SEK

HENSCHEN-DAHLQUIST, Ann-Mari, En Ingemar Hedenius bibliografi. Thales, 1993. 196s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 58325 ] Pris: 75 SEK

HENSCHEN, Helena M. (red.), Barn i stan från sekelskifte till sjuttiotal. Stockholm 1981. 296 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 37812 ] Pris: 75 SEK

HENSCHEN, Ingegerd / Armin Tuulse, Vallentuna härad, Västra delen. Stockholm 1954. Ss. 105-220. Illustrerad. Häftad. Liten papersförlust å bakre omslagets hörn; övrigt i gott skick. (Sveriges kyrkor 72. Uppland. Band V, Häfte 2).

[ ATA: 37682 ] Pris: 100 SEK

HENTHORN, William E., A History of Korea. The Free Press, New York 1971. xvi,256pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hardcover. Name on fly leaf.

[ ATA: 54448 ] Pris: 100 SEK

HENTRICH, Günter, Ermutigung zum Glück. Sieben klassische Modelle glücklich zu leben von Buddha bis Hegel. Freiburg 1979. 192 pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 31938 ] Pris: 75 SEK

HERBERT, James, Ondskans hus. Stockholm 1989. 259 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning på främre pärmens insida.

[ ATA: 16721 ] Pris: 75 SEK

HERBERT, James, Kryptan. Stockholm 1989. 333 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33568 ] Pris: 50 SEK

HERBERT, James, The Rats. NEL 1985. 192 pp. paperback.

[ ATA: 47465 ] Pris: 50 SEK

HERDER, Mats, Arbetsplatsbibliotek i Sverige. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 174s. Häftad.

[ ATA: 5827 ] Pris: 75 SEK

HERION-SARAFIDIS, Elisabeth, A Mode of Melancholy. A Study of William Styron's Novels. Dissertation. Uppsala, Acta Upsaliensis, 1995. 176 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 92.

[ ATA: 1026 ] Pris: 60 SEK

HERKNER, Heinrich, Die Arbeiterfrage. Eine Einführung. Complete in two volumes. Sechste, erweiterte und umgearbeitete Auflage. Berlin 1916. 502+515 pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 12703 ] Pris: 300 SEK

HERLITZ, Gillis, Mors dag och Halloween. Festseder i förändring. Akademisk avhandling. Uppsala 2007. 250 s. Häftad.

[ ATA: 33921 ] Pris: 125 SEK

HERLITZ, Nils, Studier över Carl XII:s politik 1703-1704. Stockholm 1916. 338 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 31540 ] Pris: 100 SEK

HERM, Gerhard, Die Diadochen. Bertelsmann 1978. 400pp. + Plates. Publishers hardcover with dustjacket.

[ ATA: 23481 ] Pris: 100 SEK

HERMANN, Kai, Die Revolte der Studenten. Hamburg 1967. 144 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 43702 ] Pris: 75 SEK

HERMANSSON, Christer, Pappa Luigi betraktade mina smala handleder. Stmposion 2006. 182 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 32360 ] Pris: 100 SEK

HERMANSSON, Kenth, I persuadörernas verkstad. Marknadsföring i Sverige 1920-1965. En studie av ord och handling hos marknadens aktörer. Akademisk avhandling. Stockholm 2002. 358 s. Ill. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 17693 ] Pris: 125 SEK

HERMANSSON, Nils, Helvi Wedin & Monica Ekman (Red.), Eftersöket. Om jägarens ansvar för viltet. Helsingborg 1985. 162 s. Ill. Förlagsinbunden. + Studiehandledning 32 s. ill. Häftad.

[ ATA: 14358 ] Pris: 100 SEK

HERMANSSON, Rune / Stig Welinder, Norra Europas trindyxor. Östersund 1997. 102 s. Ill. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 34567 ] Pris: 200 SEK

HERMELIN, Ellen, Über den gebrauch der Präsenspartizipen von perfektiven Verben im Altkirchenslavischen. Inauguraldissertation. Uppsala 1935. 155 pp. Soft cover. Damage to top of spine. Text is clean.

[ ATA: 11873 ] Pris: 125 SEK

HERMELIN, Ellen, Über den gebrauch der Präsenspartizipien von perfektiven Verben im altkirchenslavischen. Doctoral Dissertation. Uppsala 1935. XVI,155,(1)pp. Original wrappers.

[ ATA: 16632 ] Pris: 125 SEK

HERMELIN, Eric, Persiska antologin. Carl-Göran Ekerwald. Lund, Bo Cavefors Bokförlag, 1976. Häftad, 336 s. Nött.

[ ATA: 34 ] Pris: 125 SEK

HERMELIN, S. / Peterson Erik (red.), Den femte olympiaden. Olympiska spelen i Stockholm 1912 i bild och ord. Stockholm 1912. 384 s. Ill. Förlagets gröna dekorerade klotband. Tvärkvarto/ Publisher's decorated green cloth. Oblong quarto. Gott skick.

[ ATA: 43686 ] Pris: 800 SEK

HERMERÉN, Göran, Art, Reason, and Tradition. On the role of rationality in interpretation and explanation of works of art. Lund 1991. 115pp. Publisher´s softcover. Slightly pencil underlined.

[ ATA: 55269 ] Pris: 75 SEK

HERMERÉN, Göran, Aspects of Aesthetics. Gleerup, 1983. 280pp. Illustrated. Softcover. A few pencil markings.Very small stain in outer margin of last leaves and lower cover.

[ ATA: 59863 ] Pris: 100 SEK

HERMITE, C., Uebersicht der Theorie der Elliptischen Funktionen. Aus dem Französichen übertragen und mit einem Anhange versehen von Leopold Natani. Berlin 1863. IV,143,(1)pp. Disbound. Origonal wrappers missing. Needs a bookbinder. Ex library copy with stamp.

[ ATA: 40799 ] Pris: 600 SEK

HERMLIN, Stephan, Aftonljus. Stockholm 1981. 125 (3) s. Häftad.

[ ATA: 34167 ] Pris: 60 SEK

HERMODSSON, Elisabet, Dimstråk. Stockholm 1990. 78 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19596 ] Pris: 75 SEK

HERMODSSON, Elisabeth, Kultur i botten. Stockholm 1971. 160 s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 46751 ] Pris: 50 SEK

HERMODSSON, Lars, Semantische Strukturen der Satzgefüge im kasualen und konditionalen Bereich. Uppsala 1978. 104 pp. Softcover. (Studia Germanistica Upsaliensia 18).

[ ATA: 36294 ] Pris: 100 SEK

HERMODSSON, Lars, Spätlese. Germanistische Aufsätze. Uppsala 1986. 152 pp. Softcover (Studia Germanistica Upsaliensia 29).

[ ATA: 36295 ] Pris: 100 SEK

HERMODSSON, Lars, Reflexive und intransitive Verba im älteren Westgermanischen. Uppsala 1952. 347 pp. Softcover. Presentation copy from author.

[ ATA: 36296 ] Pris: 125 SEK

HERMOND, Tor, SANDBERG, Nils, Palmhuset. Kulturhistorisk dokumentation. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Län 1980. (1),58 blad. (Tryckta på en sida endast). Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16780 ] Pris: 150 SEK

HERNBLOM, Fredrik, 1817. Farväl till gustavianer och ofred. En allmogekrönika från det moderna Sveriges gryning. Del 1. Hernbloms Bokförlag 2012. 344s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 56737 ] Pris: 125 SEK

HERNER, Elisabeth, Profession med tradition. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion. Lund 1987. 272 s. Ill. Häftad. (Acta Archaelogica Lundensia. Series in 8o. Nr 15.).

[ ATA: 50282 ] Pris: 90 SEK

HERNROTH, uno, Prosten E. P. Hyltenius och samhällslivet i Vislanda pastorat 1750-1830. Pro Carte 1983. 268 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 5056 ] Pris: 125 SEK

HERRLIN, Axel, De klassiska riktlinierna för Kants filosofiska utveckling. Lund 1924. 49-161 s. Häftad. Nött. Dedikation.

¶ Särtryck ur Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund Årsberättelse 1923-1924.

[ ATA: 11175 ] Pris: 150 SEK

HERRLIN, Axel, Till ändamålsbegreppets historik. Lund 1900. 79 s. Häftad. Ryggen och omslagen nötta med främre omslag nära nog lossnad.

[ ATA: 37974 ] Pris: 150 SEK

HERRLIN, Olle Sensus Communis. En studie till problemet om förnuft och känsla i gustavianskt religionstänkande. Akademisk avhandling. Lund 1942. XVI, 302 (2) s. Häftad.

[ ATA: 3200 ] Pris: 100 SEK

HERRLIN, Olle, Sensus Communis. En studie till problemet om förnuft och känsla i gustavianskt religionstänkande. Akademisk avhandling. Lund 1942. xvi, 302 (2) s. Häftad.

[ ATA: 6164 ] Pris: 150 SEK

HERRLIN, Olle, Den yttersta gränsen. Stockholm 1955 200s + planscher. Häftad.

[ ATA: 9422 ] Pris: 90 SEK

HERRMANN-FIORE, Kristina, Dürers Landschaftsaquarelle. Ihre kunstgeschichtliche Stellung und Eigenart als farbige Landschaftsbilder. Peter Lang 1972. 139 pp. Softcover. With author's signature. In good condition.

[ ATA: 32763 ] Pris: 200 SEK

HERRMANN, Eberhard, Die logische Stellung des ontologischen Gottesbeweises in Charles Hartshornes Prozesstheologie und neoklassischer Metaphysik. Lund 1980. 92 pp. Original wrappers. Excellent condition. (Studia Philosophiae Religionis 7).

[ ATA: 13431 ] Pris: 90 SEK

HERRMANN, Eberhard, Erkenntnisansprüche. Eine orientierende erkenntnistheoretische Untersuchung über Fragen zum Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft. Lund 1984. 127 pp. Original wrappers. Very good condition. (Studia Philosophiae Religionis 12).

[ ATA: 13432 ] Pris: 90 SEK

HERRMANN, Klaus, Die ägyptische Hochzeit. 24-29 Tausend. Weimar 1954. 319 pp. Publisher's illustrated black cloth with dj. Dj is worn with tears and loss.

[ ATA: 29340 ] Pris: 75 SEK

HERRMANN, Paul, Mot okända kuster. Sohlmans 1957. 500s. + planscher. Illustrerad. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Syddsomslaget nött och solkat.

[ ATA: 2695 ] Pris: 90 SEK

HERRMANN, Rolf-Dieter, Der Künstler in der modernen Gesellschaft. Frankfurt 1971. 152 pp. Publisher's hardcover with dj. Stain on back of cover.

[ ATA: 20358 ] Pris: 60 SEK

HERRMANN, Rolf-Dieter, Künstler und Interpret. Zur modernen Ästhetik. München 1967. 79 pp. paperback.

[ ATA: 20359 ] Pris: 40 SEK

HERRMANN, W., Etik. Andra upplagan. Stockholm, Hugo Gebers, 1926. 216 s.

[ ATA: 1820 ] Pris: 40 SEK

HERRMANNS, Ralph, Haberlands. En familj som byggde Berlin. Stockholm 1996. 302 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kantstöt.

[ ATA: 19593 ] Pris: 50 SEK

HERRMANNS, Ralph, Carl Gustaf von Rosen. Stockholm 1976. 264 s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag

[ ATA: 21136 ] Pris: 50 SEK

HERRYH, C. J., Gate Of Ivrel. Futura 1977. 192 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47733 ] Pris: 50 SEK

HERSCHEND, Frands, The Recasting Of A Symbolic Value. Three Case Studies On Rune-Stones. Uppsala 1994. 123pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 56725 ] Pris: 100 SEK

HERSCHEND, Frands, Journey of Civilisation. The Late Iron Age View of the Human World. Uppsala 2001. 199pp. Illustrated. Softcover. OPIA 24.

[ ATA: 56756 ] Pris: 125 SEK

HERSCHEND, Frands, The Idea of the Good in Late Iron Age Society Uppsala 1998. 210pp. Illustrated. Softcover. OPIA 15.

[ ATA: 56757 ] Pris: 125 SEK

HERZFELD, Friedrich, Musica nova. Die Tonwelt unseres Jahrhunderts. Neubearbeitete Ausgabe. Berlin 1959. 336 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 15365 ] Pris: 125 SEK

HERZOG, Chaim, Who Stands Accused? Israel Answers Its Critics. New York, Random House, 1978. 278 pp. Hardcover with dj. Ex library copy, text is clean.

[ ATA: 2238 ] Pris: 90 SEK

HESS, Jörg, Menschenaffen Mutter und Kind. Die Deutsche Bibliothek 1996. 353pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s hardcover with dust jacket.

[ ATA: 52235 ] Pris: 250 SEK

HESS, Willy, Die Werke Sven Hedins. Sven Hedins Stiftelse. Statens Etnografiska Museum, Stockholm 1962. 132pp. + plates. Publisher´s cloth with both wrappers tipped in. The Sven Hedin Foundation - Die Sven Hedin Stiftung. Sven Hedin - Life and Letters I.

[ ATA: 58411 ] Pris: 350 SEK

HESSÉRUS, Madeleine, Den döda drottningen. Stockholm 2001. 223 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 19592 ] Pris: 75 SEK

HESSE-WARTEGG, Enst von, Zwischen Anden und Amazonas. Reisen in Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Dritte Auflage. Stuttgrat 1915. 493 pp. Ill. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 25987 ] Pris: 300 SEK

HESSEL, Lasse, Kärlekens fönster. Din guide till ett bättre sexliv. Lademann 1991. 64s. Tvär kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 54526 ] Pris: 60 SEK

HESSELMAN, Bengt, Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn. Köpenhamn 1935. 216 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 25254 ] Pris: 90 SEK

HESSLIND, Lars, Samtal med en kakelvägg. Vårt dagliga språk. Bra Böcker 1990. 124 s. Häftad.

[ ATA: 12840 ] Pris: 75 SEK

HETTNE, Björn (ed.), Sustainable Development in a Globalized World: Studies in Development, Security and Culture Volume 1. Palgrave Macmillan 2008. xxxix, 294 pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

[ ATA: 40936 ] Pris: 450 SEK

HETTNE, Björn (ed.), Human Values and Global Governance: Studies in Development, Security and Culture Volume 2. Palgrave Macmillan 2008. xliii, 232 pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

[ ATA: 40937 ] Pris: 450 SEK

HEUMAN, Bengt, Tendenser till fastare meningsbyggnad i prosatexter från svensk stormaktstid. Akademisk avhandling. Uppsala 1960. 135s.

[ ATA: 207 ] Pris: 85 SEK

HEUSS, Alfred, Verlust der Geschichte. Göttingen 1959. 82 pp. Softcover.

[ ATA: 24794 ] Pris: 60 SEK

HEUSS, Theodor, Schattenbeschwörung. Randfiguren der Geschichte. Tübingen 1999. 180 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 20962 ] Pris: 75 SEK

HEUSS, Theodor, Erinnerungen 1905-1933. Tübingen 1965. 422 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24166 ] Pris: 75 SEK

HEUSS, Theodor, Deutsche Gestalten. Studien zum 19. Jahrhundert. Tübingen 1951. 488 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24167 ] Pris: 75 SEK

HEUSSI, Karl, Abriss der Kirchengeschichte. Weimar 1956. 204 pp. Publisher's black cloth.

[ ATA: 21063 ] Pris: 100 SEK

HEWISON, Robert, Under Siege. Literary Life in London 1939-45. Readers Union 1977. 219pp. Publisher's hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 4700 ] Pris: 100 SEK

HEWITT, Douglas, The Approach to Fiction: Good and bad readings of Novels. London 1972. 198 pp. Publisher's hardcover, no dj. Prev. owner's stamp and name on front fly leaf.

[ ATA: 14039 ] Pris: 100 SEK

HEWITT, James, Meditation. New York 1978. 198 pp. Paperback. Good condition. Teach Your Self.

[ ATA: 30291 ] Pris: 50 SEK

HEWSON, David, Mörkrets makt. Schibsted förlagen 2007. 392s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 44371 ] Pris: 90 SEK

HEYCK, E. / H. Weinrich, Französische Lyrik im 20. Jahrhundert. Göttingen 1964. 124 pp. Softcover.

[ ATA: 24853 ] Pris: 50 SEK

HEYDEMANN, Kurt, Die Schlacht bei St. Quentin 1914. 1 Teil: Der rechte Flügel der deutschen 2. Armee am 29. und 30. August. Oldenburg 1922. 213 pp. Ill + fold outs in pocket. Original wrappers. Schlachten des Weltkrieges 1914-1918. Heft 7a.

[ ATA: 31390 ] Pris: 100 SEK

HEYDEN, Hellmuth, Die Kirchen Greifswalds und ihre Geschichte. Berlin 1965. 255 pp. + 26 plates. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 31022 ] Pris: 100 SEK

HEYMAN, Viveka, Den oärlige sanningssägaren och andra essayer. Carlssons 2000. 293 s. Häftad. Recensionsstämpel.

[ ATA: 2471 ] Pris: 60 SEK

HEYN, Victor, Italien. Ansichten und Streiflichter. Herausgegeben von Walther Rehm. München (no year). 343 pp. Publisher's half cloth.

[ ATA: 25825 ] Pris: 100 SEK

HEYWOOD, Joseph, Operation Örnen. Översättning av Sven-Ingmar Pettersson. Stockholm, Wahlströms 1988. 455 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 21487 ] Pris: 75 SEK

HIÄRNE, Urban, Samlade dikter. Utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. Stockholm 1995. 200 s Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37837 ] Pris: 150 SEK

HIÄRNE, Urban, Stratonice. Utgiven av Magnus von Platen. Andra upplagan. Stockholm 1964. 96 s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 44766 ] Pris: 50 SEK

HIÄRNE, Urban, Den lilla Wattuprofwaren/ hvarigenom De rätta ock hälsosamma Suurbrunnar... Stockholm, Henrich Keyser, 1683. (8), 92, (1)s. Skuren, i senare marmorerat pappersomslag. Stämpel på titelbladet.

[ ATA: 59627 ] Pris: 8000 SEK

HICK, John, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent. MACMILLAN, 1991. Reprint. xvi, 412pp. Softcover. Some pencil underlinings otherwise Very Good.

[ ATA: 59191 ] Pris: 100 SEK

HICK, John, Death and Eternal Life. Reissue with a new preface. MACMILLAN, 1985. 495pp. Softcover. Slightly worn. Pencil markings.

[ ATA: 59322 ] Pris: 150 SEK

HIGGINS, Jack, Lucianos chans. Stockholm 1983. 254 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 25457 ] Pris: 50 SEK

HIGNETT, Sean, En tavla att hänga på väggen. Stockholm 1968. 252 s. Häftad. Solkiga omslag.

[ ATA: 19594 ] Pris: 60 SEK

HIGUCHI, Takayasu (ed.), Space Archaeology. Meishin Printing 1995. 112pp. + plates + 51pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s soft cover. Silk Roadology 1.

[ ATA: 54007 ] Pris: 750 SEK

HILBERTH, Ellen & John, Contribution a l'Ethnographie des Gbaya. Uppsala 1968. 124 pp. Quarto. Soft covers. Studia Ethnographica Upsaliensia XXIX.

[ ATA: 9314 ] Pris: 150 SEK

HILD, Friedrich/ RESTLE, Marcell, Kappadokien (Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1981. 338pp. + 4 folding maps in a pocket on the inside of lower cover. Quarto. Soft cover. Tabula imperii byzantini 2. 6 x 1 centimeter of scratch marks on upper cover.

[ ATA: 54246 ] Pris: 1000 SEK

HILDEBRANDSSON, H.H., Om de stundom om vintern förekommande våldsamma oststormarna från de norska fjällen. Särtryck ur Ymer 1917, 1. Stockholm 1917. (1),pp36-49,(1)s. Häfte med tryckt omslag. Ex library copy, stamped on front cover.

[ ATA: 33524 ] Pris: 100 SEK

HILDEBRANDT, Johanne, Fördömd. Stockholm 2006. 353 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38592 ] Pris: 90 SEK

HILDEMAN, Karl-Ivar, Karlfeldt före Karlfeldt. Stockholm 1995. 215s. Förlagsinbunden med skyddsomslag Karlfeldt-samfundets skriftserie nr 27.

[ ATA: 10359 ] Pris: 75 SEK

HILDEMAN, Karl-Ivar, En löskekarl. W & W, Stockholm 1977. 205s. Förlagsinbunden m. skyddsomslag. Dedikation på första bladet.

[ ATA: 16576 ] Pris: 60 SEK

HILDEN, Katri, Skakat. 170 spännande cocktails. Bonniers, 2006. 352s. Illustrerad. Förlagets dekorerade mjuka pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59713 ] Pris: 100 SEK

HILEY, David R./ BOHMAN, James F./ SHUSTERMAN, Richard (eds.), The Interpretive Turn. Philosophy, Science, Culture. Cornell University Press, 1991. 322pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No Dustjacket. Some pencil underlinings otherwise Very Good.

[ ATA: 59188 ] Pris: 300 SEK

HILL, Douglas, Keill Randor och planeternas krig. Stockholm 1979. 152 s. Förlagets illustrerade halvklotband.

[ ATA: 26894 ] Pris: 75 SEK

HILL, Susan, Skuggan av Rebecca. Stockholm 1994. 315 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29390 ] Pris: 90 SEK

HILL, Tobias, Kärleken till stenar. Stockholm 2006. 428 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 26448 ] Pris: 100 SEK

HILLBOM, Gunnar, C M Völschows manuskript. Dissertation. Stockholm 1981. 311 s. Häftad. Exlibris. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis XXXVI.

[ ATA: 18812 ] Pris: 100 SEK

HILLIER, Malcolm, HILTON, Colin, Evighetsblommor. Eterneller och andra torkade växter. Forum 1991. 191s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 41834 ] Pris: 90 SEK

HILLMAN, Rolf, Språkvården och skolan. Stockholm 1961. 19 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 23).

[ ATA: 32323 ] Pris: 45 SEK

HIMES, Chester, Bomull i Harlem. Stockholm 1979. 256 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 44841 ] Pris: 125 SEK

HINDE, Robert H. (ed.), Non-Verbal Communication. Cambridge University Press 1977. xiv, 444 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 42547 ] Pris: 100 SEK

HINN, Benny, Han fann mig. En självbiografi. Uppsala 2000. 174 (2) s. Häftad. Tillskrift å försättsblad; övrigt i gott skick.

[ ATA: 40717 ] Pris: 75 SEK

HINNELLS, John R. / Eric J. Sharpe (ed.), Hinduism. Oriel 1972. x, 224 pp. Softcover. Some pages with yellow marker, else in good condition.

[ ATA: 44072 ] Pris: 100 SEK

HINSON, David F., History of Israel. Revised Edition. SPCK 1990. xvi,237pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 51548 ] Pris: 90 SEK

HINTERBERGER, Martin, Autobiographische Traditionen in Byzanz. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999. 415,(1)pp. Softcover. Wiener byzantinistische Studien Band XXII.

[ ATA: 52056 ] Pris: 700 SEK

HINTON, A. Horsley, Künstlerische Landschaftsphotographie in Studium und Praxis. 4 auflage. Gustav Schmidt, Berlin 1909. 152s+viiis. originalleinwand.

[ ATA: 5653 ] Pris: 200 SEK

HINTON, John, Att dö. Stockholm 1969. 201 (3) s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 42107 ] Pris: 75 SEK

HIRAI, Atsuhiro, Orthepistemics. Vol V. Apymorionic Orthepistems Part I. Tokyo 1981. 666 pp. Soft covers. Ex library copy with stamps.

[ ATA: 13775 ] Pris: 300 SEK

HIRDMAN, Anja (red.), Revolution på svenska. Ett vittnesseminarium om jämställdhetens institutionalisering, politisering och expansion 1972-1976. Stockholm 2005. 77 s. Häftad. Mycket gott skick. (Samtidshistoriska frågor 9).

[ ATA: 36623 ] Pris: 90 SEK

HIRDMAN, Gunnar, Den materialistiska historieuppfattningen. Fjärde upplagan. Verdandi, Stockholm, 1949. 64s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 59600 ] Pris: 50 SEK

HIRDMAN, Vivi, Grekisk by. Andra upplagan, femte tusendet. Norstedts, Stockholm 1967. 121s. Ill. Häftad.

[ ATA: 22107 ] Pris: 75 SEK

HIRN, Yrjö / Hilding Ekelund / C. A. Nordman / Marius af Schultén (red.), Vår stad. En bok om Helsingfors. Helsingfors Schildts 1947. 404 s. Ill. Häftad. Nött.

[ ATA: 48512 ] Pris: 100 SEK

HIRN, Yrjö, Det estetiska livet. Stockholm 1913. 288 s. Klotband med omslagen medbundna.

[ ATA: 1821 ] Pris: 150 SEK

HIRN, Yrjö, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Wahlström & Widstrand 1909. 542s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6181 ] Pris: 125 SEK

HIRN, Yrjö, Konsten och den estetiska betraktelsen. W&W 1937. 148s. Häftad.

[ ATA: 11076 ] Pris: 75 SEK

HIRN, Yrjö, De lagerkrönta skoplaggen och andra uppsatser från åren 1902-1948. Stockholm 1951. 305s. Häftad. Etikett med hälsning från förlaget på smutstitelbladet. Övre högra hörnet något stött.

[ ATA: 11409 ] Pris: 75 SEK

HIRN, Yrjö, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Stockholm 1909. XVI, 544 s. Privat halvfranskt band med fem upphöjda bind. Ryggen med ett par fläckar.

[ ATA: 49512 ] Pris: 250 SEK

HIRSCH, Andrew von, Proportionalitet och straffbestämning. 2001 183s. de lege. Juridiska Fakulteten i Uppsala Årsbok 2001.

[ ATA: 57401 ] Pris: 400 SEK

HIRSCH, E. D. Jr., Validity in Interpretation. 7th printing. Yale University Press, 1976. xiv,287pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 58615 ] Pris: 100 SEK

HIRSCH, Rudolf, SCHUDER, Rosemarie, Der gelbe Fleck. PapyRossa Verlag 1999. 770,(2)pp. Illustrated. Publishers hard-cover.

[ ATA: 21728 ] Pris: 150 SEK

HIRTENSTEIN, S. / M. Tiernan. Muhyiddin Ibn Arabi. En minnesbok. Alhambra 1998. 423 (3) s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 12737 ] Pris: 100 SEK

HITCHCOCK, James, History of the Catholic Church. From the Apostolic Age to the Third Millennium. Ignatius Press, San Francisco, 2012. 580pp. Quarto. Publisher´s cloth backed boards with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 59929 ] Pris: 200 SEK

HITCHCOCK, Jane Stanton, Hennes hämnd. Stockholm 2003. 362 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Rec.stämpel över snitt.

[ ATA: 38489 ] Pris: 75 SEK

HJÄRNE, Erland (red.), Två gammalsvenska andliga dikter. Uppsala 1915. 110 s. Häftad. Omslaget naggat i marginalerna.

¶ Upplaga om 150 exemplar, vara detta är nr. 38. Med dedikation.

[ ATA: 30083 ] Pris: 200 SEK

HJÄRNE, Erland, Rod och runor. Uppsala 1946. 126 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 8702 ] Pris: 100 SEK

HJÄRNE, Erland, Land och ledung. Ur Erland Hjärnes författarskap. I-II. Utgivet av Gösta Åqvist. Stockholm 1979. (10), 381, (3) + frontispis (porträtt) + (8), 402, (2) s. Häftade. 2 volymer. Mycket gott skick. Rättshistoriskt bibliotek 31 + 32.

[ ATA: 37339 ] Pris: 290 SEK

HJÄRNE, Harald, Stat och kyrka. Stockholm 1912. 210 s. Häftad. Namnteckning och exlibris å försättsbald. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 12966 ] Pris: 75 SEK

HJÁLMARSSON, Jóhann, Íslenzk nútímaljódlist. Almenna 1971. 241 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24757 ] Pris: 150 SEK

HJARTARSON, Stefán F., Kampen om fackföreningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938. Akademisk avhandling. Uppsala 1989. 285 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick. (Studia Historica Upsaliensia 158).

[ ATA: 5075 ] Pris: 100 SEK

HJARTARSON, Stefán F., Kampen om fackföreningsrörelsen. Akademisk avhandling. Uppsala 1989. 285s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 158.

[ ATA: 12128 ] Pris: 75 SEK

HJELM, Lennart, Från kungsladugård till lantbruksuniversitet. Uppsala 1977. 71s. Ill. Häftad. Sveriges Lantbruksuniversitet, Allmänna skrifter nr 1.

[ ATA: 22656 ] Pris: 50 SEK

HJELMGREN, Nina, Afghanistan framför ögonen. Cisco Vision 2004. 255 s. ill. Förlagets pappband. Gott skick. Med dedikation.

[ ATA: 36439 ] Pris: 125 SEK

HJELMSTEDT, Lars, Kompendium i 1900-talets konstteori. Från Fauvism till Konceptkonst. Uppsala 1995. 82 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 31143 ] Pris: 75 SEK

HJELTSTRÖM, S. A., Om nederbördens förändringar i Sverige under sommarhalfåret. Med 2 taflor. Norstedts, Stockholm 1884. 30pp. + 2 folding plates. Publisher´s printed original wrappers. Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Bandet 21. N:o 3. Unopened.

[ ATA: 55506 ] Pris: 200 SEK

HJERN, Kjell, Västkustsommar. Kamerareportage i det förgångna. Stockholm 1978. 119 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37419 ] Pris: 90 SEK

HJERN, Olle (red.), Swedenborg som Söderbo. Stockholm 1992. 64 s. Ill. Häftad. Rec.stämpel. Gott skick. (Skrifter utgivna av Föreningen Swedenborgs Minne 2).

[ ATA: 48564 ] Pris: 75 SEK

HJERN, Olle, Swedenborg och hans vänner i Göteborg. Stockholm 1991. 46 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 48562 ] Pris: 60 SEK

HJERN, Olle, Om kvinnorna i Swedenborgs drömmar. En introduktion till Swedenborgs drömbok. Stockholm 1996. 10 (2) s. Häftad. (Swedenborgiana)

[ ATA: 48563 ] Pris: 75 SEK

HJERN, Tage, Jordberedning och sådd. Stockholm 1933. 80 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 45143 ] Pris: 75 SEK

HJERN, Tage, Sommararbeten i täppan. Andra omarbetade upplagan. Stockholm 1946. 88 s. Ill. Häftad. Ett litet veck å främre omslag.

[ ATA: 45144 ] Pris: 75 SEK

HJERTÉN, Ivar, Hypnos och Thanatos i dikt och konst. Stockholm 1951. 93 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 18078 ] Pris: 45 SEK

HJORTH ARONSSON, Christina, Struktur, handling och rumslig morfologi. Uppsala 1999. 276s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 53513 ] Pris: 250 SEK

HJORTH WETTERSTRÖM, Harriet, Utö. Ön som var ett paradis. Stockholm 1945. 401s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets guldornerade halvfranska band med främre omslaget medbundet. Litet blekt rygg.

[ ATA: 43482 ] Pris: 200 SEK

HJORTH, Adolf, Ladornas bygd. Norrbottens museum 1976. 136s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 12781 ] Pris: 90 SEK

HJORTH, Daniel, Bifigurer och några andra. Atlantis 1980. 239,(1)s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 15012 ] Pris: 70 SEK

HJULSTRÖM, Filip, The Economic Geography of Electricity. An Outline. Uppsala 1942. XXIV,233pp. + folding map. Publisher´s soft cover.

[ ATA: 54099 ] Pris: 150 SEK

HJULSTRÖM, Filip, Glacialhydrologiska studier och deltaundersökningar på Island. Uppsala 1958. pp.(19)-42. Illustrerad. Tryckt originalomslag. Klammerhäftad. Särtryck ur Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok 1957. Namn på främre omslaget.

[ ATA: 54364 ] Pris: 90 SEK

HOAG, Tamm, Mörkläggning. Höganäs 2003. 340 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 27853 ] Pris: 75 SEK

HOAS, Margareta, Kråkfötter kan bli skönskrift. Kalligrafi för nybörjaren. Wisby 1994. 36s. Kvarto. Illustrerad. Klammerhäftad.

[ ATA: 53745 ] Pris: 90 SEK

HOBB, Robin, Mad Ship. The Liveship Traders Book II. Bantam 2000. 854 pp. Paperback.

[ ATA: 47423 ] Pris: 50 SEK

HOBSBAWM, E. J., Revolutionens tidsålder. Stockholm 1979. 452 s. + Planscher. Häftad. Rester efter bortagen namnetikett å smutstitelblad.

[ ATA: 11361 ] Pris: 125 SEK

HOBSON, Harold, Indirect Journey: An Autobiography. London 1978. 280 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11912 ] Pris: 100 SEK

HOCH, Edward D., Diagnos: Omöjligt! Sällsamma Mysterier ur D:r Sam Hawthornes hågkomster. Tio kriminalnoveller Mälaröbörsen Förlag, 2001. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57923 ] Pris: 125 SEK

HOCH, Paul M. / Joesph Zubin (ed.), Psychopathology of Schizophrenia. New York 1966. 582 pp. Publisher's hardcover. No dj.

[ ATA: 49607 ] Pris: 90 SEK

HOCHMAN, Baruch, The Fiction of S. Y. Agnon. Corell University Press 1970. xiv, 206 pp. Publisher's cloth with dj. Signature to front fly leaf. Dj somewhat worn.

[ ATA: 40413 ] Pris: 75 SEK

HODDER-WILLIAMS, Christopher, 98-4. Coronet 1975. 192 pp. Paperback.

[ ATA: 47239 ] Pris: 50 SEK

HODGE. Francis, Play Directing: Analysis, Communication and Style. Prentice-Hall 1971. 394 pp. Ill. Publisher's hardcover.

[ ATA: 11963 ] Pris: 125 SEK

HODGES, J. L. & E.L. Lehman, Elements of Finite Probability. Holden-Day 1965. 230 pp. Publisher's hardcover with dj. Some underlinings. Name on front leaf.

[ ATA: 9594 ] Pris: 200 SEK

HODGSON, Joan, Varför är du på jorden. Svensk White Eagle Lodge, Ljung 1992. 142s. Häftad.

[ ATA: 9914 ] Pris: 75 SEK

HODIN, J. P., Sven Erixon. Andra utökade upplagan. Stockholm 1947. 104 s. Ill. Förlagets linneband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 27251 ] Pris: 100 SEK

HODNE, Sverre, Jägaren älg. Stockholm 1957. 127 s. ill. Häftad.

[ ATA: 25944 ] Pris: 75 SEK

HOF, Sven, Den västgötska dialekten till någon belysning av det forna och nuvarande svenska språket genom en filologisk avhandlng och en förteckning över västgötska ord förklarad. Översatt från latinet av Sven Blomgren. Föreningen för västgötalitteratur, Skara 1993. 210s. Förlagets pappband.

[ ATA: 6431 ] Pris: 60 SEK

HOFF, Benjamin, Te enligt nasse. Stockholm 1993. 253 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 22227 ] Pris: 60 SEK

HOFFMAN, Franz, Herden och flyktingen. Berättelse för ungdom. Med 4 kolorerade planscher. Stockholm, J. W. Löfvings förlag, 1878. 153,(1)s. + planscher. Dekorerat pappband. Något nött.

[ ATA: 59664 ] Pris: 400 SEK

HOFFMAN, Jean G. H., La réforme en Suède 1523-1572. et la succession apolostique. Delachaux & Niestlé 1945. 333pp. Softcover. Name and a few stains on upper cover. Ink underlinings in the biographical section.

[ ATA: 56505 ] Pris: 100 SEK

HOFFMAN, Lee, Always The Black Knight. Avon 1970. 160 pp. Paperback.

[ ATA: 47238 ] Pris: 50 SEK

HOFFMAN, Lee, Always the Black Knight. Avon 1970. 160 pp. Paperback.

[ ATA: 47297 ] Pris: 50 SEK

HOFFMAN, Nicholas von, Två tre många fler. Roman om en studentrevolt vid ett amerikanskt universitet. Stockholm 1970. 233 s. Originalpocket. Mycket gott skick.

[ ATA: 19619 ] Pris: 125 SEK

HOFFMANN, Banesh/ DUKAS, Helen (collaboration), Albert Einstein. Creator and Rebel. Viking Press xvi,272pp. Illustrated. Publisher´s cloth with dustjacket. Worn dustjacket, tears. Fröman´s copy. Pencil markings/ underlinings.

[ ATA: 58506 ] Pris: 100 SEK

HOFFMANN, E. T. A., Poetische Werke 1 - 12. Mit Federzeichnungen von Walter Wellenstein. Walter de Gruyter & Co/ Berlin 1957 - 1962. Publisher´s pictorial brown cloth. No dust jackets. Hardcovers. 12 volumes

[ ATA: 51713 ] Pris: 1200 SEK

HOFFMANN, Helmut, Die Religionen Tibets. Bon und Lamaismus in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg 1956. 214 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Signature on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 44721 ] Pris: 250 SEK

HOFFMANN, P. F. L., Volkstümliches Wörterbuch der deutschen Synonyme. 7 durchgesehene Auflage von Prof. Wilhelm Oppermann. Leipzig 1929. IV, 254 pp. Publischer's cloth. In good condition.

[ ATA: 33799 ] Pris: 100 SEK

HOFMANN, H., Das elektromagnetische Feld. Theorie und grundlegende Anwendungen. Mit 284 Abbildungen. Springer-Verlag, 1974. XVI,518pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good. Name on front free endpaper.

[ ATA: 58316 ] Pris: 150 SEK

HOFMANN, Susanne, Bildung und Sehnsucht. Untersuchungen zum Mittelalterbild Rudolf Borchardts. Ferdinand Schöningh 1995. 264 pp. + plates. Softcover. Fine condition.

[ ATA: 31870 ] Pris: 200 SEK

HOFMANN, Th. R., Realms of Meaning: An Introduction to Semantics. Longman 1995. 339 pp. Paperback.

[ ATA: 7641 ] Pris: 150 SEK

HOFMANN, Werner (ed.), EUROPA 1789: Aufklärung, Verklärung, Verfall. DuMont 1989. 455 pp. Ill. Large softcover.

[ ATA: 19042 ] Pris: 300 SEK

HOFMANNSTHAL, Hugo von, Gesammelte Werke. 14 volumes (of 15) Bermann-Fischer Verlag / Frankfury am Main, Fischer 1946 - 1958. 14 volumes. Publisher´s light blue cloth. No dust jackets. Missing volume XV: Aufzeichnungen.

[ ATA: 51863 ] Pris: 1400 SEK

HOFRÉN, Erik (red.), Dalarna. Falun 1968. 219 s. Ill. Förlagets pappband. (Dalarnas hembygdsbok).

[ ATA: 34009 ] Pris: 125 SEK

HOFRÉN, Erik / Birgitta Dandanell (red.), Turisternas Dalarna. Falun 1976. 262 s. Ill. Häftad. (Dalarnas hembygdsbok).

[ ATA: 34012 ] Pris: 150 SEK

HOFSTEN, Erland von, Price indexes and quality changes. Forum, Stockholm 1952. 136 pp. Soft covers. Somewhat worn.

[ ATA: 18406 ] Pris: 125 SEK

HOFSTEN, Erland, Praktisk statistik. Hur man planerar och genomför en statistisk undersökning. Tredje väsentligt omarbetade upplagan. Norstedts 1954. 225s. Förlagets klotryggsband..

[ ATA: 9592 ] Pris: 100 SEK

HOFSTEN, Nils von, Utvecklingsläran i den nyaste forskningens ljus. Uppsala 1947. 66 s. Häftad.

[ ATA: 24839 ] Pris: 125 SEK

HOGAN, Desmond, Pojken med ikonerna. Forum 1981. 213s. Häftad.

[ ATA: 16533 ] Pris: 90 SEK

HOGAN, Ernst, Cortez on Jupiter. Mandarin 1991. 250 pp. Paperback.

[ ATA: 47464 ] Pris: 50 SEK

HOGBEN, Lancelot, Chance and Choice by Cardpack and Chessboard. An Introdution to Probability and Practice by Visual Aids. Volume 1. London 1950. 418 pp. Publisher's cloth. Boards partly miscolored by sun.

[ ATA: 42641 ] Pris: 150 SEK

HOHLENBERG, Johannes, Sören Kierkegaard. Bonniers 1943. 347s. Illustrerad. Ouppskuren.

[ ATA: 53244 ] Pris: 90 SEK

HOLANDER, Stefan, Trials of Device. Wallace Stevens and the Realities of Poetic Language. Lund 2005. 217,(1)pp. Quarto. Publisher´s soft cover.

[ ATA: 55105 ] Pris: 150 SEK

HOLAS, B., Les Dieux d´Afrique noire. Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A., Paris 1968. 284pp.Paperback. Ownership plate (Jan Bergman).

[ ATA: 4177 ] Pris: 100 SEK

HOLBORN, Hajo, A History of Modern Germany 1840-1945. Princeton University Press 1982. XV, 818 + XXVI pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

[ ATA: 35813 ] Pris: 150 SEK

HOLE, Elizabeth Åsa, Neither Here - Nor There. An Anthropological Study of Gujarati Hindu Women in the Diaspora. Dissertation. Uppsala 2005. 352 pp. Softcover. Very good condition. Dissertations and Documents in Cultural Anthropology, 5.

[ ATA: 23210 ] Pris: 125 SEK

HOLE, Frank / Robert F. Heizer, An Introduction to Prehistoric Archaeology. Third Edition. New York 1973. xvi, 574 pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. Protectice plastic over boards. A few pencil notes.

[ ATA: 47060 ] Pris: 150 SEK

HOLFVE, Lena, Mordet på Törnrosa. Stockholm 1985. 228 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 39752 ] Pris: 75 SEK

HOLLAND ROSE, John, Napoleon. Efnadsteckning efter nya källor I-II. Stockholm 1907. 2 volymor. 510 (2) + 587 (5) s. Ill. Förlagets röda klotband. Något blekta ryggar.

[ ATA: 45889 ] Pris: 100 SEK

HOLLENBERG-BUDDE, Hebräisches Schulbuch. Herausgegeben von W. Baumgartner. Zweiundzwanzigste berichtigte und verbesserte Auflage. Helbing & Lichtenhahn, Basel und Stuttgart 1957. (6), 230pp. Publisher´s Ownership plate. Name on fly leaf. Annotations in pencil. Underlinings in red and blue.

[ ATA: 53262 ] Pris: 100 SEK

HOLLERTZ, Magnus, Resa omkring en mycket liten bit av Jorden. Tusende. Stockholm 1949. 338 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 43612 ] Pris: 60 SEK

HOLLINGBY, Anne, Kommer snart hem. Lund 2001. 282 (2) s. Häftad. Ett veck å bakre omslag.

[ ATA: 44693 ] Pris: 100 SEK

HOLLIS, Martin, Models of Man. Philosophical thoughts on social action. Cambridge University Press, 1977. viii,198pp. Softcover. Date on half title. Pencil underlinings.

[ ATA: 58386 ] Pris: 90 SEK

HOLLISTER, C. Warren, Medieval Europe: A Short History. Second Edition. New York 1968. xvi, 362 pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 37869 ] Pris: 90 SEK

HOLLOWS, Joanne/ Mark Jancovich (Eds), Approaches to Popular Film. Reprint. Manchester University Press 1996. x,203,(1)pp. Soft covers.

[ ATA: 50857 ] Pris: 100 SEK

HOLM, A., Handbok för biodlare. Tredje upplagan. Stockholm 1931. 253 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 29185 ] Pris: 175 SEK

HOLM, Axel, I mitt öga. Stockholm 1954. 72 (6) s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 38208 ] Pris: 60 SEK

HOLM, Birgitta, Sara Lidman i liv och text. Stockholm 1998. 472 s. Ill. Förlagsinbunden utan skyddsomlag.

[ ATA: 6940 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Birgitta, Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Akademisk avhandling. Stockholm 1969. 392 s. Häftad.

[ ATA: 8142 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Birgitta, Sara Lidman i liv och text. Stockhollm 1998. 472 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Med dedikation från författaren.

[ ATA: 39057 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Bitta (red.), Svenska utifrån. Svensk-Estnisk och Svensk-Engelsk ordlista. Stockholm 1997. 193 (15) s. Häftad.

[ ATA: 45436 ] Pris: 150 SEK

HOLM, Erik, Tier und Gott. Mythik, Mantik und Magie der südafrikanischen Urjäger. Mit 21 Abbildungen. Basel/Stuttgart 1965. 197 pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 8037 ] Pris: 125 SEK

HOLM, Gösta, Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria. Studentlitteratur 1970. Andra tryckningen. 269s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 55103 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Gösta, De nordiska anger-namnen Lund 1991. 810s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.. Ett blad med skrynkligt veck.

[ ATA: 56049 ] Pris: 150 SEK

HOLM, Gösta, Om s-passivum i svenskan. Gleerups 1952. 402s. + tabellbilaga. Häftad.

[ ATA: 56060 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Ingvar & VON PLATEN, Magnus, La Littérature Suédoise. Institut Suédois, Stockholm 1957. 240pp. Softcover.

[ ATA: 22318 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Ingvar, Harry Martinson. Myter Målningar Motiv. Stockholm 1960. 360 s. + illustrationer. Förlagsklotband med främre omslag medbundet.

[ ATA: 4355 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Ingvar, Drama på scen. Dramats former och funktion. Bonniers 1969. 347 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget har en liten pappersförlust på ryggen.

[ ATA: 11903 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Ingvar, Industrialismens scen. Ur revolutionernas och varumässornas teaterhistoria. Stockholm 1979. 471 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 15826 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Ingvar, Min Österlenbok. Om vackra stenar och andra sällsamma ting. Teckningar av Rolf Swedberg. Stockholm 1986. 256 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto.

[ ATA: 44640 ] Pris: 150 SEK

HOLM, Invar, Harry Martinson. Myter Målningar Motiv. Stockholm 1960. 360 s. ill. Häftad. Ryggen fläckad. Något nött.

[ ATA: 37653 ] Pris: 40 SEK

HOLM, Johan, Men naturen ville annorlunda. Kalla kulor förlag 2006. 235,(5)s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 37013 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Johan, Blod över serafernas serenad. Kalla kulor förlag 2004. 199,(9)s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 37014 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Kjeld / Malthe Jacobsen / Bjarne Troelsen, Sören Kierkegaard og romantikerne. Köbenhavn 1974. 160 s. Pocket. Några sidor streckade med bläckpenna; övrigt i gott skick.

[ ATA: 43452 ] Pris: 50 SEK

HOLM, Lars, Jesper Swedbergs Swensk Ordabok - bakgrund och tillkomsthistoria. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 234s. Häftad.

[ ATA: 5846 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Nils F. (red.), Det svenska svärdet. Tolv avgörande händelser i Sveriges historia. Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm 1948. 300s. + planscher. Häftad. Nött omslag med liten pappersförlust på främre omslagets övre högra hörn ( cirka 2 kvadratcentimeter).

[ ATA: 52303 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Siv, Jag - en kvinna I-II. Termac 1965. 2 vol. 280 + 192 s. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Omslag å volym 1 nött med en reva.

[ ATA: 32468 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Sven (red.), Sänghästen I-II. 21 sexuella variationer. Första bandet i andra upplagan. Stockholm 1965. 2 vol. 157 + 155 s. Originalpocket. Något nötta ryggar.

[ ATA: 32037 ] Pris: 150 SEK

HOLM, T., Kriget. Stockholm 1932. 96s. Häftad. Militärlitteraturföreningens förlag N:r 165.

[ ATA: 16265 ] Pris: 75 SEK

HOLM, T., Översikt över sveriges krig under 1600-talets senare hälvt. Stockholm 1927. 209 s. + kartor. Häftad. Något nött.

[ ATA: 29112 ] Pris: 125 SEK

HOLM, T., Kriget. Några historiska synteser till belysning av fredsfrågan. Stockholm 1932. 96 s. Häftad.

[ ATA: 29117 ] Pris: 60 SEK

HOLM, Thomas Campanius, Kort Beskrifning Om Provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania. Faksimil av originalupplagan från 1702. Stockholm 1988. (24), 190, (2), 142, (1) s. + 6 planschblad. Förlagets pappband med skyddsomslag. (Suecica Rediviva 112).

[ ATA: 43184 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Thora, Svenska helger. Högtider och bemärkelsedagar i svenska hem. Andra upplagan. Stockholm 1932. 203 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 8725 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Torsten, Värnplikten 150 år. Stockholm 1951. 304s + planscher. Häftad.

[ ATA: 10681 ] Pris: 90 SEK

HOLM, Torsten, Kriget och kulturutvecklingen. Lindblads 1941. 195s. Häftad.

[ ATA: 52947 ] Pris: 60 SEK

HOLM, Ulla, Medvetande och praxis. Feministfilosofiska försök. Göteborg 1990. 110s. Häftad.

[ ATA: 53508 ] Pris: 90 SEK

HOLMÉR, Folke, Stockholm sett av 1900-talets målare. Stockholm 1962. 270 s. Ill. Förlagets klotband. Kvarto. Sveriges allmänna konstförenings publikation LXXI.

[ ATA: 31436 ] Pris: 50 SEK

HOLMÉR, Hans, Masken. Stockholm 1994. 258 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 35440 ] Pris: 75 SEK

HOLMÉR, Hans, Monika. Stockholm 1992. 303 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 35443 ] Pris: 75 SEK

HOLMÉR, Hans, Krysset. Stockholm 1998. 252 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38488 ] Pris: 70 SEK

HOLMÉR, Hans, Blodshämnd. W&W 2001. 236s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 43394 ] Pris: 70 SEK

HOLMBÄCK, Åke/ WESSÉN, Elias (utg.), Magnus Erikssons Landslag i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Nordiska bokhandeln, Stockholm i distribution, Lund 1962. LXX,290s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Rättshistoriskt biblioteket sjätte bandet.

[ ATA: 58165 ] Pris: 150 SEK

HOLMBERG, Åke, THULSTRUP, Åke, Historien efter 1914. Esselte Studium 1974. 206s. Förlagsinbunden. Scandinavian University Books.

[ ATA: 5760 ] Pris: 100 SEK

HOLMBERG, Åke, THULSTRUP, Åke, TORBACKE, Jarl, Världens historia 1870-1914. Esselte Studium 1974. 175s. Förlagsinbunden. Scandinavian University Books.

[ ATA: 5755 ] Pris: 125 SEK

HOLMBERG, Annelie, Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001. Akademisk avhandling. Uppsala 2009. 264 (2) s. Färgillustrationer. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 49914 ] Pris: 125 SEK

HOLMBERG, Annelie, Hantverksskicklighet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001. Uppsala universitet, 2009 264s. Illustrerad. Förlaget dekorerade pappband. Studia Textilia 1.

[ ATA: 58959 ] Pris: 140 SEK

HOLMBERG, Bengt / Margita Liljefors, Talvård. Stockholm 1964. 73 s. Häftad. Ryggens fot nött. Lite marginal anteckningar i blyerts.

[ ATA: 31986 ] Pris: 60 SEK

HOLMBERG, Björn, Arméns förband, skolor och staber. En uppslagsbok. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 1993. 139 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 28039 ] Pris: 150 SEK

HOLMBERG, Carin, Det kallas manshat. En bok om feminism. Anamma 1996. 158s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57221 ] Pris: 150 SEK

HOLMBERG, Jan, Zur Geschichte der periphrastischen Verbindung des Verbum Substantivum mit dem Partizipum Präsentis in Kontinentalgermanischen. Uppsala 1916. IX, 239 (3) pp. Original wrappers. Worn with lower (blank) wrapper missing. Front wrapper with tears and paper loss. Text is clean.

[ ATA: 36281 ] Pris: 400 SEK

HOLMBERG, Nils, Berörd. En bok om livet, om möten med människor och Gud själv. Örebro 1993. 114 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44138 ] Pris: 100 SEK

HOLMBERG, Olle, Videovåld och undervisning. Symposion 1988. 306s. Häftad

[ ATA: 5927 ] Pris: 150 SEK

HOLMBERG, Olle, Sigfrid Lindström. Stockholm 1951. 205 s. Ill.

[ ATA: 9551 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Olle, Hjalmar Gullberg. Stockholm, 1966. 215s. Förlagsklotband med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 10183 ] Pris: 75 SEK

HOLMBERG, Olle, Sigfrid Lindström. Stockholm 1951. 205s. Häftad.

[ ATA: 10371 ] Pris: 75 SEK

HOLMBERG, Olle, Hjalmar Gullberg. Bonniers 1966. 215s + planscher. Fläckad rygg. Häftad.

[ ATA: 10579 ] Pris: 75 SEK

HOLMBERG, Olle, Den osannolika verkligheten. Bonniers 1968. 222s. Häftad. Tillskrift på smutstitelbladet.

[ ATA: 11406 ] Pris: 90 SEK

HOLMBERG, Olle, Visit hos Voltaire och andra litterära reseskisser. Stockholm 1961. 212 s. häftad.

[ ATA: 19611 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Olle, Thomas Mann och det tredje riket. Stockholm 1942. 84 (2) s. Häftad.

[ ATA: 40002 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Sören, Riksdagen representerar svenska folket"". Empiriska studier i representativ demokrati. Akademisk avhandling. Göteborg 1974. 452 s. Häftad Ryggen något nött. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 26579 ] Pris: 150 SEK

HOLMES, John Clellon, Hornet. Cavefors 1961. 298 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. skyddsomslaget något nött; övrigt i got skick.

[ ATA: 19356 ] Pris: 100 SEK

HOLMES, Richard, Coleridge: Early Visions. London Penguin 1990. xvi, 409 (7) pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 39878 ] Pris: 90 SEK

HOLMGREN, Nils, Om termiter och myror. En inblick i sociala insekters biologi. Med 71 bilder. Stockholm 1911. 288 s. Häftad. Vetenskap och Bildning XI.

[ ATA: 24913 ] Pris: 90 SEK

HOLMGREN, Susanne, Verklighetsmaskineriet. Göteborg 2007. 112 s. Häftad.

[ ATA: 49380 ] Pris: 50 SEK

HOLMLÖV, Olle, Haren och snön. Essäer. Stockholm 2000. 232 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 34869 ] Pris: 70 SEK

HOLMQVIST, Lasse, Här är mitt liv. Höganäs 1994. 266 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 41099 ] Pris: 60 SEK

HOLMQVIST, Stig / Anders Mathlein, Resans mål. Svenska författare med aptit på världen. Stockholm 2000. 244 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29530 ] Pris: 75 SEK

HOLMQVIST, Wilhelm / Karl-Erik Granath, Helgö. Den gåtfulla ön. Stockholm 1969. 198 (2) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Revor på skyddsomslaget.

[ ATA: 39939 ] Pris: 75 SEK

HOLMQVIST, Wilhelm, Gravfältet vid Barkarby. KVHA 1936. 48s. + planscher. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 57493 ] Pris: 75 SEK

HOLMQVIST, Wilhelm, and others (ed.), Excavations at Helgö. Vol. I-XI. With numerous plates and fold out maps. Stockholm 1961-1988. 11 volumes. 242 (+ 77 plates and maps) + 290 (+ 79 plates and maps) + 236 (+ 49 plates and maps) + 269 (+ 24 plates) + 150 + 50 + 178 + 64 + 98 + 178 + 72 pp. Original wrappers (vol IV-XI with origina Signature on front fly leaf. Very good condition. Several volumes with unopened pages.

[ ATA: 44298 ] Pris: 2000 SEK

HOLMSEN, Sverre, Morialand. Vinjetter tecknade av Agda Holmsen Stockholm 1953. 196 (3) s. Häftad.

[ ATA: 45426 ] Pris: 75 SEK

HOLMSTRÖM, Björn, Stora kortspelsboken. Stockholm 1991. 2001 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 36090 ] Pris: 90 SEK

HOLMSTRÖM, Björn, Stora kortspelsboken. Prisma, 1981. 201s. Förlagets dekorerade pappband. Ryggens fot lätt stött.

[ ATA: 59714 ] Pris: 60 SEK

HOLMSTRÖM, Folke, Det eskatologiska motivet i nutida teologi. Tre etapper i 1900-talets teologiska tankeutveckling. Akademisk achandling. Lund 1933. 516 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 2949 ] Pris: 90 SEK

HOLMSTRÖM, Ingmar, Underhållsprinciper i byggnadsvården, Ss. (2),117-143,(3)s. Illustrerad. Häfte. Meddelande från SIB 4:1975.

¶ Särtryck ur Bevara - Förnya. Bygd och natur årsbok 1974. Samfundet för hembygdsvård.

[ ATA: 20753 ] Pris: 30 SEK

HOLMSTRÖM, Israel, Samlade dikter I-II. Utgivna av Bernt Olsson, Barbro Nillson och Mats Malm. Svenska Vitterhetssamfundet 1999-2001. 415 + 348s. Förlagets klotband med skyddsomslag. 2 volymer.

[ ATA: 59034 ] Pris: 150 SEK

HOLMSTRÖM, Leonard, Om strandliniens förskjutning å Sveriges kuster. Med 8 taflor. Stockholm 1888. 99,(1)s. + plates. Kvarto. Publisher´s printed wrappers.

[ ATA: 55516 ] Pris: 350 SEK

HOLMSTRÖM, Maths, Studier över ett rörligt kustförsvar. Stockholm 1929. 156,(2)s. Illustrerad. Häftad. Blekt rygg. Militärlitteraturföreningens förlag N:r 153.

[ ATA: 15636 ] Pris: 150 SEK

HOLMSTRÖM, Per, Bruksmakt och maktbruk. Robertsfors AB 1898-1968. Umeå 1988. 260 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 36240 ] Pris: 100 SEK

HOLMSTRÖM, Roger, Att ge röst. Omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser. Helsingfors 2005. 200s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 44992 ] Pris: 75 SEK

HOLST, Imogen, Tune. London, Faber and Faber, 1962. 180 pp. Ill. Publ.'s cloth with dj.

[ ATA: 4364 ] Pris: 100 SEK

HOLSTEN, Siegmar, Das Bild des Künstlers. Hans Christians Verlag, Hamburg 1978. 123,(4)pp. Square octavo. Illustrated. Soft covers.

¶ Ausstellungskatalog.

[ ATA: 28304 ] Pris: 100 SEK

HOLT, Anne / Berit Reiss-Andersen, Utan eko. Stockholm 2001. 399 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 26750 ] Pris: 90 SEK

HOLT, Anne, Mea culpa. Norstedts 1998. 237s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 8000 ] Pris: 90 SEK

HOLT, Tom, Wish You Were Here. Orbit 2001. 346 pp. Paperback. One tear to front wrapper; else in good condition.

[ ATA: 47405 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, Snow White and the Seven Samurai. Orbit 2002. 308 (6) pp. Paperback.

[ ATA: 47406 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, My Hero. Orbit 2000. 314 pp. Paperback.

[ ATA: 47407 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, Only Human. Orbit 2000. 346 pp. Paperback.

[ ATA: 47408 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, Open Sesame. Orbit 2000. 314 pp. Paperback.

[ ATA: 47409 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, Little People. Orbit 2003. 374 pp. Paperback.

[ ATA: 47410 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, Falling Sideways. Orbit 2002. 410 pp. Paperback.

[ ATA: 47411 ] Pris: 50 SEK

HOLT, Tom, For Two Nights Only. Orbit 2004. 680 pp. Large softcover. Very good condition.

[ ATA: 47688 ] Pris: 60 SEK

HOLTE, Ragnar, Beatitudo och Sapentia. Augustinus och de antika filosofiskolornas diskussion om människans livsmål. Stockholm, Sv. Ky. Diakonistyrelses Bokförlag, 1958. 416 s. Häftad. Nött ex. med understrykningar.

[ ATA: 3617 ] Pris: 200 SEK

HOLTE, Ragnar, Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning. Verbum 1990. 72s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50985 ] Pris: 75 SEK

HOLTEN, Ragnar von, Jolifanto Bambla. Cavefors 1976. 146 s. Ill + original print av Bernard Childs. Häftad. Något nött.

[ ATA: 1255 ] Pris: 90 SEK

HOLTON, Gerald, Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein. Second Printing. Harvard University Press, 1974. 495pp. Rebound Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover. Pencil annotations on first blank page. Pencil markings.

[ ATA: 59882 ] Pris: 150 SEK

HOLTSMARK, Anne, Tórbjörn Hornklofes glymdrdrápa. Oslo 1927. 60s. Häftad. Blank rygg. Bidrag til nordisk filologi av studerande ved Oslo universitet. Utgit av Magnus Olsen. VII.

[ ATA: 58275 ] Pris: 150 SEK

HOLTZMANN, Robert, Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalterlichen Kaisertums und die Souveränität der europäischen Staaten. Darmstad 1959. 29 pp. Publisher's half cloth. Very good condition.

[ ATA: 37901 ] Pris: 60 SEK

HOLZER, Hans, The Amityville Cures. Tower 1981. 208 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47660 ] Pris: 50 SEK

HOLZHAUSEN, Carl Johan, De kom från Dodona. Stockholm 1972. 207 s. Häftad. Namnteckning. Nött.

[ ATA: 15173 ] Pris: 60 SEK

HOLZHAUSEN, Carl Johan, De sju käglornas ö. Stockholm 1974. 224 s. Förlagsinbunden med ett litet nött skyddsomslag.

[ ATA: 15174 ] Pris: 90 SEK

HOMÉN, Olaf, Poetik. Genomsedd och utgiven av Erik Ekelund. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1954. 382s. Häftad. Veck på bakre omslaget.

[ ATA: 58267 ] Pris: 100 SEK

HOMÉN, Olof (utg.), Kalevala. Förkortad svensk upplaga. Illustrationer efter målningar av Axel Gallen-Kallela. Natur och Kultur, 1944. XXVII, 392 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Nött skyddsomslag.

[ ATA: 48652 ] Pris: 100 SEK

HOMMERBERG, Sigge, Tillhopa i Europa. Oss turister emellan. malmö 1961. 141 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslag med en 2cm reva; övrigt i gott skick.

[ ATA: 24265 ] Pris: 60 SEK

HONG, Evelyne, See The Third World While It Lasts: The Social Environmental Impact of Tourism With Special Reference To Malaysia. Penang 1992. 98 (2) pp. Sofcover. A few underlinings in ball point.

[ ATA: 49731 ] Pris: 150 SEK

HONNEF, Klaus, Warhol. 1928-1987. Commerce into Art. Taschen 2006. 96pp. Illustrated. Soft covers.

[ ATA: 50870 ] Pris: 100 SEK

HONNETH, Axel, Erkännande. Praktisk-filosofiska studier. Göteborg 2003. 205 s. Häftad. Fuktad i övre marginalen.

[ ATA: 35828 ] Pris: 90 SEK

HOOKE, S.H. (ed.), Myth and Ritual. Essays on the Myth and Ritual of the Hebrews in relation to the Culture Pattern of the Ancient East. Oxford University Press 1933. xx,204pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Dustjacket price clipped and a little worn. Small white paper label on the foot of the spine.

¶ Contributions by: A. M. Blackman, C. J. Gadd, F. J. Hollis, S. H. Hooke, E. O. James, W. O. E. Oesterley, T. H. Robinson.

[ ATA: 52531 ] Pris: 300 SEK

HOOKE, S.H., Alpha and Omega. A Study in the Pattern of Revelation. James Nisbet 1961. 304pp. Publishers cloth. Underlinings.

[ ATA: 3218 ] Pris: 100 SEK

HOOKE, S.H., The Origins of Early Semitic Ritual. The Schweich Lectures of the British Academy 1935. London 1938. 74 pp. Ill. Publishers cloth with worn dust-jacket

[ ATA: 8038 ] Pris: 250 SEK

HOOPER, Chloe, Ett barns bok om mord. Stockholm 2002. 239 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 8174 ] Pris: 90 SEK

HOOYKAAS, R., Religion and the Rise of Modern Science. Scottish Academic Press 1984. xiv, 162pp. Softcover.

[ ATA: 52571 ] Pris: 75 SEK

HOPCKE, Robert H., Persona. Shambhala, Boston & London 1995. xii, 260pp. Paperback.

[ ATA: 18247 ] Pris: 100 SEK

HOPE, Bob, I owe Russia $1200. New York 1963. 272 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 28636 ] Pris: 90 SEK

HOPE, Jeremy / Tony Hope, Competing in the Third Wave: The Ten Key Management Issues of the Information Age. Boston 1997. 253 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 39086 ] Pris: 100 SEK

HOPKINS, Andrea, Six Medieval Women. The Lives of Joan of Arc. Eleanor of Aquitaine. Margery Kempe. Hildegard of Bingen. Christine de Pisan. Margaret Paston. Barnes & Noble 1997. 160pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s hardcover with dust jacket.

[ ATA: 54532 ] Pris: 100 SEK

HOPPE, Göran, Formell kompetens och individbanans utveckling. Stockholm 1978. 112 s. Häftad. Kartor. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 49178 ] Pris: 300 SEK

HOPPE, Gunnar / Gert Nylander / Ulf Olsson, Till landets gagn. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992. Stockholm 1993. 293 (3) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 41126 ] Pris: 75 SEK

HOPPE, Gunnar, Isrecessionen från norrbottens kustland. Uppsala 1948. 112s+utvikbar karta. Häftad. Geographica Nr 20.

[ ATA: 7747 ] Pris: 75 SEK

HOPPE, Ragnar, Från Chardin till Utrillo. Gebers 1949. 264s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 10612 ] Pris: 90 SEK

HOPPE, Ragnar, Målaren Elias Martin. Stockholm 1933. 322 s. Ill. Häftad. Kvarto. Nött.

[ ATA: 40485 ] Pris: 150 SEK

HORAN, David, Oxford. A cultural and literary companion. Foreword by Colin Dexter, creator of Inspector Morse. Interlink Books, 2000. x,246pp. Illustrated. Softcover. Pencil linings. Cities of the Imagination.

[ ATA: 58045 ] Pris: 90 SEK

Horatius, Die Gedichte des Horaz. Gesamtausgabe: Oden; Carmen Saeculare; Epoden. Wien, Phaidon-Verlag 1935. 265,(3)pp. Publishers cloth. Spine a little faded.

[ ATA: 20737 ] Pris: 150 SEK

Horie, Shoji (Ed.), PALEOLIMNOLOGY OF LAKE BIWA AND THE JAPANESE PLEISTOCENE. 1972-1974. 2 vols. 93 pp. + 288 pp. and map. Original wrappers.

[ ATA: 14834 ] Pris: 200 SEK

HORMANN, John, Anstiftan till personlig revolution. Malmö 1993. 195 (5) s. Förlagets pappband. De första trettio sidorna med understrykningar.

[ ATA: 38544 ] Pris: 150 SEK

HORN, P., Henry M. Stanley 1841-1904. Levnadsteckning. Stockholm 1924. 196 s. + karta. Förlagets klotryggsband med dekorerade pärmar. Tidigare ägarestämpel å försättsblad. (Fritzes Scoutbibliotek 21).

[ ATA: 45235 ] Pris: 100 SEK

HORN, Stephen, Till hennes försvar. Norstedts 2002. 368s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 36996 ] Pris: 70 SEK

HORN, Stephen, Tyngdlagen. Norstedts 2004. 319,(7)s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 37007 ] Pris: 90 SEK

HORNA, Hernán, Five Essays on Post Colonial Latin American History. Uppsala 1994. 141s. Häftad. (Opuscula Historica Upsliensia 13).

[ ATA: 6695 ] Pris: 60 SEK

HORNA, Hernán, Transport Modernization and Entrepreneurship in Nineteenth Century Colombia. Cisners & Friends. Uppsala 1992. 189 (7) pp. Softcover. Presentation copy from author. In good condition.

[ ATA: 50534 ] Pris: 125 SEK

HORNEMAN HANSEN, Lise, Jysk -de-böjning. En undersögelse af svag praeteritumböjning. Akademisk avhandling. Uppsala 2001. 238 s. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 54.

[ ATA: 4876 ] Pris: 100 SEK

HORTON, John, Edvard Grieg. Borås 1984. 227 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26872 ] Pris: 75 SEK

HOSHI, Shinichi, Gåvan. Delta förlag 1981. 136 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Blekt rygg på skyddsomslaget. liten sluten reva (1 centimeter) på främre omslaget. DELTA 137.

[ ATA: 7001 ] Pris: 60 SEK

HOSKIN, M. A., William Herschel and the Construction of the Heavens. With Astrophysical Notes by D. W. Dewhirst. London 1963. 200 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 50716 ] Pris: 200 SEK

HOSPERS, John, An Introduction to Philosophical Analysis. Second edition. Roultledge 1984. vi (4) 629 (1) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 3936 ] Pris: 125 SEK

HOTSCHNIG, Alois, Leonardos händer. Stockholm 1997. 146 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. (Panacheserien).

[ ATA: 44505 ] Pris: 75 SEK

HOUCK, Carter/ MILLER, Myron, American Quilts and how to make them. Scribner´s, New York 1975. 200pp. + color plates. Quarto. Illustrated. Publishers cloth with dust jacket.

[ ATA: 44044 ] Pris: 150 SEK

HOUGH, Lynn Harold, The Christian Criticism of Life. Abingdon-Cokesbury Press n.d. 312pp. Publishers cloth with damaged d.-j.

[ ATA: 2951 ] Pris: 75 SEK

HOUGH, Peter, Fripassageraren. Stockholm 2006. 240 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 35033 ] Pris: 125 SEK

HOUSTAN, John Porter, The Rethoric of Poetry in the Renaissance and Seventeenth Century. Louisiana State University Press 1983. 317 pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition.

[ ATA: 32729 ] Pris: 150 SEK

HOUSTON, Susan H., A Survey of Psycholinguistics. The Hague, Mouton, 1972. 299 p.

[ ATA: 1103 ] Pris: 100 SEK

HOVI, Tuija/ PUURONEN, Anne (eds.), Traditions of Belief in Everyday Life. Åbo Akademi, Åbo, 2000. 205pp. Softcover. Religionsvetenskapliga skrifter nr 51.

[ ATA: 59085 ] Pris: 100 SEK

HOVSTADIUS, Barbro, Brudkronor i Linköpings stift. Nordiska museet 1976. 297s. Illustrerad. Häftad. Nordiska museets Handlingar 87.

[ ATA: 11427 ] Pris: 50 SEK

HOWARD, Leigh, Möte med mördad. Stockholm 1972. 234 (2) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 44700 ] Pris: 100 SEK

HOWELLS, William, Mankind in the Making: The Story of Human Evolution. Penguin 1967. 446 (2) pp. Plates. Paperback. Light pencil underlining on few pages.

[ ATA: 44425 ] Pris: 50 SEK

HOYLE, Fred / Geoffrey Hoyle, The Incandescent Ones. Signet 1978. 170 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47661 ] Pris: 50 SEK

HOYLE, Fred / John Elliot, A som andromeda. Malmö 1980. 230 s. Häftad.

[ ATA: 19140 ] Pris: 90 SEK

HOYLE, Fred / John Elliot, Andromeda anropar. Malmö 1981. 216 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 19141 ] Pris: 60 SEK

HOYLE, Fred, Världsalltets byggnad. Bonniers 1951. 120s. Klotband (Levins Bokbinderi, Uppsala Bokband). Främre omslaget medbundet. Liten fläck på främre snittet. Enstaka blyertsnoteringar.

[ ATA: 55544 ] Pris: 100 SEK

HOYLE, Peter, Delphi und sein Orakel. Wesen und Bedeutung des antiken Heiligtums. Weisbaden 1968. 199 pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 8041 ] Pris: 125 SEK

HSÜN, Lu, I de matta spåren av blod. Esäer och prosastycken 1918-36. Cavefors 1978. 471 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 22150 ] Pris: 90 SEK

HUBBARD, L. Ron, Dianetik. Den moderna vetenskap om mental hälsa. En handbok i dianetikens metod. Fjärde upplagan. New Era Publ. 1983. (12) 470 s. Häftad.

[ ATA: 48578 ] Pris: 300 SEK

HUBER, Hermann, Bergsteigen heute. Ein Laitfaden für die Praxis. München 1971. 232 pp. paperback. Crease to frront cover and first pages. Worn.

[ ATA: 37336 ] Pris: 50 SEK

HUBER, Joseph, Katalanische Grammatik. Laut- und Formenlehre, Syntax, Wortbildung. Heidelberg 1929. XI, 226 (16) pp. Publisher's blue cloth.

[ ATA: 29780 ] Pris: 400 SEK

HUBERMAN, Leo, Människans rikedomar. Stockholm 1965. 287s. Pocket.

[ ATA: 39934 ] Pris: 50 SEK

HUBERT, Tom, Fjällhöga mord. Tusende. Stockholm 1966. 172 s. Häftad. Litet sendläst.

[ ATA: 40114 ] Pris: 75 SEK

HUCH, Ricarda, Alte und neue Götter. Büchergilde Gutenberg, Zürich 1930. 546,(2)pp. Publishers cloth. Spine faded.

[ ATA: 22287 ] Pris: 100 SEK

HUCK, Albert / H. Opitz / H. Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien. Zehnte Auflage. Tübingen 1950. XX, 213 pp. Publisher's brown cloth. In good condition.

[ ATA: 32168 ] Pris: 75 SEK

HUDDLESTON, Lee Eldridge, Origins of the American Indians. European Concepts, 1492-1729. Institute of Latin American Studies by the University of Texas Press, Austin and London, 1967. x,179pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Price clipped dust jacket. Name on half title.

[ ATA: 57647 ] Pris: 1000 SEK

HUDSON, D. F., Teach Yourself Bengali. London 1965. 134 pp. Publisher's black cloth. Very good condition.

[ ATA: 32931 ] Pris: 100 SEK

HUDSON, D. F., Teach Yourself Bengali. London 1965. 134 pp. Publisher's hardcover with dj. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

[ ATA: 45368 ] Pris: 75 SEK

HUDSON, Stephen, Tony. Cavefors 1960. 195 s. Häftad.

[ ATA: 19609 ] Pris: 45 SEK

HUDSON, W. D., Modern Moral Philosophy. Macmillan 1970. xiv,370pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Dust jacket price clipped. Name on fly leaf. Pencil underlinings.

[ ATA: 54172 ] Pris: 100 SEK

HUDSON, W. H., I fjärran land och för länge sen. Natur och Kultur 1961. 322s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag. Levande litteratur. Natur och Kulturs klassikerserie.

[ ATA: 51393 ] Pris: 60 SEK

HUDSON, W., Ethical Intuitionism. MacMillan/ St Martin´s 1967. (8), 75pp. Softcover.

[ ATA: 52672 ] Pris: 90 SEK

HUGGINS, Roy, Farligt möte. Andra upplagan. Stockholm 1954. 154 s. Häftad. Något nött. Namnteckning å smutstitelblad.

[ ATA: 33571 ] Pris: 90 SEK

HUGHES, Denis, Invasion mot jorden. Pingvinförlaget 1957. 128 s. Häftad. Gott skick. ATOMBOKEN 7.

[ ATA: 15213 ] Pris: 100 SEK

HUGHES, Dorothy B., Mord i dimma. Berghs, 1966. 221s. Häftad.

[ ATA: 59088 ] Pris: 75 SEK

HUGHES, E. R. (ed.), Chinese Philosophy in Classical Times. London Dent 1973. xlv, 336 pp. Paperback.

[ ATA: 50012 ] Pris: 90 SEK

HUGHES, G. E. / D. G. Londey, The Elements of Formal Logic. London University Paperbacks 1965. xii, 398 (6) pp. Softcover. Ligth bump to upper right corner. Signature.

[ ATA: 48869 ] Pris: 125 SEK

HUGHES, John Graven, The Greasepaint War: Show Business 1939-45. London 1976. 216 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11917 ] Pris: 90 SEK

HUGHES, Robert, Film. Book 1: The Audinece and the Filmmaker. London 1959. 158 pp. + plates. Softcover. Worn covers.

[ ATA: 28631 ] Pris: 60 SEK

HUGHES, Ted, Järnkvinnan. Stockholm 1994. 97 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 33454 ] Pris: 90 SEK

HUGHES, Ted, Sagor från tidernas början. Bilder av Andrew Davidson. Från engelskan av Öjevind Lång. Berghs 1989. 131s. Illustrerad. Dekorerat pappband.

[ ATA: 55839 ] Pris: 125 SEK

HUHT, Hans, Künstler und Werkstatt der Spätgotik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967. 149 pp. +43 plates. Soft bound.

[ ATA: 18899 ] Pris: 125 SEK

HUIGENS, Petrus, Israel. Stockholm 1961. 195s+ illustrationer. Häftad.

[ ATA: 9010 ] Pris: 75 SEK

HUIZINGA, Johan, Holländische Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Suhrkamp 1977. 175,(9)pp. + plates. Paperback.

[ ATA: 21702 ] Pris: 60 SEK

HULDÉN, J. J., Severin Johansson. Ett amatörporträtt. Bonniers, 1935. 196 s. Ill.

[ ATA: 5085 ] Pris: 60 SEK

HULDÉN, J.J., Severin Johansson. Bonniers 1935. 196s. + planscher. Halvfranskt band med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 13290 ] Pris: 100 SEK

HULDÉN, Lars (red.), Långa vimplar, stinna segel. Dikter från Sveriges stormaktstid. Stockholm 1992. 254 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 20402 ] Pris: 75 SEK

HULDÉN, Lena, Den sexbente fienden. Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring. Schildts 2006. 240s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 50765 ] Pris: 250 SEK

HULPHERS, Abrah. Abr-son, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Tredje Samlingen om Herjedalen. Westerås, Horrn 1777. (14)+124+8s. Marmorerat pappband. Nött. Ryggen med ytförluster. Sista 8 sidorna med liten fläck (mindre än en tio-öring)

[ ATA: 3555 ] Pris: 800 SEK

HULSKER, Jan, Vincent van Gogh. Konstnärens liv i brev och bilder. Stockholm 1975. 168 s. Ill. Förlagets klotbenad med skyddsomslag. Omslaget trasigt.

[ ATA: 26576 ] Pris: 90 SEK

HULT, Anders, Källan till vattnet. Sanningar och sägner om vattnet i marken. Gidlunds 1991. 198s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 51330 ] Pris: 125 SEK

HULTÉN, Eric, Flora of Alaska and Yukon. Part V. Gleerups, Lund 1945. (2), pp 799-978. Original wrappers. Lunds universitets årsskrift. N.F. Avd 2., Bd 41. Ser 1..Kungl. Fysiografiska sällskapets handlingar N.F. Bd 56. Nr 1.

[ ATA: 9496 ] Pris: 300 SEK

HULTÉN, Eric, Flora of Alaska and Yukon. Part VI. Gleerups, Lund 1946. (2), pp 981-1066. original wrappers. Upper right corner bumped. Lunds universitets årsskrift. N.F. Avd 2. Bd 42. Nr 1. Kungl. Fysiografiska sällskapets handlingar. N.F. Bd 57. Nr 1.

[ ATA: 9497 ] Pris: 200 SEK

HULTGREN, Sven O., Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. Akademisk avhandling. Uppsala 1983. 208s. Häftad. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 18.

[ ATA: 6363 ] Pris: 125 SEK

HULTHÉN, Pontus m.fl., Den sanna historien om Vandalerna. Museum Vandalorum, Värnamo. Värnamo 2001. 201s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Museum Vandalorum Publikation Nr. 1.

[ ATA: 55182 ] Pris: 125 SEK

HULTKRANTZ, Åke, Les Religions des Indiens primitifs de l'Amerique. Essai d'une synthèse typologique et historique. Uppsala 1963. 157 pp. Publishers cloth. Stockholm Studies in Comparative Religions 4.

[ ATA: 8043 ] Pris: 150 SEK

HULTMAN, Erik, Vampyrfolket. Åhlén & Åkerlund 1911. 243,(1)s. Häftad. Något nött. En tvåcentimeter lång reva i nedre marginalen på bakre omslaget.

[ ATA: 28709 ] Pris: 250 SEK

HULTMAN, F. V., Om formen för en elementär matematisk uppsats. Stockholm 1878. (2),XXIIpp. Tryckt originalomslag. Small hole on front wrapper after poatage mark c:a 1 square centimeter. Dedikationsex. 'Herr Professorn Lundquist vänsapl. af förf. Upsala.' En 7 centimeter lång reva på bakre omslaget.

[ ATA: 34261 ] Pris: 125 SEK

HULTMAN, Johan, Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. Faksimil. Rediviva 1986. 209 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. (Karolinska Krigare berättar).

[ ATA: 3721 ] Pris: 75 SEK

HUMBERT, Agnes, Motstånd. Dagbok från ett ockuperat Frankrike. Översättning av Lena Fries-Gedin. Norstedts, 2009. 340s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58262 ] Pris: 90 SEK

HUMBLA, Philibert/ POST, Lennart von, Galtabäcksbåten och tidigt båtbyggeri i Norden. Göteborg 1937. 148s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 57578 ] Pris: 200 SEK

HUMBLE, Nils C., Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia. Lund 1944. 756 s. Ill. Häftad. Med dedikation.

[ ATA: 34026 ] Pris: 600 SEK

HUME, David, Cardby och son. Stockholm 1937. 245 (3) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 33574 ] Pris: 90 SEK

HUME, David, Om förståndet/ Om passionerna/ Om moralen. Thales 2002, 2004, 2005. 320 + 210 + 223s. Förlagets pappband med skyddsomslag. 3 volymer. Avhandling om den mänskliga naturen bok 1-3.

[ ATA: 56970 ] Pris: 400 SEK

HUMPHERY-SMITH, Cecil R. (ed.), General Armory Two. Alfred Morant´s Additions and Corrections to Burke´s General Armory. Edited and Augmented by Cecil R. Humphrey-Smith. Tabard Press, 1973. viii,230pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dustjacket price clipped.

[ ATA: 58103 ] Pris: 200 SEK

HUMPHREY, George, Thinking. An Introduction to its Experimental Psychology. New York, John Wiley & Sons, 1963. 331 pp. Paperback.

[ ATA: 1853 ] Pris: 60 SEK

HUMPHREY, William, Jägarens hemkomst. Stockholm 1960. 307 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 19606 ] Pris: 40 SEK

HUMPHREYS, Christmas, A Western Approach to Zen. London 1971. 212 pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 32312 ] Pris: 100 SEK

HUMPHREYS, Christmas, The Way of Action. A Working Philosophy for Western Life. Allen & Unwin 1960. 195pp. + plates. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dustjacket slightly worn. Some Pencil Markings.

[ ATA: 52815 ] Pris: 75 SEK

HUMPHTEY, Nicholas, The Mind Made Flesh. Frontiers of Psychology and Evolution. Oxford University Press, 2002. x, 366pp. Illustrated. Soft covers. Name on small title. Good.

[ ATA: 59910 ] Pris: 125 SEK

HUNNAM, Peter / Annabel Milne / Peter Stebbing, Det levande akvariet. Stockholm 1981. 240 s. Ill. Förlagets gröna klotband med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 50088 ] Pris: 150 SEK

HUNNIUS, Curt, Dämonen, Ärzte, Alchemisten. Stuttgart 1962. 347 pp. Ill. Publisher's hardcover with dustjacket.

[ ATA: 10337 ] Pris: 200 SEK

HUNSTADBRÅTEN, Kai, Modumsmålet Norsk Målförearkiv, Universitetet i Oslo 1973. VIII,374s. Häftad.

[ ATA: 56866 ] Pris: 100 SEK

HUNT, John, Erövringen av Mount Everest. Andra upplagan. Norstedts, 1954. 338s. + planscher. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet. Gott skick.

[ ATA: 59620 ] Pris: 150 SEK

HUOVINEN, Sulo (red.), Finland i det svenska riket. Kulturfonden för Sverige och Finland. Stockholm 1986. 102 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 20696 ] Pris: 75 SEK

HUPKA, Erich, Die Interferenz der Röntgenstrahlen. Mit 33 Abbildungen und 1 Doppeltafel in Lichtdruck. Braunschweig Druck und Verlag Von Friedr. Vieweg & Sohn 1914. (4) 68 (4) pp. Private cloth. Prev. owner's bookplate. Very good condition.

[ ATA: 46849 ] Pris: 200 SEK

HUPPERT, George, After the Black Death. A Social History of Early Modern Europe. Indiana University Press 1986. 171 pp. Paperback.

[ ATA: 3934 ] Pris: 125 SEK

HURLEY, Graham, Sabbathman. Pan 1995. 534 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47502 ] Pris: 50 SEK

HURST THOMAS, David, Archaeology. Second Edition. Chicago 1990. xxx, 694 pp. Ill. Publisher's hardcover. In good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

[ ATA: 43905 ] Pris: 200 SEK

HUSCHKE, Ralph E., Glossary of Meteorology. American Meteorological Society 1959. viii,638pp. Publisher´s hard cover. No dust jacket.

[ ATA: 54057 ] Pris: 100 SEK

HUSS, Einar, Allmänhetens föreställningar om bankerna. Skandinaviska banken 1940. 24 s. Häftad.

[ ATA: 45299 ] Pris: 75 SEK

HUSS, Leena (red.), Vägar till tvåspråkighet. Uppsala 1996. 204 s. Häftad.

[ ATA: 25208 ] Pris: 100 SEK

HUSS, Markus, Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946-1960. Ellerströms, 2014. 303s. Häftad. Eureka/ Ellerströms akademiska nr 43. Mycket gott skick.

[ ATA: 58790 ] Pris: 125 SEK

HUSTICH, Ilmari, Finland förvandlas. Tredje grundligt omarbetade upplagan. Schildts 1972. 125,(3)s. Häftad.

[ ATA: 21683 ] Pris: 50 SEK

HUTCHINSON, R.C., Resa bortom gränsen. Norstedts 1953. 352s. Häftad. Snedläst.

[ ATA: 15928 ] Pris: 75 SEK

HUTTON, Edward, Pietro Aretino furstanes gissel. Stockholm 1923. 149 s. Häftad.

[ ATA: 8136 ] Pris: 90 SEK

HUTTON, Warwick, Making Woodcuts: A Scopas Handbook. London 1973. 88 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 38833 ] Pris: 70 SEK

HUXLEY, Aldous, Efter många somrar. Helsingfors 1940. 301 s. Häftad.

[ ATA: 118 ] Pris: 100 SEK

HUXLEY, Aldous, Tidens narr. W & W 1945. 315s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 51830 ] Pris: 100 SEK

HUXLEY, Aldous, Mål och medel. En undersökning av idealens natur och metoderna för deras förverkligande. W & W 1938. 326s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Sista blanka sidan och insidan av bakre omslaget litet solkigt.

[ ATA: 51932 ] Pris: 75 SEK

HUXLEY, Aldous, Den mexikanska hatten. W & W 1946. 293s. Häftad.

[ ATA: 51933 ] Pris: 60 SEK

HUXLEY, Aldous, Efter många somrar. Översättning av Frans g. Bengtsson. W & W, 1940. 301s. Häftad. Nött. Marginalstreck i blyerts.

[ ATA: 58814 ] Pris: 75 SEK

HUXTABLE, Ada Louise, Architecture Anyone? Cautionary Tales of the Building Art. University of California Press 1988. xx, 345 (3) pp.Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 49476 ] Pris: 125 SEK

HUYGENS, Ch., Ljus och skugga. En roman om Rembrandts liv. Stockholm 1948. 358 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 27684 ] Pris: 60 SEK

HWIT, Inge, Ett bondeår. Andra-femte tusendet. Västerås 1971. 123s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 10938 ] Pris: 75 SEK

HYAMS, Joe, Bogie: The Authorised Biography. Introduced by Lauren Bacall. London 1971. 189 pp. Ill. Paperback.

¶ On Humphrey Bogart.

[ ATA: 28621 ] Pris: 60 SEK

HYDE, Margaret, En bok om molekyler. Lund 1965. 125 s. Ill. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 28094 ] Pris: 90 SEK

HYENSTRAND, Åke, Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Stockholm 1984. 237 s. Ill. Kvarto. Häftad. Veck å främre omslaget.

[ ATA: 17166 ] Pris: 150 SEK

HYGEN, Johan B., Albert Schweitzers tankar om kulturen. Stockholm 1954. 117 (3) s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 34144 ] Pris: 150 SEK

HYLANDER, Nils, Våra prydnadsväxters namn. På svenska och latin. Stockholm 1948. 196 s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 25722 ] Pris: 90 SEK

HYLTÉN-CAVALLIUS, Carl / Lennart Sandgren, Plan geometri för ett och två betyg vid universitet och högskolor. 3 upplagan. Malmö 1960 . XV, 293 s. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 48660 ] Pris: 150 SEK

HYLTÉN-CAVALLIUS, G. O. / George Stephens (red.), Svenska folksagor I-II. Omarbetade av Elsa Djurklou-Aschan. Med teckningar av Egron Lundgren. Stockholm 1915-1916. 2 vol. 225 + 226 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Något solkiga volymer.

[ ATA: 30130 ] Pris: 500 SEK

HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof, Wärend och Wirdarne I-II. Ordagrant afftryck af den 1863 utgifna originalupplagan. Stockholm 1921-1922. (10),374,X + (8),340,LIIs. Häftade. Cirka en centimeters pappersförlust på bakre omslaget till del II. Mestadels ouppskuren.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 16190 ] Pris: 550 SEK

HYMAN, Ray, The Nature of Psychological Inquiry. New Jersey, Prentice-Hall, 1964. 116 pp. Paperback.

[ ATA: 1805 ] Pris: 40 SEK

HYRENIUS, Hannes, Demometri. Den formella befolkningslärans grunder . Göteborg 1966. 172 s. Häfad. Något nött

[ ATA: 32751 ] Pris: 75 SEK

HYRENIUS, Hannes, Livsvilja eller folkdöd. Sundqvist & Emond, Lund 1941. 160s. Häftad.

[ ATA: 53689 ] Pris: 75 SEK

HYTTEBORN, Håkan, Deciduous woodland at Andersby, Eastern Sweden. Above-ground tree and shrub production. Doctoral Dissertation. Uppsala 1975. 96pp. illustrated. Acta Phytogeographica Suecia 61.

[ ATA: 2421 ] Pris: 125 SEK

IAMS, Jack, Konsuln som missade båten. Stockholm 1948. 312 s. Förlagets dekorerade klotryggsband.

[ ATA: 29132 ] Pris: 300 SEK

IAMS, Jack, En versmakares död. Stockholm 1951. 246 s. Förlagets dekorerade klotryggsband. Ryggen något blekt.

[ ATA: 29134 ] Pris: 100 SEK

IAMS, Jack, Mord på seriesidan. Stockholm 1950. 309 s. Förlagets dekorerade klotryggsband. Försättsbkladet saknas. Snedläst.

[ ATA: 29140 ] Pris: 75 SEK

IAMS, Jack, Störningar i etern. Stockholm 1953. 208 s. Häftad.

[ ATA: 33565 ] Pris: 60 SEK

IAMS, Jack, Brud i fara. Stockholm 1952. 224 s. Förlagets gula klotband. Något solkig.

[ ATA: 33572 ] Pris: 100 SEK

IBSEN, Henrik, Schauspiele: Nora oder Ein Puppenheim / Die Wildente / Rosmersholm / Die Frau vom Meer / Baumeister Solness / Frau Inger auf Östrot / Das Fest auf Solhaug / Die Komödie der Liebe / Peer Gynt / Der Bund der Jugend. Leipzig, no year (early 20th centyr) 92 + 108 + 91 + 101 + 92 + 99 + 61 + 95 + 154 + 99 pp. Ten volumes bound in two small and beautifull half calfs. Philipp Reclams Universalbibliothek.

[ ATA: 30969 ] Pris: 750 SEK

IDRIS-SOVEN, Ahamed, Elizabeth Idris-Soven & Mark Y. Vaughan (Eds.), The World as a Company Town: Multinational Corporations and Social Change. The Hague, Mouton Publishers 1978. 455 pp. Publisher's black cloth with dj.

[ ATA: 8720 ] Pris: 125 SEK

IFRAH, Georges, Histoire universelle des chiffres. Lorsque les nombres racontent les hommes. Seghers, Paris 1981. 568pp. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover. A few pencil markings and annotations.

[ ATA: 56360 ] Pris: 150 SEK

IFRAH, Georges, Universalgeschichte der Zahlen. Mit 797 Abbildungen, Tabellen und Zeichnungen des Autors. Übersetzung: Alexander von Plasen. Campus Verlag, Frankfurt/ New York, 1998. 600pp. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover.

[ ATA: 59252 ] Pris: 150 SEK

IGGERS, Georg G., Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang. Göttingen 1993. 130 (2) pp. Original wrappers. Presentation copy with author's signature. Underlining with pencil.

[ ATA: 39888 ] Pris: 125 SEK

IHWE, Jens, Linguistik in der wissenschaft. Zur etwicklung einer modernen Theorie der Litterturwissenschaft. München, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1972. 450 S. Grundfragen der Litteraturwissenschaft 4.

[ ATA: 3602 ] Pris: 90 SEK

ILIFFE, John, Africans: The History of a Continent. Eighth Printing. Cambridge University Press 2004. x, 324 pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

[ ATA: 44745 ] Pris: 125 SEK

ILLMAN, Karl-Johan, Leitwort - Tendenz - Synthese. Programm und Praxis in der Exegese Martin Bubers. Dissertation. Åbo 1975. 308 pp. Softcover. Some underlinings in ink.

[ ATA: 2190 ] Pris: 75 SEK

ILLUM, Knud, Udvalgte artikler i anledning af 70-års dagen den 23. oktober 1976. Köbenhavn 1976. 440 s. Förlagets dekorerade klotband. Gott skick.

[ ATA: 49948 ] Pris: 200 SEK

IMMANUEL, Friedrich, Lehnerts handbuch für den Truppenführer. Für Feldgebrauch, Felddienst, Herbstübungen, Übungsritte, Kriegsspiel, taktische Arbeiten, Unterricht. 33 umgearbeitete Auflage. Berlin 1912. XX, 204 pp. Ill. + fold outs. Publisher's printed cloth. Signature to front board.

[ ATA: 31383 ] Pris: 200 SEK

IMMANUEL, Friedrich, Handbuch der Taktik I-II. Berlin 1910. 2 volumes. X, 433 + VI, 304 pp. Fold out plates. Green cloth. Old signature to front fly leaf.

[ ATA: 36170 ] Pris: 900 SEK

IMMS, A. D., A General Textbook of Entomology. With 604 Illustrations. London 1925. 698 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 24995 ] Pris: 150 SEK

INDRIDASON, Arnaldur, Mannen i sjön. Stockholm 2007. 312 s. Häftad.

[ ATA: 39762 ] Pris: 75 SEK

INGEBRAND, Sven, Olavus Petris reformatoriska åskådning. Akademisk avhandling. Uppsala 1964. 384 s. Häftad med skyddsomslag. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 1.

[ ATA: 13095 ] Pris: 150 SEK

INGELSE, Robert, Fula Salong och lilla handen. Stockholm 2001. 32 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 27293 ] Pris: 60 SEK

INGERS, E. Bonden i svensk historia 1-3. 6-8:de tusendet. Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, Stockholm 1949. Ill. Blå halvfranska band med guldsnitt. Obetydligt blekta ryggar.

[ ATA: 15747 ] Pris: 750 SEK

INGERS, Gerd, Lapptäcken och annan lapplek. LT 1968. 91s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 56628 ] Pris: 75 SEK

INGERS, Gertrud m. fl., Roliga handarbeten. Mönster med variationer i sömnad och vävnad. Västerås 1967. 109 (3) s. Ill. Förlagets pappband. Namnteckning.

[ ATA: 38834 ] Pris: 75 SEK

INGERS, Ingemar, Studier över det sydvästskånska dialektområdet. Akademisk avhandling. Lund 1939. xvi,302s. Häftad. Ex libris.

[ ATA: 6361 ] Pris: 75 SEK

INGERS, Ingemar, Tottarps kyrka. Lund 1973. 87,(1)s. Illustrerad. Häftad. Stämpel, dedikation.

[ ATA: 28802 ] Pris: 90 SEK

INGERS, Ingemar, Språk i Lund. Stockholm 1957. 140 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 17).

[ ATA: 32328 ] Pris: 45 SEK

INGRAM, Catherine, In the Footsteps of Gandhi: Conversations With Spiritual Social Activists. Berkeley 1990. xvi, 284 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42974 ] Pris: 100 SEK

INGRAO, Charles, The Habsburg Monarchy 1618-1815. Cambridge University Press 1995. xiii, 262 pp. Softcover. Signature to front fly leaf, a few creases to covers, else in good condition. (New Approaches to European History)

[ ATA: 30456 ] Pris: 125 SEK

INGS, Simon, Headlong. HarperCollins 1999. 325pp. Paperback.

[ ATA: 51441 ] Pris: 50 SEK

INGVARSSON-SUNDSTRÖM, Anne, Children Lost and Found: A Bioarchaeological Study of Middle Helladic Children in Asine With a Comparison to Lerna. Dissertation. Uppsala 2003. 223 pp. With 17 figs., 11 tables, 2 plates. Original wrappers. Quarto.

[ ATA: 13312 ] Pris: 100 SEK

INNES, Christopher, Modern German Drama. A Study in Form. Cambridge University Press 1979. 297pp. Illustrated. Paperback. Ink-underlinings. Covers a little worn.

[ ATA: 4251 ] Pris: 75 SEK

INNES, Thomas, Mord i släkten. Strängnäs 1970. 206 s. Häftad.

[ ATA: 31305 ] Pris: 75 SEK

INSULANDER, Nils, Svensk fårskötsel. LT 1942. 3 upplagan. 235s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Signatur på försättsbladet.

[ ATA: 50219 ] Pris: 75 SEK

IORDANOGLOU, Dimitrios, Literary Loves. Interpretations of Dioscorides 1-5 and 7 G-P. Uppsala 2003. 146pp. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 53204 ] Pris: 100 SEK

IRANI, Kaiser (ed.), Vimalaji on intensive self-education. Gujarat 1987. 145 pp. Paperback. Spine worn.

[ ATA: 17550 ] Pris: 75 SEK

IRIYE, Akira (ed.), The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions. Princeton University Press 1980. xii,368,(4)pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Very good condition.

[ ATA: 51840 ] Pris: 500 SEK

IRONSIDE, Elizabeth, Den tibetanska kniven. Stockholm 1986. 262 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 36018 ] Pris: 100 SEK

IRVINE, William, Apa eller ängel. Kontroversen om darwinismen. Stockholm 1957. 291 (5) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37615 ] Pris: 200 SEK

IRVING, John, Garp och hans värld. W&W 1982. 474s. Kartonnage.

[ ATA: 51191 ] Pris: 50 SEK

IRZKOWITZ, Norman, Ottoman Empire and Islamic Tradition. University of Chicago Press 1980. x, 118, viipp. Softcover.

[ ATA: 11554 ] Pris: 90 SEK

ISAACS, Alan, Gud i vetenskapens tidsålder. Stockholm 1969. 196 s. Originalpocket.

[ ATA: 17052 ] Pris: 60 SEK

ISAACS, Ann Katherine (ed.), Political Systems and Definitions of Gender Roles. Pisa University Press 2001. 296 (2) pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50636 ] Pris: 125 SEK

ISAACS, Ann Katherine (ed.), Languages and Identities in Historical Perspective. Pisa University Press 2005. 148 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50640 ] Pris: 150 SEK

ISAACS, Arnold R., Without Honor: Defeat in Vietnam and Cambodia. Johns Hopkins University Press 1983. xvi, 560 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 49313 ] Pris: 125 SEK

ISACSON, Claes-Göran, Vägen till stormakt. Vasaättens krig. Norstedts, 2006. 504s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58269 ] Pris: 125 SEK

ISAKSON, Börje, Apan som for till månen. Människans utveckling. Illlustrationer: Lennart Eng. Natur och Kultur, 2000. 190s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Stora skattkammaren.

[ ATA: 58974 ] Pris: 100 SEK

ISAKSSON, Bo, Studies in the Language of Qoheleth. With Special Emphasis on the Verbal System. Uppsala 1987. 232 pp. Soft covers. Very Good. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia semitica Upsaliensia 10.

[ ATA: 18422 ] Pris: 250 SEK

ISAKSSON, Christer, Hotet utifrån. Stockholm 2005. 272 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37535 ] Pris: 80 SEK

ISAKSSON, Folke, Irrfärder. Stockholm 1953. 153 s. Häftad.

[ ATA: 19637 ] Pris: 60 SEK

ISAKSSON, Folke, Vinterresa. Stockholm 1951. 55s Häftad.

[ ATA: 21353 ] Pris: 40 SEK

ISAKSSON, Folke, Det gröna året. Stockholm 1954. 88 s. Häftad.

[ ATA: 21354 ] Pris: 50 SEK

ISAKSSON, Folke, Stenmästaren. Bonniers, Stockholm 2003. 60s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Recensionsstämpel på smutstitelbladet.

[ ATA: 23214 ] Pris: 60 SEK

ISAKSSON, Folke, Blått och svart. Stockholm 1957. 89 (5) s. Häftad.

[ ATA: 40860 ] Pris: 50 SEK

ISAKSSON, Folke, Gnistor under himlavalvet. 25 kapitel om poesi. Stockholm 1983. 336 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 42698 ] Pris: 75 SEK

ISAKSSON, Gunnar, Tonen från en sälgpipa. jakt- och naturnoveller. Örkelljunga 1996. 139 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 37801 ] Pris: 75 SEK

ISAKSSON, Hans / Lennart Hagerdfors (red.), Fyra kortromaner. De fyra främsta bidragen till BLM:s kortromanpristävling. Stockholm 1983. 223 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något nött med ett par revor.

¶ Ola Larsmo: Vindmakaren / Thorbjörn Lindhe: Ängsliga hjärta / Stefan Skogelin: Skärbvfärd / Marianne Sälllström: Bara en vanlig glasbit.

[ ATA: 31881 ] Pris: 250 SEK

ISAKSSON, Olov / David Isaksson, Islandsguiden. Ordkompaniet 1989. 134 (2) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 50115 ] Pris: 75 SEK

ISAKSSON, Olov och Folke, HALLGREN, Sören, Gammelstad. Kyrkby vid Lule älv. Bonniers 1992. 210s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Dedikation till Phebe Fjellström.

[ ATA: 44888 ] Pris: 100 SEK

ISAKSSON, Olov, Bystämma och bystadga. Uppsala 1967. XXIV,418,(2)s. Häftad. Skytteanska samfundets handlingar No 5. 1967.

[ ATA: 36731 ] Pris: 100 SEK

ISAKSSON, Ulla, Ytterst i havet. NORLIN/Rabén & Sjögren 1950. 276s. Häftad.

[ ATA: 16531 ] Pris: 75 SEK

ISAKSSON, Ulla, >Dödens faster< 2. upplagan. 7. tusendet. Rabén & Sjögren/Vi 1954. 204,(4)s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet.

[ ATA: 16544 ] Pris: 40 SEK

ISENIUS, Arne, Form och yta i slöjden. Stockholm 1969. 68 + 14 planschsidor. Förlagets illustrerade pappband. Mycket got skick.

[ ATA: 38828 ] Pris: 60 SEK

ISHII, Ryosuke, A History of Political Institutions in Japan. University of Tokyo Press 1980. x, 172 pp. Plates. Publisher's cloth with dj. Ex library book with two stamps. In good condition.

[ ATA: 43886 ] Pris: 100 SEK

ISRAEL, Joachim, Språk och kunskap. Daidalos 1992. 201 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 21620 ] Pris: 100 SEK

ISRAEL, Joachim, Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån. Korpen 1982. 142s. Häftad.

[ ATA: 53405 ] Pris: 75 SEK

ISRAEL, Joachim, Språkets dialektik och dialektikens språk. Esselte 1980. 222s. Häftad. Bakre omslaget med veck.

[ ATA: 53409 ] Pris: 75 SEK

ISRAEL, Joachim, Sociologi 1-2. 1: Metod Ekonomi. 2: Makt Språk. Andra upplagan. Aldus/ Bonniers, 1975. 250 + 262s. Häftade/ pocket. 2 volymer. Datum på smutstitelbladen. Blyertstreckade.

[ ATA: 58391 ] Pris: 75 SEK

ISTRATI, Panait, Onkel Angel. Nyöversättning av Barbro Andersson. Stockholm 1974. 135 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19633 ] Pris: 75 SEK

ISTRATI, Panait, Codine. Coeckelberghs 1980. 154s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 56344 ] Pris: 70 SEK

IVARI, Emil, Livet i en tornedalsby. Haparanda 1977. 117,(3)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 36730 ] Pris: 75 SEK

IVARSON BERGSTEN, Birgitta, Förflytta berg till bokstäver. Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Akademisk avhandling. Rabén & Sjögren 1989. 280 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 4759 ] Pris: 75 SEK

IVARSSON, Reinhold, Lövvegetationen i Mollösunds socken. Doctoral Dissertation. Uppsala 1962. 197pp. Illustrated. Publishers cloth. Acta Phytogeographica Suecia 46.

[ ATA: 2431 ] Pris: 200 SEK

IVERSEN, Ivar A., Foreign Policy in God's Name: Evangelical Influence on US Policy Towards Sudan. Oslo 2007. 78 pp. Softcover. Very good condition. (Defence and Security Studies 4:2007).

[ ATA: 46386 ] Pris: 75 SEK

IVERSEN, Ragnvald, Norrön Grammatik. Femte reviderte og ökte utgave. Aschehoug 1955. 224s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag. Ett fåtal blyertsstreck.

[ ATA: 54517 ] Pris: 150 SEK

IVINS, William M., How Prints Look: An Illustrated Guide. New revised edition. London 1988. 188 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 39031 ] Pris: 100 SEK

IZZI, Eugene, Fixaren. Stockholm 1992. 285 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 28360 ] Pris: 100 SEK

JÖNSSON, Ann-Mari (Ed.), Sancta Birgitta Sancta Birgitta Revelaciones Book III. Stockholm 1998. 251 pp. Ill. Original Wrappers. Quarto.

[ ATA: 14030 ] Pris: 125 SEK

JÖNSSON, B., Iakttagelser öfver tillväxten hos Orobanche-arter. Lund 1895. (2),23,(1)s. + 2 tabeller. Kvarto. Blankt omslag med vertikalt vikmärke och handskriven titel.

[ ATA: 40355 ] Pris: 200 SEK

JÖNSSON, Bosse, Ellen Anne Pedersen, Clas Tollin & Linnea Varenius, Hackerören i Järparyd - undersökningar i ett småländskt röjningsområde. Stockholm 1991. 19 s. Ill. Häftad.

¶ Särtryck ur Arkeologi i Sverige, Ny följd 1 (1991).

[ ATA: 14566 ] Pris: 60 SEK

JÖNSSON, G. V., Fem års tjänst i franska främlingslegionen. Författarens förlag - Finja 1959. 282s. + planscher. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag. Signerad av författaren på titelbladet..

[ ATA: 56686 ] Pris: 200 SEK

JÖNSSON, Gabriel, Flaskpost. 3 upplagan. Bonniers 1942. 103s.Förlagsklotband. Nött rygg. Tillskrift.

[ ATA: 5750 ] Pris: 50 SEK

JÖNSSON, Gabriel, Ung mellan backar och böljor. Bernces 1978. 175s. + planscher. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 11048 ] Pris: 75 SEK

JÖNSSON, Gabriel, Årsringar. Stockholm 1927. 84 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 27450 ] Pris: 50 SEK

JÖNSSON, Maren, Ob ich ein ritter waere"". Genderentwürfe und genderrelatierte Erzählstrategien im Niebelungenlied. Doctoral Dissertation. Uppsala 2001. 375pp. Original wrappers. Studia Germanistica Upsaliensia 40.

[ ATA: 10976 ] Pris: 125 SEK

JÖRGENSEN, Bent, Dansk Gadenavneskik. Akademisk avhandling. Köbenhavn 1970. 239s.

[ ATA: 194 ] Pris: 125 SEK

JÖRGENSEN, Jörgen, Logikken og metodlaeren. Munksgaard, Köbenhavn 1966. 144s. Häftad.

[ ATA: 11162 ] Pris: 150 SEK

JÖRGENSEN, Jens K., / Wilh. Egly, Dekoration og Binderi. Köbenhavn 1924. 153 (3) s. Ill. Förlagets klotryggsband med tryckat pärmar. Gott skick.

[ ATA: 38867 ] Pris: 150 SEK

JÖRGENSEN, Johannes, Den heliga Birgitta av Vadstena. 2 volymer (1303-1373). Stockholm, Bonniers, 1942-44. Vol I, 309 s. Ill. Vol II, 362 s. Ill. Klotband.

[ ATA: 2966 ] Pris: 200 SEK

JÖRGENSEN, John Chr., Litteraturen og hverdagen. Nye realisme-essays. Borgen 1979. 182 (10) s. Häftad.

[ ATA: 30922 ] Pris: 75 SEK

JÖRGENSEN, Peter, Das friesische Festland. Wiedingharde. Akademisk Forlag, Köbenhavn 1979. 124s. Häftad. Ouppskuren. Unopened. Die Ortsnamen südschleswigs II:1.

[ ATA: 57048 ] Pris: 100 SEK

JÖRGENSEN, Stig, Argumentation and Decision. Offprint from Liber Amicorum in Honour of Professor Alf Ross. Köbenhavn 1969. pp. 261-284. Original printed wrappers. Very good condition.

¶ On Alf Ross.

[ ATA: 50540 ] Pris: 100 SEK

JÓNASSON, SÉRA JÓNAS FRA HRAFANAGLI, Islenzkir Thjodhaettir. Einar Ól.. Sveinsson bjó undir prentun. Thridja útgáfa. Ísafoldarprentsmidja H.. F. , Reykjavík 1961. XXXII,503s. Illustrerad.. Granitolband.

[ ATA: 56043 ] Pris: 300 SEK

JÄMTHAGEN, Sidney (red.), Fältjägarna 350 år 1646-1996. Stockholm 1996. 168 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 41093 ] Pris: 125 SEK

JÄNDEL, Nicolas, Collmar, vargmannen. En berättelse av och om konstnär Bengt Collmar. Carlssons 2002. 141 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7192 ] Pris: 100 SEK

JÄNES, Heino, Naturen dess existens och förändring. Uppsala, 1996. 310s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 59101 ] Pris: 75 SEK

JÄNES, Henno, Geschichte der Estnischen Literatur. Stockholm 1965. 188 pp. Original wrappers. Stockholm Studies in History of literature 8.

[ ATA: 4325 ] Pris: 75 SEK

JÄRBE, Bengt, Arbetsliv i Stockholm. Hantverkare och dagkarlar. Stockholm 1976. 305 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 10482 ] Pris: 90 SEK

JÄRBE, Bengt, Sällsamheter i Uppland 1-2. Rabén & Sjögren, 1978, 1979. 296 + 352s. Illustrerade. Förlagets dekorerade pappband. 2 volymer. Namn på försättsbladets baksida.

[ ATA: 59537 ] Pris: 150 SEK

JÄRLESTAD, Lars, Dagsljus. Natur och kultur 1993. 63s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. 2 cm reva på skyddsomslagets övre del.

[ ATA: 10930 ] Pris: 50 SEK

JÄRLESTAD, Lars, Åska under bordslampa. Danielsson & Hagman 1997. 61 (3) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 34839 ] Pris: 40 SEK

JÄRVSTAD, Kristin, Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. Akademisk avhandling. Symposion 1996. 304s.Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 429 ] Pris: 90 SEK

JAAKKOLA, Jalmari, Finlands östproblem. Wahlström & Widstrand, 1942. 100s. Häftad.

[ ATA: 58172 ] Pris: 100 SEK

JACKSON, David P., The Mollas of Mustang. Historical, Religious and Oratorical Traditions of the Nepalese-Tibetan Borderland. Library of Tibetan Works & Archives xiv,248pp. Softcover. Red and green underlinings.

[ ATA: 57791 ] Pris: 250 SEK

JACKSON, Jack/ CRAMPTON, Ellen, The Asian Highway. The Complete Overland Guide from Europe to Australia. Angus & Robertson, 1979. 302, (9)pp. + plates. Publisher´s hardcover with dust jacket. Very Good.

[ ATA: 59256 ] Pris: 75 SEK

JACKSON, Shirley, Soluret. Lindfors 1979. 234s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namnteckning på insidan av främre pärmen.

[ ATA: 57702 ] Pris: 75 SEK

JACKSON, Walter, Electric Car Maintenance. Selected from the Electric Railway Journal. First Edition. McGraw-Hill, New York 1914. x,275pp. Illustrated. Publisher´s cloth. Small date in ink on title page. Bookplate.

[ ATA: 57102 ] Pris: 500 SEK

JACOBS, Roderick A., / Peter S. Rosenbaum, English Transformational Grammar. Blaisdell Publishing Company 1968. x, 294 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 1042 ] Pris: 90 SEK

JACOBS, Roderick A., / Peter S. Rosenbaum, English Transformational Grammar. Blaisdell Publishing Company 1968. x, 294pp. Publisher's cloth with dust-jacket. A few tears in the dust-jacket.

[ ATA: 11046 ] Pris: 90 SEK

JACOBSEN, Roy, Ismael. Stockholm 1999. 233 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 18349 ] Pris: 75 SEK

JACOBSEN, Roy, Fata Morgana. Oslo 1992. 201 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 27303 ] Pris: 75 SEK

JACOBSOHN, Helmuth, Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Helmut Jungraithmayr. Georg Olms 1992. 177 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 8302 ] Pris: 200 SEK

JACOBSOHN, Helmuth, Marie-Louise von Franz & Siegmund Hurwitz, ZEITLOSE DOKUMENTE DER SEELE. Zürich 1952. 212 pp. Publishers cloth with dust-jacket. Studien aus dem C.G. Jung Institut Zürich III.

¶ Cont. H. Jacobsohn: Das Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba; M.-L. Franz: Der Traum des Descartes; S. Hurwitz: Archetypische Motive in der Chassidischen Mystik.

[ ATA: 8303 ] Pris: 300 SEK

JACOBSON, Anita, Marriage and Money. Uppsala 1967. 172 pp. + maps. Quarto. Soft covers. Studia Ethnographica Upsaliensia XXVIII.

[ ATA: 9334 ] Pris: 150 SEK

JACOBSON, Edvard / Karl-Erik Ullström, Att själv göra trädgård. Sveriges pomologiska förening 1964. 96 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 45148 ] Pris: 50 SEK

JACOBSON, Harald, Krigets kalender. Andra världskriget i fickformat. Stockholm 1945. 184 s. Häftad.

[ ATA: 40241 ] Pris: 60 SEK

JACOBSON, Nils-Olof (red.), Meditationens vägar. Stockholm 1974. 151 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 34733 ] Pris: 100 SEK

JACOBSON, Norman, Pride & Solace: The Functions and Limits of Political Theory. Methuen 1978. 166 pp. Paperback.

[ ATA: 4193 ] Pris: 100 SEK

JACOBSON, Sven, Preverbal Adverbs and Auxiliaries. A Study of Word Order Change. Dissertation. Stockholm, Almquist & Wiksell, 1981. 100 pp. Stockholm Studies in English LV.

[ ATA: 959 ] Pris: 70 SEK

JACOBSON, Sven, Studies in English Transformational Grammar. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1971. 139 pp. Stockholm Studies in English XXIII.

[ ATA: 1038 ] Pris: 70 SEK

JACOBSSON, Arne, Mellan träden. Stockholm 1966. 109 s. Häftad. Namnteckning. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 19627 ] Pris: 50 SEK

JACOBSSON, Bengt (mfl.), Folklig och kommersiell konst. Norstedt, Stockholm 1980. 342 s. Ill. Häftad. Ryggen något nött med en fläck och ett streck.

[ ATA: 20518 ] Pris: 90 SEK

JACOBSSON, Bengt, Nils Månsson Mandelgren - en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Höganäs 1983. 229 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 24411 ] Pris: 60 SEK

JACOBSSON, Bengt, Mandelgren i Dalarna. LTs förlag, Stockholm, 1981. 174 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 48035 ] Pris: 75 SEK

JACOBSSON, Gunnar, Le Nom de Temps leto dans les langues Slaves. Doctoral Dissertation. Uppsala 1947. 96pp. Original wrappers. Études de Philologie Slave T. 1.

[ ATA: 15024 ] Pris: 100 SEK

JACOBSSON, Malte, Platon som politiker. Natur och kultur 1922. 87s. Illustrerad. Förlagets klotband med omslagen medbundna. Försättsbladet saknas.

[ ATA: 11227 ] Pris: 50 SEK

JACOBSSON, Nils, Svenskar och indianer. Studier i svenskarnas insats i den tidigare protestantiska missionens historia. Stockholm 1922. 348 s. Ill. Häftad. Snedläst och nött. Med dedikation till förf. borson.

[ ATA: 32321 ] Pris: 50 SEK

JACOBSSON, Oskar, Socrates. hans person och gärning. Stockholm 1931. 172 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 35789 ] Pris: 75 SEK

JACOBSSON, Roger, Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1999-2004. En bibliografi. Umeå 2004. 31 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 30519 ] Pris: 90 SEK

JACOBSSON, Roger, Boklig kultur i Umeå före 1850. Om tryckeriverksamhet och bokförmedling. Carlssons 1995. 173s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck i marginalen på de sista bladen.

[ ATA: 51602 ] Pris: 50 SEK

JACOBSSON, Stig & Hans-Gunnar Peterson, Swedish Compsosers of the 20th Century. Stockholm 1988. 205 pp. Ill. Soft covers.

[ ATA: 13602 ] Pris: 75 SEK

JACQ, Christian, Ramses. Ljusets son. Stockholm 2002. 354 s. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift.

[ ATA: 34577 ] Pris: 90 SEK

JACQ, Christian, Ramses. Evighetens tempel. Stockholm 1999. 334 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 37226 ] Pris: 90 SEK

JACQ, Christian, Ramses. I solgudens namn. Stockholm 2000. 354 (2) s. Förlagets pappband.

[ ATA: 49714 ] Pris: 100 SEK

JACQ, Christian, Ramses. Ljusets son. Andra upplagan. Stockholm 1999. 354 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 49716 ] Pris: 75 SEK

JACQ, Christian, Skuggornas rike. (Frihetsdrottningen I). Prisma, 2003. 309s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 59710 ] Pris: 90 SEK

JACQUES, Norbert, På långfärd och fäst hos kineser. Tusen kilometer på Jangtsekiang, den stora floden. Illustrerad med författarens fotografier 1921. Hökerbergs 1922. 249s. + planscher. Halvfranskt band med främre omslaget medbundet. Fläckad, något blekt rygg. Exlibris. Tre fläckar på främre omslaget. Liten lagning på sidan 247-248.

[ ATA: 56459 ] Pris: 200 SEK

JAEGGI, Eva, Jag säger god morgon till mig själv. Singel - en modern livsstil. Stockholm 1993. 223 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 29608 ] Pris: 75 SEK

JAEGGI, Urs, Theoretische Praxis. Probleme eines strukturalen Marxismus. Frankfurt am Main 1976. 213 pp. Paperback. STW 149.

[ ATA: 27980 ] Pris: 75 SEK

JAHANI, Carina, Standardization and Orthography in the Balochi Language. Dissertation. Uppsala 1989. 268 pp. Softcover. Good condition.

[ ATA: 30394 ] Pris: 150 SEK

JAHNKE, Eugene/ EMDE, Fritz, Tables of Functions. With Formulae and Curves. Fourth Edition. Reprint of Dover 1945 Edition. (14),306,76pp. Softcover.

[ ATA: 55712 ] Pris: 75 SEK

JAHNSSON, Bengt, Att vara sig själv. Stockholm 1963. 162 s. Häftad. Ouppskuren. Ryggen litet fläckig; övrigt i gott skick.

[ ATA: 19624 ] Pris: 40 SEK

JAHNSSON, Bengt, Prinsen och tiggarpresidenten. Stockholm 1969. 206 s. Häftad. Ouppskure och i gott skick.

[ ATA: 19625 ] Pris: 60 SEK

JAHNSSON, Bengt, Reserverade platser. Stockholm 1965. 85 s. Häftad.

[ ATA: 28036 ] Pris: 50 SEK

JAHNSSON, Bengt, Rättvisans sol. Stockholm 1962. 64 s. Häftad.

[ ATA: 28037 ] Pris: 50 SEK

JAKES, John, I natt skall vi erövra stjärnorna. Stockholm 1970. 176 s. Pocket. Lindqvist Science Fiction 15.

[ ATA: 19130 ] Pris: 50 SEK

JAKOBÉN, Henry, Vanärans tid. Ett europeiskt öde. Stockholm 2001. 263 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14703 ] Pris: 90 SEK

JAKOBSON, Max, År av fruktan och hopp. Stockholm 2002. 508 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 17365 ] Pris: 125 SEK

JAKOBSSON, Björn B., Håka visselkråka. Resan till Erilar. Stockholm 2001. 240 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 27263 ] Pris: 60 SEK

JAKOBSSON, Herman (Resar-Herman), Gulddalens hemlighet. Axplock 1986. 127s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 12769 ] Pris: 60 SEK

JAKOBSSON, Svante, Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm. Uppsala 1982. 202s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 126.

[ ATA: 54075 ] Pris: 100 SEK

JAKOBSSON, Svante, Bråksamt var livet på Uppsalas gator och krogar när seklet var nytt. Uppsala 1988. 88s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55294 ] Pris: 75 SEK

JALAKAS, Inger, Krokodilens leende. Stockholm 2000. 262 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 39759 ] Pris: 75 SEK

JAMAIS, Guy / Lars Fahlén (red.), Bättre bilder: Natur. Stockholm 1974. 74 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 40521 ] Pris: 75 SEK

JAMBET, Christian, Apologie de Platon. Bernard Grasset, Paris 1976. 249pp. Softcover.

[ ATA: 55829 ] Pris: 90 SEK

JAMES, E. O., Gravarna berättar. En bok om förhistoriska religioner. Prisma,Stockholm, 1963. 253s. Pocket.

[ ATA: 44236 ] Pris: 50 SEK

JAMES, E. O., Seasonal Feasts and Festivals. Barnes & Noble, 1963. 336pp. Soft covers. Good. Name on small title.

[ ATA: 59933 ] Pris: 100 SEK

JAMES, E.O., Religion der Vorzeit. DuMont 1960. 259 pp. Orig. Wrap.

[ ATA: 8304 ] Pris: 90 SEK

JAMES, Henry, The Europeans. Introduction by Gilbert Phelps. Lithographs by Robin Jacques. London, The Folio Society, 1982. 188pp. + plates. Publisher´s decorated cloth with slipcase.

[ ATA: 57643 ] Pris: 100 SEK

JAMES, Maurice T. / Robert F. Harwood, Herm's Medical Entomology. Sixth Edition. Macmillan 1969. 484 pp. Ill. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 33302 ] Pris: 100 SEK

JAMES, Michael, Reflections and Elaborations upon Kantian Aesthetics. Dissertation. Uppsala, 1987. 127 pp. Publisher´s softcover. Aesthetica Upsaliensia 3.

[ ATA: 1501 ] Pris: 75 SEK

JAMES, T. G. H. / W. V. Davies, Egyptian Sculpture. London 1983. 72 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 15327 ] Pris: 90 SEK

JAMES, T. G. H., Egypt Revealed: Artist-Travellers in an Antique Land. London Folio Society 1997. 224 pp. Ill. Publisher's decorated cloth with original slip case. Very Good.

[ ATA: 42440 ] Pris: 100 SEK

JAMES, T. G. H., Excavating in Egypt. The Egypt Exploration Society 1882-1982. British Museum Publications Limited, 1982. Reprinted 1983. 192pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 58462 ] Pris: 90 SEK

JAMES, Will, I präriens våld. Med illustrationer av författaren. Bemyndigad översättning av Daniel Berg. Schildts 1929. 172s. Illustrerad. Förlagets klotryggsband med tryckta omslag. Namnstämpel på försättsbladet. Fläckad främre pärm. Något nött.

[ ATA: 51216 ] Pris: 300 SEK

JAMES, William, Människans dolda krafter och andra essayer. Översättning av August Carr. Andra upplagan. Björck & Börjesson, 1924. 134,(2)s. + frontispis. Häftad. Något nött.

[ ATA: 59779 ] Pris: 75 SEK

JAMESON, Fredric, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Verso, 1991. xxii,439pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Pencil linings.

[ ATA: 58047 ] Pris: 200 SEK

JAMIESON, David / Sandy Davidson, The Love of the Circus. Foreword by Mary Chipperfield. London 1980. 96 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Quarto.

[ ATA: 38599 ] Pris: 90 SEK

JAMISON, Kay Redfield, Touched With Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. New York 1993. xii, 370 pp. Publisher's hardcover with dj. Edges soiled.

[ ATA: 39339 ] Pris: 175 SEK

JAN, Eduard von, Französische Literaturgeschichte in Grundzügen. Leipzig 1937. XI, 377 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 30825 ] Pris: 60 SEK

JAN, W., Zum letzten Meer / Batu-Khan / Dschingis-Kahn. Weimar 1961. 3 vol. 354 + 487 + 397 pp. Publisher's hardcover with dj in custom made cassette.

[ ATA: 26339 ] Pris: 250 SEK

JANCKE, Rudolf, Das Wesen der Ironie. Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1929. 112pp. Softcover. Covers worn.

[ ATA: 23137 ] Pris: 300 SEK

JANCOVICI, Bernard, Thermodynamique et physique statistique. Paris 1969. XII, 184 pp. Publisher's hardcover. Underlinings with ball point.

[ ATA: 32902 ] Pris: 90 SEK

JANHEM, Åke , SANDELIN, Stig m. fl., Nya båtleder. Specialtidningsförlaget 1974. 69s. Illustrerad. Båtnytt.

[ ATA: 2608 ] Pris: 50 SEK

JANHEM, Åke, Sjömannaföreningen ett hundra år 1863-1963. Stockholm 1962. 85 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26475 ] Pris: 150 SEK

JANICAUD, Dominique, La puissance du rationnel. Gallimard 1985. 386pp. Softcover.

[ ATA: 55835 ] Pris: 125 SEK

JANIK, Allan, Cordelias tystnad. Om reflektionens kunskapsteori. Carlssons, 1991. 153s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58322 ] Pris: 100 SEK

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, La mauvaise conscience. Aubier-Montaigne 1981. 219pp. Softcover.

[ ATA: 56191 ] Pris: 100 SEK

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Henri Bergson. Quadrige/ PUF 1989. 300pp. Softcover.

[ ATA: 56580 ] Pris: 100 SEK

JANNERSTEN, Eric, Bridge från grunden. Tredje upplagan. Stockholm 1979. 240 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 48939 ] Pris: 60 SEK

JANNERSTEN, Eric, Med Bridge i bagaget. Jannersten förlag, Bridgeakademin, 1982. 232s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 59484 ] Pris: 75 SEK

JANNI, Ettore (ed.), I poeti minori dell'ottocento. Vol. I-IV. Milano 1955-1958. 4 volumes. 476 (4) + 476 (4) + 454 (1) + 438 (10) pp. Original wrappers. Very good condition. Nice set. (Biblioteca Universale Rizzoli).

¶ I: Classiciste e romantici / II: Poesia della patria ed eredità del risorgimento / III: RTeazioni romantiche e antiromantiche / IV: Da un seclo all'altro.

[ ATA: 37366 ] Pris: 750 SEK

JANSE, H., De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen. Zaltbommel 1968. 165 pp. + 37 plates. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 31476 ] Pris: 75 SEK

JANSE, Otto, Medeltidsminnen från Östergötland. Stockholm 1907. 180 s. Ill. Häftad. Äldre namnteckning å främro omslag.

[ ATA: 24750 ] Pris: 125 SEK

JANSON, Anders (red.), Golf - Den stora sporten. Stockholm 2004. 288 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 49823 ] Pris: 200 SEK

JANSON, E. Alfred, Hallstahammars bruks historia. Halstahammar 1953. 258 s. Ill. Förlagets klotryggsband med främre omslag. Kvarto. Gott skrick.

[ ATA: 48377 ] Pris: 150 SEK

JANSON, Erik (red.), Levande trä Uppsala 1986. 218 s. Illustrerad. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 6621 ] Pris: 50 SEK

JANSON, Gustaf, Kotteriet. En sommarbok. Göteborg 1911. 185 (3) s. Klotband.

[ ATA: 27633 ] Pris: 125 SEK

JANSON, Gustaf, Dina barn och mina barn. Pojkhistorier. Göteborg 1913. 157 s. Ill. Klotband.

[ ATA: 27634 ] Pris: 125 SEK

JANSON, Gustaf, Det gamla huset I-II. Originalupplaga. Stockholm 1904. 218+274 s. Två volymer sammanbundna i förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 48026 ] Pris: 300 SEK

JANSON, Gustaf, En uppkomling. Berättelse från kustlandet. Andra upplagan. Ljus, Stockholm, 1908. (2),159s. Privat halvklotband.

[ ATA: 57834 ] Pris: 75 SEK

JANSON, jan, Underbara uppfinningarbragder. Vad stora svenskar uträttat. Stockholm 1948. 174 s. Ill. Förlagets illustrerade klotryggsband.

[ ATA: 29182 ] Pris: 100 SEK

JANSON, Sverker / Erik B. Lundberg (red.), Med arkeologen Sverige runt. Tredje omarbetade upplagan Stockholm 1987. 442 s. Ill. Förlagets pappband. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 34566 ] Pris: 125 SEK

JANSON, Sverker / Harald Hvarfner, Ancient Hunters and Settlements in the Mountains of Sweden: Archaeological and Ethnological Investigations carried out in connection with Power-Station Projects and Lake Regulation Schemes. Stockholm 1966. 128 pp. + 123 plates + folding map. Illustrated. Large octavo. Publisher's pictorial clth backed boards. Signature on first blank page.

[ ATA: 46541 ] Pris: 200 SEK

JANSON, Tore, Germanerna. Myten Historien Språken. Norstedts 2013. 239s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57521 ] Pris: 200 SEK

JANSON, Tore, Romarinnor och romare. Livet i antiken. Wahlström & Widstrand, 2006. 240s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nött skyddsomslag med veck på ryggen.

[ ATA: 58447 ] Pris: 75 SEK

JANSON, Yngve, Dikter. I urval av Nils Ferlin. Stockholm 1994. 96 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 23829 ] Pris: 60 SEK

JANSSEN, Aase Luplau, Det astronomiske Ur i Domkirken i Strasbourg. Köbenhavn 1957. 12 pp. Ill. Häftad med originalomslag.

[ ATA: 38884 ] Pris: 200 SEK

JANSSEN, Claes, Försvar för Djävulen. Arketypisk psykologi. Stockholm 1997. 222 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24902 ] Pris: 75 SEK

JANSSON, Anna, Inte ens det förflutna. Norstedts 2008. 308s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 44303 ] Pris: 90 SEK

JANSSON, Assar, Ur Kumla sockens historia. Västerås 1954. 358 s. Ill. Förlagets jhalvklotband med främre omslag. Nedre marginal litet fuktad.

[ ATA: 38116 ] Pris: 200 SEK

JANSSON, Birgitta, Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal. Akademisk avhandling. Uppsala 1984. 182s. Häftad. Mycket gott skick. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 18).

[ ATA: 16331 ] Pris: 100 SEK

JANSSON, Bo G., Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. 208 s. Häftad. (Skrifter utg av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 27).

[ ATA: 5035 ] Pris: 50 SEK

JANSSON, E. Alfred, Hallstahammars bruks historia. Hallstahammar 1953. 257 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Kvarto.

[ ATA: 37646 ] Pris: 150 SEK

JANSSON, Erland (red.), Studiet av Asien. Ett studium av kulturell mångfald och enhet. Uppsala 1983. 75 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25376 ] Pris: 75 SEK

JANSSON, Göte, Tegnér och politiken 1815-1840. Akademisk avhandling. Uppsala 1948. 544 s. Häftad.

[ ATA: 41164 ] Pris: 70 SEK

JANSSON, Gunilla, Tvärkulturella skrivstrategier. Kohension, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska. Akademisk avhandling. Uppsala 2000. 226 s. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 49.

[ ATA: 4872 ] Pris: 100 SEK

JANSSON, SVEN B. F., Värmlands runinskrifter. Granskade och tolkade. Stockholm 1978. 97s. + 7 Planscher. Kvarto. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 53892 ] Pris: 175 SEK

JANSSON, Sven-Bertil (red.), Erikskrönikan. Redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson. Tidens Förlag, 1992. 247s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 2798 ] Pris: 75 SEK

JANSSON, Sven-Bertil, Medeltidens rimkrönikor. Akademisk avhandling. Uppsala 1971. 236 s. Häftad.

[ ATA: 20524 ] Pris: 100 SEK

JANSSON, Sven-Bertil, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. Prisma, 1999. 271s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Övre högra hörnet stött. Ytförlust av papperet på insidan av främre pärmen, cirka 6 kvadratcentimeter. Fläck efter prislapp på främre skyddsomslaget

[ ATA: 59268 ] Pris: 75 SEK

JANSSON, Valter (red.), Nysvenska studier 46:e årgången 1-5. Uppsala 1966. 257 s. Häftad.

[ ATA: 31985 ] Pris: 70 SEK

JANSSON, Valter, Nordiska Vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Akademisk avhandling. Uppsala & Köpenhamn 1951. 459s + kartor. Häftad. dedikation. studier till en svensk ortnamnsatlas 8.

[ ATA: 110 ] Pris: 125 SEK

JANSSON, Valter, Vapen i den fornnordiska litteraturen. Stockholm 1943. 12 s.

[ ATA: 9191 ] Pris: 60 SEK

JANSTAD, Hans, På kryss i Malmö. Liber, Stockholm 1982. 139s. Illustrerad.Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslagets övre del med 5 revor.

[ ATA: 10455 ] Pris: 100 SEK

JANTZEN, Hans, Kunst der Gotik. 64-68 Tausend. Rowohlt 1968. 174pp + plates. Pocket. Damage to paper surface on lower wrapper due to removal of price tickett.

[ ATA: 10615 ] Pris: 50 SEK

JANTZEN, hans, Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff. München 1938. 44 pp. Softcover.

[ ATA: 25158 ] Pris: 90 SEK

JANTZEN, Hans, Über den kunstgeschichtlischen Raumbegriff. Darmstadt 1962. 44 pp. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 38540 ] Pris: 75 SEK

JANZÉN, Assar, Studier över substantivet i bohuslänskan. XVI,319s. + utvikbar plansch med 3 kartor. Klotband (Alunda bokbinderi). Blyertsmarkeringar/ noteringar.

[ ATA: 58190 ] Pris: 150 SEK

JANZON, Åke, Under poeternas himmel. En bok om svensk poesi. Stockholm 1961. 118 s. Häftad.

[ ATA: 25553 ] Pris: 40 SEK

JANZON, Ann-Mari, Tankens örnar och idyllens småfåglar. Akademisk avhandling. Stockholm 1991. vi, 165s. Häftad.

[ ATA: 10957 ] Pris: 90 SEK

JANZON, Elias (ed.), P. Ovidii Nasonis Ars Amatoria. III Liber Tertivs. Göteborg 1923. 49 pp. Ill. Original wrappers.

[ ATA: 32987 ] Pris: 90 SEK

JAPPE ALBERTS, W. & JANSEN, H. P. H., Welvaart in Wording. Den Haag, Martinus Nijhoff 1964. 304pp. Ill. Publisher's cloth with d j.

[ ATA: 21468 ] Pris: 90 SEK

JAREBORG, Nils, Mening, värde och rationalitet. Cuvée 1974 i ny tappning. 2008. 557s. de lege. Juridiska Fakulteten i Uppsala Årsbok 2008.

[ ATA: 57405 ] Pris: 250 SEK

JARLERT, Anders, Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker. Lund 1987. 223 s. Häftad. Ett par sidor med understrykningar i kulspets.

[ ATA: 34445 ] Pris: 125 SEK

JAROS, Karl, Kanaan, Israel, Palästina. Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes. Mainz 1992. 184 pp. Ill. Publisher's hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 8306 ] Pris: 150 SEK

JARRICK, Arne, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Stockholm 1987. 173 s. Förlagsklotband med skyddsomslag.

[ ATA: 4319 ] Pris: 50 SEK

JARRICK, Arne, Hamlets fråga. En svensk självmordshistoria. Stockholm 2000. 238 (2) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 43162 ] Pris: 90 SEK

JARUSTOWSKI, Boris, Igor Strawinsky. Berlin 1966. 214 pp. Ill. Publisher's decorated cloth with dj. Dj is worn.

[ ATA: 26326 ] Pris: 90 SEK

JASKUNAS, Paul, Gömstället. Stockholm 2005. 248 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37500 ] Pris: 90 SEK

JASPERS, Karl, Europa der Gegenwart. Wien 1947. 56 pp. Softcover. Inscription on half title; else in fine condition.

[ ATA: 26059 ] Pris: 200 SEK

JASPERS, Karl, Von der Wahrheit. Darmstadt 1983. XXIV, 1104 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition. (Philosophische Logik. Erster band).

[ ATA: 50490 ] Pris: 500 SEK

JASTROW, Joseph, Villfarelser och vetande. Vidskepelsens och önsketänkandets psykologi. Stockholm 1939. 374 s. Förlagets klotband med båda omslagen medbundna.

[ ATA: 1850 ] Pris: 100 SEK

JASTROW, Joseph, Villfarelser och vetande. Vidskepelsens och önsketänkandets psykologi. Natur och Kultur 1939. 374s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 52943 ] Pris: 90 SEK

JAUMANN, G., Physik der kontinuerlichen Medien. Wien 1918. (2),102pp. Quarto. Printed original wrappers. Somewhat worn.

[ ATA: 40380 ] Pris: 500 SEK

JAY, Martin, Adorno. Fontana, 1984. 192pp. Soft cover/ Paperback. Pencil underlinings.Fontana Modern Masters.

[ ATA: 59830 ] Pris: 75 SEK

JEANCOLAS, Claude, Rimbaud. Paris 1999. 750 pp. Ill. Softcover. Two creases to spine.

[ ATA: 28900 ] Pris: 250 SEK

JEANSON, Gunnar / Julius Rabe, Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Stockholm 1927-1931. 280 + 376 s. Ill. Förlaget dekorerde klotband. Titelfält nötta.

[ ATA: 15386 ] Pris: 100 SEK

JEANSON, Gunnar, Gunnar Wennerberg som musiker. En monografi. Uppsala 1929. 259 s. Häftad. Ryggen nött.

[ ATA: 37958 ] Pris: 100 SEK

JEANSON, Gunnar/ Julius RABE, Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Med illustrationer och notexempel. Trdje upplagan, reviderad av Julius Rabe. Gebers 1946. 678s. + illustrationer. Förlagets rödbruna halvfranska band.

[ ATA: 51616 ] Pris: 100 SEK

JEDDE, Georg, Det usynlige rumskib. Köbenhavn 1958. 120 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25947 ] Pris: 90 SEK

JEDENHEIM-EDLING, Magnus, The Compatibility of Effective Self-Ownership and Joint World Ownership. Doctoral Dissertation. Stockholm 2003. (8),171,(5)pp. Original wrappers. Stockholm Studies in Politics 91.

[ ATA: 20777 ] Pris: 100 SEK

JEDIN, Hubert / K. S. Latourette / Jochen Martin, Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg 1970. (83) 152 (XXXVIII) pp. Publisher's cloth with dj. Quarto.

[ ATA: 32160 ] Pris: 250 SEK

JEFFARES, A. Norman, The Circus Animals. Essays on W.B. Yeats. Satanford University Press 1970. 183pp. Publisher´s cloth with dust-jacket. Dust-jacket a little worn and price-clipped.

[ ATA: 4704 ] Pris: 100 SEK

JEFFARES, A. Norman, W. B. Yeats: Man and Poet. London 1996. x, 338 pp. Softcover.

[ ATA: 28949 ] Pris: 150 SEK

JEFFERS, H. Paul, Männen på klipan. Höganäs 1986. 230 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 40900 ] Pris: 75 SEK

JEFFERSON HOGG, Thomas, Memoirs of Prince Alexy Haimatoff. With an Introduction by Sidney Scott. Engravings by Douglas Percy Bliss. The Folio Society, St. James´s London, 1952. 156pp. Illustrated. Publisher´s clothbacked boards with dustjacket.

[ ATA: 57620 ] Pris: 100 SEK

JEFFERSON HOGG, Thomas, Memoirs of Prince Alexy Haimatoff. With an Introduction by Sidney Scott. Engravings by Douglas Percy Bliss. The Folio Society, St. James´s London, 1952. 156pp. Illustrated. Publisher´s clothbacked boards with dustjacket. Dustjacket slightly worn.

[ ATA: 57621 ] Pris: 100 SEK

JEFFERSON, Ann / David Robey (ed.), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction. Second Edition. London 1986. 240 pp. Softcover. Some underlining with pencil; else in good condition.

[ ATA: 42575 ] Pris: 100 SEK

JEFFMAR, Marianne, Ikaros hämnd. Symposion 2001. 203 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37743 ] Pris: 90 SEK

JEFFMAR; Marianne, I skuggan av en lögn. Symposion 1999. 241 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Lite klibb efter etikett å försättsblad; övrigt i gott skick.

[ ATA: 33558 ] Pris: 75 SEK

JEFFNER, Anders, Kriterien christlicher Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung heutiger protestantischer Dogmatik im deutschen Sprachbereich. Uppsala 1976. 149 pp. Soft covers. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 15.

[ ATA: 13088 ] Pris: 125 SEK

JEFFNER, Anders, Filosofisk religionsdebatt. Verbum dialog, 1967. 81s- Häftad. Namn på titelblad: Jan Österberg.

[ ATA: 59858 ] Pris: 50 SEK

JEFFREYS, E. M. and M. J., Popular Literature in Late Byzantium. Variorum Reprints, London, 1983. 342pp. Publisher´s cloth. Dedication.

[ ATA: 58584 ] Pris: 300 SEK

JEFREMOV, Ivan, Andromeda. Roman. Arena. Stockholm 1960. 375s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 56995 ] Pris: 60 SEK

JELLINEK, Johannes, Ordet och orterna. Sakuppgifter, meditationer kartor och teckningar till kyrkoårets evangelietexter. Stockholm 1967. 328 (2) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 7020 ] Pris: 100 SEK

JELLINEK, Johannes, Ordet och orterna. Sakuppgifter, meditationer kartor och teckningar till kyrkoårets evangelietexter. I-II. Stockholm 1966-1967. 2 volymer. 182 + 328 (2) s. Häftad. Med dedikation. Volym ett med en reva å bakre omslag.

[ ATA: 39466 ] Pris: 250 SEK

JELTSIN, Boris, Bekännelsen. Forum 1990. 271s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 8366 ] Pris: 90 SEK

JENKINS, Cecil, Sirius meddelar. Stockholm 1961. 296 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 33559 ] Pris: 100 SEK

JENS, Walter, Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. München 1981. 418 pp. Paperback.

[ ATA: 21023 ] Pris: 60 SEK

JENS, Walter, Republikanische Reden. München 1976. 197 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25125 ] Pris: 75 SEK

JENS, Walter, Einspruch. Reen gegen Vorurteile. München 1992. 336 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25126 ] Pris: 75 SEK

JENS, Walter, Statt einer Literaturgeschichte. Tübingen 1978. 426 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25127 ] Pris: 75 SEK

JENSEN, Ad. E., Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen. Zweite bearbeitete Auflage. Wiesbaden 1960. X, 406 pp. Publisher's full cloth. I good condition.

[ ATA: 42427 ] Pris: 150 SEK

JENSEN, Ad. S., Recent Finds of Lycodinae in Greenland Waters + On the Greenland Species of the Genera Artediellus, Cottunculus, and Gymnocanthus (Teleostei, Scleroparei, Cottidae). Köbenhavn 1952. 30pp+ 2 plates, 22pp + 1 plate. Original wrappers. Meddelelser om Grönland. Bd 142. Nr 7.

[ ATA: 9471 ] Pris: 150 SEK

JENSEN, Bent, Gulag og Glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hugkommelsestab i det 20. århundrede. 3 oplag. Gyldendal 2003. 524 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 49827 ] Pris: 250 SEK

JENSEN, Henrik (ed.), The Welfare State: Past, Present, Future. Pisa Universitty Press 2002. 224 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50637 ] Pris: 125 SEK

JENSEN, Henrik / Thiersen, Ib, Världshistoria. Stockholm 1982. 389 (3) s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 18273 ] Pris: 250 SEK

JENSEN, Ing-Marie Pettersson/ Lena Berg Nilsson/ Catarina Karlsson (red.), Berättelser från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. Bergslagens Medeltidsmuseum, Norberg, 2013. 334s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59359 ] Pris: 150 SEK

JENSEN, Jan Henrik, Hovnarren i Murmansk. Stockholm 2002. 380 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38449 ] Pris: 90 SEK

JENSEN, Jens Henrik, Käringen i Kraków. Prisma 2001. 311s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 43402 ] Pris: 90 SEK

JENSEN, Johannes V., Den lange rejse. Köbenhavn 1944. 709 s. Klotband med främre omslag.

[ ATA: 25823 ] Pris: 100 SEK

JENSEN, Johannes V., Himmerlandshistorier. Köbenhavn 1952. 350 s. Häftad. Ouppskuren och i gott skick.

[ ATA: 32529 ] Pris: 100 SEK

JENSEN, Morten Franch, Min tax. Västerås 1989. 67 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 14478 ] Pris: 75 SEK

JENSEN, Niels, Filmkunst. Köbenhavn, Gyldendal, 1969. 404 s. + bildbilaga. Häftad. Läsveck å rygg; övrigt i gott skick.

[ ATA: 2337 ] Pris: 100 SEK

JENSEN, Vald / H. K. Paludan / C. Th. Sörensen (red.), Buske og traeer. Köbenhavn 1948. 552 s. Ill Förlagets klotryggsband. kvarto.

[ ATA: 44466 ] Pris: 350 SEK

JEPPSSON, Ann-Lis, Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånbiblioteken. Akademisk avhandling. Uppsala 1981. 205 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14013 ] Pris: 75 SEK

JEPSSON, Karl-Edvard, Om faraos dotter Uarda. Lundensiskt studentspex. Lund 1976. 172s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 55939 ] Pris: 75 SEK

JEREMIAS, Joachim, Die Gleichnisse Jesu. 4. neu bearbeitete Auflage. Göttingen 1956. 208 pp. Publisher's cloth. Front fly-leaf missing. Underlinings.

[ ATA: 3241 ] Pris: 75 SEK

JEREMIAS, Joachim, Die Gleichnisse Jesu. 2 völlig neu bearbeitet Auflage. Zürich 1952. 174 pp. Original wrappers. A few underlinings.

[ ATA: 37561 ] Pris: 60 SEK

JERN, Carl Henrik, Uraniaborg. Herresäte och himlaborg. Akademisk avhandling. Lund 1976. 230 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 28015 ] Pris: 300 SEK

JERNSLETTEN, Johnny-Leo, Med rett til å gjete... Utfordringer og muligheter i Liehittäjä konsesjonssameby. Dissertation. Uppsala 2007. 358 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 36414 ] Pris: 150 SEK

JERNSTRÖM, Frank, Sju liv. Esbo 1994. 228 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29430 ] Pris: 100 SEK

JEROME, Jerome K., En dagdrivares funderingar. Berättelser i urval av Rune Olausson. Stockholm 1970. 149 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Med dedikation från utgivaren till Olle Adolphson.

[ ATA: 35297 ] Pris: 200 SEK

JERRING, Sven, Alla tiders Efraim Alexander. Wahlström & Widstrand 1953. 139,(1)s. Illustrerad. Förlagets klotryggband med tryckta pärmar.

¶ Omslag och teckningar av George Everloo.

[ ATA: 28719 ] Pris: 100 SEK

JERSELIUS, Kjell, Hotade reservat. Spelfilmerna med Edvard Persson. Uppsala 1987. 213 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 28588 ] Pris: 100 SEK

JESKE, Hans, Der Kodex Trier 810/1338. Studien zu einer Eifler Plenarhandschrift aus dem Jahre 1464. Uppsala 1974. 207 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30280 ] Pris: 125 SEK

JESPERSEN, Otto, Growth and Structure of the English Language. Ninth Edition. Oxford, Blackwell, 1948. (iv), 244 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 896 ] Pris: 75 SEK

JESPERSEN, Otto, The Philosophy of Grammar. First edition. London 1924. 359 pp. Publisher's blue cloth. Signature on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 30164 ] Pris: 150 SEK

JESPERSEN, Otto, Efficiency in Linguistic Change. Köbenhavn 1941. 90 pp. Original wrappers. Lower margin of front wraper stained; else in unopened and good condition.

[ ATA: 34163 ] Pris: 150 SEK

JESPERSON, Barbro, Brandstorps kyrka. Stockholm 1975. ss. 101-154. Illustrerad. Häftad. Sveriges kyrkor 162. Västergötland, Band II, häfte 2.

[ ATA: 37960 ] Pris: 100 SEK

JESSEN, Börge, Laerebog i geometri. I. Afbildningsmaader og analytisk geometri. Tredie udgave. Gjellerups, Köbenhavn 1958. (8),278s. Klotryggsband. Mycket gott skick.

[ ATA: 50709 ] Pris: 350 SEK

JESSEN, Keld B. / John Mogensen / Knud Ryg Olsen, Romantik og Realisme. Herning 1984. 192 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav.

[ ATA: 30976 ] Pris: 100 SEK

JEVONS, W. Stanley, Elementary Lessons in Logic: Deductive and Inductive with Copious Questions and Examples, and a Vocabulary of Logical Terms. Macmillan and Co., London, 1948. xii, 340pp. Publisher´s red cloth. Hardcover. No dustjacket. Worn covers. Some pencil markings.

[ ATA: 59789 ] Pris: 75 SEK

JISL, L. / V. Sís / J. Vanis, Tibetansk konst. Stockholm 1958. 111 s. + planscher. Förlagets klotband.

[ ATA: 15510 ] Pris: 75 SEK

JIT RIKHYE, Indar / Michael Harbottle / Björn Egge, The Thin Blue Line: International Peacekeeping and Its Future. Yale University Press 1974. xvi, 354 pp. Publisher's cloth with dj. A few underlinings in red and blue.

[ ATA: 46338 ] Pris: 100 SEK

JOAS, Hans, Praktische Intersubjektivitet. Die Entwicklung des Werkes von G. H. Mead. Suhrkamp 1980. 259 pp. Softcover. Some underlining.

[ ATA: 14405 ] Pris: 100 SEK

JODL, Friedrich, Allgemeine Etik. Hrsg. von Wilhelm Börner. 1. und 2. Auflage. Stuttgart, Cotta'sche Buchhandlung, 1918. 417 S.

[ ATA: 1846 ] Pris: 60 SEK

JODL, Friedrich, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft. Bd. I - II. Dritte, verbesserte Auflage. Berlin 1920. 675 + 724 pp. Publisher's cloth. Pale spines; else in good condition without underlinings or markings.

[ ATA: 16925 ] Pris: 250 SEK

JOFFE, Maria, One Long Night. New Park Publ. 1987. 248 pp. Publisher's black cloth with dj.

[ ATA: 38925 ] Pris: 100 SEK

JOHANNESSEN, Kjell S., Tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi. 2 Oplag. Sigma 1986. 182 s. Häftad.

[ ATA: 41726 ] Pris: 125 SEK

JOHANNESSON, Eric, Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850-1880. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 296 s. Ill. Häftad. Smutstitelbladet saknas. Nordiska muséets handlingar 96.

[ ATA: 5816 ] Pris: 75 SEK

JOHANNESSON, Gösta, Skåne, Halland & Blekinge. Norstedts 1984. 329,(7)s. Illustrerad Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 28324 ] Pris: 100 SEK

JOHANNESSON, Ingvar (red.), Psykologisk uppslagsbok. Stockholm 1976. 568 s. Ill. Förlagsinbundne med skyddsomslag.

[ ATA: 41003 ] Pris: 250 SEK

JOHANNESSON, Kurt / Christer Åsberg, Asiens litteratur. Stockholm 1972. 124 s. Häftad. Namnteckning, kulspetsunderstrykningar, snedläst.

[ ATA: 49325 ] Pris: 60 SEK

JOHANNESSON, Kurt, I Polstjärnans tecken. Studier i svensk barock. Akademisk avhandling. Uppsala 1968. 326s. Illustrerad. Häftad. Lychnosbiblioteket.

[ ATA: 4151 ] Pris: 150 SEK

JOHANNESSON, Kurt, Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Andra upplagan, andra tryckningen. Norstedts 2006. 206s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58855 ] Pris: 90 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Pontus Wikner. Dagböckerna berättar. Doxa 1982. 139 s. Häftad.

[ ATA: 2483 ] Pris: 75 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Sinneskunskapens problem. Gleerup, Lund.1945. 79s. Häftad. Nött omslag. Recensionsstämpel på främre omslaget.

[ ATA: 11120 ] Pris: 150 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Kunskap och verklighet. SKDB 1944. 440 s. Häftad.

[ ATA: 11523 ] Pris: 125 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Henric Schartau. Stockholm 1957. 220 s. Ill. Förlagets klotryggband med främre omslag medbundet samt skyddsomslag.

[ ATA: 21787 ] Pris: 125 SEK

JOHANNESSON, Lena, Den massproducerade bilden. AWE/Gebers 1978. 259s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16006 ] Pris: 75 SEK

JOHANNISON, Ture, Einar Löfstedt. Stockholm 1955. 28 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 26030 ] Pris: 50 SEK

JOHANNISSON, Ture (red.), Arkiv för nordisk filologi. Åttiofemte bandet, sjätte följden, tredjebandet. Lund 1970. 270 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 45129 ] Pris: 75 SEK

JOHANNISSON, Ture / Gösta Mattsson, Svenska Akademiens ordlista under 100 år. Stockholm 1974. 116 s. Häftad. Lagerfläckar.

[ ATA: 32016 ] Pris: 50 SEK

JOHANNISSON, Ture, Einar Löfstedt. Norstedts 1955. 28s. Namnt. på smutstitelbladet.

[ ATA: 49270 ] Pris: 40 SEK

JOHANNISSON, Ture, Hava och vara som tempusbildande hjälpverb i de nordiska språken. Lund 1945. 244s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55987 ] Pris: 100 SEK

JOHANNISSON, Ture, Ordbildning och ordbetydelse. Valda studier. 260s. Förlagets klotband.

[ ATA: 56884 ] Pris: 90 SEK

JOHANSEN, Hans Chr. / Per MADSEN / Ole DEGN, Tre Danske Kystsamfund i Det 19. Århundrede Odense Universitetsforlag 1993. 201s. Häftad.

[ ATA: 51087 ] Pris: 150 SEK

JOHANSEN, Hans Chr., Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede. Odense University Press 1975. 211s. Häftad. Biblioteksetikett och stämplar.

[ ATA: 52565 ] Pris: 75 SEK

JOHANSEN, Iris, Dödens ansikte. Stockholm 2000. 352 s. förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 47827 ] Pris: 90 SEK

JOHANSEN, Jahn Otto, Hjem til Europa? Sentral- og öst-Europa i EU og Nato. Oslo 2004. 252 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 44985 ] Pris: 125 SEK

JOHANSEN, Jahn Otto, Tjekkoslovakia - 40 år etter. Oslo 2008. 40 s. Häftad. (Sikkerhetspolitisk Bibliotek 4/o9).

[ ATA: 45059 ] Pris: 75 SEK

JOHANSEN, K. Friis, Om fortolkningen af de Attiske Gravrelieffer fra den klassiske tid Köbenhavn 1949. 162 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 46904 ] Pris: 90 SEK

JOHANSEN, Maria, Offentlig skrift om det hemliga. Raison d'état, SOU och varulven. Göteborg Glänta 2005. 436 (2) s. Häftad. Mycket gott skick. (Logos 4).

[ ATA: 43738 ] Pris: 125 SEK

JOHANSEN, Orla, Gule shorts. Wöldike 1985. 192 s. Häftad. Tillskrift å försättsbladet. Gott skick.

[ ATA: 49431 ] Pris: 75 SEK

JOHANSEN, Orla, Myrdekrans. Wöldike 1984. 174 s. Häftad.

[ ATA: 49969 ] Pris: 150 SEK

JOHANSEN, Steen / Henning Höirup, Grundtvigs erindringer og erindringer om Grundtvig. Köbenhavn 1948. 303 (1) s. Häftad.

[ ATA: 40840 ] Pris: 100 SEK

JOHANSON, Curt, Lantarbetarna i Uppland 1918-1930. En studie i facklig taktik och organisation. Akademisk avhandling. Uppsala 1970. 400 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 30582 ] Pris: 60 SEK

JOHANSON, Donald, Lucy och människans förhistoria. Stockholm 1983. 358 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnetikett å främre pärmens insida; övrigt i gott skick.

[ ATA: 44204 ] Pris: 150 SEK

JOHANSON, Elsie, Näckrosträdet. Stockholm 2004. 246 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 21816 ] Pris: 75 SEK

JOHANSON, Greg / Ron Kurtz, Grace Unfolding: Psychotherapy in the Spirit of the Tao-te ching. New York 1991. xviii, 141 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 30222 ] Pris: 150 SEK

JOHANSON, Klara, Brev. Stockholm 1953. 280 s. Häftad.

[ ATA: 10185 ] Pris: 70 SEK

JOHANSON, Lars (LUCIDOR), Samlade dikter. Utgivna av Stina Hansson. Stockholm 1997. 530 s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 12799 ] Pris: 200 SEK

JOHANSON, Ulla, Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet. Akademisk avhandling. Stockholm 1984. 380s + karta. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag Stockholmsmonografier utgiven av Stockholms kommun 1984.

[ ATA: 11249 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSEN, Ernst, Geistesleben afrikanischer Völker im Lichte des Evangeliums. München, 1931. 263 pp. Orig. Wrap.

[ ATA: 2964 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON I BACKE, Karl-Erik, ERKNER, Gunnar, Timmervägen. Stockholm 1972. 117s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 10653 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Alf W. (red.), Dagens Nyheter. Minnesseminarium över Sven-Erik Larsson. Vittnesseminarium om DN och '68. Stockholm 2003. 88 s. Häftad. Mycket gott skick. (Samtidshistoriska frågor 5).

[ ATA: 36621 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Alf W., Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget. Tidens förlag 1983. 142s. Häftad. Snedläst.

[ ATA: 6771 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Alf W., Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget. Stockholm 1997. 286 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 17060 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Anders R., Arbetarrörelsen på en ö I-III:B. Örebro 2003-2006. 4 volymer. 496 + 560 + 313 + 7 + 314-596. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Med dedikation.

¶ Tre delar i fyra volymer.

[ ATA: 36940 ] Pris: 1200 SEK

JOHANSSON, Anders, Kvinnor om män. Stockholm 1991. 201s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

[ ATA: 10377 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Anders, Ölands stora alvar. LiberFörlag, Stockholm 1978. 151s. Illustrerad. Förlagsinbunden. Tillskrift på försättsbladet.

[ ATA: 10643 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Anders, I kometens tid. Stockholm 1998. 64 s. Häftad.

[ ATA: 25919 ] Pris: 50 SEK

JOHANSSON, Anders, Klockan. Stockholm 20010. 64 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 28453 ] Pris: 50 SEK

JOHANSSON, Anders, Nonfiction. Göteborg 2008. 260 s. Häftad.

[ ATA: 44973 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Anders, Darwins skugga. Kalmar 2008. 124 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 50326 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Anders, I hjärtat av Kalmar. Barometerns förlag 1992. 111s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57827 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Ann-Katrin Andrews (ed.), Tropes for the Proper of the Mass 4. The Feasts of the Blessed Virgin Mary. Edited with an Introduction and Commentary by Ann-Katrin Andrews Johansson. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1998. 291pp. Illustrated. Sofcover. Very Good. Corpus Troporum IX.

[ ATA: 59848 ] Pris: 250 SEK

JOHANSSON, Ann-Margret / Ingvor Fryklund, Sagan om Ankungen Nicko. Åmål 1992. Opag. ca 30 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 45613 ] Pris: 60 SEK

JOHANSSON, Barbro / Yngve Frykholm / Gunnar Edman, Kyrkan i makternas tid. Stockholm 1960. 64 s. Häftad. Övre hörn med lät kantstöt; övrigt i gott skick.

[ ATA: 22885 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Bengt O. H., Svenska palatset i Konstantinopel. Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och adertonhundratalet. Stockholm 1968. 123 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 30769 ] Pris: 125 SEK

JOHANSSON, Bertil, Religion and Superstition in the Plays of Ben Jonson and Thomas Middleton. Dissertation. Uppsala, Lundequistska Bokhandeln, 1950. 339 pp.

[ ATA: 999 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Birgitta (red.), Torskar torsken? Forskare och fiskare om fisk och fiske. Stockholm 2003. 156 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 44173 ] Pris: 60 SEK

JOHANSSON, Britt-Inger / Christian Lovén (red.), Byggnader och betydelser. En antologi om arkitektur. Arkitektur förlag AB 2000. 294 s. Illustrerad. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 7446 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Elsie, Vardagstankar. Uppsala 1989. 64 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 21349 ] Pris: 40 SEK

JOHANSSON, Erland, Väckelserörelsen och samhället. En historisk studie av Karlskoga 1875-1900. Förlagshuset Gothia, 1984. 247s. Illustrerad. Häftad. Namn, Phebe Fjellström, på smutstitelbladet. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, nr 27.

[ ATA: 59235 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Esbjörn, Mönserkort från CAD till kort. Stockholm 1998. 336 s. + CD med programvara. Förlagsinbunden.

[ ATA: 40246 ] Pris: 200 SEK

JOHANSSON, Folke, Vridet och vinklat i massmedierna. Stockholm 1972. 178 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 45301 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, George, Motorblandning. Stockholm 2000. 87 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 14671 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Gotthard, Kritik. Stockholm 1941. 347 (5) s. Ill. Förlagets hlavklotband med främre omslag.

[ ATA: 48389 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Gust, Folknamn och ortnamn i Homerus Iliad. Lekmannafunderingar. Göteborg 1966. 76 s. Klotband.

[ ATA: 25454 ] Pris: 70 SEK

JOHANSSON, Gust, Svenska ortnamnsändelser. Lekmannafunderingar. Författarens förlag, Göteborg 1954. 234s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 57046 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Gustav, Vi bygger staden. Stockholms Grovarbetarefackförening 1888-1963. Stockholm 1963. 177 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 13633 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Ingvar / Sven-Eric Liedman, Positivism och marxism. Fjärde upplagan. Göteborg 1997. 304 s. Häftad.

[ ATA: 32201 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Iréne, Funktionella aspekter på satsintonationen i svenska. Akademisk avhandling. Umeå 1978. 209 s. Häftad.

[ ATA: 9107 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, J. Viktor, Verner von Heidenstam. Bonniers 1943. 62,(2)s. Häftad.

[ ATA: 18692 ] Pris: 50 SEK

JOHANSSON, J. Viktor, Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1952. 319 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 21640 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Jens M., Tröst. Stockholm 2006. 379 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Rec.stämpel över snitt.

[ ATA: 26449 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, K.F., Om Hethiterna. u.o. 1903. s.525-543. Wrappers.

¶ Excerpt ur Nordisk Tidskrift 1903.

[ ATA: 5459 ] Pris: 45 SEK

JOHANSSON, Kaj / Peter Lundberg / Robert Ryberg, Grafisk kokbok. Guiden till grafisk produktion. Stockholm 1999. 304 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto.

[ ATA: 38721 ] Pris: 125 SEK

JOHANSSON, Kaj, Den torgförda biologin. Studier i populärvetenskapens problem och tematik. Akademisk avhandling. Göteborg 2003. 362 s. Häftad. Namnteckning och anteckningar å försättsblad. Texten har några understrykningar i rött.

[ ATA: 44540 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Karl-Erik & Gunnar Ekner, Timmervägen längs Ångermanälven från Stekenjokk till Härnösand. Norstedts 1972. 117 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något slitet med ryggtexten solblekt.

[ ATA: 8740 ] Pris: 60 SEK

JOHANSSON, Kerstin, Nutida kinesisk litteratur. Jakten efter det moderna. Carlssons 2013. 144s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55614 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Kertin, Lindesberg - sommarstad vid sekelskiftet. Lindesberg 1978. 123 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 25274 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Kjell (red.), Qwafvisträsk. Eget förlag, 1998. 308s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Några blyertsstreck.

[ ATA: 59563 ] Pris: 200 SEK

JOHANSSON, Kjell, En rövarhistoria. Norstedts 2000. 252s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11736 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Lage, Från förförare till förtryckare. Om mäns makt och misstro. Stockholm 1982. 126 (2) s. Ill. Häftad. Litet spår efter borttagen prislapp å främre omslag.

[ ATA: 39802 ] Pris: 60 SEK

JOHANSSON, Lage, Arbetets mening? En dagbok om miljöer och känslor. Andra upplagan. Stockholm 1975. 240 (1) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 41535 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Lars-OLov, Levebrödet. Den informella ekonomin i 1930-talets Dalarna. Akademisk avhandling. Uppsala 1996. 288 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 41027 ] Pris: 125 SEK

JOHANSSON, Lillemor, Albertina. Historien om ett brott på Österlen. Simrishamn 2003. 254 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 39758 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Magnus, Smart, Fast and Beautiful: On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-1995. Doctorial dissertation. Linköping 1997. Box-set with CD-ROM. (Linköping Studies in Arts and Science 164).

[ ATA: 7162 ] Pris: 125 SEK

JOHANSSON, Nils, Bibelns värld och vår. Gleerups, 1949. 211 s. Häftad.

[ ATA: 7038 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, O. Gävleborgare uti hedervärda bondeståndet vid riksdagarna 1809-1866. I-IV Hela länet. Edsbyn 1929. LIX, 125 (2) + 60 + 157 (2) + 146 (2) s. Ill. 4 volymer bundna i ett privat klotband med främre och bakre omslag. Bakre omslaget restaurerat; övrigt i gott skick.

[ ATA: 31534 ] Pris: 350 SEK

JOHANSSON, Olle, Roffes liv. Stockholm 2008. 126 s. Häftad. Gott skick. Med dedikation.

[ ATA: 45055 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Olof, Lax på mitt sätt. Örkelljunga 1993. 107 s. Ill. Kvarto. Förlagets pappband.

[ ATA: 28120 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Osc. V. (utg.), Bidrag till Finlands klimatografi enligt äldre observationer I-IV. Observationer på 1750- och 1760-talen i Laihela, Malaks, Birkala och Lovisa. Helsingfors 1913. 73s. Häftad med förlagets tryckta omslag. idrag till kännedom af Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vetenskaps-societetn. H. 76, N:o 1.

[ ATA: 54700 ] Pris: 200 SEK

JOHANSSON, Osc. V., Meteorologins ståndpunkt och nyare sträfvanden i Skandinavien samt synpunkter för dess framtida utveckling i Finland. Helsingfors 1918. 71,(1)s. Publisher´s printed wrappers. Softcover. Unopened. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. H. 78, N:o 3.

[ ATA: 54929 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Osc. V., Dämpfende Wirkungen des Schnees und Eises auf die Lufttemperatur. Helsingfors 1913. 64pp. Publisher´s printed wrappers. Softcover. Unopened. Upper margin slightly dampstained. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Bd. LV. 1912-1913. Afd. A. N:o 11.

[ ATA: 54930 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Osc. V., Om det ovanligt höga lufttrycksmaximt den 22 jan. 1907. Helsingfors 1907. 17,(1)pp. + 3 maps. Publisher´s printed wrappers. Softcover. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. XLIX. 1906-1907. N:o 15.

[ ATA: 54931 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Peter Gustav, Ta väg. Stockholm 1998. 102 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 34870 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Philip / Lennart Lauenstein, Mord på kommission. Göteborg 2002. 216 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38502 ] Pris: 50 SEK

JOHANSSON, Rune E. A., Pali Buddhist Texts. Explained to the Beginner. Lund 1973. 151 (1) pp. Private cloth, bound with original wrappers. Presentation copy with regards from the author.

[ ATA: 39280 ] Pris: 500 SEK

JOHANSSON, Simon, Jordnära. Umeå 1984. x, 98 (2) s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 38193 ] Pris: 140 SEK

JOHANSSON, Simon, Bjärka-Säby områdets geologi. Stockholm 1925. 37 (3) s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 45323 ] Pris: 200 SEK

JOHANSSON, Stefan, En omskriven historia. Svensk historisk roman och novell före 1867. Akademisk avhandling. Uppsala 2000. 226 s. Häftad. Gott skick. (Studia Historica Upsaliensia 193).

[ ATA: 407 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Stig / Göran Rönnerdal, English Pronunciation: A Workbook. Studentlitteratur 1989. 128 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 36318 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Stig, Plural Attributive Nouns in Present-Day English. Dissertation. Lund, Gleerup, 1980. 136 pp. Lund Studies in English 59.

[ ATA: 983 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Stig, Slottsbyggarna. Byggförlaget, Stockholm 1995. 224 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Pärmarna något skeva.

[ ATA: 24822 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Stig, Ögonblickets varaktighet. Målningar, teckningar och collage av Märta Blom. Stockholm 1995. 80 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26544 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Thomas / Fredrik Miegel, Kultursociologi. Studentlitteratur 1996. 300 s. Häftad. Ett par sidor med blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42223 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Thomas, Socialpsykologi - subjektivitet, överskridande och förändring. Studentlitteratur 2001. 214 s. Häftad.

[ ATA: 40234 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON; Lars-Göran, Understanding Quantum Mechanics. Stockholm 1992. (6),175pp. Pubvlisher´s soft cover.

[ ATA: 54756 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSOPN, Ulf (red.), Svenska Turistföreningens årsbok 1992. Bohuskust. Svenska Turistföreningen 1991 216 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 24313 ] Pris: 50 SEK

JOHN, Erhard, Einführung in die Ästhetik. 3 bearbeitete Auflage. Halle 1969. 176 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 39640 ] Pris: 75 SEK

JOHN, Fritz, Partial Differential Equations. Fourth Edition. With 25 Figures. Second Printing. Springer-Verlag, 1986. x, 249pp. Publisher´s decorated hardcover. Small markings on half title page. Covers partly faded from sunshine. Otherwise Very Good. Applied Mathematical Sciences, Volume 1.

[ ATA: 59342 ] Pris: 250 SEK

JOHNS, Catherine/ POTTER, Timothy, The Thetford Treasure. Roman Jewellery and Silver. The Trustees of the British Museum by British Museum Publications Limited 1983. 136pp. + 4 colour plates + 16 b/w plates. Quarto. Illustrated. Publisher´s cloth. No dustjacket.

¶ With contributions by: M. R. Cowell, A. K. Gregory, M. Henig, R. Holmes, K. H. Jackson, S. La Niece, N. D. Meeks, W. A. Oddy and drawings by Philip Compton and Robert Pengelly and photographs by Victor Bowley.

[ ATA: 56895 ] Pris: 600 SEK

JOHNS, Leslie, IPC Blomsterbok. Om krukväxter och blomsterarrangemang. Örebro u.å. 196 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 47010 ] Pris: 75 SEK

JOHNSON, Bengt Emil, Ordens fest. Dikter. Bonniers 1986. 77s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 54342 ] Pris: 75 SEK

JOHNSON, Chalmers, Conspiracy at Matsukawa. University of California Pres 1972. x, 460 p. + plates. Publisher's hardcover with dj. Ex. library with stamps. In good condition.

[ ATA: 48397 ] Pris: 200 SEK

JOHNSON, D. L. / P. N. Sen (ed.), Physics and Chemistry of Porous Media (Schlumberger-Doll Research, 1983). New York 1984. (12) 223 (5) pp. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 46854 ] Pris: 100 SEK

JOHNSON, Douglas / Madeleine Johnson, The Age of Illusion: Art and Politics in France 1918-1940. New York 1987. 160 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 26603 ] Pris: 200 SEK

JOHNSON, Edwin, Rymdpatrullen. Falun 1968. 120 s. Minipocket. Snedläst och litet nötta omslag.

[ ATA: 13966 ] Pris: 60 SEK

JOHNSON, Eyvind, Några steg mot tystnaden. Tusende. Stockholm 1974. 462 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19673 ] Pris: 50 SEK

JOHNSON, Eyvind, Livsdagen lång. Stockholm 1964. 331 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 22429 ] Pris: 75 SEK

JOHNSON, Eyvind, Vägar över Metaponto. Stockholm 1959. 78 (2) s. Förlagets pappband.

[ ATA: 38644 ] Pris: 50 SEK

JOHNSON, Eyvind, Nils Ahnlund. Norstedts 1957. 25s. Häftad. Namnt. på smutstitelbladet.

[ ATA: 49281 ] Pris: 50 SEK

JOHNSON, Gustaf, Frödings lyriska översättningar. Norma, Borås 1987. 174s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Övre högra hörnet stött. Namnteckning på försättsbladet. Gustaf Fröding-sällskapet XIX.

[ ATA: 10370 ] Pris: 75 SEK

JOHNSON, Hewlett, The Upsurge of China. Peking 1961. 372 (2) pp. + 2 folding maps. Publisher's cloth backed volume. Signature to front leaf; in good condition.

[ ATA: 49314 ] Pris: 150 SEK

JOHNSON, Lucy Black / Pyke Johnson (ed.), Cartoon Treasury: A Collection of the World's Funniest Cartoons. London 1956. ca 250 pp. Publisher's black cloth. Quarto. No dj.

[ ATA: 43320 ] Pris: 125 SEK

JOHNSON, Neil, Hästen - snabb som vinden. Stockholm 1988. 30 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 22691 ] Pris: 60 SEK

JOHNSON, Paul, Samhällets fiender. Stockholm 1980. 294 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

[ ATA: 2314 ] Pris: 80 SEK

JOHNSON, Paul, Det modernas födelse 1815-1830. Ratio 1992. xii, 941s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

[ ATA: 8415 ] Pris: 125 SEK

JOHNSON, Paul, The Birth of the Modern: World Society 1815-1830. London 1991. 1095 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 35620 ] Pris: 200 SEK

JOHNSON, Paul, A History of the Modern World: From 1917 to 1980s. London 1984. vii, 817 pp. Softcover.

[ ATA: 35634 ] Pris: 100 SEK

JOHNSON, Paul, Moderna tider. Stockholm 1987. 942 pp. Ill. Förlagets svarta klotband utan skyddsomslag.

[ ATA: 39142 ] Pris: 125 SEK

JOHNSON, Samuel, Prins Rasselas av Abessinien. Stockholm 1964. 164 s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 38647 ] Pris: 70 SEK

JOHNSON, Seved / V. V. Dubin / V. V. Roginskij (ed.), La Suède et la Russie. Documents et Matériaux 1809-1818. Uppsala 1985. viii, 460 pp. + Color Plates. Publisher's hardcover with dj. Small quarto. In good condition. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Riksarkivet et Utrikesdeprtementet).

[ ATA: 7444 ] Pris: 150 SEK

JOHNSON, Seved, Sverige och stormakterna 1800-1804. Lund 1957. xx, 263s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 7932 ] Pris: 75 SEK

JOHNSON, Uwe, Den tredje boken om Achim. Stockholm 1962. 223 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 10160 ] Pris: 75 SEK

JOHNSSON, Arne, Himmelsfärd (snart grönskar alla träd). Dikter, bilder. Symposion 1986. 43 s. Ill. Häftad. Litet märke efter prislapp å omslaget.

[ ATA: 18482 ] Pris: 70 SEK

JOHNSSON, Joh. W., Syner under vandringen Stadsmissionens förlag, Stockholm 1937. 112s. Häftad.

[ ATA: 9725 ] Pris: 60 SEK

JOHNSSON, Karin, Olycksmaskeraden. En skildring från tjusarkonungens sista dagar. Bonniers 1926. 224s. Illustrerad. Privatklotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 6481 ] Pris: 90 SEK

JOHNSSON, Melker, D.H. Lawrence. Bonniers, Stockholm 1939. 287s. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslagets främre övre del skadad.

[ ATA: 10349 ] Pris: 90 SEK

JOHNSSON, Philip / Lennart Lauenstein, Inga fler insatser. Stockholm 2004. 255 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 37501 ] Pris: 75 SEK

JOHNSSON, Philip / Lennart Lauenstein, Statsrådet flyter i land. Göteborg 1999. 181 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38468 ] Pris: 75 SEK

JOHNSSON, Philip/ LAUENSTEIN, Lennart, Mord med ord. Tre böcker 2001. 246s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 43403 ] Pris: 75 SEK

JOHNSTON, Francis, Fatima: The Great Sign. Tan Books and Publishers, 1980. (8),148pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58827 ] Pris: 100 SEK

JOHNSTON, Sir Harry, Gay-Dombeys. Stockholm 1924. 459 s. Halfranskt band.

[ ATA: 19668 ] Pris: 50 SEK

JOHNSTON, William, The Inner Eye of Love: Mysticism and Religion. New York 1982. 208 pp. Softcover.

[ ATA: 30064 ] Pris: 125 SEK

JOLLES, G. / K. R. H. Wooldridge (ed.), Drug Design: Fact or Fantasy? London 1984. 268 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Small prev. owner's signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ Proceedings of the Third Rhone-Poulenc Round Table Conference.

[ ATA: 31957 ] Pris: 250 SEK

JOMMI, Goffredo, Realität der irrealen Dichtung. Don Quijote und Dante. Hamburg 1964. 155 pp. Paperback. Fine condition.

[ ATA: 25867 ] Pris: 75 SEK

JONAS Friedrich, Geschichte der Soziologie I-IV. Hamburg 1968-1969. 4 volumes. 259 + 253 + 259 + 285 pp. Paperback.

[ ATA: 31470 ] Pris: 200 SEK

JONASON, Anders, Äreminne över en död Säpo-chef. Stockholm 1987. 248 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning.

[ ATA: 21818 ] Pris: 75 SEK

JONASON, Per, Kina - ett mysterium? Stockholm 1993. 278 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 41234 ] Pris: 100 SEK

JONASSON, Anna / Carolina Vendil Pallin (red.), Ryssland. Politik, samhälle och ekonomi. Stockholm 2009. 328 s. Häftad. En sida med bläcknotering; övrigt i gott skick.

[ ATA: 47993 ] Pris: 150 SEK

JONASSON, Gustaf, I väntan på uppbrott? Akademisk avhandling. Uppsala 1981. 115s. Häftad. Ded. Studia Historica Upsaliensia 118.

[ ATA: 15800 ] Pris: 75 SEK

JONASSON, Gustaf, Utländska krigsfångar i Örebro län under stora nordiska kriget. Kumla 1997. Pp. 353-372. Illustrerad. Häfte. Tillskrift på främre omslaget.

¶ Särtryck ur Krigsmakt och bygd.

[ ATA: 16287 ] Pris: 50 SEK

JONASSON, Gustaf, Medeltidens Örebro. Stockholm 1984. 186 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 45401 ] Pris: 75 SEK

JONASSON, Lisa / Andreas Eriksson, Texten. Stockholm 2003. 98 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14482 ] Pris: 75 SEK

JONASSON, Stig (red.), Nazismen i dokument. Stockholm 1990. 204 s. Ill. Häftad. Något nött.

[ ATA: 6002 ] Pris: 50 SEK

JONES, Bruce, Tarotown. Star Book 1982. 234 pp. Paperback.

[ ATA: 47656 ] Pris: 50 SEK

JONES, D. F., Implosion. Panther 1969. 206 pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 47581 ] Pris: 50 SEK

JONES, Daniel, Everyman's English Pronouncing Dictionary. Eleventh Edition. London 1958. 538 pp. Publisher's blue cloth. Stains to boards.

[ ATA: 25213 ] Pris: 60 SEK

JONES, Ernst, Sigmund Freud: Life and Works. Volume Three: The Last Phase 1919-1939. Second Impression. London 1974. 536 s. Publisher's cloth with worn dj.

[ ATA: 14209 ] Pris: 100 SEK

JONES, Frederic J., A Modern Italian Grammar. University of London Press 1960. 390pp. + plates. Publisher´s cloth with dust jacket. Name on inside of front cover.

[ ATA: 54334 ] Pris: 100 SEK

JONES, J. G. / J. L. Lewis (ed.), The Role of the Laboratory in Physics Education. Birmingham 1978. vi, 192 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 44860 ] Pris: 150 SEK

JONES, John, Dostoevsky. Oxford University Press, 1985. 365pp. Softcover.

[ ATA: 59845 ] Pris: 75 SEK

JONES, LeRoi, Dutchman and the Slave. Two plays by LeRoi Jones. Faber and Faber, 1965. (6), 88pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 59507 ] Pris: 60 SEK

JONES, Marc Edmund, Astrologins grunder. Larson 1977. 196s. Häftad. Något nött och solkig.

[ ATA: 15587 ] Pris: 50 SEK

JONES, Raymond F., Rymdens son. Wennwerbergs 1957. 160s. pocket. Rymdböckena 3.

[ ATA: 5529 ] Pris: 50 SEK

JONES, Raymond F., Rymdens son. Stockholm 1957. 160 s. Pocket. Snedläst och med fuktfläck. Rymdböckerna 3.

[ ATA: 15225 ] Pris: 50 SEK

JONES, Richard M., Modern drömpsykologi. Att förstå och förklara drömmar. Natur och Kultur 1976. 215s. Häftad. Omslaget är nött och har flera veck.

[ ATA: 5876 ] Pris: 75 SEK

JONES, Stanley, Växande liv. Andaktsbok för hela året. Kumla 1990. Opag. ca 400 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44128 ] Pris: 100 SEK

JONG-GIL, Kim, The Darling Buds of May: Essays on English and Korean Poetry. Korea University Press 1991. 218 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 43355 ] Pris: 250 SEK

JONSON, Ben, Five Plays. Edited with an introduction by G. A. Wilkes. Oxford University Press 1989. xix, 604 pp. Paperback. Good condition.

¶ Every Man in His Humour / Sejanus / Volpone or The Fox / The Alchemist / Bartholomew Fair

[ ATA: 28371 ] Pris: 60 SEK

JONSON, Björn, Landet bortom flottbron. Stockholm 1978. 135 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 24320 ] Pris: 70 SEK

JONSON, Björn, Djur. Teckningar och texter i färg. Stockholm 1970. ca 100 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Obetydligt solkigt omslag.

[ ATA: 26405 ] Pris: 90 SEK

JONSON, Erik, Det kategoriska imperativet. Värdeteoretiska studier i Kants etik. Akademisk avhandling. Uppsala 1924. 154 (2) s. Häftad. Omslagen nötta med papersförlust. Veck å sista sidan.

[ ATA: 37979 ] Pris: 200 SEK

JONSON, Lotta (red.), Stolar talar. En designresa genom Sverige. Svensk form/Telia InfoMedia ,1996. 88s. Illustrerad. Häftad. Nyskick.

[ ATA: 54545 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Elgard, Tokfursten. Rabén & Sjögren, Stockholm, 1986. 194 s. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

[ ATA: 20875 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Else (red.), Bland tomtar och troll. Omslag och illustrationer av Einar Norelius. Stockholm 1972. 119 s. Förlagets dekorerade pappband. Sextiofemte årgången.

[ ATA: 30694 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Else (red.), Bland tomtar och troll. Omslag och illustrationer av Hans Arnold. Stockholm 1993. 112 s. Förlagets dekorerade pappband. Svagt fuktade sidor. Åttiosjätte årgången.

[ ATA: 30695 ] Pris: 65 SEK

JONSSON, Gun, Kalmarminnen under 150 år med Dillbergska Bokhandeln 1832-1982. Kalmar 1982. 179,(1)s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 11021 ] Pris: 100 SEK

JONSSON, Henning, Norra Ny. En sockenkrönika. Karlstad, 1957. 216s. Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 59210 ] Pris: 250 SEK

JONSSON, Inge (red.), Vad händer med svenska språket? Andra tryckningen. Stockholm 1977. 212 s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 29683 ] Pris: 50 SEK

JONSSON, Inge, Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei. Stockholm 1961. 324 s. Häftad.

[ ATA: 1455 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Inge, Humanistiskt credo. Norstedts 1988. 284s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 3997 ] Pris: 50 SEK

JONSSON, Inge, Den sköna lögnen. Stockholm 1986. 124 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 13165 ] Pris: 60 SEK

JONSSON, John (red.), Hembygdsbok för Näsby. Näsby 1984. 272 s. + karta. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 34603 ] Pris: 300 SEK

JONSSON, Johnny, Bibeltolkning och bibelbruk - en bibliografi. Svenska kyrkans forskningsråd 2001. 128,(4)s. Häftad.

[ ATA: 28733 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Lars, A Monograph of the Genus Microcoelia (Orchidaceae). Doctoral dissertation. Uppsala 1981. (10) 151 (3) pp. Illustrated + one colour photograph. Original wrappers. Excellent condition. (Symbolae Botanicae Upsalienses XXIII:4).

[ ATA: 13353 ] Pris: 150 SEK

JONSSON, Marita, Abdikationen. Stockholm 2005. 238 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40642 ] Pris: 100 SEK

JONSSON, Marita, På Bellmans tid. Bonniers 2002. 176s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 50753 ] Pris: 100 SEK

JONSSON, Marita, På Bellmans tid. Bonniers 2002. 176s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 52465 ] Pris: 100 SEK

JONSSON, Sune, Blombok. Lts förlag 1983. 334s. Förlagets pappband. Ryggen något nött.

[ ATA: 12622 ] Pris: 150 SEK

JONSSON, Sune, Stationskarl Albin E. Anderssons minnen. Stockholm 1974. 284 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Recensionsstämpel; övrigt i gott skick.

[ ATA: 25181 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Sune, Brobyggarna. LT 1969. 256s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 41894 ] Pris: 125 SEK

JONSSON, Sune, Bilder från bondens år. LTs Förlag, 1967. Många sidor, Kvarto. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 59895 ] Pris: 125 SEK

JONSSON, Thorsten, Konvoj. Tusende. Stockholm 1947. 266 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 27796 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Torsten, Utflykt. Dikter. Stockholm 1933. 68 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25467 ] Pris: 175 SEK

JONSSON, Torsten, Som ett träd. Dikter. Stockholm 1938. 80 s. Häftad.

[ ATA: 25468 ] Pris: 75 SEK

JONZON, Gerd, Vattenbärerska. Idé och Kultur, Stockholm 1967. 48s. Häftad.

[ ATA: 54611 ] Pris: 75 SEK

JOOS, Georg, Lehrbuch der theoretischen Physik. Fünfte Auflage. Leipzig 1943. XXIV, 742 pp. Publisher's half cloth. In good condition.

[ ATA: 45066 ] Pris: 200 SEK

JOPLIN, Norman, Leksakssoldater. Den nya, utförliga handboken. Könemann 1999. 80 s. Ill. Häftad. Förlagsny. Mycket gott skick.

[ ATA: 39846 ] Pris: 40 SEK

JOR, Finn, Sören Kierkegaard. SKDB 1955. 160s. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Inget skyddsomslag. Byertsstreckad och med blyertsnoteringar på de sista 2 blanka bladen.

[ ATA: 52287 ] Pris: 70 SEK

JORDAN, Brigitte, Birth in Four Cultures. A Crosscultural Investigation of Childbirth in Yucatan, Holland, Sweden and the United States. Eden Press, 1983. Fourth Edition 1988. (8),vi,144pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 58451 ] Pris: 75 SEK

JORDAN, Karl, Investiturstreit und frühe Stauferzeit. München 1970. 206 (2) pp. Paperback. Very good condition. (Gebhardt Handbuch der deutsche Geschichte Band 4).

[ ATA: 42143 ] Pris: 75 SEK

JORDAN, Lee, Criss-Cross. Coronet 1984. 192 pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 47259 ] Pris: 50 SEK

JORGENSEN, Ivar, Whom the gods would slay. Belmont 1968. 140pp. Pocket book. Crisp copy.

[ ATA: 31679 ] Pris: 50 SEK

JORPES, Erik, Jöns Jacob Berzelius. Ett 100-årsminne.. Fritzes 1949. 56s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 56158 ] Pris: 50 SEK

JORUNN KYDLAND, Anne/ GROVEN MUHREN, Dagne/ YSTAD, Vigdis, Henrik Wereland, Såmannen. Aschehoug 2208. 459s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation från en av redaktörerna.

[ ATA: 55368 ] Pris: 100 SEK

JOSÈPHE, Flavius, La guerre des Juifs. Traduit du grec par Pierre Savinel. Précedée par Du bon usage de la trahison par Pierre Vidal-Naquet. Les Éditions de Minuit, Paris 1977. 602pp.. Sofcover. Slightly worn. Pencil markings and annotations.

[ ATA: 56278 ] Pris: 150 SEK

JOSEFSON, Ruben, Ödmjukhet och tro. En studie i den unge Luthers teologi. Stockholm, Sv. Ky. Diakonistyrelses Bokförlag, 1939. 200 s. Ouppskuren,

[ ATA: 2967 ] Pris: 60 SEK

JOSEFSON, Ruben, Den naturliga teologins problem hos Luther. Uppsala 1943. 130 s. Häftad. Exlibris och namnteckning å titelblad. Understrykningar. Uppsala universitets årsskrift 1943: 4.

[ ATA: 13014 ] Pris: 100 SEK

JOSEFSSON, Urban, Det romantiska tidehvarfvet. De svenska romantikernas medeltidsuppfattning. Akademisk avhandling. Uppsala 2002. 326 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 5206 ] Pris: 200 SEK

JOSEFSSON, Willy, De obarmhärtiga. Stockholm 2003. 330 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Recensionsstämpel å övre snitt.

[ ATA: 27920 ] Pris: 90 SEK

JOSEHSON, Ragnar, Tessin i Danmark. Stockholm, Bonniers, 1924. 245s. + planscher. Häftad. Nött. Pappersförlust om cirka 5 kvadratcentimeter i nedre högra hörnet av främre omslaget.

[ ATA: 58595 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Åke, Die Columellahandschriften. Uppsala 1955. 181 pp. Original wrappers. In good condition.

[ ATA: 33014 ] Pris: 125 SEK

JOSEPHSON, Erland, Benjamin. Generalskan. Stockholm 1963. 70 s. Häftad. Namnteckning. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 19666 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Lennart, Strindbergs drama Fröken Julie. Almqvist & Wiksell 1965. 320s. Häftad. Främre nedre högra hörnet något stött.

[ ATA: 12486 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Lennart, En orientering om Hamlet. Stockholm 1960. 112 s. Häftad.

[ ATA: 40852 ] Pris: 50 SEK

JOSEPHSON, Matthew, The Robber Barons. Reprint of 1962 Edition. Harvest 1995. (12),474pp. Paperback.

[ ATA: 10859 ] Pris: 100 SEK

JOSEPHSON, Olle, Mäster Palm talar. Uppsala 1991. 79 s. Häftad. Arberarrörelsen och språket.

[ ATA: 26537 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Ragnar, Strimmor av liv. Bonniers, Stockholm 1967. 227s. + illustrationer. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet.

[ ATA: 10450 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, ragnar, Barocken. Stockholm 1948. 532 s. Ill. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 30808 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Ragnar, Per Hallström. Norstedts 1960. 36pp. Häftad. Namnt. på smutstitelbladet.

[ ATA: 49284 ] Pris: 50 SEK

JOSEPHSON, Ragnar, Borgarhus i Gamla Stockholm. I. Byggnadshistoria på grundval af samfundet S:t Eriks Stockholmsregister. Samfundet S:t Erik, Stockholm 1916. XVI,410,(2)s. + utvikbar karta. Illustrerad. Häftad. Något nött. Veck å främre omslaget.

[ ATA: 57351 ] Pris: 100 SEK

JOSEPHSON, Ragnar, Fri vandring. Bonniers 1937. 215s. Häftad.

[ ATA: 57443 ] Pris: 70 SEK

JOSEPHUS, Flavius, Judarnas gamla historia. Rediviva 1988. X,982s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Kommenterat korrektur på förordet av Öyvind Sjöholm medföljer.

¶ Denna upplaga av Flavius Josephus, Judarnas gamla historia är utförd i faksimil efter en upplaga som utgavs i Köping 1889.

[ ATA: 52022 ] Pris: 350 SEK

JOSEPSSON, AEvar Örn, Svarta änglar. Stockholm 2007. 348 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 41737 ] Pris: 125 SEK

JOSEPSSON, Aevar Örn, Svarta änglar. Schibsted förlagen 2007. 349s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 44351 ] Pris: 90 SEK

JOURDAIN, Stephen, Radical Awakening. Cutting Through the Conditioned Mind. Dialogues with Stephen Jourdain. Edited by Gilles Farcet. Inner Directions Publishing 2001. 198pp. Softcover. Pencil Markings.

[ ATA: 52898 ] Pris: 75 SEK

JOYCE, James, Dublin-noveller. Översatt av Emelie Kullman. Första svenska utgåvan. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1931. 215s. Häftad. Namn på försättsbladet: Teddy Brunius.

[ ATA: 1268 ] Pris: 200 SEK

JOYCE, James, Exiles: A Play In Three Acts. With the author's own notes and an introduction by Padraic Colum. London Cape 1952. 176 pp. Publisher's red cloth with dj. Creases to dj; else in good condition.

[ ATA: 49521 ] Pris: 125 SEK

JOYCE, James, Porträtt av konstnären som ung. I nyöversättning av Tommy Olofsson. Andra tryckningen, sjätte tusendet. Atlantis 1995. 276s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57504 ] Pris: 90 SEK

JOYET-LAVERGNE, Ph., La théorie physico-chimique de la sexualité. Paris G. Doin 1932. 102 (2) pp. Ill. Original wrappers. In good condition.

[ ATA: 45497 ] Pris: 250 SEK

JUDGE, Brenda, Thinking About Things: A Philosophical Study of Representation. Scottish Academic Press 1985. 240 pp. Softcover.

[ ATA: 41689 ] Pris: 100 SEK

JUEL, Karin, Att söka lyckan. W & W 1958. 182s. Häftad. Sista 3 bladen med fläckar.

[ ATA: 51869 ] Pris: 90 SEK

JUHLIN, Margareta, Där ängeln fällde en tår. Stockholm 1999. 32 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 25443 ] Pris: 75 SEK

JULÉN, Björn, Hjärtats landsflykt. En Levertinstudie. Stockholm 1961. 339 s. Häftad.

[ ATA: 27245 ] Pris: 70 SEK

JULES-ROSETTE, Bennetta. Black Paris. The African Writer´s Landscape. Foreword by Simon Njami. University of illinois Press 1998. xx, 351pp. Publisher´s cloth with dust-jacket.

[ ATA: 6283 ] Pris: 250 SEK

JULIEN, Paul, Dvärgfolkens värld. Hos Afrikas pygméer. Med 16 planscher. Natur och Kultur, 1956. 212s. + karta. Illustrerad. Häftad. Något nött.

[ ATA: 59079 ] Pris: 75 SEK

JULIN, Erik, Vessers udde. Mark och igenväxande vegetation i en igenväxande löväng vid Bjärka-Säby. Uppsala 1948. XVI, 186 + tabeller, kartor och planscher. Häftad. Kvarto. Med dedikation. (Acta Phytogeographica Suecica 23).

[ ATA: 49429 ] Pris: 100 SEK

JULIUSSON, Per, The Gonds and their Religion: A study of the integrative function of religion in a present, preliterary, and preindustrial culture in Madhya Pradesh, India. Dissertation. Stockholm 1974. 248 pp. Orig. Wrap. Stockholm Studies in Comparative Religions 11.

[ ATA: 8307 ] Pris: 125 SEK

JULLIAN, Philippe, Oscar Wilde. Translated by Violet Wyndham. Readers Union. Constable. London 1970. (12),420pp. + plates. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57475 ] Pris: 100 SEK

JULLIARD, Jacques, Fascism i antågande. Stockholm 1994. 109 s. Häftad. Understrykningar i blyerts; övrigt i gott skick.

[ ATA: 36694 ] Pris: 100 SEK

JUMA, Abdurahman, Unguja Ukuu on Zanzibar: An Archaeological Study of Early Urbanism. Dissertation. Uppsala 2004. 198pp. Quarto. Illustrated. Softcover. (Studies in Global Archaeology 3).

[ ATA: 14100 ] Pris: 100 SEK

JUNG YOUNG LEE, Cosmic Religion. Harper Colophon Books 1978. 109pp. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 52804 ] Pris: 75 SEK

JUNGANDREAS, Wolfgang, Geschichte der englischen Sprache. Göttingen 1949. 270 (2) pp. Origina wrappers.

[ ATA: 33779 ] Pris: 75 SEK

JUNGAR, Ann-Cathrine, Surplus Majority Government. A Comperative Study of Italy and Finland. Uppsala 2000. 384pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 51769 ] Pris: 100 SEK

JUNGBLUTH, Günther, Interpretationen mittelhochdeutcher Lyrik. Gehlen 1969. 291,(1)pp. Soft covers. Head of Spine bumped.

[ ATA: 22473 ] Pris: 100 SEK

JURANDER, Claes, Nilsson. En bildroman. Stockholm 1974. 169 s. Ill. Häftad. Fd. biblioteksex. med utgallringsstämplar.

[ ATA: 26156 ] Pris: 75 SEK

JURGENS, Evert, Amazonas blev mitt hem. 2 upplagan. Verbum 1969. (2),200s. Häftad.

[ ATA: 6611 ] Pris: 75 SEK

JUUL, Ole, De röda ängarna. Stockholm 1945. 212 s. Häftad. Ouppskuren och i got skick.

[ ATA: 32090 ] Pris: 100 SEK

KA-RIM, Lee, Le front contre la fenêtre. Paris 1997. 148 (6) pp. Softcover.

[ ATA: 31958 ] Pris: 100 SEK

KÖLLERSTRÖM, Richard, Procession. Dikter, Cavefors 1961. 62s. Häftad. Recensionsstämpel på bakre omslaget.

[ ATA: 54610 ] Pris: 50 SEK

KÖNIGSSON, Lars-König, The Holocene History of the Great Alvar of Öland. Dissertation. Uppsala 1968. 172pp. + plates. Ill. Publisher's cloth with d j. Name on first page. Acta Phytogreographica Suecica 55.

[ ATA: 23242 ] Pris: 350 SEK

KÖRNER, Stephan, Conceptual Thinking: A Logical Inquiry. New York 1959. 301 pp. Paperback.

[ ATA: 21257 ] Pris: 100 SEK

KÖSSLER, Maximilian, Selbstmord und Tötung auf Verlangen. Ein strafrechtliche Studie. Wien und Leipzig Moritz Perles 1925. 54 (2) pp. Original wrappers. Prev. owner's bookplate on inside of front wrapper.

[ ATA: 44532 ] Pris: 700 SEK

KÖSTER, Anne, GARDE, Karin, Övergång - inte undergång. Natur och kultur 1994. 187s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 10379 ] Pris: 75 SEK

KÅHRE, Georg, Strandhugg. Mariehamn 1986. 161 s. Häftad. Gott skick. (Åländska klassiker).

[ ATA: 32500 ] Pris: 100 SEK

KÄLLBERG, Marianne, Mitt fantastiska självporträtt. Rabén & Sjögren 1962. 58s. Häftad.

[ ATA: 54609 ] Pris: 60 SEK

KÄLLSTRÖM, Olle/ ASKMARK, Ragnar, Altare och funt. SKDB, 1948. 149s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets halvpergamentband. Inget skyddsomslag. Tillskrift över hela försättsbladet.

[ ATA: 59165 ] Pris: 75 SEK

KÄLLSTRÖM, Olle/ Ragnar AKMARK, Altare och funt. SKDB 1948. 149s. Illustrerad med 98 planscher. Privat klotryggsband med främre omslaget medbundet

[ ATA: 52260 ] Pris: 90 SEK

KÄLLSTRÖM, Per, Bosch i Sverige - en företagshistorik. Stockholm 1970. 214s. + planscher. Illustrerad. Förlagets klotband.

[ ATA: 16186 ] Pris: 150 SEK

KÄLLSTRÖM, V. E., Handledning i jakt för nybegynnare. Andra genomsedda upplagan. Stockholm 1969. 184 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 49449 ] Pris: 90 SEK

KÄRFVE, Eva, Konsten att bli människa. Individ och myt i medeltidens riddarvärld. Symposion, 1997. 232 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 4216 ] Pris: 175 SEK

KÄRFVE, Eva, Den stora ondskan i Valais. Symposion 1992. 256s. Häftad.

[ ATA: 5728 ] Pris: 75 SEK

KÄRRHOLM, Mattias, Arkitekturens territorialitet. Till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum. Institutionen för arkitektur, LTH, Lund 2004. 317s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 53607 ] Pris: 250 SEK

KÄSEMANN, Ernst, Exegetische Versuche und Besinnungen. Zwiter Band. 2. Aflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1965. 304 S.

[ ATA: 2985 ] Pris: 90 SEK

KAAE, Börge, Att använda hobbymaskiner. Stockholm 1972. 145 (5) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 38827 ] Pris: 60 SEK

KAARSBERG, Christian, Djävulens järnväg. En resa i Amazonas historia. Nya Doxa 1997. 173 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 17247 ] Pris: 90 SEK

KABAT-ZINN, Jon, Vart du än går är du där. Medveten närvaro i vardagen. Natur och Kultur, 2006. 261s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 59374 ] Pris: 100 SEK

KABBANI, Shaykh Muhammad Hisham, Keys to the Divine Kingdom. Lessons on Mystical Aspects of Man and Science. Islamic Supreme Council of America, 2005. xiv,88pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58647 ] Pris: 75 SEK

KABELL, Aage, Faser af dansk diktning. Rosenkilde og Bagger 1959. 228s. Grönt klotband (Levins, Uppsala) med omslagen medbundna.

[ ATA: 22496 ] Pris: 200 SEK

KABELL, Aage, Inledning til svensk metrik. Uppsala 1962. 91s. Häftad. Ouppskuren.

¶ På danska.

[ ATA: 55352 ] Pris: 100 SEK

KADARE, Ismail, Monstret. Stockholm 1994. 186 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 19690 ] Pris: 60 SEK

KAEGBEIN,Paul, LENZ, Wilhelm, Fünfzig Jahre baltische Geschichtsforshcung 1947-1996. Köln 1997. 197pp. Original wrappers.

[ ATA: 6661 ] Pris: 100 SEK

KAEGI, Adolf / Hugo Blümner, Autenrieths Schulwörterbuch zu den homerischen Gedichten. Dreizehnte, vielfach verbesserte Auflage. Teubner 1920. VI, 255 pp. + 31 plates + 21 pp. + map. Publisher´s pictorial cloth backed boards. Good.

[ ATA: 34368 ] Pris: 150 SEK

KAH, Marianne, Die Welt der Römer mit der Seele suchend... Die Religiosität des Prudentius im Spannungsfeld zwischen pietas christiana und pietas Romana. Bonn 1990. xx, 369 (3) pp. Publisher's hardcover. Very good condition. (Hereditas. Studien zur Alten Kirchengeschichte 3).

[ ATA: 41217 ] Pris: 200 SEK

KAHLE, Sigrid, Jag valde mitt liv. Bonniers, Stockholm 2003. 768s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Litet snedläst.

[ ATA: 17357 ] Pris: 100 SEK

KAHLE, Sigrid, Jag valde mitt liv. Bonniers, Stockholm 2003. 768s. + planscher. Illustrerad.. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation på titelbladet.

[ ATA: 22387 ] Pris: 200 SEK

KAHLE, Sigrid, Att vilja sitt öde - trots allt. Bonniers, 2013. 678s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58806 ] Pris: 150 SEK

KAHLER, Erich von, Untergang und Übergang. Essays. München 1970. 249 pp. Paperback.

[ ATA: 30829 ] Pris: 50 SEK

KAHN, George N., De 36 största misstag säljare gör och hur de rättas till. Beckmans, Stockholm 1965. 206s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 9438 ] Pris: 150 SEK

KAHN, James, Time's Dark Laughter. Panther 1983. 352 pp. Paperback. Somewhat worn.

[ ATA: 47496 ] Pris: 50 SEK

KAHRS, Eivind (ed.), Kalyanamitraraganam. Norwegian University Press 1986. xiv,312pp. + plates. Publishers hard cover with dust-jacket. Very good condition. Instituttet for sammenlignende kulturforskning Serie B: Skrifter LXX.

¶ Contributions by Pentti Aalto, Per-Arne Berglie, Carl Suneson, Jens Braarvig, Erik af Edholm, Gunilla Gren-Eklund, Hans Hendriksen, Jörundur Hilmarsson, Eivind Kahrs, Knut Kristiansen, Per Kvaerne, Gösta Liebert, Christian Lindtner, Georg von Simson, Prods O. Skjaervö, William L. Smith, Fredrik Thordarson, Bo Utas, Ruith Walldén

[ ATA: 16402 ] Pris: 290 SEK

KAIJSER, Ingrid, NATHORST-BÖÖS, Ernst & PERSSON, Inga-Lill, Ur sjömannens kista och tunna. Sjöhistoriska museet, Stockholm 1982. 95s. Ill. Häftad.

[ ATA: 15697 ] Pris: 150 SEK

KAIKKONEN, Marja, Laughable Propagand. Modern Xiangsheng as Didactic Entertainment. Dissertations. Stockholm 1990. 515 pp. Softcover. Creases to last pages; else in very good condition.

[ ATA: 30347 ] Pris: 175 SEK

KAISER, Niels-Jörgen, Det nya Japan. Fotografier av Poul H. Hansen. Stockholm 1964. 198 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

[ ATA: 45593 ] Pris: 60 SEK

KAISTE, Jaana, Das eigensinnige Kind. Schrecken in pädagogischen Warnmärchen der Aufklärung und der Romantik. Uppsala 2005. 193 (7) pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 37046 ] Pris: 250 SEK

KAIZUKA, Shigeki, Confusius. Translated by Geoffrey Bowas. London 1956. 192 pp. Publisher's hardcover with dj. Signature and prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ A Monograph.

[ ATA: 50049 ] Pris: 125 SEK

KALÉN, Nils, Kosmisk livssyn. Martinus och hans världsbild. Hälsans Förlag, Lidingö 1980. 95s. Häftad. Några blyertsstreck.

[ ATA: 52734 ] Pris: 40 SEK

KALÉN, Ture, QUESTIONES GRAMMATICAE GRAECAE. Gotenburg 1908. 111 pp. Orig Wrap. Worn covers.

[ ATA: 8311 ] Pris: 90 SEK

KALE, M. R., Pancatantra of Visnusarman. Dehli Motilal Banarsidass 1969. ca 300 pp. Publisher's decorated hardcover. Prev. owner's bookplate.

[ ATA: 47917 ] Pris: 100 SEK

KALIFF, Anders, Grav och kultplats. Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland. Akademisk avhandling. Uppsala 1997. 136 s. + 17 fig. Kvarto. Häftad. Aun 24.

[ ATA: 5690 ] Pris: 250 SEK

KALINOWSKI, Konstanty, Gloryfikacja panujacego i dynastii w sztuce Slaska XVII i XVIII wieku. Warszawa 1973. 222 pp. Ill. Softcover with dj.

[ ATA: 30775 ] Pris: 250 SEK

KALINOWSKI, Konstanty, Barockskulptur in Mittel- und Osteuropa. Poznan 1981. 231 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 30776 ] Pris: 250 SEK

KALLIFATIDES, Theodor, Den sista rosen. Stockholm 1996. 62 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33089 ] Pris: 70 SEK

KALLINEN, Maija, Change and Stability: Natural Philosophy at the University of Turku 1640-1713. Helsinki 1995. 439 pp. Ill. Original Wrappers. Very good condition. (Studia Historica 51).

[ ATA: 4373 ] Pris: 175 SEK

KALLSTENIUS, Gottfried, Handbok i oljemålning. Nionde upplagan. Stockholm 1949. 85 (3) s. Häftad. Namnteckning. Ouppskuren.

[ ATA: 38838 ] Pris: 75 SEK

KALM, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra hälft. Stockholm 1948. 274 s. Något nött.

[ ATA: 13008 ] Pris: 100 SEK

KALMAN, Hildur, The Structure of Knowing: Existential Trust as an Epistemological Category. Dissertation. Umeå 1998. 203 (9) pp. Softcover.

[ ATA: 38532 ] Pris: 150 SEK

KALNINS, Bruno, De baltiska staternas frihetskamp. Tiden 1950. 321s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 55398 ] Pris: 75 SEK

KAMINSKI, André, Nästa år i Jerusalem. Wiken 1991. 255s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6052 ] Pris: 60 SEK

KAMINSKI, André, Flimmergeschichten. Erste Auflage. Insel 1990. 217 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 38157 ] Pris: 75 SEK

KAMINSKI, Raymond, The Amazons of Somelon. Stoneshire 1983. 192 pp. Paperback.

[ ATA: 47234 ] Pris: 50 SEK

KAMMEN, Michael, American Culture and American Tastes: Social Change and the 20th Century. New York 1999. 320 (2) pp. Softcover. Somehwhat worn and soiled to edges.

[ ATA: 48812 ] Pris: 100 SEK

KAMPHAUSEN, Alfred, Der Ratzeburger Dom. Holstein 1966. 23 pp. + 40 plates. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24189 ] Pris: 60 SEK

KAMRAS, Hugo, Den unge Heidenstam. personlighet och idéutveckling. Akademisk avhandling. Stockholm 1942. 422 s. Häftad. Bakre omslag och sista sidor med veck; övrigt i gott skick.

[ ATA: 23622 ] Pris: 75 SEK

KAN, Aleksander, Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen. Uppsala 1991. 187s. Häftad. Fd. biblioteksex med stämplar. Gott skick. Opuscula Historica Upsaliensia 6.

[ ATA: 6691 ] Pris: 75 SEK

KAN, Aleksander, Rysslands geopolitiska läge och säkerhetsprinciper - mot historisk bakgrund. Oslo 1994. 40 (4) s. Häftad. Med dedikation.

[ ATA: 32800 ] Pris: 100 SEK

KAN, Aleksander, Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen. Uppsala 1991. 188 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick. (Opuscula Historica Upsaliensia 6).

[ ATA: 50657 ] Pris: 90 SEK

KAN, Aleksander, I påvente av frigjeringa. Sovjetisk historieteori mellom Stalin og Gorbatsjov. Norske Samlaget, Oslo 1988. 304s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 50935 ] Pris: 100 SEK

KAN, Aleksandr, Skandinaviens historia. Göteborg 1981. 423 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17080 ] Pris: 75 SEK

KANGAS, Robert, Indrivaren. Stockholm 2001. 232 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17479 ] Pris: 75 SEK

KANGASMAA-MINN, Eeva, The Syntactical Distribution of the Cherenmis Genitive II. Helsinki 1969. 144pp. Original wrappers. Stamped on title.

[ ATA: 16457 ] Pris: 100 SEK

KANGER, Helle, Human Rights in the U.N. Declaration. Dissertation. Uppsala 1984. 204 pp. Soft cover. Lower corner bumped.

[ ATA: 12668 ] Pris: 100 SEK

KANGER, Thomas, Sjung som en fågel. Stockholm 2002. 302 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49660 ] Pris: 60 SEK

KANN, K. / E. Kibbermann / F. Kibbermann / S. Kirotar (ed.), Eesti-Saksa Sonaraamat. Tallinn 1964. 985 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 6747 ] Pris: 200 SEK

KANT, Hermann, Die Aula. München 1966. 406 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 22226 ] Pris: 100 SEK

KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Samtal inför döden. Förord av Lennart Koskinen. Stockholm 1987. 181 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget slitet.

[ ATA: 1874 ] Pris: 100 SEK

KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Döden. Översättning av Margareta Edgardh. Stockholm 1978. 206 s. Häftad.

[ ATA: 1875 ] Pris: 75 SEK

KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Inför döden. Frågor och svar. Stockholm 1975. 174 (2) s. Häftad.

[ ATA: 7563 ] Pris: 125 SEK

KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Om barn och döden. Översättning av Göran Grip. Natur och Kultur, 1987. 296s. Förlagets dekorerade pappband. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 58094 ] Pris: 100 SEK

KÜCHEN, Maria, Lycklig hora. Stockholm 2000. 306 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14689 ] Pris: 70 SEK

KÜCHEN, Maria, Leoniderna. Stockholm 2002. 40 s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 28451 ] Pris: 45 SEK

KÜCHEN, Maria, De heliga. Stockholm 2006. 263 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 32342 ] Pris: 100 SEK

KÜCHEN, Maria, De behövande. Stockholm 2002. 294 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49368 ] Pris: 70 SEK

KÜCHEN, Maria, De försvunnas namn. Stockholm 2001. 64 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 50134 ] Pris: 70 SEK

KÜHN, Herbert, Europas förhistoriska klippkonst. Den svenska upplagan översedd av Holger Arbman. Strömbergs/ Stockholm 1955. 359s. + frontispis. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 53477 ] Pris: 150 SEK

KÜSTENMACHER, Werner Tiki, Simplify your life. Förenkla ditt liv och bli lyckligare och mer harmonisk. Stockholm 2006. 272 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 35069 ] Pris: 150 SEK

KAPLAN, Abraham, The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. University of Michigan 1971. xviii, 428 pp. Publisher's blue cloth. No dj. Some underlining in pencil.

[ ATA: 35624 ] Pris: 100 SEK

KAPLAN, Aryeh, Sefer Yetzirah. The Book of Creation. In Theory and Practice. Revised Edition. 4th printing. Samuel Weiser 2000. Revised edition first published 1997. xxvi,398pp. Softcover.

[ ATA: 16145 ] Pris: 200 SEK

KAPLAN, Jonathan, När livet kallar. Kirurg i katastrofområden. Stockholm 2003. 354 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 50270 ] Pris: 100 SEK

KAPLAN, Louise J., Inga röster tystnar helt. När ett barn mist en förälder, när en förälder har förlorat ett barn. Första utgåvan, andra tryckningen. Natur och Kultur 1997. 341s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57474 ] Pris: 75 SEK

KARAGEORGHIS, V., Archaeologia Mundi: Zypern. München 1968. 278 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. One small pare loss and two creases to dj; else in good condition.§

[ ATA: 43921 ] Pris: 200 SEK

KÁRASON, Einar, Guldön. Stockholm 1990. 216 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 34730 ] Pris: 125 SEK

KARDELL, hans, Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. Uppsala 1997. 120 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 28150 ] Pris: 75 SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 1. Med inledning av Teddy brunius och Sven Engdahl. Uppsala 1972. 107s. Häftad.

[ ATA: 7725 ] Pris: 75 SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 2. Uppsala 1977. 171s. Häftad.

[ ATA: 7726 ] Pris: 75 SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 3. Thomas Thorild and other studies. Uppsala 1982. 49s. Häftad.

[ ATA: 7727 ] Pris: 75 SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 4. Drei Studien. New printing of the 1932 edition. Uppsala 1986. (4),84 + 90 + 176pp. Original wrappers.

[ ATA: 7728 ] Pris: 125 SEK

KARITZ, Anders, Till tolkningen av Berkeley och Hume. Andra upplagan. Uppsala 1938. 88s . Häftad. Fläck å bakre omslag.Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25093 ] Pris: 50 SEK

KARITZ, Anders, Mytos och logos. Filosofins dubbeluppgift. Andra upplagan. Lund 1936. 27 s. Häftad. Lite lagerfläckad.

[ ATA: 25283 ] Pris: 60 SEK

KARITZ, Anders, Philosophie und Spezialforschung. Lund 1932. 58 pp. Original Wrappers. Good condition.

[ ATA: 29466 ] Pris: 90 SEK

KARITZ, Anders, Vad är filosofi? + Bilagor till vad är filosofi? Andra upplagan. Lund 1933. 2 vol. 16 s. + 7 s. Häftad.

[ ATA: 35524 ] Pris: 200 SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 5. Tillvarons motsatsspel och andra skrifter. Uppsala 2005. 373 (1) s. Häftad. Gott skick. (Skrifter utgivna av föreningen för filosofi och specialvetenskap XIV).

[ ATA: 39553 ] Pris: 125 SEK

KARLBERG, Maria/ MRAL, Brigitte, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik. Nqatur och Kultur, 2001. Andra tryckningen. 194s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57968 ] Pris: 100 SEK

KARLE, Gunhild, Prästen och poeten. Två västgötar i 1800-talets Sverige. 1. 1834-1846. Eget förlag, Uppsala 1993. 371s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ Endast del 1 (av 2).

[ ATA: 59480 ] Pris: 75 SEK

KARLEN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Stockholm 1942. 654 s. Förlagets halvklotband. Något solkig.

[ ATA: 13417 ] Pris: 75 SEK

KARLGREN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Norstedts 1942. 654s. Häftad.

[ ATA: 6660 ] Pris: 75 SEK

KARLGREN, Anton, Bolsjevikernas Ryssland. Bonniers 1925. 351,(1)s. Förlagets klotband.

[ ATA: 28335 ] Pris: 75 SEK

KARLGREN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Stockholm 1942. 654 s. Förlagets halvklotband med främre omslag.

[ ATA: 41774 ] Pris: 100 SEK

KARLGREN, Bernhard, Östasien under nittonde århundradet. Stockholm, Norstedts, 1920. (6),88s. Illustrerad. Häftad. Nött. Namnteckning i blyerts. Stämpel: Friexemplar, på främre omslaget. Liten lagning av bakre omslaget.

[ ATA: 58417 ] Pris: 120 SEK

KARLGREN, Hans (utg.), Homeosemi. Stockholm, Skriptor 1974. 184s. Häftad.

¶ Bidrag av Hans Karlgren, Jan Anward, Eva Braroe, Nils-Erik Enkvist, C.W. Welin, Ferenc Kiefer.

[ ATA: 16450 ] Pris: 100 SEK

KARLHOLM, Annika, Folkligt bildspråk. En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter. Akademisk avhandling. Uppsala 2000. 236s. Häftad. (Acta Academicae Regiae Gustavi Adolphi 68).

[ ATA: 4838 ] Pris: 140 SEK

KARLHOLM, Dan, Handböckernas konsthistoria. Om skapandet av allmän konsthistoria i Tyskland under 1800-talet. Akademisk avhandling. Symposion 1996. 288 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Några blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 13761 ] Pris: 125 SEK

KARLIN, Björn, Ericsons list IV. Finansiell thriller. Svenska aktieinstitutet 2001. 240s. Förlagets laminerade pappband.

[ ATA: 36991 ] Pris: 90 SEK

KARLIN, Björn, Ericsons list. (Scam i Kungsträdgården). Dagens Industri 1998. 352s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 36992 ] Pris: 100 SEK

KARLIN, G. J:son, Kulturhistoriska museet i Lund. (2),353s + planscher och utvikbar planritning. Blått klotband med främre omslaget medbundet. Inlagans övre högra hörn stött.

[ ATA: 10849 ] Pris: 125 SEK

KARLMAN, Roland, Evidencing Historical Classifications in British and America Historiography 1930-1970. Dissertation. Uppsala 1976. 110 pp. Soft covers. Ex library copy with stamps and small damage to spine.

[ ATA: 13817 ] Pris: 75 SEK

KARLSMO, Emilie, Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige. Akademisk avhandling. Stockholm 2005. 472 s. Ilustreradl. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 26828 ] Pris: 150 SEK

KARLSOHN, Thomas, Teknik-retorik-kritik. Om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan. Carlssons 2009. 427s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 53305 ] Pris: 100 SEK

KARLSON, K. F. / karl Thunander, Minne från Örebro, Nyköping och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet. Lund 1925. 98 (2) s. Häftad. Ouppskuren. Med biblioteksstämpel.

[ ATA: 38970 ] Pris: 100 SEK

KARLSON, Nils, The State of State. Doctoral dissertation. Uppsala 1993. 234pp. Soft cavers.

[ ATA: 11695 ] Pris: 150 SEK

KARLSON, William, Kungligt, adligt, lärt och lekt. Gleerups Lund 1941. 291 s. Häftad.

[ ATA: 5594 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Åsa (red.), Järnkvinnor. Bergslagens kvinnodagar 1995. Uppsala 1996. 109 s. Häftad. Gott skick. (Opuscula Historica Upsaliensia 17).

[ ATA: 19028 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Ann Mari, Damastväverskan Emma Wiberg i Undrom. LTs 1978. 84s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 56690 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Catarina, Förlorat järn - det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål. Jernkontoret, 2015. 348s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 49.

[ ATA: 59358 ] Pris: 150 SEK

KARLSSON, Elin, Drömmar från förr och nu. Roxana 1998. 32s.

[ ATA: 3661 ] Pris: 50 SEK

KARLSSON, Elsie, Lonely Planet. Modernista 2008. 96 s. Häftad.

[ ATA: 42168 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Fredrik, Muren av Jaspis. Bakhåll 2009. 272 s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 47799 ] Pris: 90 SEK

KARLSSON, Fredrik, Låtskrivarens känslighet för vibrationer. Bakhåll 2008. 207s. Förlagets dekorerade klotryggband.

[ ATA: 52447 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Gustav H., Från Rom till Asien. Carlssons 1992. 215s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

[ ATA: 11041 ] Pris: 50 SEK

KARLSSON, Gustav, Idéologie et cérémonial dans l`épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés et commentés. Nouvelle édition, revue et augmentée. Uppsala 1962. 157 (3) pp. Original wrappers. Unopened and in very good condition.

[ ATA: 4205 ] Pris: 150 SEK

KARLSSON, Harry, Den långa vägen. En skånsk byggmästare berättar. I Lund 1973. 286 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med en riss.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 25239 ] Pris: 200 SEK

KARLSSON, Henrik, Musikspelet. Det svenska musiksamhället av idag. Akademisk avhandling. Göteborg musikhögskolan 1980. 282 s. Omslaget veckat.

[ ATA: 4225 ] Pris: 100 SEK

KARLSSON, Ingemar (red.), Territoriets gränser. Stockholm 1997. 222 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 20282 ] Pris: 100 SEK

KARLSSON, Ingmar, Kina i våra hjärtan. Stockholm 1987. 247 s. Häftad.

[ ATA: 23931 ] Pris: 60 SEK

KARLSSON, Ingmar, Europa och folken. En europeisk nation eller nationernas Europa? Stockholm 1996. 236 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 45849 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, J. A., Sörmländska slott och gårdar. Anteckningar och minnen antecknade av J. A. Karlsson 1-6. Nyköping 1923-1927. 108 (2) + 120 (2) + 95 (1) + 100 + 215 (1) s. 5 volymer (del 5 och 6 publicerad tillsammans) i ett halvfranskt band med fryra upphöjda bind.

[ ATA: 39666 ] Pris: 950 SEK

KARLSSON, J. A., Sörmländska Slott och Gårdar I-VI. Anteckningar och minnen samlade av J. A. Karlsson. Nyköping 1923. 108 (2) + 120 (2) + 96 + 100 + 216 s. Komplett. Samanbundna i ett halvfranskt band. Ryggens huvud litet nött samt något fläckig.

[ ATA: 50112 ] Pris: 500 SEK

KARLSSON, Karin, Gabriel Jönsson. Sångaren vid Öresund. Bernces 1977. 305s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 55172 ] Pris: 50 SEK

KARLSSON, Lars-Olov / Carl-Axel Alrenius, SJ 125 år. Stockholm 1981. 144 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 42676 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Lena, Trädsus och bladlus. En trädbok med fakta, lek, experiment, pyssel och knåp. Stockholm 1995. 29 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 27291 ] Pris: 60 SEK

KARLSSON, Mats O., En demokratisk samhällsbyggare under 150 år. Landstinget i Uppsala län. Landstinget i Uppsala län 2012. 387s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 56744 ] Pris: 100 SEK

KARLSSON, Sture / Britt Karlsson, Den stora tranresan. Stockholm 1974. 100 s. Ill. förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget har en liten reva.

[ ATA: 24261 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Sture / Britt Karlsson, Tiveden. Urskog, trollskog, nationalpark. Stockholm 1981. 76 (2) s. Rikt ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49165 ] Pris: 100 SEK

KARLSSON, Sture, Förvandlingen. Stockholm 1972. 171 s. Häftad. Lite slarvigt uppskuren.

[ ATA: 27395 ] Pris: 60 SEK

KARLSSON, Sture, De överlevande. Stockholm 1973. 284 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 27858 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Sven Olof, Frihetens källa. Nordens betydelse för Europa. Stockholm 1992. 219 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 14495 ] Pris: 100 SEK

KARLSSON, Thomas, Euphrasia rostkoviana i Sverige. Uppsala 1982. 116 s. Ill. Häftad. Med dedikation. (Växtekologiska studier 15).

[ ATA: 39120 ] Pris: 125 SEK

KARLSTETTER, Klaus, Das Bild des ugendlichen in der deutschsprachigen Erzählliteratur der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg (1918) und der Diktatur (1933). Doctoral dissertation. Uppsala 1980. 207,(1)pp. Original wrappers. (Studia Germanistica Upsaliensia 26)

[ ATA: 20664 ] Pris: 100 SEK

KARLZÉN, John, Råttan. Stockholm 1961. 248 s. Häftad. Sbedläst och naggad.

[ ATA: 49609 ] Pris: 60 SEK

KARLZÉN, John, Blå noveller. Stockholm 1969. 187 (5) s. Pocket.

[ ATA: 49846 ] Pris: 50 SEK

KARONEN, Petri, Raastuvassa tavataan"". Soumen kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitoksen toimintaa ja virkamiehiä suurvalta-aikana. Diss. University of Jyväskylän 1995. 202 s. Studia Historica Jyväskyläensia 51.

[ ATA: 4370 ] Pris: 90 SEK

KARPYSHYN, Drew, Mass Effect: Ascension. Ballantine 2008. 342 pp. Paperback.

[ ATA: 50255 ] Pris: 50 SEK

KARSTEN, Rafael, Blodshämnd, krig och segerfester bland Jibaroindianerna i östra Ecuador. Helsingfors 1920. 167 (1) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 35517 ] Pris: 150 SEK

KARSTEN, Rafael, The Civilization of the South American Indians. With Special Reference to Magic and Religion. With a Preface by Dr. Edward Westermarck. Dawson of Pall Mall, London 1968. Reprint of 1926 edition. xxxii,540pp. Publisher´s cloth. No dust jacket. Hard cover.

[ ATA: 54045 ] Pris: 300 SEK

KASHDAN, A. P., Byzanz und seine Kultur. 2., unveränderte Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1973. 202pp. + folding map. Publisher´s pictorial hardcover. Name on fly leaf.

[ ATA: 54659 ] Pris: 75 SEK

KASKIJA, Lars, Images of a Forest People. Punan Malinau - Identity, Sociality, and Encapsulation in Borneo. Uppsala 2012. 270pp. Illustrated. Publisher´s softcover. Uppsala Studies in Cultural Anthropology No 52.

[ ATA: 54553 ] Pris: 200 SEK

KASPER, Hans, Revolutionäre sind Reaktionäre. Sätze zur Situation. Erste Auflage. Wien 1969. 112 pp. Paperback.

[ ATA: 32430 ] Pris: 75 SEK

KASSMAN, Charles, Per Anders Fogelström - Liv och litteratur. Stockholm 1986. 287 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget litet nött.

[ ATA: 14850 ] Pris: 100 SEK

KASSMAN, Charles, Arne Geijer och hans tid 1910-1956. Tiden 1989. 336s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

[ ATA: 46522 ] Pris: 70 SEK

KASTLER, A. & G. Burath, OPTIQUE. Sixième édition revue et complétée. 1025 pp. Soft covers. Name on front leaf and soiled covers.

[ ATA: 9581 ] Pris: 350 SEK

KASTLUND, Åke, Utpost i Incaland. SKDB 1956. 292s+planscher. Häftad. Veck på främre omslaget.

[ ATA: 8888 ] Pris: 60 SEK

KASTLUND, Åke, Folk och fest i Mexico. SKDB 1966. 211s. + planscher. Häftad. Tillskrift.

[ ATA: 47905 ] Pris: 100 SEK

KASTLUND, Åke, Utpost i Incaland. SKDB 1956. 292s. + planscher. Häftad. Namnteckning på försättsbladet.

[ ATA: 51213 ] Pris: 100 SEK

KASULIS, T. P., Zen Action. Zen Person. University of Hawaii 1987. xiv, 178 pp. Softcover. A few underlinings in pencil.

[ ATA: 42607 ] Pris: 100 SEK

KATAHN, Martin, Rotations dieten. Farväl till överviketn. Stockholm 1987. 237 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 24050 ] Pris: 75 SEK

KATES, Carol A., Pragmatics and Semantics: An Empiricist Theory. Cornell University Press 1980. 254 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 41678 ] Pris: 150 SEK

KATZNER, Kenneth, The Languages of the World. New Edition 1995. Reprint. x, 378pp. Softcover.

[ ATA: 52569 ] Pris: 75 SEK

KAUFFMAN, Stuart, Investigations. Oxford University Press 2000. xii, 287 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 31815 ] Pris: 200 SEK

KAUFFMAN, Stuart, At Home in the Universe. The Search for Laws of Complexity. Penguin 1996. XII,321pp. Annotations in red ink on small title and on a blank page after the text. Slightly worn.

[ ATA: 51295 ] Pris: 90 SEK

KAUFMANN, A., Graphs, Dynamic Programming, and Finite Games. Translated by Henry C. Sneyd. 2nd printing. Academic Press 1969. xviii,484pp. Publishers red cloth. Mathematics in Science and Engineering. Volume 36.

[ ATA: 15005 ] Pris: 200 SEK

KAUFMANN, Richard, Pariserlif på 80-talet. Nya skizzer från det moderna Frankrike. Med talrika teckningar af franska konstnärer. Bemyndigad öfversättning från danskan. Bonniers 1885. 383s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Mycket gott skick. Dock namnteckning på främre pärmens insida.

[ ATA: 53641 ] Pris: 100 SEK

KAUFMANN, Walter, Nietzsche. Philosoph - Psychologe - Antichrist. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. 562 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18933 ] Pris: 125 SEK

KAULBACH, Friedrich / Werner Krawietz (ed.), Recht und Gesellschaft. Festschrift für Helmut Schelsky zum 65. Geburtstag. Berlin Duncker & Humblot 1978. LXXVIII, 840 pp. Publisher's blue cloth. Very good condition.

[ ATA: 50171 ] Pris: 1200 SEK

KAUPINEN, Jari, Atopologies of Derrida: Philosophy, Law and Literature. Dissertation. Helsinki 2000. 94 pp. Reports from the Department of Philosophy University of Helsinki 2.

[ ATA: 14603 ] Pris: 125 SEK

KAUS, Gina, Katharina den Stora. Skoglunds, Stockholm 1936. 424s. + planscher. förlagets blå klotband.

[ ATA: 10465 ] Pris: 100 SEK

KAUS, Gina, Katharina den stora. Stockholm 1948. 402 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 44412 ] Pris: 75 SEK

KAVAFIS, Konstantinos, Brichst du auf gen Ithaka... Übersetzt von Wolfgang Josing und Doris Gundert - Mit Anmerkungen und einem Nachwort. Romiosini 1983. 264pp. Soft covers.

[ ATA: 30016 ] Pris: 125 SEK

KAVOLIS, Vytautas, Artistic Expression: A Sociological Analysis. Cornell University Press 1968. 272 pp. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 27415 ] Pris: 100 SEK

KAWALEC, Krystian, Cell C2. Gravander & Widerlöv 2001. 218s. Häftad.

[ ATA: 5397 ] Pris: 70 SEK

KAWASAKI, Ichiro, Japan avslöjat. Stockholm 1970. 244 s. Häftad.

[ ATA: 26726 ] Pris: 100 SEK

KAYE, Tom, Natten hade varit mild och öm. Stockholm 1959. 145 s. Förlagets illustrerade pappband.

[ ATA: 19688 ] Pris: 60 SEK

KAYE, Tom, Där David låg. Stockholm 1962. 227 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 19689 ] Pris: 75 SEK

KAZAKEVICIUS, Vytautas/ ZULKUS, Vladas (ed.), The Balts and their Neighbours in the Viking Age. Vilnius 1997. 199pp. Illustrated. Publisher´s pictorial hardcover. Archaeologia Baltica 2. A little paper loss in the margin of the last page. Not affecting text.

[ ATA: 57026 ] Pris: 200 SEK

KAZANTZAKIS, Nikos, Im Zauber der griechischen Landschaft. München 1980. 154 (6) pp. Ill. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 37296 ] Pris: 100 SEK

KAZHDAN, Alexander / Simon Franklin, Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries. Cambridge University Press 1984. xiv, 298 (2) pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 49674 ] Pris: 750 SEK

KAZHDAN, Alexander/ CONSTABLE, Giles, People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies. Dumbarton Oaks, Center for Byzantine Studies 1982. xxii,218pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Hardcover.

[ ATA: 54252 ] Pris: 150 SEK

KEARNEY, Hugh, The British Isles: A History of Four Nations. Cambridge University Pressv 1995. 324 pp. Paperback.

[ ATA: 11590 ] Pris: 90 SEK

KEDOURE, Elie, Nationalism. London 1971. 152 pp. Publisher's coth with dj. Very good condition.

[ ATA: 49048 ] Pris: 125 SEK

KEE, Howard Clark, Miracle in the Early Christian World: A Study in Sociohistorical Method. Yale University Press 1983. 320 pp. Publisher's hardcover. Name on inside of front board, tiped in cover on titlepage. Text is clean.

[ ATA: 8312 ] Pris: 150 SEK

KEEGAN, John, Det första världskriget. Stockholm 2001. 493 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 13156 ] Pris: 75 SEK

KEEN, G. B., Formal Set Theory. Bristol, Wright-Scientechnica, 1974. 192 pp.

[ ATA: 1886 ] Pris: 100 SEK

KEEN, Sam, Från leda till livsglädje. Svenska Dagbladet 1993. 222s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 52932 ] Pris: 75 SEK

KEENE, Donald (ed.), Anthology of Japanese Literature: From the Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century. New York 1960. 442 (2) pp. Softcover. Crease to front wrapper.

[ ATA: 44077 ] Pris: 75 SEK

KEENE, Donald (ed.), Modern Japanese Literature an Anthology Compiled and Edited by Donald Keene. Grove Press, New York 1965. 440pp. Publisher´s decorated cloth. No dust jacket. Hardcover.

[ ATA: 54665 ] Pris: 100 SEK

KEENE, Geoffrey, First-Order Functional Calculus. Reprint 1966. Routledge & Kegan Paul. vi,82pp. Softcover. Monographs in Modern Logic.

[ ATA: 52269 ] Pris: 100 SEK

KEEVES, John P., Educational Environment and Student Achievement. Doctoral dissertation. Stockholm 1972. 311,(1)pp. Original wrappers. Stockhol Studies in Educational Psychology 20.

[ ATA: 16465 ] Pris: 70 SEK

KEIM, Anton M., 11 Mal politischer Karneval. Weltgeschichte aus der Bütt. Mainz 1966. 250 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 18960 ] Pris: 75 SEK

KEIM, Jean A., Kinas historia. Tiden 1967. 255s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 53266 ] Pris: 75 SEK

KEKKONEN, Urho, Mina brev 1956-1975. Rabén & Sjögren 1977. 274,(6)s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 16666 ] Pris: 90 SEK

KELEN, Emery, Dag Hammarskjöld. W & W 1966. 226s. Häftad. Kulspetsanteckning på smutstitelblad + inklistrat vykort på Backåkra.

[ ATA: 55946 ] Pris: 75 SEK

KELLA, Elisabeth, Beloved Communities: Solidarity and Difference in Fiction by Michael Ondaatje, Toni Morrison, and Joy Kogawa. Dissertation. Uppsla 2000. 258 pp. Softcover. (Studia Anglistica Upsaliensia 110).

[ ATA: 4862 ] Pris: 125 SEK

KELLERMAN, Faye, Examensfesten. Stockholm 1998. 496 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 28929 ] Pris: 60 SEK

KELLERMAN, Gösta, Västgötsk forntro och folktro. Lund 1958. 163s. Häftad. Övre marginalen fuktfläckad. Västergötland A:10. Bidrag till landskapets kulturhistoria och naturbeskrivning.

[ ATA: 4326 ] Pris: 90 SEK

KELLERMAN, Jonathan, Monstret. Stockholm 2001. 381 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 13742 ] Pris: 90 SEK

KELLERMAN, Jonathan, Doktor död. Stockholm 2002. 360 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37534 ] Pris: 80 SEK

KELLERMAN, Jonathan, Ond kärlek. Stockholm 1995. 348 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 47825 ] Pris: 90 SEK

KELLERMAN, Martin, Rocky. Tredje upplagan. Galago 2000. 128 (2) s. Häftad. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 45451 ] Pris: 200 SEK

KELLOUGH, Constance, The Leap: Are You Redy to Live a New Reality? Vancouver 2007. xii, 190 (4) pp. Softcover. Stain to one of edges that does not effect the text. Some pencil notes; else in good condition.

[ ATA: 42967 ] Pris: 75 SEK

KELLY, Brian / Mark London, Amazonas. Reportage från en hotad djungel. Stockholm 1985. 419 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Snedläst och nött omslag.

[ ATA: 35857 ] Pris: 60 SEK

KELSAY, John, Arguing the Just War in Islam. Harvard University Press 2007. (6),263p. Publisher´s hardcover with dust jacket. First 50 pages with pencil underlinings.

[ ATA: 52846 ] Pris: 150 SEK

KEMP, Tom, Industrialization in the Non-Western World. London 1983. xi, 212 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 29079 ] Pris: 75 SEK

KEMPE, Mats, Saknar dig sällan så mycket som nu. Stockholm 2001. 158 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 34863 ] Pris: 90 SEK

KEN VOS, Korean Painting. A selection of eighteenth to early twentieth century paintings from the collection of Cho Won-Kyung. Second, revised and expanded edition. Ukiyo-e Books, Leiden, Netherlands 1994. 96pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s soft cover. Library stamp.

[ ATA: 54434 ] Pris: 100 SEK

KENNAN, George F., Memoiren eines Diplomaten. München 1982. 586 pp. Paperback.

[ ATA: 24168 ] Pris: 50 SEK

KENNEDY, William, Järngräs. Stockholm 1986. 206 (4) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 28789 ] Pris: 70 SEK

KENNER, Hugh, The Poetry of Ezra Pound. London Faber & Faber 1951. 342 pp. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 36188 ] Pris: 300 SEK

KENT, David/ In collaboration with Robert A. Flynn, The Lizzie Borden Sourcebook. Branden publishing company, Boston 1992. 355pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s hardcover with dust jacket.

[ ATA: 54614 ] Pris: 150 SEK

KENTON, Warren, The Anatomy of Fate. Kabbalistic Astrology. London, Reider & Company, 1978. 192 pp. Paperback.

[ ATA: 2200 ] Pris: 75 SEK

KENTON, Warren, Astrology: The Celestial Mirror. Sydney 1974. 128 pp. Ill. ublisher's hardcover. Some pencil underlining in the beginning; else in good condition.

[ ATA: 49822 ] Pris: 75 SEK

KENYON, John, & Thomas A. Knott, A Pronouncing Dictionary of American English. Springfield, Mass, Merriam Company, 1953. 484 pp. Hardcover with worn dust-jacket.

[ ATA: 902 ] Pris: 100 SEK

KENYON, Kathleen H., Fund og forskning i bibelens land. Köbenhavn 1962. 295 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 13172 ] Pris: 90 SEK

KENYON, Michael, Och dö på Irland. Stockholm 1966. 222 s. Häftad. Ouppskuren. Ett veck å främre omslag; övrigt i gott skick.

[ ATA: 33550 ] Pris: 60 SEK

KEPPE, Norberto R., Trilogisk metafysik. Frigörelsen av varat. Volym 1. Proton 1994. (12), 222p. Häftad. Några blyertsnoteringar.

¶ Endast volym 1.

[ ATA: 52596 ] Pris: 125 SEK

KEPPE, Norberto R., Alla sjukdomars ursprung. Psykiska, kroppsliga och sociala sjukdomar. Proton 2001. (6), 145s. Häftad. Blyertsnoteringar.

[ ATA: 52597 ] Pris: 125 SEK

KERFVE, Axel, Gunnar Holms minnen. Vackra grefvinnan (2. Uppl.), Mordet på södra teatern, Hans höghets älskarinna, Falske doktorn. Stockholm, P.E. Nilssons förlag 1900. 304 + 320 + 224 + 230s. Illustrerad. Gediget halvfranskt band med fem upphöjda bind. Främre snittet fläckat, första 170 sidorna med stor fläck i nedre högra hörnet, de första c:a 30 sidorna in i textytan. Sista 30 sidorna med liten fläck i nedre högra marginalen.

[ ATA: 28313 ] Pris: 200 SEK

KERMAN, Joseph/ TYSON, Alan, The New Grove Beethoven. Papermac Macmillan, London, 1983. (14), 216s. Illustrated. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 59788 ] Pris: 50 SEK

KERN, Fritz, Geschichte und Entwicklung (Evolution). Francke, Bern 1952. 70,(2)pp. Soft covers.

[ ATA: 22293 ] Pris: 100 SEK

KERN, Fritz, Recht und Verfassung im Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. 109 pp. Publisher's half cloth.

[ ATA: 37307 ] Pris: 75 SEK

KERN, Fritz, Die Reichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interregnum. Zeitgenössische Theorien. Darmstadt 1959. 66 pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

[ ATA: 38542 ] Pris: 75 SEK

KERN, Gregory, Slavskeppet från sergan. Falun 1974. 142 s. Pocket. LINDFORS 7.

[ ATA: 13947 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Monstret från Metelaze. Falun 1974. 141 s. Pocket. LINDFORS 8.

[ ATA: 13948 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Vansinnesdrogen. Falun 1974. 140 s. Pocket. LINDFORS 9.

[ ATA: 13949 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Ödets sten. Falun 1974. 135 s. Pocket. LINDFORS 10.

[ ATA: 13950 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Katastrof! Falun 1974. 134 s. Pocket. LINDFORS 11.

[ ATA: 13951 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Gholanporten. Falun 1974. 143 s. Pocket. LINDFORS 12.

[ ATA: 13952 ] Pris: 50 SEK

KERN, Gregory, Fientlig värld. Falun 1975. 156 s. Pocket. REGAL 19.

[ ATA: 13959 ] Pris: 50 SEK

KERN, Stephen, The Culture of Time and Space 1880-1918. Harvard University Press. 5th impression of the 1983 Edition. (12),372pp. Illustrated. Softcover. Slightly worn.

[ ATA: 57104 ] Pris: 100 SEK

KERNELL, Yngve, All världens väg. Stockholm 1977. 272 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto.

[ ATA: 33300 ] Pris: 80 SEK

KERNELL, Yngve, Tur i dödsdansen. Stockholm 1969. 198 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 38635 ] Pris: 75 SEK

KERR, Katharine, Häxvargen. Fjärde boken om det magiska landet Deverry. Stockholm 1996. 401 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 28882 ] Pris: 70 SEK

KERR, KATHARINE, Safirringen. Anda boken om det magiska landet Deverry. BonnierFantasy 1995. 446s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 53877 ] Pris: 70 SEK

KERR, Katharine, Silverdolken. Första boken om det magiska landet Deverry. Nittonde-tjugofemte tusendet. BonnierFantasy 1997. 502s. Förlagetsdekorerade papppband.

[ ATA: 55943 ] Pris: 75 SEK

KERSH, Gerald, On an odd note. Ballantine 1958. 154pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 31676 ] Pris: 50 SEK

KERUSH, William, The Crescent Dictionary of Mathematics. Dale Seymour Publications, 1962. Reprint (?). (12).313pp. Illustrated. Publisher´s decorated cloth. No dustjacket. Very Good.

[ ATA: 58352 ] Pris: 125 SEK

KESEY, Ken, Demonlådan. Stockholm, AWE/Gebers, 1988. 414 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1260 ] Pris: 125 SEK

KESEY, Ken, Stundtals en sån lust. Stockholm 1988. 600 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Sometimes a Great Notion.

[ ATA: 29652 ] Pris: 200 SEK

KESTING, Marianne, Bertolt Brecht i bilder och dokument. Temapocket, Lund 1967. 166s. Illustrerad. Pocket.

[ ATA: 10266 ] Pris: 75 SEK

KETCHIVA, Paul de, En croupiers bekännelser. Stockholm 1929. 220 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 45493 ] Pris: 125 SEK

KEY, Ellen, Tankebilder I-II. Originalupplaga. Stockholm 1898. 2 volymer. 238 (2) + 278 (2) s. Två privata halvklotband. Något nötta.

[ ATA: 40084 ] Pris: 500 SEK

KEYSERLING, Graf Hermann, Schöpferische Erkenntnis. Darmstadt Otto Reichl Verlag 1922. XVI, 547 (5) pp. Publisher's decrated black cloth. In good condition.

[ ATA: 40843 ] Pris: 100 SEK

KEYSERLING, Graf Hermann, Philosophie als Kunst. Zweite Auflage. Darmstadt 1922. XII, 276 pp Publisher's black cloth with yellow dj,. Very good condtion. Bright and clean.

[ ATA: 44533 ] Pris: 150 SEK

KEYSERLING, Hermann, Österland och västerland. En filosofs resedagbok I-II. Stockholm 1922. 2 volymer. XVI, 404 + XII, 451 (1) s. Två privata halvfranska band. Ryggarna något fläckiga.

[ ATA: 41396 ] Pris: 400 SEK

KHALATBARI, Parviz (hrsg), Fertilitätstrends. Methode - Analyse - Politik. Akademie-Verlag, Berlin 1984. 270pp. Soft covers.

[ ATA: 50914 ] Pris: 75 SEK

KHALDÛN, Ibn, Discours sur l´histoire universelle ( al-Muqaddima) I-III. Traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil. Commission Internationale pour la traduction des chefs-d´oeuvre, Beyrouth 1967, 1968, 1968. XL,476 + 477-928 + 929-1434pp. + plates and one folding table. Softcovers. 3 volumes. Vol. III slightly bumped on head of spine.

[ ATA: 56165 ] Pris: 750 SEK

KHARE, Brij B., Things of the Mind: Dialogues With J. Krishnamurti. New York 1985. xiv, 184 pp. Publisher's cloth with dj. Some underlining with pencil. Dj worn to edges.

[ ATA: 42948 ] Pris: 100 SEK

KHARITIDI, Olga, Schamanens cirkel. En rysk psykiatrikers upplevelser av Sibiriens visdom. Stockhom 1996. Fjärde tryckningen. 231 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namnteckning på smutstitelbladet. Gott skick.

[ ATA: 35946 ] Pris: 75 SEK

KHAWAM, René R., La poésie Arabe. Paris Éditions Seghers 1960. 282 (4) pp. Publisher's black pictorial hardcover with dj. Excellent condition.

[ ATA: 48750 ] Pris: 150 SEK

KHUON, Ernst von (red), var Gud astronaut? Berghs 1971. 251s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nött skyddsomslag.

[ ATA: 15588 ] Pris: 75 SEK

KICE, John L. / Elliot N. Marvell, Modern Principles of Organic Chemistry: An Introduction. Second Edition. New York 1974. xi, 514 pp. Publisher's printed cloth. Signature to front fly leaf. Some underlinings in pencil. Traces from tape on front and end papers.

[ ATA: 30465 ] Pris: 125 SEK

KICE, John L. / Elliot N. Marvell, Modern Principles of Organic Chemistry: An Introduction. Second Edition New York 1974. xi, 514 pp. Softcover.

[ ATA: 30466 ] Pris: 125 SEK

KIELOS, Katrine, Våldtäkt & romantik. En berättelse om kvinnlig sexualitet. Modernista 2008. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 52340 ] Pris: 75 SEK

KIERI, Gunnar, Bara ett liv. Ord & Visor Förlag, Skellefteå 2001. 180s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 22530 ] Pris: 60 SEK

KIERI, Katarina, Ingen grekisk gud precis. Stockholm 2002. 217 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 28945 ] Pris: 100 SEK

KIERI, Katarina, Vem vågar sommaren? Stockholm 2006. 200 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 32364 ] Pris: 100 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Till självprövning samtiden anbefalld. Stockholm 1926. 128 s. Häftad. Liten pappersfölust å ryggens huvud.

[ ATA: 8915 ] Pris: 80 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Antingen-eller. Ett livsfragment utgivet av Victor Eremita. Stockholm 1964. 128 s. Pocket. Namn på titelbladet.

[ ATA: 11450 ] Pris: 75 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Skyldig? - Icke skyldig? En lidelsehistorie. Psychologisk experiment af Frater Taciturnus. Köbenhavn 1980. 300 s. Pocket. KIERKEGAARD, Sören,

[ ATA: 32296 ] Pris: 125 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Förförarens dagbok. Med et inledende forord af Hans Brix. Kjöbenhavn 1919. 163 (7) s. Häftad. Omslaget något solkigt; övrigt i gott skick.

¶ Kopparstucket porträtt av Kierkegaard. Nr 239 av 325 exemplar.

[ ATA: 40841 ] Pris: 300 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Valda stycken. Stockholm 1916. 230 (2) s. Häftad. Transparent plastfilm över omslagen. (Moderna tänkare XV).

[ ATA: 42291 ] Pris: 75 SEK

KIHLBOM, Magnus, Den eviga familjen. Familjepsykologi ur psykoanalytisk synvinkel. Stockholm 1981. 286 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 28161 ] Pris: 150 SEK

KIHLMAN, Erik / Th. Warburton (red.), Ur Finlands svenska lyrk I-II. Helsingfors 1949. 303 (1) + 311 (1) s. Två delar i en volym. Förlagets halvfranska band. Något nött. Del 1 i andra upplagan.

[ ATA: 41285 ] Pris: 100 SEK

KIHLMAN, L.F., Beskrifning öfver Kumla socken. Strengnäs 1828. (4),II,191,(1)s + 2 utvikbara tabeller + utvikbar karta. Oskuren i gråpappsomslag. Övre högra hörnet något stött. Namnteckning och datering på främre pärmens insida. En kvadratcentimeterstor pappersförlust i smutstitelbladets övre marginal. Övre högra hörnet på titelbladet lätt mörknat. 3 centimeters reva på ryggens främre nedre fals. Westmanlands läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar. 4 häftet.

[ ATA: 15037 ] Pris: 500 SEK

KILANDER, Sven, Kärlväxternas övre gränser på fjäll i sydvästra Jämtland samt angränsande delar av Härjedalen och Norge. Aa. Uppsala 1955.. 4:o 198 sidor + utvikbara diagram. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 44021 ] Pris: 75 SEK

KILANDER, Svenbjörn, Censur och propaganda. Svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier. Akademisk avhandling. Uppsala 1981. 220 s. Häftad. (Studia Historica Upsaliensia 121 ).

[ ATA: 40992 ] Pris: 100 SEK

KILLIAM, Marie-Therese, The End of Art A Comparative Analysis Of Postmodern Art Theorists. Common Ground, 2011. x, 89pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59575 ] Pris: 75 SEK

KILLINGER, Erich, Östersjöflygarens äventyr. Lindblads 1917. 136s + planscher. Häftad. Några sidor med kludd.

[ ATA: 15927 ] Pris: 100 SEK

KILLY, Herta Elisabeth, Willi Baumeister 1889-1955. Berlin 1965. 47 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 25153 ] Pris: 60 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar / Lars Rooth, I Jesu sällskap. Stockholm 1979. 270s+planscher. Häftad. Dedikation. Något nött.

[ ATA: 7853 ] Pris: 70 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar, Franciskanska perspektiv. Stockholm 1974. 107 s. Ill. Häftad. Undersrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 23817 ] Pris: 40 SEK

KILWORTH, Garry, The Wizard of Woodworld. Dragon 1987. 142 pp. Paperback. Crisp copy.

[ ATA: 47233 ] Pris: 50 SEK

KINAHAN, Jill, Cattle for Beads. The Archaeology of Historical Contact and trade on the Namib Coast. Doctoral Dissertation. Uppsala 2000. 119 pp. Quarto. Studies in African Archaeology 17

[ ATA: 492 ] Pris: 100 SEK

KINDBLOM, Maria och Johan/ LINDMAN Åke E:son, Klassiska hotell och äkta pensionat. Prisma och Svenska Turistföreningen, 2001. 144s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 59660 ] Pris: 100 SEK

KINDERMANN, Heinz, Das Goethebild des 20. Jahrhunderts. Zweite, verbesserte und ergänzte Ausgabe mit Auswahl-Bibliographie der Goetheliteratur seit 1952. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 738 pp. Soft bound.

[ ATA: 18896 ] Pris: 125 SEK

KINDYNIS, Kostas, Den andra födseln. Stockholm 1981. 85 s. Häftad.

[ ATA: 25050 ] Pris: 60 SEK

KING-HALL, Stephen, Defence in the Nuclear Age. London 1959. 223 (1) pp. Publisher's hardcover with dj. A few pencil underlinings. Dj with tears.

[ ATA: 40528 ] Pris: 75 SEK

KING, Carolyn, The Natural History of Weasels and Stoats. London 1989. xviii, 253 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 39196 ] Pris: 100 SEK

KING, Stephen, Drakens ögon. Höganäs 1988. 352 (2) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16709 ] Pris: 65 SEK

KING, Stephen, Mardrömmar. Höganäs 1991-1992. 2 volymer. 836 s. Förlagsinbunda med skyddsomslag. Något nött.

[ ATA: 16716 ] Pris: 150 SEK

KING, Stephen, Knackarna. Bra Böcker 1989. 839,(9)s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 16885 ] Pris: 90 SEK

KING, Stephen, Köplust. Stockholm 1992. 728 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Snedläst, nött omslag.

[ ATA: 23174 ] Pris: 60 SEK

KING, Stephen, Sömnlös. Bra Böcker, 1997. 615 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 23175 ] Pris: 75 SEK

KING, Stephen, Stark. Höganäs 1990. 460 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 39711 ] Pris: 60 SEK

KINLEY, George, Måndiktatorn. Pingvinförlaget 1958. 128 s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. ATOMBOKEN 12.

[ ATA: 15218 ] Pris: 100 SEK

KIPPAX, John, Where No Stars Guide. Pan 1975. 172 pp. Paperback. Signature.

[ ATA: 47764 ] Pris: 50 SEK

KIRCHBACH, Arndt von, Kämpfe in der Champagne (Winter 1914-Herbst 1915). Oldenburg 1919. 119 pp. + maps in pcoket. Original wrappers. Der grosse Kreig in Einzeldarstellungen Heft 11.

[ ATA: 31395 ] Pris: 150 SEK

KIRCHNER, Paul Christian, Jüdisches Ceremoniell. Reprint-Verlag, Leipzig, Ohne Jahr. (2),(12),226,(26)pp. + plates. Publishers pictorial hardcover.

¶ Reprint.

[ ATA: 21241 ] Pris: 200 SEK

KIRSTE, J., Orabazes. Wien 1917. 80 pp. Original wrappers. In good condition.

[ ATA: 32671 ] Pris: 75 SEK

KIRSTEN, Ernst / Wilhelm Kraiker, Griechenlendkunde. En Führer zu klassischen Stätten. Heidelberg 1957. VIII, 519 pp. Ill. + map in back pocket. Publisher's red cloth with dj. Dj is worn with two tears; else in good condition.

[ ATA: 30378 ] Pris: 100 SEK

KISCH, Egon Erwin, Klassischer Journalismus. Die Meisterwerke der Zeitung. Gesammelt und herausgegeben von E. E. Kisch. First Edition. Berlin 1923. 763 pp. Private leather backed volume.

[ ATA: 6280 ] Pris: 400 SEK

KISS, Ference / Janos Szentagothai, Anatomisk atlas över människokroppen. band II Inälvslära. De inresekretoriska körtlarna. Hjärtat. 47 upplagan. Stockholm 1973. 225 (3) s. Förlagets klotband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 35353 ] Pris: 200 SEK

KISS, Gabor, Marxismus als Soziologie. Hamburg 1971. 304 pp. paperback.

[ ATA: 20852 ] Pris: 50 SEK

KISSLING, Hans Joachim, Osmanisch-türkische Grammatik. Harrassowitz, 1960. XIV,245pp. Publisher´s soft cover.

[ ATA: 55529 ] Pris: 600 SEK

KITAGAWA, Daisuke, The Pastor and the Race Issue. New York 1965. 141 pp. Publisher's hardcover with dj. Presentationcopy from author with signature.

[ ATA: 31963 ] Pris: 100 SEK

KITCHING, Gavin, Wittgenstein and Society: Essays in Conceptual Puzzlement. London 2002. 230 pp. Publisher's cloth with dj. Some pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 42306 ] Pris: 350 SEK

KIVI, Aleksis, Sju bröder. Tolkning av Elmer Diktonius. Tredje, genomsedda upplagan av Elmer Diktonus´ översättning 1948. Norstedts, Centraltryckeriet, Helsingfors, 1964. 331s. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 59157 ] Pris: 75 SEK

KIVINEN, Markku, The new middle classes and the labour process class criteria revisited. Helsinki 1989. 398,(2)pp. Softcover.

[ ATA: 51491 ] Pris: 150 SEK

KIVIOJA, Lassi, Effect of Topographic Masses and Their Isostatic Compensation on the Mean Free Air Gravity Anomalies of 5 x 5 Surface Elements. Helsinki 1964. 14,(2)pp. Stabbed as issued. Printed original wrappers. Publications of the Isostatic Institute of the International Association of Geodesy, N:o 46. Reprinted from the Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. A, III. Geologica-Geographica, 77.

[ ATA: 55635 ] Pris: 75 SEK

KIYOSAKI, Robert T. / Sharon L. Lechter, Vem tog mina pengar? Varför långsamma investerare förlorar och snabba pengar vinner! Stockholm 2006. 270 (2) s. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 40836 ] Pris: 200 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Missa Lincopensis. Stockholm 1941. 166 s. Häftad. (Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 4).

[ ATA: 10705 ] Pris: 100 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Praktisk teologi. En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer. Andra reviderade och utökade upplagan. Lund 1967. 319 s. Ill. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 28985 ] Pris: 125 SEK

KJÖRUP, Sören, Kunstens filosofi - en indföring i aestetik. Roskilde Universitetsforlag, 2000. 213s. Häftad. Pencil underlinings.

[ ATA: 58739 ] Pris: 100 SEK

KJAERSTAD, Jan, Rand. Atlantis 1991. 320s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57435 ] Pris: 60 SEK

KJELLIN, Helge, Sveriges kyrkor: Värmland. Grums härad I-II. Stockholm 1924- 2 vol. 157 s. Ill. Häftad. Bakre omslag samt sista trettio sidor fuktade.

[ ATA: 37988 ] Pris: 125 SEK

KJELLIN, Margareta / Nina Ericson, Den röda färgen. Boken om Falu rödfärg. Stockholm 1999. 280 s. Förlagets dekorerade faluröda klotband med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 45318 ] Pris: 190 SEK

KJELLMAN, F.R., Zur Organographie und Systematik der Aegagropilen. Upsala 1898. (4),26pp. + 4 Tafeln. Printed original serial wrappers.

[ ATA: 40370 ] Pris: 300 SEK

KJENSTAD, Nikolai Kristian, Snåsamålet. Mål og minne frå mellomkrigsårom. Med teikningar av Jan Åsvoll. Snåsa kommune 1993. 224s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med liten lagad reva.

[ ATA: 56871 ] Pris: 200 SEK

KJERSÉN, Sven, Vi och vårt. Lindblads, Uppsala 1941. 227s. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet .Skyddsomslag. Skyddsomslaget något skadat.

[ ATA: 8996 ] Pris: 90 SEK

KLÖTZKE, Gert, Viltmat från skog och sjö. Tredje upplagan. Rabén Prisma, 1995. 157s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 26256 ] Pris: 100 SEK

KLÖVEDAL REICH, Ebbe, David - slagtens konge. Det danske Bibelselskab, Köbenhavn 1985. 133,(3)s. Häftad.

[ ATA: 22477 ] Pris: 50 SEK

KLANG, Mathias, Disruptive Technology: Effects of Technology Regulation on Democracy. Gothenburg 2006. 265 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 35990 ] Pris: 150 SEK

KLAUNER, Frederike, Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien. Salzburg 1981. 480 pp. Softcover with dj.

[ ATA: 27537 ] Pris: 150 SEK

KLAUSEN, Arne Martin, Kunstsosiologi. Oslo 1977. 195 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 19031 ] Pris: 100 SEK

KLAVAN, Andrew, Ögonblicket före tystnaden. Stockholm 1996. 325 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Rec.stämpel. Övrigt i gott skick.

[ ATA: 33555 ] Pris: 50 SEK

KLEBERG, Carl-Johan, Långholmen. Den gröna ön. Stockholm 1990. 304 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 45389 ] Pris: 90 SEK

KLEBERG, Tönnes, Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteckning. Göteborg 1944. XVIII, 252 s. Häftad.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 29800 ] Pris: 90 SEK

KLEBERG, Tönnes, Ett decennium av gåvor. Kring en utställning i Uppsala universitetsbiliotek. Malmö 1961. 16 s. Ill. Häftad. Med dedikation.

[ ATA: 33771 ] Pris: 50 SEK

KLEEM, C. W. / E. H. K.SON BJÖRN, Sveriges försvar I-III. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Stockholm 1927-1928. 3 vol. 280 + 440 + 396 s. Ill. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Kvarto. Något nötta och med blekta ryggar. Del I litet avvikande i färg. Pärmarna något skeva.

[ ATA: 31432 ] Pris: 400 SEK

KLEEN, Björn af, Lucke & Lull. Arvet efter en Bonnier. Weyler 2013. 247s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 56733 ] Pris: 90 SEK

KLEEN, Emil A. G., Swedenborg. En lefnadsskildring I - II. Sandbergs bokhandel, Stockholm 1917-1920. XL,416 + XII,417- 940s. + planscher. Häftade. 2 volymer.

[ ATA: 56993 ] Pris: 150 SEK

KLEES, Hans, Die Eigenart des griechischen Glaubens an Orakel und Seher. Kohlhammer without date. 101pp. Original wrappers.

[ ATA: 4192 ] Pris: 150 SEK

KLEIN, Anne, Knowledge and Liberation: Tibetan Buddhist Epistemology in Support of Transformative Religious Experience. New York 1986. 283 pp. Softcover. First fifty pages with pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 30296 ] Pris: 100 SEK

KLEIN, Armin (Ed.), Kompendium Kulturmanagement. München, Verlag Vahlen 2004. VI,472,(2)pp. Publishers hardcover. Upper right corner slightly bumped.

[ ATA: 16561 ] Pris: 200 SEK

KLEIN, Ernst, Bilder i Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-1932. VIII, 448 s. Ill. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 31118 ] Pris: 70 SEK

KLEIN, Gérard, Dagen före morgondagen. Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi 1986. 128s. Häftad.

[ ATA: 56994 ] Pris: 100 SEK

KLEIN, Georg, Pietà. Bonniers 1989. 297 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 8849 ] Pris: 60 SEK

KLEIN, Georg, Den sjunde djävulen. Bonniers 1995. 319 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 8851 ] Pris: 60 SEK

KLEIN, Georg, Meteorer. Tre lysande särlingar. Essäer. Stockholm 2008. 266 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 45564 ] Pris: 100 SEK

KLEIN, Hans Wilhelm, Englische Synonymik für Studierende und Lehrer. Leverkusen 1951. 644 pp. Publisher's cloth. Coffie stain to one edge; else i good condition.

[ ATA: 36338 ] Pris: 100 SEK

KLEIN, Kenny, The Flowering Rod: Men, Sex, and Spirituality. Delphi Press 1993. 246 pp. Paperback.

[ ATA: 12891 ] Pris: 90 SEK

KLEIN, Stefan, Lyckoformlen. Vad vetenskapen kan lära oss om lycka. Stockholm 2005. 320 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23339 ] Pris: 100 SEK

KLEIST, Heinrich von, Michael von Kohlhaas. Höganäs 1979. 160 s. Förlagets konstläderband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 38633 ] Pris: 60 SEK

KLEMENTS, Kennet, Lördag natt feber. Stockhom 2002. 71 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 28450 ] Pris: 50 SEK

KLEMM, Friedrich, Zur Kulturgeschichte der Technik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. 246 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 24440 ] Pris: 100 SEK

KLENCKE, Herman, Alexander von Humboldts lif och resor. En biografisk minnesvård. Tillökt och delvis omarbetad af H. Th. Kühne och Ed. Hintze. Stockholm, Gernandts 1879. (6),(VI),432s. + frontespis. Förlagets dekorerade klotband. Nött.

[ ATA: 52362 ] Pris: 100 SEK

KLIMA, Ivan, Between Security and Insecurity. London 1999. 88 pp. Softcover. (Prospects For Tomorrow).

[ ATA: 42363 ] Pris: 90 SEK

KLIMO, Jon, Channeling. Der Empfang von Informationen aus paranormalen Quellen. Freiburg 1988. 405 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 12860 ] Pris: 150 SEK

KLINCKOWSTRÖM, A., Waldemarsskatten. Romantisk opera i fyra akter. Musiken af Andreas Hallén. + Jägarlåtar + Frödis. Dramatisk dikt i två akter och prolog. Stockholm, Gustaf Chelius 1898 +Bonniers 1898 + Bonniers 1898. 80 + 75,(1) + 111,(1)s. Grönt klotband. 3 arbeten sammanbundna i en volym. Jägarlåtar tryckt i 200 exemplar. Frödis tryckt i 150 exemplar.

[ ATA: 57321 ] Pris: 750 SEK

KLINCKOWSTRÖM, Axel, Johan Räfloos skattkammare. Åhlé & Åkerlund 1927. 236s. Häftad. Skuren. Nött. Snedläst.

[ ATA: 28693 ] Pris: 100 SEK

KLINCKOWSTRÖM, Axel, Fru Agdas äktenskap. Åhlén & Åkerlund 1927. 194s. Häftad. Nött. Exlibris.

[ ATA: 28696 ] Pris: 150 SEK

KLINCKOWSTRÖM, Axel, De nio fakirernas harem. Stockholm 1928. 266 s. Häftad. Mycket nött.

[ ATA: 33888 ] Pris: 200 SEK

KLINE, Morris, Matematiken i den västerländska kulturen. Stockholm 1968. 366 s. Ill. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 20455 ] Pris: 150 SEK

KLING, Kevin, Tibet. With 96 illustrations, 91 in colour. Thames and Hudson, 1985. (112)pp. Queer quarto. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil and ink markings/ annotations.

[ ATA: 58458 ] Pris: 90 SEK

KLINGBERG, Göte, The Fantastic Tale for Children. Göteborg 1970. (2),34s. Quarto. Original wrappers. Department of Educational Research Gothenburg School of Education. Research Buletin No. 2. Febrary 1970.

[ ATA: 16477 ] Pris: 100 SEK

KLINGBERG, Göte, Barn- och ungdomslitteraturforskning. Göteborg 1969. VI,145s. Kvarto. Häftad. Pedagogiaska institutionen Lärarhögskolan i Göteborg Rapport nr 15. September 1969.

[ ATA: 16479 ] Pris: 200 SEK

KLINGE, Matti / Laura Kolbe, Helsinki. Tochter der Ostsee. Eine kurze Biographie. Helsinki 1999. 156 (2) pp. Softcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 50119 ] Pris: 125 SEK